Strona Mirosława Dakowskiego
Odwiedza nas 99 gości
S T A R T arrow Kultura i okolice arrow Historia odkłamywanie VI arrow Komunikaty z pola walki. 17-28 września 1939 roku
Tuesday 27 October 2020 12:47:16.30.
migawki
 

30/31.10 Jasna Góra – comiesięczne Czuwanie Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę

Uchwalili bezczelnie „Bezkarność konowała+” pod szydliwą nazwą „Dobry Samarytanin”.

 

Polacy karnie noszą maseczki nawet na pustej ulicy. Tymczasem liczba stwierdzonych zakażeń rośnie. Okazuje się, że maskowanie nie działa, ale tego rząd nie przyzna za nic w świecie. Dlatego trzeba wskazać „wroga ludu”, który niweczy wysiłek całego narodu.

Co chcą nam powiedzieć celebryci, okraszający informację o złapaniu kowida: "dbajcie o siebie, noście maseczki"? Że sami zaniedbali i nie nosili, czy że ich samych to dbanie i noszenie przed niczym nie uchroniło?

A fekalia Trzaskowskiego systematycznie, po cichu dalej ubogacają Wisłę.

 
W Y S Z U K I W A R K A
Komunikaty z pola walki. 17-28 września 1939 roku Drukuj Email
Wpisał: Raboczo-Krestjanskaja Krasnaja Armija   
14.09.2014.

Komunikaty z pola walki. 17-28 września 1939 roku

 

 

Z książki ZMOWA. IV ROZBIÓR Polski. Oprac. Andrzej Leszek Szcześniak. Alfa, 1990

 

 

 

17 września 1939 r. Miejsce postoju.

Depesza Naczelnego Wodza

w sprawie zadań walczących Jednostek

i zachowania się wobec Armii Radzieckiej

 

Sowiety wkroczyły. Zarządzam ogólne wycofanie na Ru­munię i Węgry najkrótszymi drogami. Z Sowietami nie wal­czyć, tylko w razie (natarcia) z ich strony lub próby rozbrojenia naszych oddziałów. Zadanie dla Warszawy i (Modlina), które mają bronić się przed Niemcami, bez zmian.

Miasta, do których podeszły Sowiety, powinny z nimi per­traktować w celu wyjścia garnizonów do Rumunii lub Wę­gier.

 

 

Naczelny Wódz

E. Śmigły-Rydz

Marszałek Polski

Wojna obronna Polski..., s. 888.

-----------------------

 

KOMUNIKAT OPERACYJNY

SZTABU GENERALNEGO RKKA,

(Raboczo-Krestjanskaja Krasnaja Armija ­–

Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona),

17 września 1939 r.

 

Rankiem 17 września wojska Robotniczo-Chłopskiej Czerwonej Armii przeszły granicę na całe) zachodniej linii, od rzeki Zachod­nia Dźwina (nasza granica z Łotwą), do rzeki Dniestr (nasza gra­nica z Rumunią).

Wypierając słabe czołowe oddziały regularne i rezerwy armii polskiej, nasze wojska wieczorem 17 września dotarły na północy - na Zachodniej Białorusi - do miejscowości Głubokoje (Głębo­kie), stacji Parafianowo, opanowały węzeł kolejowy Mołodeczno i miejscowość Wołożyn.

Na kierunku baranowieckim oddziały Czerwonej Armii przepra­wiły się przez rzekę Niemen i zajęły Korelicze i miejscowość Mir, Połoneczka, węzeł kolejowy Baranowicze i Snow.

         Na południu - na Zachodniej Ukrainie - nasze wojska zajęły miasta Równe, Dubno, Zbaraż, Tarnopol, Kołomyję.

         Nasze lotnictwo zestrzeliło 7 polskich myśliwców i zmusiło do lądowania 3 ciężkie bombowce, ich załogi zostały zatrzymane.

         Ludność wita wszędzie oddziały Czerwonej Armii z wielką radością.

