Strona Mirosława Dakowskiego
Odwiedza nas 68 gości
S T A R T arrow O POLSKĘ arrow Wielka Nowenna Smoleńska arrow Dlaczego śp. Jolanta Szczypińska przestała dociekać sprawy Smoleńska?
Sunday 27 September 2020 16:45:58.30.
migawki
 

                        27.09.20 Siedlce – Msza Święta i Pokutny Marsz Różańcowy za Ojczyznę

Przypominamy, że NIE MA obowiązku noszenia maseczek ani w przestrzeni publicznej, ani w pomieszczeniach zamkniętych (także w kościołach), o ile osoba nienosząca maseczki ma na przykład stany lękowe, lub "trudności w oddychaniu", przy czym NIE MUSI posiadać żadnego zaświadczenia w tej sprawie.

 
W Y S Z U K I W A R K A
Dlaczego śp. Jolanta Szczypińska przestała dociekać sprawy Smoleńska? Drukuj Email
Wpisał: śp. Jolanta Szczypińska   
09.12.2018.

Dlaczego śp. Jolanta Szczypińska przestała dociekać sprawy Smoleńska?

===============================

 Warto ich częściej kłuć w dupska
Dupska zresztą mają bardziej czułe, niż sumienia.
 
====================

W związku ze śmiercią śp. Posłanki Jolanty Szczypińskiej w przestrzeni medialnej pojawiają się wypowiedzi jej przyjaciół i znajomych, którzy przypominają jej działalność społeczno polityczną i dokonania jakie były jej zasługą.

Nie ma wśród tych zasług, Jej działalności i osiągnięć w sprawie wydarzeń z 10.04.2010 roku a przecież jej upartość w dociekaniu prawdy doprowadziła do oficjalnego potwierdzenia, że czas startu TU154M nr 101 z Okęcia, przyjęty w oficjalnych Raportach MAK i KBWLLP a także nie kwestionowany przez ZP i podkomisję MON A.Macierewicza, jest fałszywy.

MAK i KBWLLP podały w Raportach, że start nastąpił o 7:27 czasu polskiego a dane przekazane przez ministra ON B.Klicha, w wyniku zapytania poselskiego śp. J.Szczypińskiej wskazują na wcześniejszą godzinę jako 7:21.

Dane podane przez ministra B.Klicha znajdują potwierdzenie w zeznaniach jakie złożył w dniu 10.04.2010 roku kontroler lotów P.Plusnin, który nawiązał łączność radiową z samolotem TU154M nr 101 po jego przekroczeniu punktu ASKIL na granicy białorusko rosyjskiej.

Logiczną konsekwencją wcześniejszej godziny startu samolotu z Okęcia jest wcześniejsze niż podał MAK, jego pojawienie się na punkcie ASKIL i nawiązanie łączności z kontrolerem lotów z wieży Korsaż na Siewiernym P.Plusninem, jak to podał on w swych zeznaniach.

Dalszą konsekwencją tej informacji podanej przez B.Klicha i potwierdzanej przez P.Plusnina jest to, że godzina 8:41 jako czas zdarzenia na Siewiernym jest też fałszywa a co za tym idzie, fałszywa jest narracja MAK i KBWLLP zawarta w oficjalnych Raportach, na  temat istoty wydarzeń na Siewiernym(inscenizacja), ich przebiegu(czas wcześniejszy niż 8:41, o czym mówił A.Wosztyl a co pozostało bez echa, podobnie jak informacja B.Klicha).


Jest to bardzo poważna poszlaka, za tym, .e TU154M nr 101 został odesłany na lotnisko zapasowe(gdzie go przejęto wraz z pasażerami) a może być ona poparta informacją podaną przez E.Klicha w notatce skierowanej do D.Tuska z 15.04.2010 roku:

 

 „Po odlocie samolotu ił-76 z KL nawiązała łączność załoga jakiegoś samolotu, który chciał lądować na lotnisku w Smoleńsku i KL nie wydał zgody na lądowanie. ” 

[„Moja czarna skrzynka”, (Dokumenty (11);  – jest to cytat z pisma Klicha do Tuska (z dn. 15-04-2010).

