Strona Mirosława Dakowskiego
Odwiedza nas 75 gości
S T A R T arrow PUBLICYŚCI arrow BEZEG 14 I arrow MARKSIZM: "demoniczne idee", program edukacji seksualnej, wolna miłość; wyszperane 10/1/14
Thursday 23 May 2019 11:31:59.27.
migawki

 

 

    Ostatnie parę wieków satanizmu, magii i zboczeń u władzy.

Regina Poloniae, Mater Gratiarum, ora pro nobis

 
W Y S Z U K I W A R K A
MARKSIZM: "demoniczne idee", program edukacji seksualnej, wolna miłość; wyszperane 10/1/14 Drukuj Email
Wpisał: Jacek BEZEG   
10.01.2014.

MARKSIZM: "demoniczne idee",  program edukacji seksualnej, „wolna miłość”; wyszperane 10/1/14

 

 

Jacek BEZEG


Z uwagi na oskarżenia o szerzenie czarnowidztwa, do przekazywanych tekstów dołączam pozytywne komentarze i to w kolorze zielonym.


Optymiści nie muszą ich wcale czytać, ale pesymiści powinni.
Jezus, Mesjasz Izraela, uzdrawia również dzisiaj
.
http://www.bibula.com/?p=72612
Tytuł mówi wszystko.Następnie podnieśliśmy oczy ku naszej Pani, która nam powiedziała z dobrocią i ze smutkiem:
«Widzieliście piekło, dokąd idą dusze biednych grzeszników. Aby ich ratować, Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeśli zrobi się to, co ja wam mówię, wiele dusz zostanie uratowanych, nastanie pokój na świecie. Wojna się skończy. Ale jeżeli się nie przestanie obrażać Boga, to za pontyfikatu Piusa XI rozpocznie się druga, gorsza. Kiedy ujrzycie noc oświetloną przez nieznane światło, wiedzcie, że to jest wielki znak, który wam Bóg daje, że ukarze świat za jego zbrodnie przez wojnę, głód i prześladowania Kościoła i Ojca Świętego.
Żeby temu zapobiec, przyjdę, by żądać poświęcenia Rosji memu Niepokalanemu Sercu i ofiarowania Komunii św. w pierwsze soboty na zadośćuczynienie. Jeżeli ludzie me życzenia spełnią, Rosja nawróci się i zapanuje pokój, jeżeli nie, Rosja rozszerzy swoje błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowania Kościoła.
Dobrzy będą męczeni, Ojciec Święty będzie bardzo cierpieć, wiele narodów zostanie zniszczonych, na koniec zatriumfuje moje Niepokalane Serce. Ojciec Święty poświęci mi Rosję, która się nawróci, a dla świata nastanie okres pokoju.
http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=11479&Itemid=46
Miłosierdzie Boże nie ma granic.mówienie o zbrodniach popełnianych na całym świecie przez islamistów mogłoby zniweczyć wszystkie osiągnięcia, które katolicy uzyskali dzięki dialogowi religijnemu z muzułmanami.  A zatem przemilczanie prześladowań chrześcijan ma służyć dialogowi z muzułmanami żyjącymi na Zachodzie, a których taka dyskusja mogłaby obrazić.

http://www.pch24.pl/ostatnie-boze-narodzenie-,20295,i.html
Jest diagnoza, może będzie ratunek.Święto Trzech Króli za swój monarchistyczny charakter w szczególny sposób znienawidzone było przez rozmaitych rewolucjonistów pod różnymi szerokościami geograficznymi. Podczas rewolucji francuskiej za uroczyste jego obchodzenie można było trafić na gilotynę.
Również w Polsce komuniści wypowiedzieli wojnę Trzem Królom, znosząc w 1960 roku ich święto jako dzień wolny od pracy i utrudniając w ten sposób katolikom świętowanie.
http://www.bibula.com/?p=72555
Nadzieja dla świata odrobinę urosła.Tłumaczenie listu Magdiego Cristiano Alama, włoskiego dziennikarza, byłego mahometanina, który w 2008 r. przyjął Chrzest święty z rąk Benedykta XVI, a 25 marca 2013 r. (w 4 dni po napisaniu poniższego listu) ogłosił, że nie po to się nawracał, i że nie chce mieć nic wspólnego z Kościołem katolickim, Kościołem który głosi relatywizm duchowy i “który uważa szatański islam za prawdziwą religię”.