 

--------------------------

 

WOJNA POLSKO-NIEMIECKA

 

Berlin, 17 września (TASS).

Główne dowództwo armii niemiec­kiej opublikowało dziś komunikat wojenny, w którym oświadcza: ,,16 września wojska niemieckie, operujące na południu Polski, szybko kontynuowały natarcie. Lwów jest okrążony z trzech stron. Wojska polskie, wycofujące się na południowy wschód zostały odcięte. W centrum Polski wojska niemieckie kontynuują natarcie w kierunku Lublina.

Na północny wschód od Radomia zostało zajęte miasto Dęblin. Wojska niemieckie zdobyły tam 100 polskich samolotów. Wojska niemieckie zajęły Kutno, w tym rejonie przekroczono rzekę Bzurę. Na wschodzie Polski wojska niemieckie opanowały twierdzę Brześć Litewski, Wzięto do niewoli 600 jeńców. Na południe od Brześcia Litewskiego, w okolicach Włodawy, został nawiązany kontakt między czołowymi, zwiadowczymi oddziałami armii nie­mieckiej, prowadzącymi natarcie od Prus Wschodnich i wojskami nacierającymi z Górnego Śląska i Słowacji.

Warszawa jest całkowicie okrążona. Próby przedarcia się okrą­żonych wojsk polskich na południowy wschód od Warszawy, przez Siedlce, zostały udaremnione. W walkach w okolicach War­szawy wojska niemieckie wzięły do niewoli 12 tysięcy jeńców, zdobyły 80 dział, 6 samochodów pancernych, 11 samolotów. Lot­nictwo niemieckie przez cały dzień bombardowało drogi, którymi wycofywały się wojska polskie. Zbombardowano radiostacje pol­skie w Wilnie i Baranowiczach. Niemieckie siły morskie. prowadzi­ły ostrzeliwanie artyleryjskie resztek oddziałów polskich w rejonie Gdyni i na półwyspie Hel.      .

 

 

"Prawda", Organ Komitetu Centralnego nr 259, 18 września 1939 r.

----------------------

 

KOMUNIKAT OPERACYJNY

SZTABU GENERALNEGO RKKA,

18 września 1939 r.

 

18 września wojska Czerwonej Armii kontynuowały wypieranie oddziałów armii polskiej i pod wieczór zajęły:

- na północy - na Zachodniej Białorusi - miasto Święciany, węzeł kolejowy Lida, miasto Nowogródek, miejscowość Orla (nad rzeką Niemen), miasta Słonim, Wołkowysk i stację kolejową Jag­lewicze (na linii Mińsk-Brześć Litewski);

         - na południu - na Zachodniej Ukrainie - węzeł kolejowy Samy, miasta Łuck, Stanisławów, Halisz, Krasne, Buczacz.

         Czołowe oddziały Armii Czerwonej zbliżają się do miast Lwowa

i Wilna.

 

"Prawda" nr 260, 19 września 1939 r.

 

-----------------

 

KOMUNIKAT OPERACYJNY

SZTABU GENERALNEGO RKKA,

19 września 1939 r.

 

W ciągu 19 września oddziały Czerwonej Armii kontynuowały wypieranie wojska polskiego i pod koniec dnia zajęły:

- na północy - na Zachodniej Białorusi, po dwugodzinnej walce - miasto Wilno, miejscowość Berestowica (50 km na za­chód od Białegostoku), miasto Prużany, miasto Kobryń (40 km na północny wschód od Brześcia Litewskiego);

- na południu - na Zachodniej Ukrainie - miasta Włodzi­mierz Wołyński, Sokal (nad rzeką Bug), Brody, Bóbrka, Rohatyn, Dolina. Oddziały kawalerii i czołgów osiągnęły północno­-wschodnie i południowe przedpola miasta Lwowa.

---------------------------

 

"Prawda" nr 261, 20 września 1939 r.

