Strona Mirosawa Dakowskiego
Odwiedza nas 7 goci
S T A R T arrow Inne polityczne arrow SZCZEPIENIA przeciw zdrowiu II arrow Grypa - nowe szczepionki - czyli jak zdoby kolejny milion dolarw
Friday 23 April 2021 04:57:36.32.
migawki
Lumen Christi gloriose resurgentis dissipet tenebras cordis et mentis

Chwalebne wiato Chrystusa zmartwychwstaego rozproszy ciemnoci serca i umysu

Odbierzcie to, co ponadnaturalne, a zostanie to, co nienaturalne. Chesterton.

S ludzie, którzy tak boj si mierci, e rezygnuj z ycia.

 
W Y S Z U K I W A R K A
Grypa - nowe szczepionki - czyli jak zdoby kolejny milion dolarw Drukuj Email
Wpisa: dr Jerzy Jakowski   
14.10.2013.

Grypa - nowe szczepionki - czyli jak zdoby  milion dolarów; tylko dla wakcynologów

 

Badania w USA udowodniy, e po 65 roku  ycia szczepienie ma tak sam warto jak mycie rk.

 

dr Jerzy Jakowski

cz.2

 

 

To jest twoje ciao, a ich szczepionka.

 

 

e grypa to doskonay interes, dla waciwych grup spoecznych, nie trzeba wyjania. Np.  tylko Narodowy Instytut Zdrowia w USA [ dziwna zbieno nazw?]  dosta w jednym roku 2011,  ponad 272 miliony dolarów na badania nad gryp. Centrum Kontroli i Prewencji Chorób  - CDC wydaje rocznie  kolejne 160 000 000 dolarów na „planowanie” grypy. Nieprawda, e adnie to brzmi?   I to wszystko na chorob, której PT wybitni klinicyci  w renomowanym Oxfordzkim Podrczniku Medycyny Klinicznej  z 1992 roku, nie powicili nawet jednej kartki, a uwaali za stosowane zamieci informacje o np. lordozie krgosupa, grzybicy paznokci czy bielactwie.

 

Wic widzisz Szanowny Czytelniku jak atwo wyciga pienidze z worka zwanego ubezpieczeniami spoecznymi jeeli si waciwie siedzi. Jednoczenie Centrum Kontroli CDC straszy szacunkami, e grypa powoduje straty w USA wielkoci 80 miliardów dolarów. Prawie cay budet Polski. Wyranie wyczuwalny jest ten strach u kapitalistów, z powodu tak ogromnych strat. Musz co robi aby zminimalizowa owe straty. Ale w USA CDC nazywa si w prasie Centrum Dezinformacji o Chorobach. Jak mona to sprawdzi, na informacje z tego orodka powouj sie czsto pracownicy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego z Warszawy.

http://www.cdc.gov/

 

Na marginesie, omawiany przykad wyranie potwierdza porzekado: „ nic tak nie plami jak atrament” . Ile by dali szczepionkowcy aby stare podrczniki przymusowo spalono. Take  staje si jasne, dlaczego nagle podaje si wersje elektroniczne podrczników. Pytka przewanie ju po 4-6 latach wymazuje si sama. I szukaj wiatru w polu.

 

Jak podaje CDC na swojej stronie interentowej tradycyjnie szczepionki przygotowuje si z 3 wirusów grypy, a generalnie mamy ich ponad 100. tj. AH1N1, A H3,N2 i wirusy grypy B. Podobnie jak w POlsce, pomimo ewidentnego braku dziaania szczepionki, CDC zaleca szczepienie: kobiet w ciy. Przypomn, e tylko w jednym roku 2009 w USA zanotowano ponad 3500 poronie po szczepieniu, a notuje si tylko okoo 10 %, poniewa kobiety na ogól poraone utrat dziecka nie chc mie nic do czynienia z CDC [ czyli naprawd mogo by 35000 poronie].

 

CDC zaleca szczepienie ludzi starszych po 65 roku  ycia. Przypomn: badania udowodniy, e w tej grupie wiekowej szczepienie ma tak sam warto jak mycie rk. Po myciu rk jeszcze nikt nie umar, a po szczepieniach s liczne powikania. Oczywici np. taka pani profesor magister L.Brydak nie moe tego zapamita i cay czas powtarza, e starsi musz si szczepi. Dziwne, nieprawda? A nie jest to przypadkiem dziaanie sprzeczne z kodeksem karnym, : kto wiadomie naraa zdrowie lub ycie ludzkie podlega karze......

