Strona Mirosława Dakowskiego
Odwiedza nas 34 gości
S T A R T arrow PUBLICYŚCI arrow Jaśkowski 15 arrow Zakłamana historia ostatnich 30 lat
Thursday 22 October 2020 00:45:57.30.
W Y S Z U K I W A R K A
Zakłamana historia ostatnich 30 lat Drukuj Email
Wpisał: dr Jerzy Jaśkowski   
31.03.2015.

Zakłamana historia ostatnich 30 lat

 

Dyrektor CIA w operacji afgańskiej, Charles Cogan: musieliśmy poświecić walkę z narkotykami dla walki z Sowietami

 

 Z cyklu: „Listy do Wnuczka”.

 

dr Jerzy Jaśkowski

 

 

 

Pamiętaj: „Większość się kompletnie nie liczy. Masa zawsze ciągnie w dół”

 

 

Kochany Wnuczku!

 

Teoretycznie instytucja państwa powstała do ochrony społeczeństwa, które ją powołało. Tak bywało kiedyś. Jednak od początku XX wieku, instytucja zwana państwem służy na pewno tylko do ściągania maksymalnych podatków z ludności zamieszkującej dany teren i do utrzymywania spokoju społecznego, ponieważ zamieszki wśród ludności powodują straty, na przykład powybijane szyby.

W celu kontroli czasu wolnego tych ludzi stworzono odpowiednie ministerstwa, zajmujące się indoktrynacją, czyli praniem mózgu społeczeństwu, już od najmłodszych lat.

Do takich ministerstw zaliczamy Ministerstwo Oświaty, Ministerstwo Nauki, Ministerstwo Kultury, czy Ministerstwo Sportu i Ministerstwo Zdrowia.

 

Wszystkie te, wyjątkowo sztuczne twory, mają jeden cel: w formie dyskretnej powiększyć obciążenie mieszkańców danego obszaru. Czyli pod różnymi pretekstami zwiększyć obciążenie podatkowe oraz kontrolować  wolny czas ludzi. Społeczeństwa takie, z zasady, nie mogą samodzielnie myśleć. Mają wykonywać instrukcje.

 

Dlatego powstał na przykład podatek VAT, czyli łapówka dla urzędników.

Już po 1944 roku, czyli po wejściu wojsk sowieckich na teren dawnego obszaru państwa polskiego, powstawały wymienione ministerstwa.

Takie Ministerstwo „Oświaty” tak naprawdę wymazywało pamięć historyczną ludności. Specjalne służby niszczyły biblioteki prywatne i w czasie rewizji wszystkie dokumenty historyczne. Znam uczestników takiego palenia książek z bibliotek przedwojennych. Nie tylko hitlerowcy palili księgi. „Komuniści” robili to na masową skalę.

Z programów szkolnych wymazywano autorów powieści historycznych, takich jak Asnyk, Rodziewiczówna, czy Bełza, czyli tych, których utwory umacniały pojęcie patriotyzmu, miłości do Ojczyzny.

Ministerstwo „Kultury”, za pieniądze tegoż podatnika, finansowało filmy, sztuki teatralne, pozycje książkowe pokazujące głupotę dawnych obywateli, zamieszkujących teren Polski. Wynagradzało natomiast agentów otumaniających społeczeństwo, takich jak Kapuściński, Sz.......

Typowym przykładem jest Andrzej Wajda, który za dobre oszukiwanie ludności filmami „Lotna”, czy „Kanał”, awansował na czołowego reżysera filmowego tego wesołego baraku nad Wisłą.

         W okresie 80 powojennych lat nie powstał żaden film pokazujący tragedię Polaków zsyłanych na Sybir, czy do łagrów. Wymazano nawet pamięć o ludziach skazywanych na łagry jeszcze długo po 1945 roku. Nie powstał żaden film o Powstaniu Lwowskim, czy Wileńskim, w 1945 roku.

Nie było żadnych filmów o budowie i cywilizowaniu Dzikich Stepów. W ogóle wymazano pamięć o tym, że te tereny „tworzyli” Polacy, a nie jacyś Chazarzy, czy Rusini.

         Praktycznie wszystkie miasta na Podolu, Wołyniu i na Dzikich Polach zakładali Polacy: Mazurzy, Wielkopolanie, mieszkańcy Ziemi Sandomierskiej, Rzeszowskiej i inni, w okresie XV -XVI wieku.

