Strona Mirosława Dakowskiego
Odwiedza nas 170 go¶ci
S T A R T arrow PUBLICY¦CI arrow Ja¶kowski arrow Jak ogłupia się ludzi. Dziesięciu królów inaczej.Cz.4
Wednesday 14 April 2021 17:05:52.32.
migawki
Lumen Christi gloriose resurgentis dissipet tenebras cordis et mentis

Chwalebne ¶wiatło Chrystusa zmartwychwstałego rozproszy ciemno¶ci serca i umysłu

Odbierzcie to, co ponadnaturalne, a zostanie to, co nienaturalne. Chesterton.

S± ludzie, którzy tak boj± się ¶mierci, że rezygnuj± z życia.

 
W Y S Z U K I W A R K A
Jak ogłupia się ludzi. Dziesięciu królów inaczej.Cz.4 Drukuj Email
Wpisał: dr J. Ja¶kowski   
12.09.2014.

Jak ogłupia się ludzi. Dziesięciu królów inaczej.

dr J. Ja¶kowski

cz.4

 

 

JE¦LI CHCESZ STWORZYĆ KRĘGI POWIˇZAŃ ZAWSZE SZUKAJ PRZEPŁYWU PIENIˇDZA, nie zajmuj się niebieskimi migdałami.

 

 

Jedn± z podstawowych ról „intelektualistów” jest zajmowanie czasu  społeczeństwu. Czyli wymy¶lanie takich kombinacji umysłowych np. krzyżówek aby pobudzać szare komórki do  bezsensownego zajęcia. Podstawow± rol± człowieka na Ziemi jest tworzenie, budowanie,  niestety nie wszyscy to potrafi±. Cóż więc lepszego jak sprzedawać swoje usługi tym, którzy lepiej płac±. Zauważyć proszę, że np. na ministrów edukacji czy nauki wybiera się ludzi zupełnie do tego nieprzygotowanych. Oni maj± realizować  gdzie¶ tam wymy¶lone programy. Lenistwo jest natomiast „wbudowane” w zachowanie człowieka. A więc jak samemu się nic nie wymy¶la vide publikacje patentów w Polsce, to można sklecać co¶ z fragmentów dawnych historii. Widzimy to przy wszelkiej okazji tzw akcji. obecnie „Ukraina” czy „ Ebola”.

Najłatwiej to dokonać w ogłupiałym społeczeństwie. A ogłupianie zaczyna się od likwidacji nauki historii.

 

To, że Rzym przej±ł cze¶ć ideologii greckiej nie jest niczym szczególnym. Za pocz±tek państwa rzymskiego przyjmujemy rok 753 przed Chrystusem, ale rozkwit nast±pił dopiero po około 500 latach. Czyli u schyłku państw greckich. 

O wiele ciekawsze jest, dlaczego w tajemniczy sposób znikła cała epoka Etrusków, mimo że materialne fakty znajdujemy do dnia dzisiejszego w katakumbach włoskich. A więc jakie było ich prawodawstwo, nauka itd. O Etruskach, czyli przodkach Rzymu prawie nic nie wiemy, ale o starszych Sumerach czy Egipcie wiemy. Dziwne?

 

Podobnie znikły z podręczników wszelkie informacje o Fenicjanach, a to oni wynaleĽli podobno weksle. O Kartaginie także niewiele się pisze.

Przypomnę, że według legend, to włanie Eneasz spod Troi popłyn±ł do Italii, koło 1200 roku. Czyli przez 500 lat, do 753 roku, istniało państwo, które zostało wymazane z kart historii. Bardzo mało wiemy o jego wierzeniach, czy prawodawstwie. I to powinno być dla nas ostrzeżeniem, jak łatwo można wymazać nasz± pamięć historyczn±.

 

Podkrelam to, ponieważ od 1974 roku redukuje się lekcje historii, a poza tym prowadzone s± one według programów Wieczorowych Uniwersytetów Marksizmu i Leninizmu, słynnych WUML-i.  No przecież trzeba było zatrudnić gdzie tych wszystkich politruków.