CDC podaje jeszcze najwaniejsz informacj: szczepionki przeciw grypie s produkowane przez prywatnych przedsibiorców. A znacie Szanowni Czytelnicy takiego prywaciarza, który nie zarabia?

Najlepsze jest zakoczenie informacji o grypie na stronie CDC : To nie jest moliwe, aby z ca pewnoci przewidzie, który wirus grypy bdzie dominowa w danym sezonie.”

 

Czyli my sprzedajemy a wy si martwcie.

Tak wic pamitaj Matko, Babciu, Dziadku :

To jest twoje ciao, a ich szczepionka. 

To nie wy sprzedajecie szczepionki

ale oni chc waszych pienidzy!

 

Wiemy ju dokadnie, e tzw. zespó zatoki - Gulf War Syndrom , na który zachorowao ok. 300 000 onierzy amerykaskich  w czasie wojny w Iraku by spowodowany przymusem szczepie.  Jaki mdry inaczej genera, zezwoli na szczepienie, w okresie 3 miesicy szkolenia, onierzy a 16 szczepionkami. Jak wiadomo z podstaw immunologii,  okres przerwy pomidzy jedn,  a drug szczepionk powinien wynosi co najmniej 6 tygodni, ale lepiej aby wynosi 3 miesice. Tak to si robi obecnie dowiadczenia na ludziach, po cichu, bez rozgosu.

http://en.wikipedia.org/wiki/Gulf_War_syndrome

http://www.publichealth.va.gov/exposures/gulfwar/

http://www.healthcentral.com/encyclopedia/408/320.html

http://topdocumentaryfilms.com/gulf-war-syndrome/

 

 onierze francuskiego kontygentu, którzy brali udzia w akcji w Iraku ale nie byli szczepieni , nie zachorowali.

Oczywicie obieg pienidza w tym interesie nie zosta nigdy opublikowany.

 

Zajmujc si spraw szczepionek przeciwko grypie nie naley zapomina o tzw. adjuwantach. Wg teorii s to zupenie nieszkodliwe zwizki majce podnie odpowied immunologiczn organizmu.

Od razu nasuwaj si  dwa pytania: po pierwsze jeeli dla organizmu s one nieszkodliwe, to dlaczego organizm ma reagowa na nie i tworzy przeciwciaa?.

 

Po drugie: dlaczego do wszystkich prawie szczepionek dodaje si te same zwizki?. Przecie z dowiadczenia 1000 lat wiemy, e jak kto przechoruje np. odr w dziecistwie to ju drugi raz nie zachoruje na ni, ale moe zachorowa np. na osp czy gryp, tj.  inne wirusowe choroby. To znaczy, e nasz organizm doskonale rozpoznaje kto jest kto.

 

Wakcynolodzy natomiast usiuj nam wmówi, e to nie ma znaczenia i byle co wstrzykniemy do krwioobiegu to odpowied organizmu bdzie waciwa. Niestety pomimo handlu od 200 lat szczepionkami, do dnia dzisiejszego nie wykonali prostej pracy naukowej polegajcej na wstrzykniciu adjuwantów  jednej grupie, drugiej grupie samego zarazka,  a trzeciej tylko np. roztworu soli czyli placebo. Przez 200 lat ci mdrzy ludzie, nie przeprowadzili prostego badania, ale krzycz na cay gos, e szczepionki s najlepiej przebadanymi preparatami. Specjalnie nie pisz lekami poniewa szczepionka nie jest adnym lekiem.

 

SZCZEPIONKA  NIKOGO NIE LECZY!!

NICZEMU NIE ZAPOBIEGA!!!

 

 A powoduje choroby w postaci powika.

 

Widzicie wic PT Pastwo, e „bez wodki nie razbieriosz”   tego rozumowania nijak. Ci wybitni fachowcy od szczepie, nawet nie usiuj publicznie wyjani tego prostego paradoksu. Wic albo nie znaj odpowiedzi albo dziaaj inne wzgldy. Musicie sobie sami odpowiedzie drodzy Czytelnicy na to pytanie.