www.bibula.com/?p=72409
Bardzo przydatny jest przejaw "zdrowego chłopskiego rozumu".Na łamach dwutygodnika „The Remnant” ukazał się ostatnio artykuł poświęcony Franciszkanom Niepokalanej. Jak czytamy, w tym przypadku wcale nie chodzi o zgromadzenie „kryptolefebrystyczne”. Franciszkanie nie mieli nigdy żadnych związków z arcybiskupem Marcelem Lefebvrem ani z Bractwem Kapłańskim św. Piusa X. Przyczyną części represji dotykających to zgromadzenie jest za to maryjna i kolbiańska duchowość braci, której sprzeciwiają się liberalne środowiska w Kościele.
http://www.bibula.com/?p=72529
Może rozwiną się jakieś procesy myślowe.Fiasko marksizmu. Dopóki chrześcijaństwo i zachodnia kultura nie zostaną wykorzenione z duszy człowieka Zachodu, marksizm nie będzie się mógł zakorzenić. Słowo Marksa padło na kamienną glebę chrześcijaństwa i obumarło. György Lukacs / Historia i świadomość klasowa: jedyne rozwiązanie widziałem w rewolucyjnej destrukcji społeczeństwa. Ogólnoświatowa zmiana wartości nie może mieć miejsca bez unicestwienia przez rewolucjonistów starych wartości i stworzenia nowych. Jako komisarz do spraw kultury za czasów reżimu Beli Kuna, Lukacs Wprowadził "demoniczne idee" znane później jako "terroryzm kulturalny". W ramach swego programu wprowadził do szkół radykalny program edukacji seksualnej/ wolna miłość, archaiczny charakter wzorców rodzinnych średniej klasy, nieaktualność monogamii i bezzasadność religii/. Celem promowania rozwiązłości wśród kobiet i dzieci miało być zniszczenie rodziny jako podstawowej instytucji chrześcijaństwa i zachodniej kultury.
[  ...  ]
Zamiast przejmować władzę i siłą narzucać kulturową rewolucję trzeba najpierw zmienić kulturę: wtedy władza spadnie sama jak dojrzały owoc. Lecz zmiana kultury wymaga "długiej drogi przez instytucje" - sztukę, kino, teatr, szkoły, uczelnie, seminaria, gazety, czasopisma i nowe elektroniczne medium -radio. Jedno po drugim, każde medium musi zostać przechwycone, przekształcone i upolitycznione, tak aby mogło stanowić agenturę rewolucji. Wtedy będzie można powoli edukować ludzi, aby zrozumieli i z entuzjazmem przyjęli rewolucję."
http://www.projektkudowa.pl/aktualnosci/gender-kontynuacja-idei-rewolucji-bolszewickiej/
Jest diagnoza, może będzie skuteczne przeciwdziałanie.W styczniu 2012 r. "Rossijskaja Gazieta" i "Niezawisimaja Gazieta" z powodzeniem straszyły obecnością iskanderów w Obwodzie Kaliningradzkim. Miały się tam również znaleźć radary nowej generacji typu Woroneż-DM oraz systemy naprowadzania S-400 Triumf.
Warto przypomnieć, że w tym samym czasie rząd Donalda Tuska z żelazną konsekwencją realizował rosyjsko-niemiecki projekt otwarcia granicy z Obwodem Kaliningradzkim i uczynienia z tego najbardziej zmilitaryzowanego miejsca na świecie, rosyjskich „drzwi do Europy”. U podstaw projektu (wytyczonego w roku 2009 przez Ławrowa), leżała koncepcja reaktywacji Prus Wschodnich. Pozostając pod władzą Rosji, obwód chłonąłby niemiecki kapitał dając w zamian dostęp do rynku rosyjskiego i stając się głównym narzędziem w umacnianiu politycznego przymierza Rosji i Niemiec. Pomysł był aktywnie wspierany przez związek „wypędzonych” z Prus Wschodnich i należał do priorytetów polityki Angeli Merkel. Wykonanie przedsięwzięcia powierzono polskiemu „koniowi trojańskiemu” i stało się ono jednym z najważniejszych elementów misji „usuwania przeszkód stojących na drodze poprawy relacji rosyjsko-niemieckich”
http://bezdekretu.blogspot.com/2014/01/histeria-w-interesie-moskwy.html
Jest diagnoza, może będzie skuteczne przeciwdziałanie.