Pozdrawiam

35stan

===========================8.12.2018 roku zmarła posłanka PIS, śp. Jolanta Szczypińska.

Polecajmy ją Bogu Wszechmogącemu, by przyjął Ją do Swego Królestwa.

W ten smutny czas, wspominają ją jej przyjaciele i znajomi, z Prezesem PIS J. Kaczyńskim na czele. Czy o wszystkich Jej zasługach jako Posłanki pamiętają? Sprawdźmy to.

Śp. Posłance było dane pracować w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej IV, V, VI, VII i VIII kadencji, czyli od 2001 roku, jako posłanka z ramienia PIS, co świadczy o jej stałej postawie ideowo politycznej.

Podczas VI kadencji Sejmu miały miejsce tragiczne wydarzenia w dniu 10.04.2010 roku, kiedy to śmierć poniósł śp. Prezydent L. Kaczyński wraz z Małżonką Marią oraz pozostałe 94 osoby mu towarzyszące w drodze do Katynia, z okazji 70 Rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

Od samego początku towarzyszył temu wydarzeniu chaos informacyjny a z czasem zalew różnych dezinformacyjnych danych medialnych oraz dziwnych decyzji podejmowanych przez władze PO-PSL pod przewodnictwem D.Tuska.

Śp. Jolanta Szczypińska była świadoma tych nieprawidłowości i bardzo mocno zaangażowała się w działania na rzecz porządkowania tego chaosu informacyjnego i jako posłanka kierowała zapytania poselskie w tej sprawie.

Oto zestawienie jej zapytań poselskich:

7601

  

Zapytanie w sprawie katastrofy samolotu rządowego TU-154M w dniu 10 kwietnia 2010 r.

7602

  

Zapytanie w sprawie ujawnienia opinii publicznej treści zapisów z rejestratora głosów rządowego samolotu TU-154M odcyfrowanych przez polskich specjalistów Instytutu Ekspertyz Sądowych

7603

  

Zapytanie w sprawie szkoleń pilotów wojskowych

7697

  

Zapytanie w sprawie zdjęć satelitarnych miejsca katastrofy samolotu TU-154M wykonanych w dniu 10 kwietnia 2010 r.

7864

  

Zapytanie w sprawie godziny wylotu samolotu TU-154M z lotniska Okęcie w dniu 10 kwietnia 2010 r.

8580

  

Zapytanie w sprawie badania wraku rządowego samolotu TU-154M przez polskich ekspertów

8581

  

Zapytanie w sprawie przygotowania do lotu załogi rządowego samolotu TU-154M w dniu 9 kwietnia 2010 r.

8582

  

Zapytanie w sprawie trybu, w którym minister spraw zagranicznych dowiedział się o katastrofie rządowego samolotu TU-154M w dniu 10 kwietnia 2010 r.

8583

  

Zapytanie w sprawie trybu, w którym dokonano wyboru załącznika nr 13 konwencji chicagowskiej jako podstawy do badania przyczyn katastrofy samolotu TU-154M

8584

  

Zapytanie w sprawie umowy podpisanej w maju 2010 r. przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, dotyczącej procedury wyjaśniania przyczyn katastrofy samolotu TU-154M

9039

  

Zapytanie w sprawie niezdementowania informacji medialnych o godzinie katastrofy samolotu rządowego TU-154M w dniu 10 kwietnia 2010 r.

9562

  

Zapytanie w sprawie godziny, o której w dniu 10 kwietnia 2010 r. nastąpił wylot rządowego samolotu TU-154M z lotniska Okęcie

9563

  

Zapytanie w sprawie określenia, kto ostatecznie podjął decyzję o wyborze załącznika nr 13 konwencji chicagowskiej jako podstawy do wyjaśnienia przyczyn katastrofy rządowego samolotu TU-154M, która miała miejsce w dniu 10 kwietnia 2010 r.

