Strona Mirosława Dakowskiego
Odwiedza nas 36 gości
S T A R T arrow Kultura i okolice arrow Historia - odkłamywanie IV arrow Oferta na allegro dokumentów o A. Tusku; cena 1,5 mln
Tuesday 04 August 2020 07:46:35.29.
W Y S Z U K I W A R K A
Oferta na allegro dokumentów o A. Tusku; cena 1,5 mln Drukuj Email
Wpisał: allegro   
25.12.2013.

Oferta na allegro dokumentów o A. Tusku; cena 1,5 mln

 

Oddział Tuska i Wolfa nazywano Watahą Wściekłych Psów, lub Wilczą Watahą

Grzegorz Kniaziewicz

Zastanawiające
Czyżby było o czym pisać:
http://allegro.pl/tusk-a-wolf-...

czy to są jakieś mocne rodzinne koligacje?

Wygląda na to, że sprzedający ma jakieś dokumenty z tamtych lat...

TUSK A., WOLF E. I INNI ZŁODZIEJE Z BANDYCKIEJ WATAHY SA NSDAP

Aukcja nie propaguje ideologii i treści faszystowskich.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami aukcja nie nawołuje do nienawiści rasowej oraz nie propaguje ustrojów totalitarnych i jej celem nie jest szerzenie jakichkolwiek ideologii. Dokumenty są oferowane wyłącznie jako świadectwo historii i jako takie sprzedawane.

Aukcja ma charakter naukowo-kolekcjonerski, a jej celem jest udostępnienie historykom autentycznych dokumentów z czasów II wojny światowej.

Unikalna kolekcja zawiera materiały dotąd nie znane i nigdzie nie publikowane.

Porażające w swej wymowie dokumenty. Doskonałe, unikalne i wstrząsające studium zbrodniczego systemu. Wyjątkowa gratka dla historyków i znawców tematyki III Rzeszy.

W skład oferty wchodzi zbiór kilkudziesięciu różnorakich druków i dokumentów w języku niemieckim. Część z nich sporządzono w jednym z oddziałów – bojówek SA der NSDAP. Jest to spis członków - szturmowców SA wykonany przed jedną z akcji. Składa się z kilkudziesięciu arkuszy zawierających imiona, nazwiska, daty i miejsca urodzenia oraz inne dane osobowe, a także stopnie, odznaczenia etc. członków zbrodniczego komanda.

Dokumenty dotyczą części operacji "BURZA", której celem było wysiedlenie Czechów z terenów Sudetów i Moraw oraz wyłapywanie i wywózka do obozów koncentracyjnych Żydów zamieszkałych na terenie Czech oraz Polski.

Hitlerowscy bojówkarze pochodzili w większości z terenów Polski. Byli to głownie Niemcy i folksdojcze ze Śląska i Pomorza, którzy z tego co mi wiadomo dokonywali mordów, gwałtów i grabieży na ludności Polski i Czech.

Wiadomym jest, że do bojówek SA zaciągali się ludzie o wyjątkowych predyspozycjach i charakterze. Byli to wyłącznie ochotnicy i zwolennicy Hitlera oraz wykonawcy jego zbrodniczych planów.

Wspomniane komando SA również działało na ziemiach polskich. Główna kwatera bojówkarzy znajdowała się w jednym z miast położonym w zachodniej części centralnej Polski na terenach włączonych podczas okupacji hitlerowskiej do III Rzeszy.

Podczas przeprowadzania czystek etnicznych na ludności czeskiej zakwaterowano ich w Czechach kilkadziesiąt kilometrów od granicy z Polską.

Część dokumentów może być dowodem wskazującym, że zagrabiony majątek i nieruchomości, z których bojówkarze SA wyrzucali obywateli polskich i czeskich przechodziły „zgodnie z prawem” w ręce prominentnych działaczy NSDAP.

Przechodziły na zasadzie przykładania lufy pistoletu do głowy właściciela nieruchomości, lub bliskiej mu osoby, i podsuwania mu jednocześnie do podpisu aktu kupna – sprzedaży wystawionego in blanco przez biura pośrednictwa w handlu nieruchomościami działające jednocześnie na prawach biur notarialnych.

Po „dobrowolnym” zrzeczeniu się własności nieruchomości przez ich dotychczasowych właścicieli w obecności bojówkarzy SA formularz przekazywano do wspomnianego biura, które wypełniało resztę formalności.