 

To, że niższe stany cywilizacyjne przejmuj± rozwi±zania wyższych, jest udowodnione. Lietuwa przechodzili na polskie prawa, ponieważ były na istotnie wyższym poziomie, aniżeli ich własne [Nazwa Litwa powstała po 1569 roku]. Podobnie Moskwicin bardzo „uważał” polskie zwyczaje, kulturę itd.  Za carycy Zofii na dworze moskiewskim mówiono po Polsku!.

To z kolei, że niższe cywilizacje zwyciężaj±, je¶li da im się po temu warunki, udowodnił już prawie 100 lat temu  Feliks Koneczny.

 

Rzymianie, podbijaj±c kolejne państewka, zostawiali lokalnego władcę z całym balastem wierzeń religijnych, byle tylko płacił podatki. 

Obecnie robi się to samo, poprzez przejęcie Centralnych Banków Narodowych. Na całym wiecie, podobno tylko kilka państw posiada niezależne, własne banki, na ponad 180 państw.

Cała reszta jest form±. Czyli mówi±c dokładniej, jest to przejęcie przez cywilizacje azjatyckie rz±dów na wiecie. Dla włacicieli banków nie ma zupełnie znaczenia, czy ludek ubiera się w spódniczki, czy w spodnie, czy macha zielonymi czy białymi chor±giewkami. Ma płacić podatki, nakładane przez „własnych” trolli. 

 

W ¶redniowieczu podatek wynosił 10%, pod zaborami 15/18%, pod Hitlerem 33%, a „komuni¶ci” wymusili 50%. Obecnie wg niektórych, w „wolnym kraju”  płacimy prawie 80%. Trzeba to wreszcie zrozumieć!

 

Ponadto Rzymianie na straży zostawiali swojego Jowisza i Cesarza, jako bogów zwycięskich. O tym, że do pilnowania motłochu najlepiej służy religia, pisał nawet agent angielski, znany pod nazwiskiem Woltera. Pisał do swych „braci”: „Możecie wierzyć, w co chcecie, ale nigdy tego nie należy mówić głono. Ludem o wiele łatwiej rz±dzić za pomoc± religii”!

 

Takie próby stworzenia nowych bogów obserwowalimy po roku 1920 – Lenian alias Goldman i jego mauzoleum. Poł±czone to było z tworzeniem cyrku w rodzaju: po lubie w Moskwie, nowożeńcy jechali do Mauzoleum. Potem ze Stalina, czy Dimitrowa w Bułgarii, robiono bożków.
Doskonale opisuje tworzenie się takich wierzeń  u prostych ludzi Ossendowski. Sam obserwował na pocz±tku XX wieku w carskiej Rosji, jak bogiem została zwykła dziura po sęku, w cianie chaty.

Dlatego włanie starsi i m±drzejsi stworzyli edukację państwow±. Pisałem o tym wielokrotnie.

Dlatego ta edukacja tak obniża poziom owiaty

Na marginesie wspomnę, że wbrew temu, co pisze p. St. Bulza, nigdy żadnego państwa Inków nie było. Pojęcie „Inka”, to lokalna nazwa władcy, co jak nasz król - ksi±żę. Nałożenie tego pojęcia na całe państwo zawdzięczamy nieukom z Ameryki, którzy rabowali po Hiszpanach te tereny. Do dnia dzisiejszego nie wiemy jak się naprawdę te plemiona nazywały. Dopiero po otwarciu prywatnych muzeów amerykańskich i udostępnieniu tych wyszabrowanych zbiorów, będziemy mogli co powiedzieć o państewkach indiańskich Ameryki Południowej. A to tylko minęło ok 200 lat!.

Można z prawdopodobieństwem granicz±cym z pewnoci± twierdzić, że nic nie było takie, jak to opisuj± polskie podręczniki. Wspomnę, że brzegi Amazonki, co najmniej po 3 mile w gł±b, jeszcze w XVI  - XVII wieku były zasiedlone licznymi ludami, które posiadały doskonał± kulturę roln±. Chc±c zatrzymać wodę w glebie, tłukli specjaln± glazurę. Obecnie znajduje się do 300 kawałków tej glazury w metrze kwadratowym. To, co obecnie nazywamy dzik± dżungl±, jest po prostu zdziczałym sadem.

Nam uniemożliwiono dostęp do historii pisanej przez Hiszpanów, chociaż przez ponad 100 lat było to mocarstwo, w którym słońce nie zachodziło. St±d powtarzamy banialuki m±drych inaczej. Ten brak tłumaczenia literatury hiszpańskiej  jest bezporednim dowodem tworzenia polskiej owiaty przez orodki zagraniczne.

