Strona Mirosława Dakowskiego
Odwiedza nas 62 gości
S T A R T arrow Inne polityczne arrow O UE - część II arrow ...bezprzykładny i agresywny nacjonalizm Polski
Friday 03 July 2020 15:57:36.29.
migawki

 Pielgrzymka 2020. Piesza Międzynarodowa Pielgrzymka Tradycji Katolickiej Warszawa-Jasna Góra

Proszę o gorące modlitwy o zdrowie ks. prof. Stanisława KOCZWARY.

 
W Y S Z U K I W A R K A
...bezprzykładny i agresywny nacjonalizm Polski Drukuj Email
Wpisał: Mirosław Dakowski   
28.01.2010.
...bezprzykładny i agresywny nacjonalizm Polski

http://www.encyclopaedia-germanica.org/de/index.php/Polen

[tam dokładne mapy, integralny tekst po niemiecku. ... Granice Polski uznane do dziś przez prawo międzynarodowe leżą w dalszym ciągu w obrębie granic Polski Kongresowej.... ...Polska rozwinęła w tym czasie bezprzykładny i agresywny nacjonalizm, który osiągnął punkt kulminacyjny w ataku na Rosje Sowiecką w roku 1920.... MD]

Polen (polnisch Rzeczpospolita Polska) ist ein Staat in Mitteleuropa.

Polska jest państwem leżącym w Europie środkowej. Na mocy prawa międzynarodowego graniczy od północy z obecnie zarządzanym przez Rosjan tzw. Okręgiem Kaliningradzkim, od wschodu z Białorusią , Ukrainą, od południa ze Słowacją, Czechami, podobnie jak na zachodzie z Rzeszą Niemiecką. Jest członkiem Unii europejskiej od 1 maja 2004r.

Nazwa Polska pochodzi od zachodniosłowiańskiego plemienia Słowian, którzy osiedlili się w 5 wieku na terenie dzisiejszego województwa wielkopolskiego wokół Poznania i Gniezna , pomiędzy rzekami Odrą i Wisłą.

 Das Land grenzt im Norden an die gegenwärtig russisch verwaltete sogenannte Exklave Kaliningrad (Königsberg) und an Litauen, im Osten an Weißrussland und die Ukraine, im Süden an die Slowakei und Tschechien sowie im Westen an das Deutsche Reich.

Polen ist Mitgliedstaat der Europäischen Union seit dem 1. Mai 2004.

Der Name Polen kommt vom westslawischen Stamm der Polanen (pln. Polanie), die sich im 5. Jahrhundert im Gebiet der heutigen Wojewodschaft Großpolen um Posen (pln. Poznań) und Gnesen (pln. Gniezno), zwischen den Flüssen Oder und Weichsel, niederließen.

Geschichte Historia

Polen wurde im Verlauf seiner Geschichte mehrfach zum Spielball europäischer Mächte.

Die Folge waren mehrfache Teilungen des Landes bis zu seiner vollständigen Auflösung. Wobei die größte Bedrohung Polens durch Rußland ausging.

W  przebiegu swojej historii Polska stała się wielokrotnie przedmiotem rozgrywek europejskich potęg. Ich konsekwencją były wielokrotne podziały kraju, doprowadzające do całkowitego jego zniesienia/ rozwiązania (państwa), przy czym największe zagrożenie wychodziło z Rosji.  Podczas I Wojny Światowej Cesarstwo Niemieckie i Austro-Węgry uchwaliły utworzenie trwałego polskiego państwa w niezmiennych granicach. Rzesza Niemiecka obwołała Królestwo Polskie w 1916 r w granicach Polski Kongresowej, wytyczonych przez Kongres Wiedeński.

