Strona Mirosława Dakowskiego
Odwiedza nas 114 gości
S T A R T arrow Społeczeństwo arrow zdrówko 13 arrow Kolejna kompromitacja prawa w wydaniu Izb Lekarskich. Czy też kontrofensywa ruszyła?
Saturday 16 October 2021 17:32:05.35.
W Y S Z U K I W A R K A
Kolejna kompromitacja prawa w wydaniu Izb Lekarskich. Czy też kontrofensywa ruszyła? Drukuj Email
Wpisał: dr Jerzy Jaśkowski   
29.12.2013.

Kolejna kompromitacja prawa w wydaniu Izb Lekarskich


Czyżby powrót do sytuacji przed laty? Czy też kontrofensywa ruszyła?


dr Jerzy Jaśkowski
cz.1
 
 
„W więzach organizacji prawdę diabli wezmą.”
prof. T.Kotarbiński.


“Nie karze się tego, kto zabija ustami, ani też nie łupi się tego, który zabija językiem “
Tajna Historia Mongołów PIW Warszawa 2005.
 
 
 
 
Już od kilku ładnych lat staram się przekazywać informacje o zmianach, jakie nastąpiły w Polsce, na przestrzeni  ostatniego ćwierćwiecza. Wbrew tezie szeroko nagłaśnianej przez media głównego nurtu dezinformacji, upadek komunizmu wcale nie nastąpił w dniu 4 czerwca roku pamiętnego, jak to pewna aktoreczka zadeklamowała.


„W rękawiczkach” Gdańsk- 1992r.


Przygotowania do upadku, czyli przefarbowania, zaczęły się od czasów genseka Edwarda Gierka, a polegały na reformach oświaty. Reformy te nasilały się systematycznie. Finał nastąpił za czasów ostatnich rządów, sprowadzając edukację powszechną praktycznie do 3 - klasowej szkoły podstawowej. Czyli do poziomu, jaki chcieli osiągnąć Niemcy w 1942 roku [pamiętniki gen. Molla]. Jak wiadomo, w pierwszych 3 latach szkoły podstawowej nie ma stopni i ma być propagowana bezstresowa nauka poprzez zabawę, łącznie z seksem.

 

Skutki tego są już widoczne na każdym kroku. Aby odwrócić uwagę od celu końcowego, czyli delikatnie mówiąc, totalnego debilizmu tak edukowanego społeczeństwa, jak z rękawa powstają nam wyższe uczelnie i tabuny profesorów. Gorzej z efektami ich pracy, ponieważ liczba wynalazków spadła w okresie minionych 30-tu lat pięciokrotnie i oscyluje w granicach ok. 100 rocznie, kiedy nasi sąsiedzi, Niemcy, mają po ok. 17 000,  a np. Korea Południowa - 14500. W dwa razy większych demograficznie Niemczech  jest tylko ok. 70 wyższych uczelni,  a nasi ministrowie chwalą się ok. 470 wyższymi uczelniami. Tylko siłami jakich naukowców są te atrapy szkół wyższych utrzymywane i dlaczego, pomimo braku nauczycieli akademickich, wydawano licencje takim ośrodkom?


Czyli wyraźnie widoczne jest przejście  jakości w ilość. Uwidacznia się to w rankingu naszych uczelni, gdzie takie rodzime tuzy, jak Politechnika Wrocławska, czy uczelnie łódzkie, zajmują  któreś tam z kolei po 19 000 miejsce, na 21000 ocenianych szkół wyższych na całym świecie.
 
W tym samym czasie pozwolono na rozkwit „demokracji”, poprzez ustawy o stowarzyszeniach, czyli wolności zrzeszeń. Twierdziłem i twierdzę, że zrobiono to tylko i wyłącznie po to, by kontrolować doły. Czyli typowa  azjatycka piramida władzy. [rys]
http://politicalvelcraft.org/2013/08/01/rothschild-banking-farming-cabal-at-war-with-the-united-states-of-america-sedition-treason-lies-murders-using-innocuous-agenda-21-scheme-sociopaths-should-not-be-allowed-to-own-a-bank


Potwierdza powyższą tezę otrzymane pismo, które podaję w załączniku.