 

Takie miasta na terenie obecnej Ukrainy jak: Podgrodzie założono w 1560, Sieniawscy  założyli: 1549 - Kałusz,  1552 - Brzeżany, 1578 Tustań czyli Chrostków, 1576 - Oleszyce, 1676 Sieniawę,

Tęczyńscy założyli: Tarnogórę - 1548, Toporów - 1605

Zamojscy założyli w 1580 - Zamość, 1588 - Krzeszów, 1615 – Rogoźno, czyli Tomaszów, 

Żółkiewscy założyli: Brody - 1584, Żółkiew,

Potoccy założyli: Stanisławów, 1553 – Suchosław, czyli Jabłonów, 1570 - Potok, 1676 - Tartaków, 1692 - Krystynopol, 1717 - Kuty, 

Herburtowie założyli: 1515 - Podkamień, 1538 - Kukizów, 1566 - Dobromil,

Żórawińscy założyli: 1489 Bukaczowce, 1563 Jaryczow, w tym samym okresie - Żórawno, 

Lipscy założyli: 1607 - słynny Bełżec, 1620 - Lipsko,

Łaszczowie Założyli: 1503 - Strzemilcze, 1549 – Laszczow, dawniej Domanyszew,

Tarłowie założyli: 1570 -Mikołajów, 

Fredrowie założyli: 1580 - Niemirów,

Firleje założyli: 1570 - Firlejów,

Reje założyli: 1547 - Rejowice,

Jordanowie założyli: 1595 - Mikuliniec,

Siermieńscy: 1504 - Pomorzany,

Jazłowieccy: 1559 - Barysz,

Mieleccy: 1548 - Ujście nad Dniestrem,

Maciejewscy: 1557 - Maciejów,

Pileccy: 1569 - Sokołów,

Płazowie: 1615 Płazów.

 

Już z tej króciutkiej listy widać, że tereny te do XVI/XVII wieku były praktycznie niezamieszkałe. Pozostałości Mongołów, czyli Chazarów, czyli obecnie zwanych żydami askenazyjskimi, żyły w przenośnych jurtach.

Dopiero przyjście Polski cywilizowało i zaludniało te tereny, spustoszone właśnie przez najazdy Mongołów i zabieranie niewolnika.

A to tylko nieznaczna część wkładu Polski w kulturę i właściwie tworzenie cywilizacji na tych terenach. W 1397 roku powstał Leżajsk, 1400 - Hrubieszów, 1420 Dunajów, 1424 - Sokal, 1455 - Rawa, 1471 - Komarno, 1510 - Żurów, 1515 - Urhynów, 1525 - Husaków. 

I w taki sposób można by zapisać całą następną stronę. Akty założycielskie były jeszcze w XIX wieku w archiwach. Ludność do tych miast przychodziła z terenów całej Rzeczypospolitej, głównie z Mazowsza, Ziemi Sandomierskiej czy Wielkopolski.

 

To wszystko wymazano z pamięci ludności zamieszkującej obszar nad Wisłą i Bugiem.

Oczywiście nie mogło się to zakłamanie obejść bez pomocy V kolumny, czyli użytecznych trolli, obsadzających wymienione ministerstwa. Niestety, zmiany dokonane w 1990 roku tylko pogłębiły ten stan rzeczy. Trzeba podkreślić, że było tak tylko w Polsce. Już „reżim” Putina zezwolił na znacznie szersze pokazanie prawdy historycznej, ukazało się sporo filmów o karnych batalionach, kompaniach zaporowych, czy specłagrach. A nawet o przemianach lat 1990.

 

Około roku 1979 bankierzy USA „dogadywali” się z bankami azjatyckimi w celu połączenia, czyli wchłonięcia tych azjatyckich banków. Pragnąc odwrócić uwagę Sowietów, sprowokowali ich do najazdu na Afganistan. 

         Było to realizacją starego planu z okresu Stalina. Marszałek Żukow potwierdza to w „swoich” pamiętnikach, że w 1948 roku otrzymał polecenie przygotowania ofensywy na Afganistan, tj. realizacji starego carskiego planu. Żukow w 1952 roku zameldował Stalinowi, że plan został opracowany. 

