Strona Mirosława Dakowskiego
Odwiedza nas 161 go¶ci
S T A R T arrow Społeczeństwo arrow Szczepienia 14 arrow Dealerzy grypy w natarciu. Kolejne zgony po szczepieniach.
Friday 22 October 2021 18:19:19.35.
migawki
"Tajemnica stanu": Jaki procent pojedynczo zaszczepionych przyjęło drug± szprycę.
 
W Y S Z U K I W A R K A
Dealerzy grypy w natarciu. Kolejne zgony po szczepieniach. Drukuj Email
Wpisał: dr J. Ja¶kowski   
05.09.2014.

Dealerzy grypy w natarciu.

Kolejne zgony po szczepieniach.

 

dr J. Ja¶kowski

 

 

Uwaga osoby chore na serce!

Sezon skubania portfeli nadchodzi.

 

 

Jak donosi prasa „medyczna” Medexpres, z 25 sierpnia 2014 roku, szczepionkarski przemysł straszenia ruszył do natarcia. Przypomnę, że ostatni rok nie był najlepszy dla sprzedawców szczepionek. Pomimo usilnej reklamy w prasie i telewizji, sprzedaż nie zachwyciła. Zysk był dużo mniejszy, aniżeli spodziewany. Dlatego obecnie, jeszcze w czasie wakacji, już pojawiło się 500 000 szczepionek przeciwko chorobie zwanej ogólnie gryp±. Wiadomo,  zbliża się szybkimi krokami jesień. Słońce zmniejsza operowanie, więc wyst±pi niedobór witaminy D. Spadnie odporno¶ć i wzrosn± zachorowania na choroby wirusowe górnych dróg oddechowych.

 

Jednocze¶nie rozpoczęcie roku szkolnego, a więc powrót dzieci z wakacji, pozwoli na mieszanie się wirusów. Czyli ułatwi zakażenie.

Przypomnę, że pomimo, iż od 100 lat wiadomo, że w naszej szeroko¶ci geograficznej występuje niedobór witaminy D, rz±d przed 40-sty,  sprytnie wycofał się z podawania tranu w szkołach i przedszkolach. Nie reaguj± także Izby Lekarskie, ani żadne Towarzystwa Pediatryczne, Geriatryczne etc., czy konsultanci. Dlaczego dzieci maj± być zdrowe!? Jakby¶my zarabiali?

St±d wszelkiego rodzaju prywatne instytucje w rodzaju szumnie brzmi±cej nazwy: „Instytut O¶wiaty Zdrowotnej Fundacji Haliny Osińskiej”, z przewodnicz±cym „Rady Naukowej” tej jednostki, p.prof.Adamem Antczakiem, zaczynaj± od straszenia gryp±.

 

Po pierwsze, fundacja to jest masa maj±tkowa, więc kto tak naprawdę tę fundację finansuje?

Po drugie, pojęcie „instytut” oznacza jednostkę badawcz±. Nie wiadomo co, gdzie i za jakie pieni±dze bada ta instytucja.

Po trzecie, sprowadzono szczepionki. Jakiej firmy i na jakie wirusy przygotowanej?

 

Wiadomo, że w obiegu jest koło 200 wirusów, powoduj±cych bardzo podobne objawy chorobowe. Nie wiadomo nawet, na ile i na jakie wirusy jest przygotowana ta sprowadzona szczepionka. Nie wiadomo, co zawiera. Przypomnę, że szczepionka sprowadzona w ubiegłym roku zawierała nadal rtęć, pomimo informacji o jej toksycznym działaniu. 

Szczepionki zawieraj± także aluminium, pierwiastek wysoce toksyczny dla układu nerwowego, w ilo¶ci kilkaset procent przekraczaj±cej dopuszczalne normy.

Przypomnę, że w zwi±zku z monopolem wydawniczym, przeciętny obywatel nie ma zupełnie dostępu do merytorycznej informacji. Kartele farmaceutyczne wykupuj± hurtowo reklamy  w wydawnictwach, pod warunkiem nie prezentowania materiałów przeciwnych produktom, wytwarzanym przez koncern. Było to wyjaniane wielokrotnie przez redakcje czasopism medycznych. 