Pismo datowane  na 28 października 2013 r. otrzymałem dopiero 15 grudnia 2013 roku. Zastanawiająco długo szedł ten list, nawet jak na pocztę polską. Pismo  wystosował do mnie Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej,  lekarz Jolanta Orłowska-Heitzman.
http://www.kongresmedyczny.com/prelegenci

 


Otóż Pani ta postanowiła przedstawić mi zarzut, że dopuściłem się czynu polegającego na tym:
„W dniu 2 stycznia 2013 roku w Gdańsku, biorąc udział w programie telewizyjnym „Minęła Dwudziesta” w TVP INFO stwierdził, iż szczepienia przeciwko chorobom zakaźnym nie przynoszą korzyści zdrowotnych, są  szkodliwe, ponieważ zmniejszają odporność osób szczepionych oraz wywołują różnorakie powikłani, i ludzie światli wycofują się ze szczepień, szczepienia są powszechnie stosowane, dlatego że przynoszą zysk firmom farmaceutycznym” .[czerwone- MD]
 
„czym naruszył  art.1 ust.3 w związku z art. 2 ust.2 art.71 Kodeksu Etyki Lekarskiej.


 W związku z faktem, że artykuły te mogą być szerszemu gronu PT Czytelników nieznane, przytaczam je poniżej zgodnie z Kodeksem. Brzmią one:


art.1 ust 3. Naruszeniem godności zawodu jest każde postępowanie lekarza, które podważa zaufanie do zawodu”.
art.2 ust 2 Największym nakazem etycznym dla lekarza jest dobro chorego - salus aegroti suprema lex esto. Mechanizmy rynkowe, naciski społeczne i wymagania administracyjne nie zwalniają lekarza z przestrzegania tej zasady
art. 71.
Lekarz ma obowiązek zwracania uwagi społeczeństwa, władz i każdego pacjenta na znaczenie ochrony zdrowia, a także na zagrożenia ekologiczne. Swoim postępowaniem, również poza praca zawodową, lekarz nie może propagować postaw antyzdrowotnych.
 
No i mamy poważny problem.


Po pierwsze, przecież ja twierdzę od ponad 20 lat, że podawanie fluoru dzieciom, jest równoznaczne z ich truciem. Pierwsze prace na ten temat opublikowałem już w 1992 roku. Robert Carlton w 1992 roku nazwał fluoryzację przypadkiem największego oszustwa w medycynie XX wieku. „Każda osoba pijąca sztuczne fluorowaną wodę przez okres ponad roku, nigdy nie będzie tą samą osobą fizycznie i psychicznie”- Charles E. Perkins, chemik.
 
 A do dnia dzisiejszego, w wielu szkołach i przedszkolach w Polsce, stosuje się fluoryzację i lakowanie. Nawet Pan Prezydent RP zafundował sobie, za nasze oczywiście, podatnika pieniądze, specjalnego doradcę d/s fluoryzacji. A Pani Rzecznik milczy?


 http://niepoprawni.pl/blog/2518/dr-jerzy-jaskowski-fluor-cichy-zabojca
http://www.polishclub.org/2013/12/13/dr-jerzy-jaskowski-fluor-a-trucie-ludzi/
http://naszeblogi.pl/30431-dr-jerzy-jaskowski-fluor-cichy-zabojca
http://gdansk-wyspa-sobieszewska.mojeosiedle.pl/viewtopic.php?t=2623

Po drugie: od co najmniej 5 lat głoszę, że nagła śmierć niemowląt może być spowodowana zatruciem dwutlenkiem węgla, związanym z brakiem wentylacji w budynkach. Normy Unii Europejskiej przewidują koncentrację CO2  w pomieszczeniach do 1000 ppm, a badania  prowadzone w naszych szpitalach, szkołach, czy przedszkolach, dają wyniki w zakresie od 3000 do 10 000 [ koniec skali miernika]. Minister Rolnictwa wydał nawet zarządzenie, że jeżeli w oborze stężenie CO2 jest większe od 3000 ppm to wstrzymuje się dopłaty dla rolników. A Pani Rzecznik milczy?


 http://www.polishclub.org/2013/11/22/dr-jerzy-jaskowski-swiatowy-zjazd-milosnikow-przekretow-globalne-ocieplenie-czesc-2/
http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,35612,7703764,Gdanskie_szkoly__Czy_dwutlenek_truje_dzieci_.html
http://ratownik-med.pl/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=3541

Już NSDAP [partia hitlerowska] ustaliła normy wymiany powietrza dla robotników na poziomie 25 m3 na godzinę, ale dla dzieci na poziomie 40 m3/h, umysł dziecka przecież się rozwija i musi mieć do tego odpowiednie warunki środowiskowe. Dla dostojników partyjnych ustalono taką wymianę  na poziomie 75m3/h. Wiadomo przecież, że kierujący musi mieć jasny umysł, aby nie podejmował decyzji w stanie zaburzeń świadomości, co może wystąpić przy stężeniach powyżej 3000 ppm.
 