Realizacja nastąpiła dopiero w grudniu 1979 roku, ale pomimo, że czas poszedł do przodu, realizowano stary plan Żukowa uderzeniem pancernych kolumn, tak jak to było za Hitlera.

Tyle tylko, że tzw. uderzenie pancerne zostało opracowane dla równin europejskich, a nie gór azjatyckich. Było to oczywiście wielką głupotą, ponieważ czołgi w górach nie stanowią wielkiej atrakcji bojowej. Szczególnie na afgańskim terenie, gdzie nie ma dróg. Poza tym, utrzymanie czołgu dużo kosztuje, na dobę spala taki pojazd około 2000 litrów paliwa. Stąd wprowadzenie stanu wojennego w Polsce i systemu kartkowego. Już w pierwszym - 1980. - roku walk w Afganistanie nastąpiło obcięcie dostaw paliwa z Sowietów do POLSKI prawie o 50%. Wycofanie brygad pancernych po około 2 latach, zaowocowało zniesieniem systemu reglamentacji paliwa. Reżimowa prasa określała to normalizacją stosunków w Afganistanie.

 

W tym samym czasie, koło 1980 roku, USA przygotowywały się do wejścia do Afganistanu. CIA założyło w Peszawarze organizację muzułmańską MAK, która była normalną grupą najemników, sprowadzanych z całego świata arabskiego. Prowadzona była przez pakistańskie służby specjalne - Inter Service Intelligence - ISI.

Był to przekaźnik do prowadzenia tzw. wojny pokazowej z Sowietami, ściśle powiązany z lordem Gulbuddinem Hekmatyare, zajmującym się przerzutem opium. Hekmatyar był powiązany zarówno z CIA bezpośrednio, jak i filią CIA, czyli bin Ladenem i ISI.

Organizacja ta miała za zadanie głównie promocję opium i wydobywanie heroiny na terenie zarówno Pakistanu, jak i Afganistanu. Z kolei za pomocą mudżahedinów starała się przerzucać heroinę i haszysz do wojsk sowieckich i na terytorium Sowieckie. Akcje te służyły do zdobywania pieniędzy na nielegalne i tajne operacje wywiadowczo - wojskowe.

W Pakistanie było wiadomym, że istnieje państwo w państwie, lub niewidzialny rząd narkotykowy.

 

1985, marzec. USA rozszerza eskalację wojny w Afganistanie. Pisze o tym w swoich pamiętnikach szef CIA. W akcję zostają włączone siły CIA, MI6, ISI. Narkotyki zostają przerzucane do republik sowieckich - Tadżykistanu i Uzbekistanu. Akcja dywersyjna prowadzona przez tzw. mudżahedinów, czyli owych najemników, dosięga terytorium sowieckie, wysadzane są fabryki, magazyny.

Rozbudowa sił mudżahedinów doprowadza do stworzenia 35 000-nej armii ochotników, z 43 krajów muzułmańskich.

Jednocześnie powstają w Pakistanie, jak grzyby po deszczu, rozmaite szkoły islamskie, prowadzone przez CIA, ISI mające za zadanie powiększanie fanatyzmu.

Premier Pakistanu, Benazir Bhutto, wprost powiedziała Georgowi Bushowi seniorowi, że stworzono Frankensteina. Zostało to zlekceważone.

 

Condoleezza Rice zostaje włączona do Zarządu Chevronu - Rady Dyrektorów. Chevron ma poważne zamiary co do eksploatacji bogactw Afganistanu. Za zasługi C. Rice Chevron nazywa jeden z tankowców jej imieniem. C. Rice pracuje dla  Chevronu aż do 2001 roku, tj. do czasu przejścia do National Security, ze względu na posiadane doświadczenie w eksploatacji Azji Środkowej.

 

1991 marzec. USA PRZYSTĄPIŁO DO WOJNY, czyli do operacji pokojowej tzw. Pustynnej Burzy. Otóż przyczyna była prosta. Firma naftowa, stacjonująca w Kuwejcie, wykopała poziomy szyb do największego naturalnego zbiornika ropy, znajdującego się już w Iraku. Irak, w obronie swoich interesów, po uzgodnieniu z ambasadorem USA, dokonał najazdu na Kuwejt, niszcząc złodzieja. Niestety, Husain trafił na właściciela owej firmy, który pomimo, że nie był w żadnym rządzie, dysponował realną siłą. Potrafił w okresie 6 miesięcy stworzyć koalicję, która rozbiła do tej pory niezwyciężoną armię iracką i przywróciła stan sprzed wojny, czyli zagarnęła iracką ropę.