Głównym monopolist± w Polsce jest Elsevier, występuj±cy pod nazw± Urban &Partner, spółka z Wrocławia. Głównym reklamodawc± jest także Medycyna Praktyczna, finansowana przez GlaukoShmitKline, Novartis i inne koncerny produkuj±ce szczepionki.

Wiadomo, że o przyjęciu do druku danej publikacji naukowej decyduje dział marketingu. St±d tyle informacji w internecie pochodzi od naukowców, którzy nie zgadzaj± się z cenzur±.

 

Przechodz±c do tematu.

Nie ma żadnego zwi±zku pomiędzy szczepieniem, a ochron± przed gryp±. Udowodniły to publikacje Cohrane Library. Skuteczno¶ć szczepionki przeciwgrypowej wynosi 1%, czyli w granicach błędu statystycznego. U osób starszych, po 50 roku życia, warto¶ć szczepionki przeciwko grypie jest taka sama, jak mycie r±k. 

Po myciu r±k nikt jednak nie obserwował powikłań.

Podobnie nie ma żadnego znaczenia szczepienie dzieci. A dr Tomajłoć udowodniła, żludzie szczepieni przeciwko grypie, w kolejnych latach choruj± kilkakrotnie czę¶ciej i ciężej znosz± chorobę.

 

Poniżej podam dane statystyczne  USA dotycz±ce zachorowań na grypę i zwi±zek zgonów ze szczepieniami.  Broni±c się przed zarzutami jednostronnoci, podaję dane dotycz±ce zachorowań na grypę  z USA z 3 pokoleń. Podaję więc dane z kraju posiadaj±cego statystyki nie skażone „komunizmem”. Liczby mówi± same za siebie.

 

Populacji USA w kolejnych latach a ¶miertelno¶ć na grypę.

 - 1940 roku było 132 122.446 mieszkańców, na grypę zmarło 20157 osób

 - 1956 roku         168 903.031 mieszkańców, na grypę zmarły 2323 osoby

 - 1974 roku          213 863 928 mieszkańców, na grypę zmarły 2201 osoby.

Wprowadzenie szczepionki z Fortu Detrick, w 1976 roku, spowodowało skok zgonów.

 - 1976 roku          218 035 164 mieszkańców, na grypę zmarło 7877 osób.

Po szybkim wycofaniu szczepionki p. grypie  obserwowano:

- 1979 r.                225 055 487 mieszkańców, na grypę zmarły 604 osoby.

- 1995 r.                262 803 276 mieszkańców, na grypę zmarło 606 osób

Wprowadzenie kolejnej szczepionki w 2009 roku, w zwi±zku ogłoszeniem fikcyjnej pandemii[???]

- 2009 r.                   306 771 529 mieszkańców, na grypę zmarło 2918 osób.

Po wycofaniu się władz z pandemii, w następnym roku zmarły tylko 494 osoby .

 

 

S± to zgony z powodu grypy i innych chorób wirusowych, grypopodobnych. Z powodu samego wirusa AH1N1 zmarło w USA w 2009 roku 18 osób. W przeliczeniu na liczbę ludnoci w Polsce zmarły więc 2 osoby. Niestety, orodek „grypy” p. mgr prof.Lidii Brydak nadal nie umie rozdzielić grypy, choroby wirusowej, od chorób bakteryjnych dróg oddechowych i podaje wszystko razem. Nie umie także podać, ile osób wród choruj±cych było zaszczepionych, a ile nie. Na wszelki przypadek, w ustawie z 2012 roku zastrzegli sobie szczepionkarze niepublikowanie danych statystycznych. S± te dane nie tylko generalnie tajne, ale nawet po opłaceniu zamówienia mog± być nieudostępnione pod byle pretekstem. Ustawa odwołań od decyzji odmownych nie przewiduje.