 

Do adjuwantów podawanych w szczepionkach przeciwko grypie zaliczamy np. olej MF -59, zwizek skadajcy si gównie ze skwalenu. Skwalen jest prekursorem cholesterolu. Gdy czsteczki skwalenu przedostaj si do krwioobiegu, a szczepionk podaje sie bezporednio do krwioobiegu, to nawet w tak maych steniach jak 10 - 20 czstek na miliard, doprowadza do samo-destrukcyjnej odpowiedzi immunologicznej co bezporednio prowadzi do takich chorób autoimmunologicznych jak zapalenie stawów czy tocze. Jak wiadomo choroby te bardzo przydaj si starszym osobom. I tak wychodzi z domów nie maj po co z tymi swoimi emeryturami.

 Skwalen moe take doprowadzi do chorób  orodkowego ukadu nerwowego typu przewleke zapalenie, co tumaczone z polskiego na nasze, oznacza np. demencj. Na pewno starsze osoby si z tego uciesz, poniewa nie bd musiay pamita np.  jak ich zaatwiono z emeryturami. 

 

Tween 80 moe oprócz powodowania anafilaksji, spadków cinienia krwi, pokrzywek, doprowadza do dusznoci .

 

Dlaczego dodaje si adjuwanty? Postaram sie to przetumaczy  ponownie z polskiego na nasze? Otó adjuwanty podaje si dlatego, e stanowi one wicej anieli poow kosztów ceny dawki szczepionki. To jest to samo, co robi normalny sprzedawca wody z saturtatora [ tak, tak , byy takie na kadym rogu ulicy, szczepionek nie byo i epidemii take nie byo] podajcy yeczk soku do wody i potrajajcy cen. Podobnie  powstaj ceny wszelkich innych zoonych produktów. Do ceny surowca dodaje si cen robocizny, a ta moe by dowolna jeeli zakup szczepionek jest centralny i przymusowy. Przecie urzdnik nie paci ze swojej sakiewki.

Przecie w tym celu posowie zmieniaj ustawy aby szczepienia byy przymusowe.

 http://kwik-maz.blogspot.com/2009/11/zemsta-rekina-czyli-skwalen-daje-po.html

 

Np. Sanofil - Aventis zarabia przed kilku laty 6  000 000 000 euro na szczepionkach ale do 2013 roku planuje podwoi t kwot. Dlatego czy chcesz czy nie Szanowny Czytelniku, musisz si szczepi.  Plany ju zatwierdzono, jestemy na etapie realizacji.

 

 

Wiemy take, e duy wysiek w produkcj szczepionek mi.in grypowych wkada DARPA.  DARPA jest to instytucja Pentagonu zajmujca sie nowinkami technologicznymi przyszej wojny. Podobnie produkcj zwizan ze  szczepionkami za wiele milionów dolarów zajmuje si Northrop  Gruman znany producent broni. Ten znakomity prywatny producent urzdze do zabijania dosta 5 miliardów dolarów od CDC [ jak najbardziej rzdowej agencji zajmujcej si chorobami]  do programu ledzenia zaszczepionych , produkcji czipów?.  Obecnie czipy produkowane do kontroli ludzi maj wielko 1/4 gruboci wosa i mog zawiera 400 000 bitów.

 http://www.darpa.mil/

http://pl.wikipedia.org/wiki/Defense_Advanced_Research_Projects_Agency

http://en.wikipedia.org/wiki/DARPA

http://www.youtube.com/user/DARPAtv

 

  ledzenia, podobnie jak przed laty IBM, który sprzeda swoj technologi  do ledzenia ydów w obozach  koncentracyjnych Niemcom. Innymi sowy czyby nawoywania do szczepie prowadzone w POlsce byy po prostu testowaniem nowej broni?

Musimy bra to pod uwag, poniewa rzekomo publiczne media udostpniaj swoje amy tylko zwolennikom szczepie. Przeciwników odsyaj do publikacji w internecie? Dlaczego s zapisy, zakazy wystpowania przeciwników szczepie w publicznych mediach rzekomo speniajcych rol m.in owiatow?

