Strona Mirosława Dakowskiego
Odwiedza nas 36 gości
S T A R T arrow Kościół arrow postępy postępu 19 arrow Zdalnie sterowany niedopałek zaprószający. Jego już jawna rola w walce cywilizacji laickiej.
Sunday 29 March 2020 07:25:52.29.
migawki
 

Trzeźwi bądźcie i czuwajcie, bo przeciwnik wasz diabeł jak lew ryczący krąży, szukając, kogo by pożarł. Sprzeciwiajcie mu się mocni w Wierze, wiedząc, że to samo utrapienie spotyka braci waszych na świecie. A Bóg wszelkiej łaski, który wezwał was do swej wiecznej chwały w Chrystusie Jezusie, udoskonali, utwierdzi i ugruntuje utrapionych. 1P 1,5

===========
Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. List do Efezjan, 6 – 12,13
 
W Y S Z U K I W A R K A
Zdalnie sterowany niedopałek zaprószający. Jego już jawna rola w walce cywilizacji laickiej. Drukuj Email
Wpisał: Anonim   
18.04.2019.

 

 

Zdalnie sterowany niedopałek zaprószający.

Jego już jawna rola w walce cywilizacji laickiej.


Anonim

https://nczas.com/2019/04/18/z-notre-dame-udalo-sie-uratowac-90-procent-dziel-sztuki-ludzki-lancuch-zadzialal-doskonale/comment-page-1/#comment-1066602


Cicha wojna z potrójnym wrogiem, eksterminacja we śnie i Zdalnie sterowany niedopałek zaprószający.

Przypadek” z GPS-em.

1. PRZYPADEK

Żyjemy w niezwykle wysoko rozwiniętej technologicznie cywilizacji. Najnowszym osiągnięciem nauki jest chodzący po mieście niedopałek. Nazwa opatentowana: Zdalnie sterowany niedopałek zaprószający. Niedopałek współpracuje z systemem GPS. Inteligentna nawigacja prowadzi nieomylnie do znaczących świątyń, prowadzi go przed ołtarze, do miejsc, gdzie przechowywane jest tabernakulum, do rzeźb maryjnych. Czasem niedopałek transportuje butle z gazem, co jest dla niego ryzykowne, ale poświęca się dla rozwoju nauki. Czasem podrzyna gardło kapłanom sprawującym mszę. W trybie turbo potrafi nasz niedopałek nawet brać zakładników. Już trzy lata temu zaczął ogłaszać nasz niedopałek, że niechybnie wypróbuje swój zapał wobec głównych centrów duchowych i symbolicznych chrześcijaństwa (nr 1 Bazylika św.Piotra, nr 2 Katedra Notre Dame).

W Wielki Poniedziałek – zgodnie z ekumeniczną obietnicą – nasz zdalnie sterowany niedopałek zaprószający zrealizował swoją obietnicę. Nie wiedzieć czemu, media zapomniały, że to tylko realizacja zapowiedzi i nazywają ów niedopałek PRZYPADKIEM.

Co to jest więc ten odmieniany w mediach przez wszystkie przypadki PRZYPADEK?

Wyliczę kilka przykładów PRZYPADKU.

Przypadek – 6 butli z gazem podłożonych pod Katedrą Notre Dame w samochodzie Peugeot 607 w dniu 4 września 2016 r. przez 3 niewiasty (Sarah Hervouët, Amel Sakaou i Inès Madani).

Przypadek – Sarah Hervouët była narzeczoną jednego z dwóch terrorystów, którzy w Normandii poderżnęli w kościele gardło kapłanowi katolickiemu.

Przypadek – 3 tygodnie przed pożarem Notre Dame palił się kościół Saint Sulpice, drugi co do wielkości w Paryżu po katedrze Notre Dame

Przypadek – 3 dni przed pożarem katedry Notre Dame, 12 kwietnia odbył się proces jednej z trzech kobiet, chcących zburzyć katedrę 3 lata temu za pomocą sześciu butli z gazem, dostała wyrok 8 lat więzienia w piątek przed poniedziałkowym pożarem katedry Notre Dame (15 kwietnia).

Przypadek – 3 tygodnie temu (22 marca) MSZ Francji ogłosiło, że Francja wyklucza uznanie suwerenności Izraela nad Wzgórzami Golan. „To terytorium okupowane”.