 

Cała nagonka, „pandemii grypy wińskiej” i zastraszenia społeczeństwa, z wyj±tkiem napędzenia strachu i „zmuszenia” rz±dów do zakupu nikomu, z wyj±tkiem producentów, niepotrzebnych szczepionek, zysku nie przynosi.

Przemysł szczepionkarski zarobił na tym kilka miliardów dolarów. Sama Wielka Brytania zakupiła 100 milionów dawek szczepionki, chociaż populacja wynosi tylko 56 milionów obywateli. W następnym roku były ciężkie wygibasy urzędników ministerstw rozmaitych, jak rozchodować te szczepionki.  

Musiały tutaj zadziałać silne pozamerytoryczne powi±zania. Czę¶ć tych powi±zań ujawniła się w tzw. sprawie dr Wakefielda. 

 

O całej hecy przygotowanej przez wakcynologów z dr Wakefieldem i roli tego żółtego dziennikarstwa z „jeleniem”  w roli głównej, pisałem już kilka razy.

 

 Według Oxfordzkiego Podręcznika Medycyny Klinicznej, grypa jest chorob±, która nie wymaga specjalnego leczenia. No ,może zwiększenie konsumpcji koniaku, wódki, lub grogu wieczorami, przez kilka dni pobytu w domu. Powikłania się zdarzaj±, ale głównie u osób niedożywionych i lekceważ±cych objawy.

 

Szkoda więc czasu i papieru na  dyskusję.

Przypomnę tylko, że szczepionki przeciwko grypie nie s± badane w kierunku wywoływania raka, ani w kierunku skutków przewlekłych dla dzieci. Szczepionka zawiera aluminium i rtęć, dwa wysoce toksyczne dla mózgu pierwiastki. Przypomnę, że do 3 roku życia bariera krew - mózg jest przepuszczalna dla toksyn.

Tak więc, Rodzicu, najpierw pomyl. No, chyba że chcesz babcię szybciej ubezwłasnowolnić, to możesz to zrobić legalnie, funduj±c jej co roku szczepienia. Szybciej wyst±pi demencja.

 

Dodam, że udowodniono, iż po szczepieniach grypowych następuje 700% wzrost poronień samoistnych u kobiet. Oczywicie, nie ma to nic wspólnego z teori± spiskow± o depopulacji. ROBI SIĘ TO PO PROSTU W TROSCE O NASZ ZUS, KTÓRY MOŻE ZBANKRUTOWAĆ. [PMID 21945263, PMID 18599489, PIMD 17643770].

 

CDC z Atlanty, na które tak często powołuje się „nasza” p. mgr prof. Lidia Brydak, podało informację o 3587 poronieniach poszczepiennych, a więc znowu depopulacja. Ciekawe dlaczego ta ważna i istotna informacja nie figuruje na stronach Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego? Czyżby nie tego narodu dotyczyła?

 

Trzeba podkrelić, że w 2009 roku naci±gnięto społeczeństwo Wielkiej Brytanii na ponad miliard funtów, przeznaczonych na zakup nikomu niepotrzebnych szczepionek. 

W Polsce podobno 3% społeczeństwa było m±drych inaczej i także się zaszczepiło. Policzmy: bior±c populację w Polsce, równ± 35 000 000 [reszta za granic±], to 3% wynosi ponad milion osób. Tak więc firmy szczepionkarskie wyprowadziły z kraju co najmniej 30 000 000 złotych.

Jest to wiec w±tpliwej jakoci postępowanie.

 

Dodatkowo trzeba przypomnieć, że w szczepionkach przeciwko grypie jest rtęć i aluminium, odpowiedzialne za uszkodzenia Centralnego Układu Nerwowego oraz skwalen, odpowiedzialny za bezpłodno¶ć

 

Zapomniałem dodać, że szczepionka przeciwko grypie powoduje też narkolepsję, nieodwracalne, ciężkie uszkodzenie mózgu.

 

Z ostatniej chwili [ z opóĽnieniem znalazłem].