 
Jak uczymy  sędziów elementarnej  przyzwoitości

http://www.youtube.com/watch?v=oXcIvrvHOxg
Jest parę osób znających prawo i walczących z komuną. Może znajdą się jeszcze inni tacy. Szerzymy pożyteczne wzorce działań obywatelskich. Pomimo terroru i ciągle nasilającej się komunistycznej propagandy Polacy nie uginali się. Duch walki i siła przetrwania była silniejsza. W 1956r. doszło do powstania w Poznaniu (posłużę się fragmentami z opisu "Poznański Czerwiec 1956" Agnieszki Łuczak umieszczony na portalu IPN)."Część manifestantów weszła do MRN, inni demonstranci wtargnęli do budynku KW PZPR, gdzie pozrywali czerwone flagi i wywiesili tablice z hasłami. Kolejna grupa wdarła się do budynku Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej i nakłaniała milicjantów do wzięcia udziału w manifestacji. Pogłoska o aresztowaniu członków delegacji robotniczej spowodowała, że spokojny dotąd tłum rozpoczął atak na więzienie przy ul. Młyńskiej w celu uwolnienia rzekomo aresztowanych delegatów. W budynku więzienia został rozbity magazyn broni – 80 jednostek broni oraz amunicja dostały się w ręce manifestantów. Z dachu budynku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stojącego na skrzyżowaniu ul. Jarosława Dąbrowskiego (obecnie Jana Henryka Dąbrowskiego) i ul. Adama Mickiewicza, zostały zrzucone urządzenia służące do zagłuszania zachodnich audycji radiowych.
http://www.projektkudowa.pl/aktualnosci/tekst-wystapienia-jana-karandzieja-13-grudnia-do-mlodziezy/
Pouczające zestawienie faktów z najnowszej historii Polski.– Czy możemy sobie wyobrazić udział niemieckich policjantów bijących naszych kibiców na polskich stadionach czy patrolujących nasze ulice? Czy naprawdę ten rząd nie potrafi zagwarantować nam bezpieczeństwa w naszym własnym kraju, czy potrzebni sam obcy najemnicy do tłumienia pokojowych demonstracji? Czy możemy sobie wyobrazić, by niemiecki parlament godził się na takie działania w swoim kraju ze strony polskich policjantów?
http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/64635,niemiecki-policjant-na-polskiej-ulicy.html
Jest diagnoza, może będzie skuteczne przeciwdziałanie.Kneset 27 stycznia wyznaczył sobie rendez-vous w dawnym obozie zagłady w Oświęcimiu. Ponieważ nie słychać, by rząd polski zaprosił izraelski parlament do odbycia bezprecedensowej sesji na terytorium innego państwa, to też może być sygnałem jakichś zasadniczych zmian w położeniu naszego nieszczęśliwego kraju. W tej sytuacji jesteśmy skazani na domysły, a skoro już jesteśmy skazani, to nie żałujmy sobie i śmiało się domyślajmy.
[  ...  ]
Drugim czynnikiem determinującym sytuację gospodarczą naszego nieszczęśliwego kraju jest Anschluss do Unii Europejskiej, którego 10 rocznicę będziemy obchodzili 1 maja. Anschluss stworzył polityczne warunki realizacji niemieckiego projektu Mitteleuropa z roku 1915. Dotyczył on politycznego urządzenia Europy Środkowo-Wschodniej po ostatecznym zwycięstwie niemieckim i zakładał ustanowienie na tym obszarze państw pozornie niepodległych ale de facto - niemieckich protektoratów - o gospodarkach niekonkurencyjnych, ale peryferyjnych i uzupełniających gospodarkę niemiecką. Ten projekt od co najmniej 10 lat jest z powodzeniem w naszym nieszczęśliwym kraju realizowany. W rezultacie gospodarka polska jest wprowadzana w coraz głębszy rodzaj kolonialnej zależności, która pociąga za sobą postępujące wysychanie źródeł bogactwa narodowego.
Oto głównym pracodawcą w Łodzi, będącej jeszcze niedawno ważnym ośrodkiem przemysłowym, jest miejscowy uniwersytet. Głównym pracodawcą w Gdyni jest tamtejszy Urząd Miejski. W innych miejscowościach największymi pracodawcami są szpitale, a w Skarżysku-Kamiennej - mieście zbudowanym wokół zakładów zbrojeniowych - największym pracodawcą jest firma zajmująca się segregacją używanej odzieży;
http://www.michalkiewicz.pl/tekst.php?tekst=2997
 Nie tylko Polacy kochają polską ziemię.
 Nasz sąsiad jest niewątpliwie przykładem do naśladowania.„Misja” i „globalny pokaz siły”
Wiele osób zastanawia się, co tak naprawdę sprowadza tylu czołowych polityków Izraela do Polski?
http://www.pch24.pl/kneset-w-krakowie--zydzi-z-optymizmem-patrza-na-polske,20371,i.html
 