 Während des Ersten Weltkrieges beschlossen die Kaiserreiche Deutschland und Österreich-Ungarn die Gründung eines dauerhaften polnischen Staates in festen Grenzen. 1916 wurde in den Grenzen des nach dem Wiener Kongreß festgelegten Kongresspolens das Königreich Polen durch das Deutsche Reich ausgerufen.
Nach 1918: Po roku 1918
Granice we wschodniej Europie zostały ustalone przez zwycięskie państwa na bazie zamieszkujących (na danym rejonie) większości. Przewodniczył temu (przedsięwzięciu) brytyjski minister spraw zagranicznych Lord George Nathaniel Curzon. Durch die Siegermächte wurden in Osteuropa Grenzen nach Bevölkerungsmehrheiten vorgesehen. Federführend war dabei der britische Außenminister Lord George Nathaniel Curzon. Niemcy zostały zmuszone oddać Polsce pruskie prowincje Prus Zachodnich i Poznania bez plebiscytu.Deutschland wurde gezwungen, die preußischen Provinzen Westpreußen und Posen ohne Volksabstimmung an Polen abzutreten. Bezpośrednio potem 200 tys Niemców opuściło tereny przyznane wówczas Polsce. Unmittelbar danach verließen 200.000 Deutsche die damals Polen zugesprochene Gebiete. Jednocześnie wschodnie granice Polski zostały wiążąco ustalone tzw. Linią Curzona. Na wschodzie od tej linii żadna polska większość nie zamieszkiwała. Gleichzeitig wurde durch die sogenannte Curzon-Linie die Ostgrenze Polens verbindlich festgelegt. In den östlich dieser Linie gelegenen Gebieten befand sich keine polnische Bevölkerungsmehrheit. Polska rozwinęła w tym czasie  bezprzykładny i agresywny nacjonalizm, który osiągnął punkt kulminacyjny w ataku na Rosje Sowiecką w roku 1920.Polen entwickelte zu dieser Zeit einen beispiellosen und aggressiven Nationalismus, der im Angriff auf die Sowjetunion 1920 gipfelte. Wkrótce uwaga Polski skierowała się na Zachód. Tysiące Niemców zostało w tym czasie przez Polskę zamordowanych  lub przepędzonych. In der Folgezeit richtete sich Polens Blick dann nach Westen. Tausende Deutsche wurden zu dieser Zeit durch Polen ermordet oder vertrieben.

Grenzen Granice

Entgegen den oft verbreiteten Angaben hat das Land keine 528 km lange Ostseeküste. Wbrew często rozpowszechnianym danym, kraj ten nie posiada  528 km wybrzeża Morza Bałtyckiego. Cały teren tego wybrzeża jest częścią terenów niemieckiej Rzeszy. Granice Polski leżą natomiast wewnątrz lądu. Diese gesamte Ostseeküste ist Teil des deutschen Reichsgebietes. Polen hingegen ist bis heute in seinen Grenzen ein Binnenland. Granice Polski uznane do dziś przez prawo międzynarodowe leżą w dalszym ciągu w obrębie granic Polski Kongresowej, które zdefiniowane zostały jasno w czasie Kongresu Wiedeńskiego w roku 1815. Die bis heute völkerrechtlich gültigen Grenzen Polens liegen weiterhin in den Grenzen Kongreßpolens, die im Zuge des Wiener Kongresses im Jahr 1815 klar definiert wurden.  Auf Grundlage des sogenannten Versailler Vertrages wurde Polen im Jahre 1919 mit dem Ziel der Schwächung Deutschlands ein großer Teil Westpreußens und ganz Deutsch-Posen zugesprochen.  W celu osłabienia Niemiec w 1919r  na mocy tak zwanego Traktatu Wersalskiego przyznano Polsce większą część Prus Zachodnich i całkowicie niemiecki Poznań. Nach dem zweiten Weltkrieg wurden weitere große Teile Deutschlands durch Polen vorübergehend bis heute völkerrechtswidrig annektiert, so daß sich Polen im Norden bis zur Ostsee und im Westen bis zur Oder-Neiße-Linie ausdehnte und die ansässige deutsche Bevölkerrung vertrieben oder ermordet wurde. Dalsze, duże części Niemiec zostały przez Polskę zaanektowane –przejściowo i w zgodzie z prawem międzynarodowym, po Drugiej Wojnie Swiatowej. Tym sposobem Polska rozciągnęła się na północy aż po Morze Bałtyckie, a na zachodzie po linię Odry i Nysy, a pozostający tam niemieccy mieszkańcy zostali wymordowani lub wypędzeni. Powód do tego miał leżeć w rzekomym wypędzeniu polskich mieszkańców z terenów wschodniej Polski przez Rosję, wówczas Związek Sowiecki. Tym tłumaczy się tak zwane ,, Zachodnie Przesunięcie Polski,,. Die Ursache dafür lag auch in der vorgeblichen Vertreibung der polnischen Bevölkerung aus den Gebieten Ostpolens durch Rußland, der damaligen Sowjetunion. Damit ist die sogenannte Westverschiebung Polens gemeint. Tereny tamte zostały jednak zaanektowane przez Polskę atakiem na Związek Sowiecki w roku1920 i przyobiecane Polsce , Pokojem Ryskim  z 18 marca  1921. Diese Gebiete wurden jedoch im polnischen Angriffskrieg 1920 auf die Sowjetunion von Polen annektiert und im Frieden von Riga vom 18. März 1921 Polen zugesprochen. Zatem dzisiejsza,wschodnia granica Polski, prawie dokładnie przystaje tam, gdzie po I wojnie światowej ustalono prawem międzynarodowym linię Curzona.  Obecne zachodnie i północne ,,granice,,  Polski urągają wszystkim zwyczajom prawa międzynarodowego i wynikają jedynie z polskich zbrodni na Niemcach po II Wojnie Swiatowej