9570

  

Zapytanie w sprawie udostępnienia zdjęć satelitarnych miejsca katastrofy samolotu TU-154M wykonanych w dniu 10 kwietnia 2010 r.

9571

  

Zapytanie w sprawie ujawnienia opinii publicznej pełnej treści zapisów z rejestratora głosów rządowego samolotu TU-154M, odcyfrowanych przez polskich specjalistów Instytutu Ekspertyz SądowychAktywność śp. Posłanki J.Szczypińskiej w sprawę wyjaśniania wydarzeń z 10.04.2010 roku:

Data wpływu pierwszego w sprawie KwS zapytania nr 7601 - 06-08-2010

Data wpływu zapytania nr 9562 - 13-04-2011

Data wpływu ostatniego w sprawie KwS zapytania nr 9571 - 14-04-2011

Data uzyskania odpowiedzi na zapytanie nr 9562 - 20-05-2011Przełomowym zapytaniem w Jej działalności w tej sprawie było zapytanie nr 9562 o następującej treści:

   Warszawa, dnia 19 kwietnia 2011 r.


Zapytanie nr 9562

do prezesa Rady Ministrów

w sprawie godziny, o której w dniu 10 kwietnia 2010 r. nastąpił wylot rządowego samolotu TU-154M z lotniska Okęcie

   Szanowny Panie Premierze! W dniu 10 kwietnia 2010 r. miała miejsce katastrofa samolotu rządowego TU-154M, w wyniku której zginął śp. prezydent RP Lech Kaczyński wraz z małżonką oraz 94 towarzyszące im osoby.

   W przekazach medialnych pojawiają się informacje o opóźnieniu w planowanym wylocie samolotu w dniu 10 kwietnia 2010 r.

   Kierowana przez pana ministra Jerzego Millera komisja dokonała publicznej prezentacji dokonanych w toku prac komisji ustaleń, m.in. opinia publiczna mogła zobaczyć zdjęcia rządowego samolotu TU-154M przed startem w dniu 10 kwietnia 2010 r.

   W związku z powyższym zwracam się do Pana Premiera z następującymi pytaniami:

   1. O której godzinie w dniu 10 kwietnia 2010 r. nastąpił wylot rządowego samolotu TU-154M z lotniska na Okęciu?

   2. Na podstawie jakich danych została ustalona godzina wylotu w dniu 10 kwietnia 2010 r. rządowego samolotu TU-154M?

   Z poważaniem

   Poseł Jolanta Szczypińska

   Warszawa, dnia 12 kwietnia 2011 r.


Odpowiedź ministra obrony narodowej - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów -

na zapytanie nr 9562

w sprawie godziny, o której w dniu 10 kwietnia 2010 r. nastąpił wylot rządowego samolotu TU-154M z lotniska Okęcie

   Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając, z upoważnienia prezesa Rady Ministrów, na zapytanie pani poseł Jolanty Szczypińskiej w sprawie godziny, o której w dniu 10 kwietnia 2010 r. nastąpił wylot rządowego samolotu TU-154M z lotniska Okęcie (SPS-024-9562/11), uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

   Wylot samolotu rządowego Tu-154M w dniu 10 kwietnia 2010 r. do Smoleńska został zaplanowany na podstawie pisma w sprawie zabezpieczenia przelotu samolotem specjalnym oficjalnej delegacji prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i osób towarzyszących na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, przesłanego przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w dniu 9 marca 2010 r. (nr ZOOP-350-8-4-10). Planowane czasy startu były następujące:

   - Warszawa (start godz. 6.30 LT) - Smoleńsk,

   - Smoleńsk (start godz. 16.00 LT) - Warszawa.

   Zgodnie z kolejnym pismem Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2010 r. (nr ZOOP-350-8-13-10) dokonano korekty godzin wylotu samolotu:

   - Warszawa (start godz. 7.00 LT) - Smoleńsk,

   - Smoleńsk (start godz. 18.00 LT) - Warszawa.