Nie tylko Polacy kochają polską ziemię.Sytuacja nie zmieni się dopóki pan premier nie zrealizuje mojego pomysłu, który nie tylko rozwiąże problem pijanych kierowców, ale znacząco zmniejszy bezrobocie. W każdej gminie należy powołać Centrum Inwigilacji Pijanych Kierowców Aut ( CIPKA ) Jak wyobrażam sobie działanie takiego Centrum. Właściciel pojazdu, który ma zamiar skorzystać z auta, w przeddzień wyjazdu wysyła SMS do CIPKI, cena 2,44 + VAT. W dniu wyjazdu w domu kierowcy zjawia się umundurowany funkcjonariusz  CIPKA, sprawdza dokumenty pojazdu wystawione przez Centrum Homologacji Urządzeń Jezdnych. Skrót utwórzcie sami, bo mi notkę zwiną.
Jeśli auto jest sprawne podbija Książeczkę Uwag Technicznych Auta Silnikowego. Następnie dwukrotnie sprawdza trzeźwość kierowcy alkomatem, jeśli wszystko jest w porządku, kierowca wsiada do auta, funkcjonariusz CIPKA plombuje drzwi i w drogę. W miejscu docelowym czeka juz powiadomiony inny funkcjonariusz CIPKA, sprawdza i zdejmuje plomby. Podbija stosowne dokumenty. Proste ? bardzo proste.
http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=11487&Itemid=100
Jeśli tylko się chce, to  można sobie poradzić pijanymi kierowcami.Jak podają źródła historyczne, ok. 90% wszystkich żagli od ok. 5 wieku przed naszą erą, było produkowane z konopi. Czyli przez prawie 2500 lat uprawiano tę roślinę i nikomu to nie przeszkadzało. Pozostałe 10 %  żagli produkowano z lnu, sizali, juty. Wszelkie mapy nawigacyjne, dzienniki okrętowe, Biblie, były pisane na papierze z konopi. Praktycznie 80 % namiotów, płótna, ubrań, koców, kołder, obrusów, ręczników, itd., było aż do XX wieku produkowanych z konopi.
Najlepsze sukno odzieżowe robione we Włoszech, czy Irlandii, aż do lat 30 XX wieku, było robione z włókna otrzymywanego z konopi.