W publikacji wydanej przez polski  Instytut Studiów Zachodnich ,, Biblioteczka ziem zachodnich,,  wojna została już w 1942 r przedstawiona jako ,,wojna o politycznie Wielką Polskę.  Polskim celem wojennym jest wybrzeże Morza Bałtyckiego od  Kłajpedy po Szczecin i granica na Odrze. Nowa zachodnia granica Polski powinna, zostać jeśli to konieczne, także wymuszona bez międzynarodowego mandatu,,. W wystawionym w 1943 r memorandum , jeszcze przed konferencją pokojową domagano się, tworzenia po wojnie faktów dokonanych. Celem tego było wyeliminowanie możliwości przeprowadzania narodowych referendów. Do tego momentu więc, wypędzenia ludności niemieckiej, przeprowadzane całkowite sprzecznie z międzynarodowym prawem, uznawane były jako niepodważalny warunek wytyczenia nowej polskiej granicy zachodniej.  Die heutige Ostgrenze Polens ist demnach fast deckungsgleich mit der nach dem ersten Weltkrieg völkerrechtlich festgelegten Curzon-Linie. Die derzeitigen westlichen und nördlichen "Grenzen" Polens sprechen allen völkerrechtlichen Gepflogenheiten Hohn und resultieren einzig aus dem polnischen Vertreibungsverbrechen an Deutschen nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. In der vom polnischen Institut "Weststudium" publizierten „Kleinen Bibliothek der Westgebiete” [biblioteczka ziem zachodnich wurde der Krieg bereits 1942 dargestellt [...] als „Krieg um die politische Größe Polens. Polnisches Kriegsziel ist eine Ostseeküste von Klajpeda (Memel) nach Stettin und eine Grenze an der Oder [...]”. Die neue polnische "Westgrenze" sollte wenn nötig auch ohne internationales Mandat erzwungen werden.In einem 1943 erstellten Memorandum wurde die Schaffung vollendeter Tatsachen nach dem Krieg noch vor einer Friedenskonferenz gefordert, um so die Möglichkeit der Durchführung von Volksabstimmungen auszuschließen. Zu diesem Zeitpunkt wurde demnach die vollständige völkerrechtswidrige Vertreibung der deutschen Bevölkerung als unabdingbare Voraussetzung einer erfolgreichen Errichtung einer neuen polnischen "Westgrenze" angesehen.

Von großer Bedeutung war schließlich eine Gemeinschaftsarbeit „Über das linke Oderufer“. Sie stellt den Versuch dar, zu belegen, dass die neue polnische Westgrenze auch das linke Oderufer und damit auch Städte wie Görlitz und Frankfurt miteinschließen müsse. (Westrundschau Zygmunt Wojciechowski u.a. „O lewy brzeg srodkowej i dolnej Odry [Über das linke Ufer der mittleren und unteren Oder].“ Przeglad Zachodni 1 (1945), 2/3: 61-87) In Stettin wurde die Vertreibung noch im Jahre 1946 fortgesetzt, um diese deutsche Stadt ebenfalls völkerrechtswidrig in polnischen Besitz zu nehmen.

Duże znaczenia miała ostatecznie praca zbiorowa ,,O lewym brzegu Odry”. Jest ona próbą udowodnienia, że nowa, polska granica zachodnia musi także obejmować lewy brzeg rzeki, a wraz z nim takie miasta jak  Zgorzelec (Görlitz ) i Frankfurt. Westrundschau Zygmunt Wojciechowski u.a. „O lewy brzeg środkowej i dolnej Odry [Über das linke Ufer der mittleren und unteren Oder].“ Przegląd Zachodni 1 (1945), 2/3: 61-87). W Szczecinie wypędzenia przeprowadzano w dalszym ciągu jeszcze w 1946 r ,po to by w sposób równie sprzeczny z międzynarodowym prawem, wziąć to niemieckie miasto w polskie posiadanie.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Top! Top!

Nasza strona korzysta z plikow cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jesli nie blokujesz tych plikow, to zgadzasz sie na ich uzycie oraz zapisanie w pamieci urzadzenia. Mozesz samodzielnie zarzadzac plikami cookies w ustawieniach przegladarki.