Pomimo zakończenia operacji Pustynna Burza w Iraku, USA NIE WYCOFUJE SWOICH WOJSK. Zostaje tam na stałe 20 000 żołnierzy. Pilnują oni eksploatacji Iraku. Doprowadza to w 1994 roku do barbarzyńskiego niszczenia Faludży pociskami ze zubożonego uranu. Jak podają organizacje lekarskie, liczba wad wrodzonych u dzieci w okresie 10 lat po tych walkach drastycznie wzrosła.

Zaognienie sytuacji następuj 5 lipca 1991 roku, kiedy to Bank Anglii zamyka Bank Credit and Commerce International BCCI, największy bank muzułmański na świecie. Bank ten służył także do prania pieniędzy otrzymywanych z handlu opium i finansowaniu MAK.

Bank of Credit and Commerce Interantional został założony w 1972 roku przez Agha Hasana Abedi, pakistańskiego finansistę. Bank zarejestrowano w Luksemburgu. Działał w 78 krajach i miał ponad 400 oddziałów. Aktywa banku przekraczały ponad 20 miliardów dolarów. W szczycie swojego rozwoju był 7. bankiem na świecie pod względem aktywów. Bank ten był zaangażowany w pranie pieniędzy narkobiznesu i w inne nielegalne operacje finansowe. Zarząd banku starał się także o przejęcie banków amerykańskich. 5 lipca 1991 roku jego aktywa zostały zablokowane.

Zamieszana w to była również spółka Ernst & Young, znana w Polsce ze współpracy z wywiadem, przy prywatyzacji przedsiębiorstw w kraju. http://en.wikipedia.org/wiki/Bank_of_Credit_and_Commerce_International

 

Kanadyjska policja aresztuje Ali Mohameda, członka organizacji tzw. Al-kaida. Zostaje on szybko uwolniony  z powodu informacji FBI, że jest to agent CIA. Ali Mohomed to były sierżant armii USA, osobiście prowadził szkolenia mudżahedinów, tych samych, którzy potem dokonali wysadzenia ambasady USA w KENII. Jednocześnie w latach 1993 - 97 informuje o wszystkim FBI. Ali jeździł sobie przez 5 lat swobodnie po świecie, nie wzbudzając podejrzeń CIA?

 

Organizacja muzułmańska kupuje specjalny samolot odrzutowy od Pentagonu, służący następne do przewozu rakiet z Pakistanu do Somali. Niektórzy piloci przechodzą szkolenia w USA. Eksperci Pentagonu dochodzą do wniosku, że można przeprowadzić atak terrorystyczny, który wzbudzi na tyle duże poruszenie w społeczeństwie, że będą możliwe do prowadzenia „inne akcje”.

 

26 luty 1993 roku. Pierwsza próba wysadzenia WTC. Ginie 6 osób. Analitycy stwierdzili, że była pomyłka w umieszczeniu bomby. Gdyby znalazła się w innym miejscu, to mogłoby zginąć 50 000 ludzi. Proszę zapamiętać tą wielkość. Kilka lat później wszelkiej maści mass media właśnie tą liczbę będą podawały jako prawdziwą, chociaż była 20 krotnie zawyżona.  Skąd media wiedziały właśnie o 50 000? Natomiast twierdzenie, że jakaś „bombka” może zniszczyć budynek typu WCT, było całkowicie wyssane z palca.

 

1994. Mohammed al Khilaiwi, pierwszy sekretarz Arabii Saudyjskiej w misji ONZ, stara się o azyl polityczny w USA. W celu podniesienia swojej wartości przekazuje CIA 1400 wewnętrznych dokumentów rządowych swojego kraju, od spraw korupcji, po finansowanie mudżahedinów. 