Jeszcze do dnia dzisiejszego ludzie pamiętają, że jeżeli chciano produkować włókno na miękką bieliznę, to „żniwa” trzeba było przeprowadzić po 3 miesiącach, a na sznury czy liny okrętowe, po 4 miesiącach. Natomiast dopiero po 6 miesiącach włókno nadawało się na grube powrozy, czy brezent.
Dane statystyczne potwierdzają, że w roku 1850 w USA, było 8327 plantacji konopi, o powierzchni powyżej 2000 akrów, mniejszych nie notowano. Z konopi produkowano tkaniny, płótna, liny, także do prasowania bawełny.
Zdecydowaną większość papieru, aż do 1883 roku, produkowano z włókien konopnych. Wszelkie banknoty, mapy, papiery wartościowe, gazety, produkowano z włókna z konopi, np. słynna Biblia Gutenberga, była wydrukowana na papierze otrzymanym z konopi.
Głównym producentem konopi wykorzystywanych na zachodzie, najwyższej jakości, szczególnie w latach 1740 – 1940, było Carstwo Moskiewskie, a następnie Sowieci.
Nikt nigdy nie słyszał o problemie tzw. narkomanii w Carstwie Moskiewskim.
http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=11472&Itemid=119
http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=11483&Itemid=119
Po tylu tysiącleciach ludzkość wreszcie się wyzwoliła z okropnego błędu jakim było uprawianie konopi.Może przyjrzyjmy się teraz sylwetkom tych osób, które – przypomnijmy – w sposób niemal absolutny zawiadują systemem monetarnym w Stanach Zjednoczonych
http://www.bibula.com/?p=72564
Trochę wiedzy historycznej nigdy nie zaszkodzi.Na zorganizowanie w Rosji państwowego przewrotu w 1917 roku przez międzynarodowy syjonizm wydano gigantyczne pieniądze. Ale grabież pokonanej Rosji, która była następstwem przewrotu, wielokrotnie zrekompensowała wszystkie wydatki syjonistów.

Oni, po prostu, ozłocili się…

http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=11477&Itemid=47
Bywają na tym świecie naprawdę świetne okazje do "zrobienia kasy"."Umrze śmiercią naturalną każde kłamstwo" - Ewa Kurek
Żydzi nie uratowaliby żadnego Polaka
http://rodaknet.com/rp_rodakvision_2014_ewa_kurek_%20umrze_smiercia_naturalna_kazde_klamstwo.htm
Tytuł mówi wszystko.Walka z wszechobecnym w Azji zwyczajem wykorzystywania stanowisk dla uzyskiwania korzyści osobistych oraz z wysokim poziomem przestępczości przybrała charakter jak najbardziej poważny i – o zgrozo – okazała się nadzwyczaj skuteczna. Dużą rolę odegrała w niej nadzwyczaj często stosowana kara śmierci w stosowaniu której Singapur jest niezagrożonym światowym liderem.
Kodeks karny przewiduje karę śmierci za morderstwo, piractwo i porwanie (jeśli jest połączone ze śmiercią) oraz korupcję wśród urzędników.

Oddzielne Ustawy o narkotykach przewidują karę śmierci za handel lub posiadanie stosunkowo niewielkiej ilości tych środków (np. heroina 15 g, kokaina 30 g). Egzekucji podlegają także obcokrajowcy i z reguły nie pomagają tu nawet interwencje głów państw, z których pochodzi delikwent.
Wyroki wykonuje się przez powieszenie (tylko w piątki), a główny kat zgładził już w ten sposób ponad 850 osób (rekord 18 osób w ciągu jednego dnia).
http://niepoprawni.pl/blog/132/singapoore-jest-taki-kraj
Metody zapewnienia rozkwitu gospodarczego kraju są banalnie proste.Badacze celebryci żyjący z Global Warming (było ich ponad 75 szt.) pod wodzą prof. Chris Turney z South Wales University dostali $ 15 milionów na wyprawę na dalsze badania Global Warming.
Urządzili wyprawę na wody Antarktyki. Popłynęli antarktycznym statkiem „Akademik Szokalski” , który, jak i my wiemy z TV, przed Bożym Narodzeniem utknął w lodach. I potężnie go zamroziło.
         Prof. Chris Turney jest, jak piszę gazeta The Daily Telegraph, „profesorem antropogennych zmian klimatycznych” .
 US journalist John Hayward pisze: Trzeba by mieć serce z kamienia, by nie śmiać się do rozpuku z aktywistów, w większości fanatyków Globalnego Ocielenia uwięzionych w lodach w drodze do Antarktyki, gdzie planowali robić wrzawę z powodu względnego braku lodów.
http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=11488&Itemid=63
Przyroda bardzo ładnie zakpiła sobie z tych wstrętnych oszustów.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Top! Top!

Nasza strona korzysta z plikow cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jesli nie blokujesz tych plikow, to zgadzasz sie na ich uzycie oraz zapisanie w pamieci urzadzenia. Mozesz samodzielnie zarzadzac plikami cookies w ustawieniach przegladarki.