   Faktycznie start samolotu z lotniska Warszawa-Okęcie do Smoleńska nastąpił o godz. 7.21 czasu lokalnego.

   Godzina wylotu samolotu rządowego Tu-154M w dniu 10 kwietnia 2010 r. została ustalona na podstawie informacji przekazanej przez koordynatora ruchu lotniczego (pełniącego dyżur na wieży kontroli lotów lotniska im. Chopina w Warszawie) do planisty informatora ruchu lotniczego w Biurze Odpraw Załóg 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego. Informacja powyższa została zapisana w dzienniku przelotów i w systemie informatycznym BLUSZCZ.

   Przedstawiając powyższe wyjaśnienia, pozostaję w przekonaniu, że uzna je Pan Marszałek za wystarczające.

   Z wyrazami szacunku i poważania

   Minister

   Bogdan Klich

   Warszawa, dnia 19 maja 2011 r.

http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/0259692B


Informację o udzielonej odpowiedzi ministra ON B.Klicha na zapytanie poselskie nr 9562 , zamieścił na swym blogu asystent Posłanki Szczypińskiej, Robert Kujawski(w wyborach samorządowych w 2018 roku był kandydatem PIS na prezydenta Słupska).


http://robert.kujawski.nowyekran.pl/post/15597 (link nieaktywny)


Post z kopią wpisu R.Kujawskiego zamieścił bloger S24 , @roman111 (28.05.2011 11:36) i było to jeszcze przed umieszczeniem jej na stronach Sejmu.


https://www.salon24.pl/u/mikael-plus/310702,10-kwietnia-2010-tu-154m-wystartowal-o-7-21


Po uzyskaniu odpowiedzi na to zapytanie poselskie w sprawie godziny startu TU154M nr 101, aktywność Posłanki w sprawach smoleńskich się skończyła i ani Ona ani A.Macierewicz z ZP nie odnieśli się do tej odpowiedzi publicznie.


Także członkowie KBWLLP, pracujący wtedy nad Raportem w sprawie tego wydarzenia potraktowali go „jak powietrze” czyli tak jak gdyby tej odpowiedzi nie było.


Dziwne w tej sprawie jest to, że obu stronom ówczesnego konfliktu zależało na przemilczeniu tej informacji, która podważa nie tylko prawdziwość tez zawartych w Raportach MAK i KBWLLP ale i prac sejmowego ZP i obecnej podkomisji MON pod kierownictwem A.Macierewicza.
1. Zeznanie świadka, kontrolera lotów z wieży Siewiernego, płk. Pawła Plusnina, żłożone w dniu 10.04.2010 roku, który  nawiązywał  łączność z TU154M nr 101 po wejściu samolotu w rosyjską przestrzeń powietrzną i po zakończeniu łączności TU154M nr 101 z   Moskwa-Kontrola.

Oto fragmenty tego zeznania dotyczące czasu startu TU154M nr 101 i czasu przekraczania granicy białorusko rosyjskiej oraz czasu nawiązania łączności radiowej z samolotem.(czas moskiewski)

 

(…)W tym momencie otrzymałem wiadomość, że polski samolot TU-154M wystartował. Było to około godziny 9:20 – 9:25.(…)

 

(…)Około godziny 10:10 dostałem informację od dyspozytora, iż polski samolot TU- 154M powinien przekroczyć „ASKIL” (jeden z punktów wyjścia z kierunku zachodniego). (…)

 

(…)Około godziny 10:15 samolot TU-154M nawiązał kontakt ze mną. Poinformowałem go, że w Smoleńsku nie ma pogody, to znaczy, że nie ma warunków do przyjęcia samolotu, przekazując warunki pogodowe – mgła, widoczność 400 metrów.(…)


http://orka.sejm.gov.pl/ZespolSmolenskMedia.nsf/files/ZSMK-9STJU7/%24File/Analiza%20relacji%20200%20%C5%9Bwiadk%C3%B3w%20ZPa.pdf