Jak podaje praca opublikowana w International Journal of Medicine z 2011 roku, szczepionka przeciwko grypie powoduje zapalenie układu kr±żenia, zwiększaj±c ryzyko poważnych wydarzeń sercowych, takich jak zawał serca.

Szczepionka powoduje też:

Wzrost agregacji krwinek, mog±cy doprowadzić do zawału, lub zatoru mózgu.

Zaburzenia autonomicznej regulacji pracy serca.

Zaburzenia rytmu serca, co jest jednym ze wskaĽników chorób serca.

Szczególnie niebezpieczne jest podawanie szczepionki dzieciom i niemowlętom. W przypadku pojedynczej szczepionki białko CRP- wskaĽnik zapalenia- wzrasta o 70% dzieci, w przypadku kilku szczepionek, aż u 85% szczepionych.

 

OSTRZEŻENIE.

Jak Szanowni Czytelnicy pamiętacie, swego czasu „wybitni specjalici od grypy” namawiali do używania nowoczesnych leków przeciwgrypowych, w rodzaju Tamiflu, Oseltamimvir [Zanamivir]. Jednak jak to udowadnia praca z BMJ, lek ten:

1. Skraca czas choroby o 16.8 godziny.

2. Nie wpływa na liczbę hospitalizacji.

3. Wpływ leku na powikłania w rodzaju zapalenia płuc, nie został potwierdzony.

4. Przyjmowanie leku zwi±zane jest z powikłaniami w rodzaju: wymioty, nudnoci, bóle głowy, zaburzenia czynnoci nerek, serca oraz zaburzenia psychiczne.

 

Wniosek:

Za jedne 200 złotych możesz być zdrowszy o 16 godzin wczeniej, aniżeli za 20 złotych.

Po to mamy specjalistów, aby nas do tego publicznie przekonywali.

 

 

Lekarze omawianej pracy stwierdzaj±, że po przeanalizowaniu 168 000 stron prac naukowych i raportów, maj± poważne zastrzeżenia co do rzetelnoci tych raportów, które nie budz± zaufania.

Dlaczego ten lek w ogóle wszedł do sprzedaży?

Ponieważ  sekretarz obrony USA, Donald Rumsfeld, był w 1997 roku publicznie prezesem spółki Gilead. Firma ta sprzedała prawa własnoci firmie Roche w 1996 [do 2005 roku]. 

Pan D.Rumsfeld zarobił na akcjach spółki 5 000 000 dolarów. Lek pocz±tkowo był przygotowany do leczenia ptasiej grypy. Ale wirus ptasiej grypy nie lubił ludzi. W roku 2002 p. D.Rumsfeld przesiadł się do administracji prezydenta Busha, na stanowisko sekretarza obrony i od razu zakupiono dla wojska 2 000 000 dawek tego leku, a dla społeczeństwa dodatkowe 20 000 000 dawek, po 100 dolarów za dawkę

Mogę tylko dodać, że w POlsce sprzedawano to to za 60-70 dolarów. 

Pan D.Rumsfeld przyczynił się także do biegania polskiej policji za kurami w 2007 roku, z powodu rzekomej epidemii ptasiej grypy.

 

Proszę teraz poszukać w internecie tych wszystkich specjalistów, którzy namawiaj± do zakupu tych preparatów, a będziecie mieli Państwo łańcuszek powi±zań.

Przypomnę, że leczenie grypy to koszt około 20 złotych, a nie 200 zł plus 300 zł na badanie wirusa. Tak skubie się naiwnego mieszkańca kraju.

Oczywicie, wszystko to robi się w trosce o nasze zdrowie. Tak przynajmniej twierdz± wakcynolodzy i specjalici Zdrowia,  nomen omen, Publicznego.