 

Urodzony w 1961 roku w Arabii Saudyjskiej, Al-Khilaiwi studiował nauki polityczne na Uniwersytecie Króla Saud oraz w Instytucie Studiów dyplomatycznych w Rijadzie. Wstąpił w Arabii służby zagranicznej w 1985 roku i szybko wzrósł w jej szeregach, stając się pierwszym sekretarzem w ONZ i misji w Nowym Jorku w 1992 r. [1]

Al-Khilaiwi przekazuje również kopie ruchu kablowego ujawniając, że Arabia prowadziła nadzór dwóch nowojorskich grup aktywistów, Żydowska Liga Obrony oraz Żydowska Organizacja obrony, w siedzibie których zainstalowano urządzenia nadzoru [3] oraz, według Greg Palast, szczegółowe informacje opisujące, że "7 000 000 000 dolarów Saudyjczycy dali Irakowi Saddama Husajna na nuklearny program - pierwszą próbę budowy islamskiej bomby atomowej. Wniosek Al-Khilaiwi został uwzględniony w sierpniu 1994 roku i od tego czasu mieszka on pod ochroną w Nowym Jorku

 

 

1994. Notuje się pierwsze próby porywania samolotów. Pracownik Federal Express próbuje porwać DC-10, ale zostaje obezwładniony. Podobnie we Francji siły specjalne udaremniają porwanie samolotu Air France.

 

Wrzesień 1994. Wielkie sukcesy Talibów, dokonane przy pomocy wywiadu pakistańskiego, kontrolowanego przez CIA.  W Rosji powstało obecnie na ten temat sporo filmów fabularyzowanych. Szkolenia  mudżahedinów dają efekty w postaci wzrostu fanatyzmu.

I nic tutaj nie pomoże mianowanie „swoich” na stanowiskach premiera. Kurzaj został współpracownikiem CIA już w 1980 roku, kiedy to Amerykanie finansowali opór Afganistanu przeciw sowieckiej inwazji. Przyznał to w 1995 roku były dyrektor CIA w operacji afgańskiej, Charles Cogan: musieliśmy poświecić walkę z narkotykami dla walki z Sowietami.

Dochody ze sponsorowanego przez CIA afgańskiego handlu narkotykami są naprawdę spore. UNDCP - Wiedeń 1998, Dokument Techniczny nr 4 podaje, że wynoszą one od 400 do 500 miliardów dolarów rocznie.

Rząd Sudanu pragnie nawiązać ścisłą współpracę z USA w sprawie zwalczania organizacji mudżahedinów. USA odrzuca tą współpracę. Bin Laden mieszka w Sudanie od 1991 roku. Odwiedza go ponad 200 stałych współpracowników. Ani CIA, ani inne organizację nie reagują?

6 stycznia pilot szkolony przez Pentagon, Abdul Hakim Murad, przyznaje w wywiadzie Washington Post 23.09.01, że  szkolenie obejmowało atak terrorystyczny. 

 

1995.  21 października. Koncern naftowy UNOCOL podpisuje umowę z Turkmenistanem o wartości 8 miliardów dolarów i budowę sieci rurociągów wartości 3 miliardów dolarów. Rurociąg był planowany z Turkmenistanu, przez Afganistan, do Pakistanu. Doradcą UNICAL był Henry Kissinger.

 

Unia Oil Company of California, Unocal

Unocal był zaangażowany w projekty energetyczne, krajowe i światowe. Unocal był jednym z kluczowych graczy w konsorcjum CentGas, które próbowało budowy rurociągu Trans-Afghanistan, biegnącego od Morza Kaspijskiego, przez Afganistan, na Oceanie Indyjskim.W dniu 10 sierpnia 2005 roku Unocal, połączony z Chevron Corporation, stał się spółką całkowicie zależną. Unocal zaprzestał działalności jako niezależna firma, ale nadal prowadzi wiele działań w Unii Oil Company of California, firmy Chevron.

 

https://www.youtube.com/watch?v=0pAOFikhifg

https://www.youtube.com/watch?v=3O0pjqdcHk4

https://www.youtube.com/watch?v=QjwRKYSnY1A

https://www.youtube.com/watch?v=VmeTfsW7TFM

 

jerzy.jaskowski@o2.pl  Gdańsk 30.3.2015

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Top! Top!

Nasza strona korzysta z plikow cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jesli nie blokujesz tych plikow, to zgadzasz sie na ich uzycie oraz zapisanie w pamieci urzadzenia. Mozesz samodzielnie zarzadzac plikami cookies w ustawieniach przegladarki.