Świadek 96 – płk. PAWEŁ PLUSIN kontroler lotów (str.120,121/279)2. Tekst A. Macierewicza - zamieszczony w Gazecie Polskiej(9.05.2010) jeszcze przed uzyskaniem odpowiedzi od szefa MON B.Klicha, potwierdza to co napisał minister:


(…)Lech Kaczyński wraz z elitą niepodległościową znalazł się w wirze wielkiej rosyjskiej operacji odzyskiwania wpływów na obszarze dawnego imperium i to w uzgodnieniu z Niemcami oraz za zgodą rządu Donalda Tuska. Była to w istocie gigantyczna pułapka, która zatrzasnęła się wraz ze startem Tu-154 10 kwietnia o godzinie 7.20 czasu warszawskiego(…)


Opublikowano: 09.05.2010 19:15.


https://www.salon24.pl/u/autorzygazetypolskiej/179901,droga-do-smolenska


3. Ten sam tekst GP zamieszczony dzień później na portalu www.rodaknet.com, został już ocenzurowany, poprzez usunięcie : „o godzinie 7.20 czasu warszawskiego”


(…)Lech Kaczyński wraz z elitą niepodległościową znalazł się w wirze wielkiej rosyjskiej operacji odzyskiwania wpływów na obszarze dawnego imperium i to w uzgodnieniu z Niemcami oraz za zgodą rządu Donalda Tuska. Była to w istocie gigantyczna pułapka, która zatrzasnęła się wraz ze startem Tu-154 10 kwietnia.(…)


10.05.2010r.
Gazeta Polska


https://www.rodaknet.com/rp_art_4708_czytelnia_macierewicz_skuteczny_lech.htm4. Potwierdza to też Michał Grodzki- pracownik KP, którego relację zamieścił portal http://niedziela.pl

(…)Rankiem 10 kwietnia 2010 r. Michał Grodzki odprowadzał delegację Prezydenta RP na wojskowe Okęcie. Samolot wystartował ok. 7.20.(…)

http://niedziela.pl/artykul/117668/nd/Ludzie-PrezydentaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxZapytanie nr 9039

do prezesa Rady Ministrów

w sprawie niezdementowania informacji medialnych o godzinie katastrofy samolotu rządowego TU-154M w dniu 10 kwietnia 2010 r.

   Szanowny Panie Premierze! W dniu 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku miała miejsce katastrofa rządowego samolotu TU-154M, w wyniku której zginęli prezydent RP Lech Kaczyński wraz z małżonką oraz towarzyszące im 94 osoby.

   Od dnia katastrofy przez ponad miesiąc opinia publiczna za pośrednictwem mediów (w tym także telewizji publicznej) informowana była, że katastrofa rządowego samolotu TU-154M wydarzyła się o godz. 8.56.

   Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w piśmie z dnia 22 lutego 2011 r., znak: SM/2113/16/11/29565, (odpowiedź na zapytanie poselskie) pisze: ˝o katastrofie powiadomił mnie telefonicznie o godz. 8.48 dnia 10 kwietnia 2010 r. ówczesny dyrektor Departamentu Wschodniego MSZ RP˝.

   Z odpowiedzi pana ministra Radosława Sikorskiego wynika, że rząd i Pan Premier mieli już w dniu 10 kwietnia 2010 r. wiedzę, że katastrofa rządowego samolotu TU-154M miała miejsce przed godz. 8.48, a więc nie mogła wydarzyć się o godz. 8.56.

   W związku z powyższym zwracam się do Pana Premiera z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania:

   1. Kiedy, o której godzinie i od kogo Pan Premier otrzymał informację o katastrofie rządowego samolotu TU-154M?

   2. Dlaczego Pan Premier, mając wiedzę, że katastrofa rządowego samolotu TU-154M miała miejsce przed godz. 8.48, zataił ten fakt i nie poinformował o nim opinii publicznej?

   3. Dlaczego służby prasowe Pana rządu ani Pan Premier nie zdementowali fałszywej informacji o godzinie katastrofy rządowego samolotu TU-154M podawanej przez ogólnopolskie media, w tym telewizję publiczną?