 

Ps. Jak podały media, na przykład onet pl. z 14 lipca 2014roku, w Argentynie zmarło 12 dzieci, na których testowano szczepionkę przeciwko pneumokokom, czyli pospolitej bakterii, w XIX wieku zwanej dwoink± zapalenia płuc. Praktycznie od dwu pokoleń ta bakteria nie stanowi medycznego problemu. Pisałem o tym wczeniej. Testowanie odbyło się w najbiedniejszej prowincji Santiago del Estero. Testy zatwierdzono gdy ministrem zdrowia w Argentynie był brat faceta odpowiedzialnego za badania, niejaki Enrique Smith. Oczywicie jest to tylko przypadek i nie ma on znaczenia w jakoci i rzetelnoci prowadzonych badań. A że dzieci zmarły? Dzieci od zawsze umieraj±, z tej, czy innej przyczyny.

Jak podała dr Maria Marchew, wybrano t± prowincję i Argentynę, ponieważ przeprowadzanie eksperymentów tego rodzaju w Europie i Ameryce jest zakazane!!! dr Enrique Shmith, brat ministra, za jedno dziecko zakwalifikowane do badania, podobno miał otrzymać 8000 dolarów. W każdym b±dĽ razie, ani ta najbiedniejsza prowincja, ani personel prowadz±cy badania pieniędzy tych nie otrzymali. A w Polsce nadal się testuje pod nazw± „zapisanie do programu”

 

Ps.2 Kolejne powikłania po szczepionce, tym razem odrowej. 50 uczniów prywatnej szkoły w Mingorze musiano odwieĽć do szpitala. 3 dni wczeniej z podobnego powodu do szpitala odwieziono 25 uczniów ze szkoły w Dalan.

Oczywicie jak zapewniaj± władze, nie ma to żadnego zwi±zku ze szczepieniami. Wszystko wygl±da na zbiorowa histerię.

Sk±d my to znamy?

 

http://www.polishclub.org/2013/12/04/dr-jerzy-jaskowski-grypa-organizacja-glupoty-w-polsce-czesc-1/

http://www.polishclub.org/2013/01/15/dr-jerzy-jaskowski-grypa-lekarze-ostrzegaja-dezinformacje-handlarzy-szczepionek-cz-i/

http://gloria.tv/?media=592317&language=YiwzPCkSG6u

https://hipokrates2012.wordpress.com/tag/dr-jerzy-jaskowski/

http://alexjones.pl/pl/aj/aj-nwo/aj-kartel-farmaceutyczny/item/33997-¶wińska-grypa-ebola-kompleks-militarny-a-farsa-medyczna-cz-iii

http://www.polishclub.org/2012/09/06/dr-jerzy-jaskowski-sezon-na-leszcza-czyli-jak-oskubac-spoleczenstwo-na-szczepionke-czesc-ii/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+PolishClubOnline+%28Polish+Club+Online%29

http://www.polskawalczaca.com/viewtopic.php?f=3&t=19029

http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/grypa_organizacja,p2075047866

http://www.polishclub.org/2013/07/31/dr-jerzy-jaskowskigrypa-pandemia-strachu-podsumowanie-panu-dr-maciejowi-hamankiewiczowi-1z-nil-do-sztambucha-czesc-1/

http://gloria.tv/?media=592317&language=YiwzPCkSG6u

http://w722.wrzuta.pl/film/3qASmpqqo6j/dr_jerzy_jaskowski_-_wirus_ah1n1_08.09.2009

https://www.youtube.com/watch?v=VpUWhbt-SiU

https://www.youtube.com/watch?v=FzV_bscoj_c

https://www.youtube.com/watch?v=Y50mesZne0s

https://www.youtube.com/watch?v=b3Wd2_vCOKU

https://www.youtube.com/watch?v=Ul4z-rFpomo

http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=7479&Itemid=53

http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=7480&Itemi

http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=7647&Itemid=53

 

 

Rozpowszechnianie wszelkimi sposobami wskazane.


kontakt: jjaskow@wp.pl

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Top! Top!

Nasza strona korzysta z plikow cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jesli nie blokujesz tych plikow, to zgadzasz sie na ich uzycie oraz zapisanie w pamieci urzadzenia. Mozesz samodzielnie zarzadzac plikami cookies w ustawieniach przegladarki.