Przypadek – wśród świątyń atakowanych w 2019 r. przeważają świątynie maryjne. Jedna z autorek pierwszego zamachu na Notre Dame, której proces odbył się 3 dni przed „przypadkowym pożarem” i drugim – wreszcie skutecznym – zamachem na drugie święte miejsce katolików po Bazylice św.Piotra.

2. ANATOMIA PRZYPADKU

W 2018 roku zdewastowano 875 francuskich kościołów, kolejne 129 kościołów zgłosiło kradzieże, zdewastowano także 59 cmentarzy. W 2017 r. – zdewastowano 1045 kościołów, okradziono 109.

Republikańska posłanka Valerie Boyer powiedziała: „Każdego dnia co najmniej dwa kościoły są sprofanowane”. Posłowie republikańscy atakują media za “zmowę milczenia” wobec tysięcy aktów wandalizmu antychrześcijańskiego a rząd za niezdolność radzenia sobie z zaistniałą sytuacją.

Posłowie opozycji Annie Genevard i Philippe Gosselin wezwali do parlamentarnego śledztwa w sprawie aktów antychrześcijańskich we Francji.

Roboczo i bardzo niedokładnie środowisko (środowiska) metodycznie niszczące katolickie świątynie we Francji są nazywane “walczącym sekularyzmem”. Jest to, oczywiście, nazwa nic nie mówiąca i nie wyznaczająca kierunków śledztwa. Ostatecznie wszystkie lokalne przypadki antychrześcijańskiej wojny kulturowej przypisywane są WANDALOM. W przypadku spektakularnych ataków (Saint Sulpice, Notre Dame) winę zwala się na PRZYPADEK, choć oczywiście wszyscy zainteresowani (oprócz użytecznych tłumów tresowanych do konsumpcyjnego letargu) dobrze wiedzą, kto i dlaczego stał za “przypadkowymi zaprószeniami ognia”. Komunikat zostaje nadany i odebrany – masy malują kredkami, jak to masy.

Kapłani z zaatakowanych świątyń wszyscy podkreślają, że cele napadów na kościoły nie są rabunkowe – celem jest profanacja i bezczeszczenie (“Nothing of value has been broken, but it is the intent that is very shocking. This is what characterizes profanity.”). PROFANACJA jest działaniem wysoce celowym, ukierunkowanym i motywowanym.

Odrzucając wersję, iż nagle we Francji powstało kilkaset grupek PROFANATORÓW – oczywiste jest, że setki ataków muszą mieć swoje ośrodki logistyczne, decyzyjne i swoich sponsorów. Co jakiś czas policja ogłasza, że nie jest jasne, czy ataki są zsynchronizowane i że dochodzenia trwają.

Ataki są organizowane z mapami w ręku i z wykreślaniem kolejnych pozycji z wcześniej sporządzonych LIST PROFANACYJNYCH. Często profanatorzy po kilku dniach wracają do tej samej świątyni – niejako ją dobijając (np. w lutym 2019 do świątyni St Nicolas w Houilles wrócili z niszczycielską pasją po 6 dniach). Nieraz atak ma miejsce w trzech różnych miejscach w ciągu trzech następujących po sobie dni, co też jest znakiem jednej centrali (np. 4 lutego St. Nicholas Catholic Church w Houilles, 5 lutego Saint-Alain Cathedral w Lavaur, 6 lutego Notre-Dame des Enfants w Nimes).

W Lavaur spłonęłaby cała katedra, gdyby nie sekretarz parafii, który wykrył ognisko podłożonego ognia. Ołtarze były przewracane, włamywano się do tabernakulum, przewracano, rozbijano i łamano figury Matki Boskiej oraz krzyże z Ukrzyżowanym. Liczne były defekacje oraz oblewanie ścian fekaliami, bezczeszczono hostie i krzyże (“The sign of the cross and the Blessed Sacrament have been the subject of serious injurious actions.”). Po atakach 4,5 i 6 lutego centrala zapewne ogłosiła dwa dni przerwy, dla zorientowania się w skali kontrakcji. Gdy stwierdzono, że kontrakcja jest nijaka, nastąpiły kolejne dwa ataki dzień po dniu: 9 lutego Church of Notre-Dame de Dijon, Côte-d’Or oraz 10 lutego ponownie St Nicolas w Houilles. Oczywiście, w wersji dla użytecznych idiotów wszystkie te serie to PRZYPADKI. Przypadek rządzi, ale w głowach zlobotomowanych przez postępowe media Europejczyków, którzy już nie potrafią łączyć faktów – jak tuwimowscy straszni mieszczanie. W przypadku tej serii 3 + 2 z lutego głos zabrał nawet premier Francji, mówiąc, że jest zszokowany i że potępia…