Być może będzie to ważne odkrycie n/t prawdy odnośnie praw własności nieruchomości w państwach będących podczas II wojny pod niemiecką okupacją. Może się okazać, że wiele wówczas zagarniętych przez Niemców nieruchomości, których zabór został prawnie usankcjonowany przez nazistów za pomocą różnorakich sztuczek nadal pozostaje w rękach nieprawowitych właścicieli.

Czynną rolę w tym procederze odegrali członkowie wspomnianego komanda SA.

Oto ich nazwiska:

1/ Alfons TUSK

2/ Adolf TUSK

3/ Alfons SCHUBERT

4/ August OPPLET

5/ Artur MULLER

6/ Arnold PFEIFFER

7/ Arnold STERN

8/ Berthold WEICK

9/ Bruno FABER

10/ Bruno FISCHER

11/ Edmund PILZ

12/ Emil MARGINUS

13/ Erwin WOLF

14/ Eugen ARAMKE

15/ Friedrich SCHUBE

16/ Jochan PETZES

17/ Jochan PATZELT

18/ Jochan PILZ

19/ Kenigus ABLET

20/ Ludwig WALTER

21/ Ludwig ASCHENBRENER

22/ Nikoleis LUTSCHAK

23/ Oskar SEMLER

24/ Otto PFEIFFER

25/ Otto LAICH

26/ Robert ULBRICH

27/ Stefan MULLER

28/ Wilem PFEIFFER

Z tego co wiem Komandem SA dowodził TUSK A., a jego zastępcą był WOLF E.

Tusk pochodził z prowincji Westpreußen, czyli z Pomorza Gdańskiego.

Działalność Tuska i jego bandyckiej watahy należy uznać za jedną z najbardziej kompromitujących, ponurych i haniebnych kart z dziejów III Rzeszy, a członków Komanda pod względem popełnionych okrucieństw można porównać do katów Oświęcimia.

Absolutna samowola prawna w okresie III Rzeszy przyzwalała, aby dla prywaty prominentów z NSDAP członkowie Komanda rabowali i torturowali również rodowitych Niemców.

Oddział Tuska i Wolfa nazywano Watahą Wściekłych Psów, lub Wilczą Watahą z powodu nazwisk jego dowódców, a przede wszystkim z powodu wyjątkowego zezwierzęcenia, chciwości i okrucieństw jakich dopuszczali się jego członkowie oraz bezwzględnych i brutalnych metod jakie stosowali.

Podwładni Tuska nazywali swego herszta El Comandante.

Kto usłyszałby o Tusku, Wofie i innych symbolach zła, gdyby nie zbrodniczy system III Rzeszy, dzięki któremu ci, którzy wcześniej nic nie znaczyli, stali się nagle panami życia i śmierci tysięcy osób ?

Wykonując z bezmyślnym posłuszeństwem, ochotą i katowską wręcz pomysłowością zbrodniczą robotę przeżyli apogeum swojego nędznego żywota wyposażeni w nieokiełznaną władzę . A wykorzystując ją rośli do rozmiarów nadludzi i grzęźli w nieludzkim okrucieństwie.

To dobrze, że po ich nikczemnej działalności pozostały choć ślady w dokumentach i pamięci świadków.

"Standardową metodą" , jaką posługiwali się SA-mani pod wodzą Tuska, aby wymóc na swoich ofiarach zrzeczenie się praw własności było torturowanie ich na różne, wymyślne i wyjątkowo bestialskie sposoby. A gdy to nie pomagało torturowali, okaleczali, lub mordowali dzieci na oczach rodziców, wnuki na oczach dziadków, żony w obecności mężów etc.

Brak miejsca choćby na ogólnikowy opis zbrodni członków Komanda, na który należało by poświęcić co najmniej kilka stron A4

Zarówno Tusk, jak i jego zbiry ze swoimi ofiarami postępowali w sposób wyjątkowo podły, fałszywy i bezlitosny.

Właściciela nieruchomości pomimo, iż zrzekł się prawa do swojej własności mordowano wraz z jego rodziną natychmiast po złożeniu przez niego podpisów na umowie kupna - sprzedaży i akcie notarialnym oraz przekazaniu oprawcom niezbędnych dokumentów.

W wyjątkowych przypadkach, gdy np. ofiary oprócz nieruchomości dodatkowo przekazywały Tuskowi i jego podwładnym sowite łapówki w zamian za darowanie życia, egzekucje "darczyńcy" i jego bliskich odwlekano nieco w czasie poprzez przewiezienie ich do obozu koncentracyjnego, gdzie.... w pierwszej kolejności trafiali do komór gazowych.

Pomysłodawcą i organizatorem pod względem prawnym był oddelegowany w tym celu przez centralę NSDAP w Berlinie doktor prawa V. DEGELE.