 

Wypada wspomnie w tym miejscu, o najnowszym wynalazku, zatwierdzonym do uytku, to jest szczepionce przeciwko grypie opartej na komórkach owadów.  FDA zatwierdzi niedawno szereg nowych szczepionek przeciwko grypie. Jedn z poród nich jest  FLUBLOK  oparty na modyfikacji inynierii genetycznej -zaprogramowanych komórkach owadów do produkcji biaek hemaglutyniny wirusa grypy.  [owady bakulowirusowy] rekombinacji DNA i zostaa ta szczepionka dopuszczona dla ludzi  w wieku 18 - 49 lat. Wg firmy produkujcej „to” to, Flublok  zawiera elementy niezbdne  aby odeprze  trzy róne szczepy wirusa H1N1, H3N2  ‚[trzeciego wirusa nie podano?].  Podobno szczepionka okaza si skuteczna wobec 46% istniejcych szczepów grypy krcych w rodowisku. Kiedy i na kim to przetestowali nie wiadomo..

 

 Jak Pastwo zapewne pamitaj wg FDA poprzednia szczepionka bya skuteczna w 96%  w teorii FDA i ok 1 %  w praktyce. No có kady sprzedawca swój towar chwali. Wyników bada publicznie dostpnych na razie brak.

 

Ale co w tym musi by skoro Departament Zdrowia USA przekaza maej firmie ponad miliard dolarów  do opracowania tych szczepionek opartych na komórkach. W zwizku z niewypaem szczepionki przeciwko wiskiej grypie  w 2009 roku, Departament Zdrowia tego samego kraju, przekaza firmie Novaris sum 500 000 000 dolarów  na budow specjalnej fabryki do produkcji  szczepionek na bazie komórek grypy.

Nowo zatwierdzona szczepionka Flublok otrzymaa równie nieznaczne wsparcie od rzdu USA,  w wysokoci tylko 147 000 000 dolarów

Kolejna szczepionka przeciwko grypie wg firmy bdzie oparta na kawakach materiau genetycznego z komórek „gsienicowych”.

http://www.flublok.com/

http://www.cdc.gov/flu/protect/vaccine/qa_flublok-vaccine.htm

http://www.proteinsciences.com/PDF/pscp3.pdf

 

Do chwili obecnej brak jakichkolwiek doniesie na temat powika i efektów dodatkowych nowej genetycznie modyfikowanej szczepionki przeciwko grypie. By moe jest to ta wanie wprowadzona na rynek polski, tak szeroko reklamowana przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego z Warszawy. Szczepionka uzyskaa równie poparcie DARPy.

Medycyna Praktyczna 14.09.2013. - 23.05 Nowe szczepionki przeciw grypie wkrótce w aptekach.

 

Oczywicie jest to niczym nie podparte bajdurzenie.  Gdzieby tak powane instytucje jak Narodowy Instytut Zdrowia [ jakiego narodu] zajmowa si testowaniem broni.

 

 Pamitaj to jest Twoje ciao, a ich szczepionki

 To oni chc twoich pienidzy.

 

PS. Rozpoczyna si kolejna edycja „ótego tygodnia” w POlsce,  czyli akcji zachcania do szczepie, prowadzona przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Szczepionki s tasze nawet o 30%. Czyli normalnie to jest zysk.

Nazwa nomen omen jest jednoznaczna. óte papiery oznaczaj czowieka nieponoszcego odpowiedzialnoci za swoje czyny. W tym przypadku jak najbardziej nazwa pasujca. Nawet jeeli si zaszczepisz  dobry czowieku, a potem zachorujesz to i tak nawet zwrotu kosztów szczepionki nie dostaniesz od tego Instytutu. A nie daj Panie Boe jak bdziesz musia przej na rent z powodu powika po szczepieniu. Grosza nie uwidzisz.

 

Rozpowszechnianie wszelkimi sposobami, szczególne w Orodkach Zdrowia jaknajbardziej wskazane.

kontakt: jjaskow@o2.pl

Zmieniony ( 14.10.2013. )
 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
Top! Top!

Nasza strona korzysta z plikow cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jesli nie blokujesz tych plikow, to zgadzasz sie na ich uzycie oraz zapisanie w pamieci urzadzenia. Mozesz samodzielnie zarzadzac plikami cookies w ustawieniach przegladarki.