   Poseł Jolanta Szczypińska

   Warszawa, dnia 4 marca 2011 r.Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów -

na zapytanie nr 9039

w sprawie niezdementowania informacji medialnych o godzinie katastrofy samolotu rządowego TU-154M w dniu 10 kwietnia 2010 r.

   Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na zapytanie pani poseł Jolanty Szczypińskiej (pismo nr SPS-024-9039/11 z dnia 28 marca 2011 r.) w sprawie niezdementowania informacji medialnych o godzinie katastrofy samolotu rządowego w dniu 10 kwietnia 2010 r. informuję, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych w oficjalnych komunikatach prasowych nie podawało dokładnej godziny katastrofy samolotu TU-154M. Precyzyjne jej ustalenie uzależnione było bowiem w pierwszej kolejności od odczytu zapisów w urządzeniach rejestrujących powyższy lot.

   Z wyrazami szacunku

   Sekretarz stanu

   Jan Borkowski

Zapytanie nr 9571

do prezesa Rady Ministrów

w sprawie ujawnienia opinii publicznej pełnej treści zapisów z rejestratora głosów rządowego samolotu TU-154M, odcyfrowanych przez polskich specjalistów Instytutu Ekspertyz Sądowych

   Szanowny Panie Premierze! Dnia 1 czerwca 2010 r. na stronach internetowych polskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowany został stenogram zapisów rejestratora dźwięku MARS-BM samolotu TU-154M. Stenogram sporządziła w dniu 2 maja 2010 r. strona rosyjska prowadząca postępowanie w sprawie i w dniu 31 maja 2010 r. przekazała je stronie polskiej.

   Przekazany stenogram zapisów z rejestratora dźwięków zawierał znaczne luki, ok. 20-30% zapisanych na taśmie rejestratora wypowiedzi nie udało się stronie rosyjskiej odczytać. Pomimo luk stenogram został podany do wiadomości publicznej i stał się podstawą wielu analiz medialnych.

   Polskim specjalistom z Instytutu Ekspertyz Sądowych udało się odcyfrować kilkadziesiąt słów zarejestrowanych przez rejestrator głosów rządowego samolotu TU-154M, których nie udało się odczytać rosyjskim specjalistom.

   Dnia 18 stycznia 2011 r. Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego kierowana przez pana ministra Jerzego Millera przedstawiła opinii publicznej prezentację będącą odpowiedzią na konferencję MAK, na której przedstawiono symulację lotu rządowego samolotu TU-154M w dniu 10 kwietnia 2010 r. Symulacja ta zawiera zapisy dźwiękowe z rejestratora dźwięku MARS-BM samolotu TU-154M. W swojej prezentacji komisja podała m.in., że na 22 sekundy przed katastrofą na wysokości 100 m k apitan podał komendę ˝odchodzimy˝, informacji tej nie zawierały opublikowane 1 czerwca 2010 r. stenogramy przekazane przez stronę rosyjską.

   W związku z powyższym zwracam się do Pana Premiera z następującymi pytaniami:

   1. Kiedy Pan Premier poznał treść odczytanych zapisów rejestratora dźwięku MARS-BM samolotu TU-154, którego to odczytania dokonali polscy specjaliści z Instytutu Ekspertyz Sądowych?

   2. Kiedy Pan Premier przedstawi opinii publicznej pełną treść stenogramu odczytanego przez polskich specjalistów?

   Z poważaniem

   Poseł Jolanta Szczypińska

   Warszawa, dnia 14 kwietnia 2011 r.
Zmieniony ( 09.12.2018. )
 
« poprzedni artykuł
Top! Top!

Nasza strona korzysta z plikow cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jesli nie blokujesz tych plikow, to zgadzasz sie na ich uzycie oraz zapisanie w pamieci urzadzenia. Mozesz samodzielnie zarzadzac plikami cookies w ustawieniach przegladarki.