W normalnym wolnym kraju tłumaczonoby proporcjonalnie księgi z różnych krajów.

Podział Ameryki po wojnach napoleońskich powstał w Europie i był realizowany przez bandy opłacane przez ...... Podobnie jak tzw. wiosna ludów, pokolenie póĽniej. Garibaldi, czy Mazzarini, byli agentami brytyjskimi, a nie wolno¶ć miłuj±cymi ludĽmi. W Polsce nadal te głupoty o wionie ludów się powtarza.

 

Tak więc można udowodnić, tak samo było dawniej, jak i obecnie, że wszelkiego rodzaju wierzenia wykorzystuje się do doraĽnych celów propagandowych i ekonomicznych. Albo odwrotnie.

Nie było przez ponad 50 lat żadnych wani religijnych w Iraku. Dopiero jak CIA stworzyło rozmaitych mudżahedinów, czy Al kaidę, zaczęły się mordy religijne. Swego czasu wędrowałem pieszo po Afganistanie, na miesi±c przed sowieck± inwazj±, i ani razu nie spotkałem się z agresj±. A wędrowałem tzw. okazj±.

Podobnie nikt nie słyszał, aby żydzi górscy, czyli Czeczeni, bili się przez ostatnie 80 lat z kimkolwiek. Al Kaida została stworzona przez wywiad. itd, itd,

 

Podział na nowe okręgi zwane państwami, powstał już po 1970 roku. Tub± był tzw. Klub Rzymski. Miało powstać 12 okręgów, czy dystryktów. Polska miała mieć 15 300 000 mieszkańców, przeznaczonych głównie do prac fizycznych. Od pół wieku się to realizuje, przez aktorów zwanych posłami, rz±dem itd. 

Obecnie mówi się już tylko o 7 okręgach. Mapy tych okręgów s± dostępne w internecie. A to, że oni chc± się opierać na starożytnych pismach, czy koncepcjach, jest zrozumiałe. Podkrelaj± w ten sposób swoje „prawa”.

 

St±d  takie zainteresowanie kielichem więtego Grala, czyli naczyniem  prawdopodobnie z jednego olbrzymiego diamentu, z wyżłobieniem na oleje więte. PRZECIEŻ TO ZAWSZE LEPIEJ WYGLˇDA, JAK JESTE¦MY STARYM RODEM Z TRADYCJAMI, ANIŻELI NOWOURYSZMI.

Ale nie trzeba im pomagać w dezinformacji społeczeństw.

 

Wnioski:

Już D. Rockefeller powiedział, że „ walka z konkurencj± jest głupot±”. St±d plany stworzenia rozległych dystryktów - obszarów, bez barier celnych. Dlaczego oprócz mnie maj± się bogacić po¶rednicy?

 

Obszary trzeba podzielić na małe, licz±ce 5-10 milionów ludnoci stada. Łatwo je w tedy będzie kontrolować. Tak zrobiono w Afryce. Jak to powiedział jeden z przedstawicieli wielkich koncernów - korporacji finansowych: „Obecnie taniej jest przeprowadzić zamach stanu, aniżeli podnie¶ć pensje robotnikom”.

 

Próby intelektualizowania tych prostych wniosków służ± niestety tylko i wył±cznie dezinformacji mniej wartociowych ludków. Widzielimy to w zaborze  rosyjskim po wprowadzeniu nowej edukacji po Powstaniu Styczniowym. 

 

Jako prosty przykład tworzenia takich pseudointelektualnych syntez niech posłuży sprawa pojęć: faszyzm, komunizm. Do lat 80-tych wszyscy w Polsce wiedzieli, że II Wojnę ¦wiatow± wywołali Niemcy, Hitlerowcy, ewentualnie z ruska zwani germańcami. Proszę pamiętać, że pojęcie germanicus w starej ł±cinie oznacza przyjacielski. W ten sposób cesarze rzymscy pisali: „legiony germańskie mówi± po słowiańsku”. czyli legiony przyjacielskie  mówi± po slowiańsku. Nieuki zrobiły z tego nazwę plemion. O żadnych nazistach nikt nie słyszał. Wystarczyło 20 lat indoktrynacji - nie zapominajmy, że na przykład ministrem Obrony Narodowej w Polsce był p. Klich, przedtem i potem prezes fundacji opłacanej przez rz±d niemiecki - i dzisiaj w prasie nie usłyszysz o hitlerowcach. W ten sposób zdjęto odium z Niemiec.

