Strona Mirosława Dakowskiego
Odwiedza nas 129 go¶ci
S T A R T arrow Ko¶ciół arrow Już cuchnie arrow "Sorry, taki mamy klimat... w polskim Ko¶ciele".
Monday 01 March 2021 17:44:27.32.
migawki
            Nie podaj± statystyki zgonów na covid osób, które już zaszczepiono i nabrały rzekomej odporno¶ci.

  W styczniu otworzono dwa miliony 84 tysi±ce artykułów. Kolejny rekord. Propagujcie więc. Powinna pomóc zatrwożonym. Żeby¶my w lutym wyrównali tę liczbę, a będzie o 10% dni mniej... [było 2 014 tys..]

   My obecnie zachowujemy się często jak w ariergardzie pobitej armii, a to Awangarda Zwycięstwa, kiedy nast±pi ten przełom - zależy od nas.

                                                                                                     Ja mam zamiar się zaszczepić. Ale tylko przez telefon. Tak, jak mnie lecz±, tak będę się szczepił
 
W Y S Z U K I W A R K A
"Sorry, taki mamy klimat... w polskim Ko¶ciele". Drukuj Email
Wpisał: ks. MCH   
01.07.2020.

 

 

"Sorry, taki mamy klimat… w polskim Kociele".

ks. MCH

W coraz bardziej przygnębiaj±cej Kronice Kocioła Katolickiego w Polsce wypada dzi dopisać kolejny bolesny rozdział. I nie dzieje się to z powodu jakiej wrogoci do tej Instytucji, co raczej z narastaj±cego szacunku dla proroczych słów Pana Jezusa „co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach! (por. Mt 10,27). Na naszych oczach bowiem rzeczy i sprawy poruszane w tajemnicy i na ucho s± już rozgłaszane publicznie na dachach czytaj: w Mass mediach.

Upubliczniona ostatnio wymiana uprzejmoci, jaka ma miejsce w polskim Episkopacie stała się faktem, który z jednej strony daje asumpt wrogom, a z drugiej napełnia bólem ludzi autentycznie bogobojnych. Nie pozostaje także bez echa i bez komentarzy w mediach społecznociowych. Takim nader cennym materiałem jest wpis, który się pojawił na blogerskiej stronie portalu Fronda, który to tekst wyj±tkowo wart jest polecenia. Z niego zreszt± zaczerpnięte jest tytułowe okrelenie utalentowanej Pani Marty, które tu będzie wielokroć powielane. Noah A.: https://www.fronda.pl/blogi/homoseksualizm/utalentowana-pani-marta-titaniec-jak-prymas-i-jego-przyjaciolka-terroryzuja-polskich-biskupow,48137.html

Przywołanie i linkowanie tego materiału jest przede wszystkim kontynuacj± komentarzy po ustanowieniu przez KEP wielce kontrowersyjnej Fundacji ¦w. Józefa: https://swietatradycja.wordpress.com/2019/11/16/dzien-judaizmu-dzien-islamu-dzien-pedofila-episkopat-organizuje-akcje-solidarnosci-z-pedofilami-w-kosciele/

A także na stronie prof. Mirosława Dakowskiego: http://dakowski.pl/index.php?option=com_contentHYPERLINK "http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=26533&Itemid=46"&HYPERLINK "http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=26533&Itemid=46"task=viewHYPERLINK "http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=26533&Itemid=46"&HYPERLINK "http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=26533&Itemid=46"id=26533HYPERLINK "http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=26533&Itemid=46"&HYPERLINK "http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=26533&Itemid=46"Itemid=46

Przytaczany powyżej bloger Noah A. w dużej czę¶ci powięca swój tekst włanie tejże Fundacji i dodaje wiele nieznanych dot±d szczegółów z ni± zwi±zanych. Chyba najmocniejsz± stron± tej publikacji jest przedstawienie długiej listy osób pojawiaj±cych się w tle rozmaitych około-kocielnych w±tków. Ilo¶ć nazwisk, które jak wianuszek otaczaj± owo wiekopomne dzieło polskiego Episkopatu przyćmiewa swoj± wielkoci± nawet plejadę piłkarskich czy ekranowych gwiazd. Znacznie bardziej bulwersuj±ce jest jednakże ukazanie sieci ich personalnych powi±zań, zarówno towarzyskich jak i instytucjonalnych. Lecz chyba jeszcze nie to jest najbardziej przerażaj±ce.

Dzięki temu, iż wiatło dzienne ujrzały pikantne szczegóły powołania wzmiankowanej Fundacji ¦w. Józefa, to na ich podstawie można doj¶ć do wniosku, iż dzisiaj Polskim Kociołem kieruje dwuosobowy zarz±d komisaryczny w osobach Wojciecha Polaka zwanego w niektórych kręgach Prymasem Polski oraz utalentowanej pani Marty Titaniec, która pełni rolę Naczelnego ¦ledczego.