 

DZIŚ W NUMERZE:

 

         Wczoraj oddziały. Czerwonej Armii, kontynuując wypieranie wojska polskiego, zajęły miasto Grodno, Lwów, Kowel.

         W ciągu czterech dni wzięto do niewoli ponad 60000 polskich żołnierzy i oficerów, zdobyto 280 dział, 120 samolotów.

Ludzie pracy Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi entu­zjastycznie witają wojska sowieckie i pomagają im w przywraca­niu porządku w wyzwolonych miejscowościach.

Ludzie pracy ZSRR, radośnie pozdrawiając Czerwoną Armię, wypełniającą swoje zaszczytne obowiązki, bolszewickimi zwycię­stwami na froncie pracy umacniają potęgę naszej wielkiej ojczy­zny.

------------------------

 

KOMUNIKAT OPERACYJNY ]

SZTABU GENERALNEGO RKKA,

20 września 1939 r.

 

         W dniu 20 września oddziały Czerwonej Armii kontynuowały wypieranie wojsk polskich i do końca dnia zajęły:

         - na północy - na Zachodniej Białorusi ~ miasto Grodno;

         - na południu - Na Zachodniej Ukrainie - miasto Kowel i Lwów.

 

         W okresie od 17 do 20 września oddziały Czerwonej Armii roz­broiły trzy dywizje piechoty polskiej, dwie brygady kawalerii i wie­le mniejszych jednostek armii polskiej. Według bardzo niepełnych danych wzięto do niewoli ponad 60000 żołnierzy i oficerów, zajęto umocnione rejony: Wilno, Baranowicze, Mołodeczno i Sarny wraz z pełnym uzbrojeniem, artylerią i amunicją. Z licznego sprzętu wo­jennego dotychczas obliczono: 280 dział i 120 samolotów. Obli­czanie przyjętej zdobyczy trwa nadal.

--------------------------------

 

"Prawda" nr 262, 21 września 1939 r.

 

DZIŚ W NUMERZE:

 

Wczoraj oddziały Czerwonej Armii zajęły miasto Pińsk.

Trwa nadal oczyszczanie z resztek armii polskiej zajętych terytoriów na Zachodniej Białorusi i Zachodniej Ukrainie.

         W wyzwolonych miastach powstają tymczasowe zarządy miej­skie.

 

------------------------------

 

KOMUNIKAT OPERACYJNY

SZTABU GENERALNEGO RKKA,

21 września 1939 r.

 

Oddziały Czerwonej Armii w ciągu 21 września umacniały się na wcześniej zdobytych pozycjach.

Kontynuując oczyszczanie zajętych terytoriów Zachodniej Bia­łorusi i Zachodniej Ukrainy z resztek armii polskiej, na południe od linii Kobryń - Łuniniec, oddziały Czerwonej Armii 21 września o godz. 19.00 zajęły miasto Pińsk w okolicach Lwowa i Sarn.

 

"Prawda" nr 263, 22 września 1939 r.

 

------------------------------

 

KOMUNIKAT OPERACYJNY

SZTABU GENERALNEGO RKKA,

22 września 1939 r.

 

22 września oddziały Czerwonej Armii, działające na Zachodniej Białorusi, zajęły miasto Białystok i twierdzę Brześć Litewski i przystąpiły do oczyszczania Lasów Augustowskich (na północ­ny zachód od miasta Grodno) z resztek armii polskiej.

Na Zachodniej Ukrainie oddziały Czerwonej Armii, prowadzące operację likwidacji resztek armii polskiej, oczyściły z grup oficer­skich okolice miasta Sarny. W trakcie likwidowania oporu oddzia­łów polskich w okolicach Lwowa w dniu dzisiejszym wojskom Czerwone, Armii poddało się 6 dywizji piechoty i dwa samodziel­ne pułki strzelców z gen. Langnerem na czele. Według niepełnych danych w okresie od 17 września do 21 września wzięto do niewo­li 120 tysięcy żołnierzy i oficerów armii polskiej, zdobyto 380 dział, 1400 karabinów maszynowych.