W gazetach pojawiają się tytuły: Wzrasta liczba ataków na kościoły we Francji a rząd nie wie, dlaczego. To i tak dobrze, że choć w takiej formie informuje się społeczeństwo, bo przecież część z ataków mogła być w mediach nazwana WYPADKIEM, PRZYPADKIEM. Ot, przewróciła się masywna figura Matki boskiej i rozbiła. Ot, wywrócił się ołtarz. O ile w pomniejszych AKTACH PROFANACYJNYCH nie ukrywa się CELOWEGO DZIAŁANIA OKREŚLONYCH ŚRODOWISK, o tyle w np. w bardziej poważnych podpaleniach (Saint Sulpice, Notre Dame) już zaczyna obowiązywać “polityczna poprawność”, ta sama, która chciała wmówić Niemcom, że onegdaj w Kolonii (też miasto słynnej katedry) Niemki same gwałciły siebie zbiorowo.

3. SŁOWO O CICHEJ WOJNIE I EKSTERMINACJI WE ŚNIE

Polityka imigracyjna kształtuje politykę demograficzną. Demografia zaś, może być zarzewiem cywilizacyjnych wojen hybrydowych. Jawi się więc polityka imigracyjna potężnym narzędziem potencjalnych wojen kulturowych i cywilizacyjnych, narzędziem ekspansji, modelowania i moderowania. Wraz z aktywnym kształtowaniem polityki imigracyjnej środowiska internacjonalistyczne odżyły i urosły w siłę.

Nowe kształty polityki migracyjnej (USA, 1965) przeforsowane przez amerykańskie lobby żydowskie oraz działania Izraela na Bliskim Wschodzie (od zwycięskiej wojny 6-dniowej 1967 r.) – te dwa czynniki w istocie zapoczątkowały introdukcję do kształtowania się narastającej wojny cywilizacyjnej. Pierwszy z nich – otworzył “bramy cywilizacji” i dał Europie “wzorzec zgorszenia”, “paradygmat pozbywania się własnej, odwiecznej tożsamości”.

Drugi z nich – wplątał Zachód w wewnętrzne jatki Semitów i uczynił go narzędziem obcych, autodestrukcyjnych dla niego interesów. Ów cichy, niemalże undergroundowy FRONT DZIAŁAŃ ZACZEPNYCH – widoczny jest w kłębach dymu, świetle płomieni, błyskach noża oraz w indoktrynacji kulturowej, rozkładzie moralności i edukacji, lecz nie jest nazywany po imieniu. Wojna rasowa (wojna cywilizacyjna) trwa od połowy lat 60. Trwa i narasta i wciąż jest przez globalistyczne media skrywana, by uniemożliwiać jednej ze stron samoobronę. Naprzeciwko cywilizacji Zachodu stoi fundamentalizm, będący tak fanatyczny – jak mówi Francois Huguenin – jak fundamentalizmy religijne. Biorąc pod uwagę, iż ten fundamentalizm “sekularystyczny” (socjaliści, lewica, zieloni, wolnomularstwo) wybiórczo współpracuje (można to nazwać: realizuje programy celowe, lub: tworzy koalicję antychrystianistyczną) z dwiema fundamentalizmami religijnymi z Bliskiego Wschodu – mamy do czynienia z nie lada wrogiem, wrogiem o sporej zdolności koalicyjnej, wrogiem zagrażającym przetrwaniu chrześcijańskiego Zachodu, wrogiem umiejącym nas usypiać i uwielbiającym pokonywać śpiącego przeciwnika. Mamy być neutralizowani bez bólu. Duch Zachodu ma być pozbawiany tożsamości będąc poddanym anestezji przez obce media. Poddaje się nas “dobrej śmierci” śpiewając kołysankę, szepcząc nam w ucho: to tylko przypadek, nie denerwujcie się, nie ma wroga, nie ma wojny, to ledwie przypadek, ot, taki zwykły zbieg okoliczności.

Będzie dobrze, będzie dobrze. Śpij kochanie…Zmieniony ( 18.04.2019. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Top! Top!

Nasza strona korzysta z plikow cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jesli nie blokujesz tych plikow, to zgadzasz sie na ich uzycie oraz zapisanie w pamieci urzadzenia. Mozesz samodzielnie zarzadzac plikami cookies w ustawieniach przegladarki.