Trudno kwestionować wiarygodno¶ć opublikowanych zakulisowych szczegółów dotycz±cych glosowań na obradach KEP, gdyż o tych niejasnych okolicznociach ćwierkały już wróbelki od dawna w niejednej kurii diecezjalnej. Z jednej strony Biskupi polscy zachowali się godnie i przyzwoicie, a w tajnym głosowaniu ow± hucpiarsk± prowokację odrzucili większoci± głosów na posiedzeniu plenarnym w dniach 8 - 9 paĽdziernika 2019 roku.

Jednakże jeszcze na tej samej 385 sesji jaka siła wyższa zmieniła wynik owego głosowania i mimo ewidentnych znamion bezprawia pozwoliła zabłysn±ć w roli wybawców od demoralizacji Wojciechowi Polakowi i jego zaufanej pani Marcie.

¦wiadczy to o znacznie wyższej pozycji wspomnianej dwójki nad pozostałym gremium biskupim, a z drugiej strony daje podstawy do przypuszczeń, że Polski Kociół jest już mas± upadłociow± sterowan± zakulisowo przez orodki, które reprezentuje Wojciech Polak i utalentowana pani Titaniec.

Duet ten w założeniu zwalcza – czyli piętnuje pedofilię w Kociele, a czyni to przy pomocy szerokiego wachlarza rodków od gorsz±cych plakatów rozwieszanych po parafiach pocz±wszy a na donosach do Watykanu skończywszy.

I takowy włanie donos zaowocował znamienn± ripost± bpa kaliskiego Janiaka, który chc±c zachować twarz odniósł się publicznie do stawianych mu zarzutów i swoj± odpowiedĽ przekazał wszystkim ordynariuszom w Polsce. Wspomniani adresaci na razie dyplomatycznie nabrali wody w usta. Milcz± też w tej sprawie Toruńskie Media Wiod±ce, które, co jak co, ale z Kaliszem i tamtejszymi pasterzami miały wyj±tkowo bliskie i ciepłe relacje. Czyżby zatem spełniały się prorocze słowa co by nie rzec biskupa katolickiego i księcia Kocioła Ignacego Krasickiego, że gdy wszystkie sposoby ratunku upadły, wród serdecznych przyjaciół psy zaj±ca zjadły.

Jak na razie wydaje się, że nie wszystkie sposoby ratunku upadły, gdyż poddany publicznemu ostracyzmowi biskup kaliski nieopatrznie zaznaczył w swoim licie, iż nie zamierza milczeć. ZapowiedĽ ta musiała zatem wywołać lekkie zaniepokojenie w Zarz±dzie Komisarycznym, skoro biskupa maj±cego już i tak zszargan± opinię, postanowiono zupełnie pogr±żyć medialnymi enuncjacjom o jego alkoholowym upojeniu i pobycie z tego tytułu w szpitalu. Choć akurat ten ostatni szczegół wywołać może tylko lekkie wzruszenie ramion, jako że nie on jedyny, ani pierwszy i nie ostatni. Sekwencja zdarzeń zapowiada, iż nie był to ostatni odcinek tego serialu, za następne mog± być znacznie ciekawsze, bo przecież i inni aktorzy mog± nagle odzyskać pamięć i przerwać zmowę milczenia.

Warto na zakończenie poruszyć dwa w±tki. Pierwszym jest przytoczona na blogu Noaha laudacja utalentowanej pani Titaniec na cze¶ć wzmiankowanego Wojciecha Polaka wygłoszona z racji przyznaniu temu ostatniemu jakiego zupełnie nieistotnego odznaczenia. Jeżeli dla kogo wznosz±cego peany na cze¶ć osoby tytułowanej Prymasem Polski największ± zalet± tej postaci jest zjadanie sera do końca i odbieranie sms-ów, to wydĽwięk tej laudacji jest wył±cznie kabaretowo komiczny, wręcz groteskowy. Choć przy okazji doszło też do auto-dekonspiracji wspomnianych osób i poredniego dowodu na ich zażyłe wczeniejsze relacje.

Ostatnio w wielu swoich wypowiedziach Ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski sugeruje, że jedynym remedium na uzdrowienie trudnych i nabrzmiałych jak wrzód spraw w polskim Kociele jest dopuszczenie do nich większej liczby osób wieckich. Patrz±c na rzeteln± i bezstronn± pracę dokumentalistów braci Sekielskich, na przepojon± trosk± o losy Kocioła pielgrzymkę p. Diduszko i p. Scheuring-Wielgus do Watykanu, czy wzmiankowan± dzi działalno¶ć utalentowanej pani Titaniec, chyba nikt nie w±tpi w słuszno¶ć tego pomysłu.

Choć zapewne lekarstwo stanie się stokroć gorsze od choroby!

Zmieniony ( 01.07.2020. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Top! Top!

Nasza strona korzysta z plikow cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jesli nie blokujesz tych plikow, to zgadzasz sie na ich uzycie oraz zapisanie w pamieci urzadzenia. Mozesz samodzielnie zarzadzac plikami cookies w ustawieniach przegladarki.