 

"Prawda" nr 264, 23 września 1939 r.

-----------------------

 

KOMUNIKAT OPERACYJNY

SZTABU GENERALNEG RKKA,

28 września 1939 r.

 

Oddziały Czerwonej Armii, kontynuując marsz ku linii demarka­cyjnej, 28 września weszły na linię Grajewo-Czyżew (20 km na południowy zachód od Mazowiecka), Wysokie Mazowieckie, Mię­dzyrzec, Krępiec (12 km na południowy wschód od Lublina), Szczebrzeszyn, Mołodycz (15 km na północny zachód od Luba­czowa), Przemyśl, Ustrzyki (40 km na południowy zachód od Przemyśla).

Kontynuując operację likwidacji resztek wojsk polskich na Za­chodniej Białorusi i Zachodniej Ukrainie oddziały Czerwonej Armii rozbroiły i wzięły do niewoli w okolicach Krukienic pięć puł­ków kawalerii z 15 działami, a oprócz tego zlikwidowały pojedyn­cze grupy wojsk polskich.

 

"Prawda" nr 270, 29 września 1939 r.

 

=======================

 

Ostatni rozkaz

marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego

do Polskich Sił Zbrojnych

 

Z terytorium Rumunii, 20 września 1939 r.

 

Żołnierze!

 

Najazd bolszewicki na Polskę nastąpił w czasie wykonywania przez wojska naszego manewru, którego celem było skoncentro­wanie się w południowo-wschodniej części Polski, tak by mając dla otrzymywania zaopatrzenia i materiału wojennego komunika­cję i łączność przez Rumunię z Francją i Anglią móc dalej pro­wadzić wojnę. Najazd bolszewicki uniemożliwił wykonanie tego planu.

 

Wszystkie nasze wojska zdolne do walki były związane działa­niem przeciw Niemcom. Uważam, że w tej sytuacji obowiązkiem moim jest uniknąć bezcelowego przelewu krwi w walce z bolsze­wikami i ratować to, co da się uratować. Strzały oddane przez KOP do bolszewików stwierdziły, że nie oddajemy naszego teryto­rium dobrowolnie. A ponieważ w pierwszym dniu bolszewicy do naszych oddziałów nie strzelali, ani też ich nie rozbrajali, więc są­dziłem, że możliwym będzie przez pewien czas wycofać dość du­żo wojska na terytorium Węgier i Rumunii. A chciałem to zrobić w tym celu, by móc was następnie przewieźć do Francji i tam organizować armię polską. Chodziło mi o to, by polski żołnierz brał w dalszym ciągu udział w wojnie i by przy zwycięskim zakoń­czeniu wojny istniała Armia Polska, która by reprezentowała Pol­skę i jej interesy.

O tym najważniejszym dziś celu musicie pamiętać. Choćby wa­runki waszego życia były najcięższe, musicie przetrwać nie zapo­minając, że jesteście żołnierzami, których obowiązuje dyscyplina I honor żołnierski. Ci, którzy ulegając słabości ducha albo pod­szeptom obcych agentów sieją wśród was zwątpienie i chcą w wasze szeregi wprowadzić rozprzężenie, ci ludzie są na usłu­gach wroga.

Trzeba zacisnąć zęby i przetrwać. Położenie się zmieni, wojna jeszcze trwa. Będziecie jeszcze bić się za Polskę i wrócicie do Polski, przynosząc jej zwycięstwo.

 

         Naczelny Wódz

Edward Śmigły-Rydz

Marszałek Polski

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Top! Top!

Nasza strona korzysta z plikow cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jesli nie blokujesz tych plikow, to zgadzasz sie na ich uzycie oraz zapisanie w pamieci urzadzenia. Mozesz samodzielnie zarzadzac plikami cookies w ustawieniach przegladarki.