 

Podobnie p. St Krajski cały czas rozpisuje się o masonerii, nie podaj±c, z jakiego kraju to to pochodzi. A przecież historia  dawno to wyjaniła.

Przykładem jest stworzenie bolszewików przez Niemców. Otto Warburg, minister spraw wewnętrznych Cesarstwa Pruskiego, opracował doskonały plan likwidacji Cesarstwa Rosyjskiego. Panu Ministrowi podlegała jawna i tajna policja. W cywilu był bankierem i dysponował także kas± państwow±. Miał więc dwa najistotniejsze argumenty w rękawie: Ludzi i Pieni±dze. To wystarczyło. W ten sposób powstali i komunici - bolszewicy i faszyci-nazici-hitlerowcy.

Podobnie tzw. masoneria ma ludzi i pieni±dze jak każdy wywiad. A jakiego to państwa wywiad to już zupełnie inna historia.

 

Tak więc doszukiwanie się zwi±zków i powi±zań wielowiekowych na podstawie fragmentów różnych opowiadań jest sztuk± dla sztuki. Podobnie jak rozwi±zywanie krzyżówek w gazetach. Odwraca uwagę od istotnych spraw takich jak okradanie narodów z ich bogactw. 

A może o to chodzi?

 

ZAWSZE SZUKAJ PRZEPŁYWU PIENIˇDZA, JAK CHCESZ STWORZYĆ KRĘGI POWIˇZAŃ, nie zajmuj się niebieskimi migdałami.

 

PAMIĘTAJ, TYLKO TE IDEE ŻYJˇ, KTÓRE WEDŁUG STARSZYCH I MˇDRZEJSZYCH ŻYĆ MAJˇ.

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Józef_¦wiatło

http://hej-kto-polak.pl/wp/?p=65660

http://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Szajnocha

http://www.4lomza.pl/forum/read.php?f=1&i=29822&t=29822

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YHYKY41vW10

https://www.youtube.com/watch?v=nsgRfD2K9_8

https://www.youtube.com/watch?v=ihbPAm64TS4

https://www.youtube.com/watch?v=VMz8wejeW0A [23 minuta]

public.bibliothek.uni-halle.de/index.php/hjg/article/download/.../18‎

http://www.polishclub.org/2014/08/28/dr-jerzy-jaskowski-jak-banderowcow-wydmuchano-z-cyklu-listy-do-wnuczka-czesc-6/

http://www.polishclub.org/2014/09/02/dr-jerzy-jaskowski-dziesieciu-krolow-inaczej-tworzenie-mitow/

http://www.polishclub.org/2014/04/15/dr-jerzy-jaskowski-dziwni-historycy-ukraina-dezinformacja-czesc-ii/

http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=10597&Itemid=119

http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=11807&Itemid=119

http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=12588&Itemid=47

http://wsercupolska.org/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=6665:dr-jerzy-jaskowski-tajne-akta-cia-a-edukacja-z-cyklu-polska-istnieje-formalnie-&catid=6:warto-przeczytac&Itemid=18

https://www.youtube.com/watch?v=wg-LFycsGX8

https://www.youtube.com/watch?v=EYcew9TV5xg

https://www.youtube.com/watch?v=HFXkGBmON6Q

https://www.youtube.com/watch?v=C8Dvy19l2VQ

https://www.youtube.com/watch?v=V57Jo5-lDv4

https://www.youtube.com/watch?v=rDcNF9garwc

https://www.youtube.com/watch?v=lWIpFvGrNak

 

Rozpowszechnianie wszelkimi sposobami jest  jak najbardziej wskazane.

jerzy.jaskowski@o2.pl

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Top! Top!

Nasza strona korzysta z plikow cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jesli nie blokujesz tych plikow, to zgadzasz sie na ich uzycie oraz zapisanie w pamieci urzadzenia. Mozesz samodzielnie zarzadzac plikami cookies w ustawieniach przegladarki.