"Skupem zgodnie z prawem", czyli grabieżą nieruchomości zajmował się z tego co mi wiadomo H. Luplow właściciel biura pośrednictwa w handlu nieruchomościami z siedzibą główną w Hamburgu.

Są to jak dotąd efekty moich badań, które oparłem nie tyle na informacjach słownych, lecz głównie na faktach i dowodach w postaci części archiwów w/w komanda oraz biura pośrednictwa handlu nieruchomości działającego przed oraz w okresie III Rzeszy.

Wspomniane dokumenty mają charakter i znaczenie międzynarodowe.

Nie jestem historykiem, aby więc ustalić konkretne fakty należy zwrócić się do profesjonalistów w tej dziedzinie z państw, w których archiwach mogą znajdować się materiały dotyczące działalności bojówek SA na terenie Polski i Czech oraz działalności niemieckich biur pośrednictwa w handlu nieruchomościami.

Problem wyłudzania nieruchomości pod groźbą utraty życia może dotyczyć tysięcy osób zamieszkujących nie tylko na terenie Polski, Czech, czy Niemiec, lecz również innych krajów będących podczas II wojny pod niemiecką okupacją.

Z tego co wiem większość fabryk, domów, kamienic, willi oraz innych nieruchomości zrabowanych przez Komando SA NSDAP pod wodzą A. Tuska należało do Żydów.

Zagrabione w „majestacie prawa” poprzez wymuszanie podpisów na aktach notarialnych i zalegalizowane przez biuro pośrednictwa handlu nieruchomościami H. Luplowa stały się „zgodnie z prawem” własnością Niemców, lub folksdojczy.

Zaś po II wojnie już jako mienie poniemieckie nieruchomości te przeszły na własność państwa, na terenie którego się znajdowały. Tym sposobem tysiące prawowitych właścicieli i ich spadkobierców nie mogą dotąd ubiegać się o ich zwrot. Jest to oczywiste bezprawie, które należy wyjaśnić.

Podjęte przeze mnie próby zainteresowania przedmiotowym problemem czołowych polskich polityków nie odniosły jak dotąd żadnego rezultatu, pomimo iż jest on wyjątkowo istotny dla tysięcy obecnych i byłych obywateli Polski oraz innych państw będących podczas II wojny pod okupacją niemiecką.

Zaś ja nie posiadam możliwości kontynuowania badań nad opisanymi powyżej faktami, (które nie dotyczą osobiście mnie i moich krewnych). Dlatego też podjąłem decyzję o sprzedaży zbioru dokumentów za cenę porównywalną do tej, jaką swego czasu za niego zapłaciłem.

Już wkrótce zamierzam przekazać dokładny opis problemu czołowym publicystom mediów USA (w tym gazet nowojorskich), państw UE i Izraela oraz wszystkim organizacjom i diasporom żydowskim znajdującym się na terenie Europy, USA i innych państw naszego globu.

Być może dzięki ich wsparciu i możliwościom jakie posiadają opisany powyżej proceder zostanie wyjaśniony i odpowiednio nagłośniony tak, aby prawowici właściciele, lub ich spadkobiercy mogli ubiegać się o zwrot zagrabionych nieruchomości.

Zbiór sprzedaję wyłącznie jako całość.

Zainteresowanym przekażę więcej informacji na temat kolekcji oraz wspomnianych dokumentów pod nr tel. 42 656 79 78.

Nie jest możliwy zakup na raty.

Udział w aukcji jest równoznaczny z tym, że Kupujący po jej wygraniu zobowiązuje się do potwierdzenia zakupu mailem, lub telefonicznie oraz odbioru przedmiotu sprzedaży i zapłaty za niego w terminie do 3 dni od daty zakupu. W przypadku niespełnienia przez Kupującego w/w warunków po upływie 3 dni od daty zakupu będę zmuszony uznać aukcję za zerwaną z winy Kupującego, fakt ten zgłosić Allegro, a przedmiotowy zbiór dokumentów ponownie wystawić do sprzedaży.

======================

Kom.: Oferujący ten pakiet na Allegro (sądząc po nr tel. z Łodzi) chyba wie co robi...? Oby go nie zastał w piątek "samobójca" w domu!

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Top! Top!

Nasza strona korzysta z plikow cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jesli nie blokujesz tych plikow, to zgadzasz sie na ich uzycie oraz zapisanie w pamieci urzadzenia. Mozesz samodzielnie zarzadzac plikami cookies w ustawieniach przegladarki.