Tak więc podpieranie się art. 2 KEL jest co najmniej dyskusyjne, jeżeli nie fałszywe. Jeżeli lek. med. Jolanta Orłowska-Heitzman twierdzi, że moje prace nie mają związku z dobrem chorego, to powinna to udowodnić na piśmie. Niestety, jej zarzuty sprowadzają się do przytoczonego fragmentu.
Czyli praktycznie, to najlepiej dla niej byłoby, gdybym sam udowodnił, że stosowanie szczepionek jest dbaniem o dobro chorego, a wszelkie inne stanowiska są „be”. „Wot kakaja kobieca filozofia”. Ale już poeci pisali, że kobiecej logiki nikt nie jest w stanie zrozumieć.
Po trzecie: głoszę otwarcie, wszem i wobec, że różnego rodzaju kosmetyki, leki stosowane np. w kardiologii [statyny], metody diagnostyczne, jak np. mammografia, są szkodliwe i w świetle dzisiejszej wiedzy, nie powinny być stosowane.
 
Tak więc rodzi się pytanie: dlaczego lek. med. Jolanta Orłowska-Heitzman skupiła się tylko na szczepionkach? Przecież moje poglądy, dotyczące tylko wymienionych powyżej trzech problemów, także były  podawane do publicznej wiadomości od 20 ponad lat, wielokrotne wygłaszane w telewizji i radio. Niezrozumiałe jest więc to, że tylko szczepionki  zwróciły uwagę lek. med. Jolanty Orłowskiej-Heitzman.
 
Jest to tym dziwniejsze, że w swojej długoletniej karierze medycznej, lek. med. Jolanta Orłowska-Heitzman nie splamiła się nigdy żadną pracą z zakresu epidemiologii, szczepień, czy w ogóle ekotoksykologii.

 

Skąd więc to nagłe zainteresowanie problemem? Czyżby spowodowane zostało ogłoszonym przez mas media spadkiem zainteresowania szczepionkami przez polskie społeczeństwo? Musisz sobie sam Szanowny Czytelniku na to pytanie odpowiedzieć, skąd to nagle zainteresowanie ekotoksykologią!


https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/osoby/pokazOsobe(os_id:76961)

 http://www.aferyprawa.eu/Wyceny/lek-med-Jolanta-Orlowsko-Heitzman-OKREGOWY-RZECZNIK-ODPOWIEDZIALNOSCI-ZAWODOWEJ-W-KRAKOWIE-161
http://poczet.mp.pl/poczet/show.html?id=34894
http://www.patomorfologia-cmuj.pl/node/22
http://www.polishclub.org/2013/04/10/dr-jerzy-jaskowski-dofinansowywani-przez-koncerny-szczepionkarskie-czesc-2/
http://www.polishclub.org/2013/02/12/dr-jerzy-jaskowski-wzw-b-a-korupcja-zamwienia-rzadowe/
http://www.polishclub.org/2013/02/04/dr-jerzy-jaskowski-list-otwarty-do-prof-dr-hab-andrzeja-tretyna-rektora-uniwersytetu-mikolaja-kopernika-w-toruniu/
http://www.polishclub.org/2013/01/23/dr-jerzy-jaskowski-grypa-lekarze-ostrzegaja-weterynarze-kontra-pediatrzy-cz-vi/
http://www.polishclub.org/2012/06/26/dr-jerzy-jaskowski-wsplczesna-medycyna-cz-iii

 


dr n.med Jerzy Jaśkowski
Specjalista II st. Chirurgii Ogólnej
b.Kierownik Pracowni Ekofizycznej Katedry Fizyki Medycznej i Biofizyki AMG
b.Kierownik Poradni Ekologicznej WOMP
biegły Sądu Okręgowego w zakresie oddziaływania czynników środowiskowych na organizmy żywe
współautor pierwszego w Polsce podręcznika „Zarys Ekotoksykologii  Gdańsk 1995


P.S. Abym się poczuł lepiej otrzymałem pouczenie: obwiniony jest zobowiązany do poinformowania organu o każdej zmianie mieszkania powyżej 7 dni.
Obwiniony może ustanowić nie więcej jak dwóch obrońców
.

cdn.  kontakt: jjaskow@wp.pl


lek. med. Jolanta Orłowska-Heitzman

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Top! Top!

Nasza strona korzysta z plikow cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jesli nie blokujesz tych plikow, to zgadzasz sie na ich uzycie oraz zapisanie w pamieci urzadzenia. Mozesz samodzielnie zarzadzac plikami cookies w ustawieniach przegladarki.