Strona Mirosława Dakowskiego
Odwiedza nas 80 gości
S T A R T arrow Kultura i okolice arrow Historia - m.inn. Rosji wobec Polski arrow OD NIEPODLEGŁOŚCI DO ..(?!). Historia Polski 1918-1989
Sunday 16 May 2021 14:18:43.32.
migawki
Są ludzie, którzy tak boją się śmierci, że rezygnują z życia.

Pocałujta w dupe wójta: 19 mln osób nie zarejestrowało się na szczepienie, chociaż wszyscy mają już wystawione skierowania.

Lekarz: „Będziesz mi tu horbany i simony [pi...] opowiadał..

 
W Y S Z U K I W A R K A
OD NIEPODLEGŁOŚCI DO ..(?!). Historia Polski 1918-1989 Drukuj Email
Wpisał: IPN   
09.02.2011.

[na dole czytaj Łyżka dziegciu Tam są DWIE łyżki! md]

W Instytucie Pamięci Narodowej jest już dostępna

 NAJNOWSZA HISTORIA POLSKI WIDZIANA OCZYMA HISTORYKÓW MŁODEGO POKOLENIA

„OD NIEPODLEGŁOŚCI DO NIEPODLEGŁOŚCI.

Historia Polski 1918-1989”

Adam Dziurok, Marek Gałęzowski, Łukasz Kamiński, Filip Musiał

w cenie promocyjnej  8,60zł

Książka jest wydana bardzo starannie, zawiera dużo ilustracji, ma ok. 500 stron i z pewnością będzie zmniejszała poziom amnezji w świadomości narodowej społeczeństwa, będąc źródłem informacji dla młodego pokolenia i porządkując wiedzę starszego. Polecamy!

NAUCZYCIELE MOGĄ ZAMÓWIĆ BEZPŁATNIE EGZEMPLARZE KSIĄŻKI DLA UCZNIÓW ZDAJĄCYCH MATURĘ Z HISTORII I WOS-U. ZAMÓWIONE EGZEMPLARZE ZOSTANĄ WYSŁANE NA PODANY W FORMULARZU ADRES SZKOŁY.

 (ze wstępu do książki)

…Za fundament wspólnej pamięci uznajemy trzy wielkie wydarzenia historyczne. Pierwszym jest rozpoczęte czynem legionowym dzieło odzyskania niepodległości, walki o granice Polski i tworzenia zrębów własnej państwowości. Zwracamy uwagę na niełatwe uwarunkowania, kontekst wewnętrzny i międzynarodowy, w jakich ludzie różnych narodowości i wyznań budowali państwo polskie. Drugim – walka w obronie Rzeczypospolitej, prowadzona na niemal wszystkich frontach II wojny światowej, powstanie Polskiego Państwa Podziemnego i największej podziemnej armii Europy – Armii Krajowej. To wówczas Polacy zdobyli się na nieznany w dziejach Polski wysiłek i poświęcenie, które niosły za sobą również niespotykane wcześniej nieodwracalne straty w elicie narodowej. Walkę tę kontynuowali także po wojnie, której zakończenie nie przyniosło oczekiwanej niepodległości. Trzecim z przełomowych wydarzeń polskiego wieku XX był opór przeciw komunistycznemu totalitaryzmowi zwieńczony zwycięskimi strajkami z sierpnia 1980 r., powstaniem „Solidarności” i jej długoletnią walką zakończoną odzyskaniem niepodległości w 1989 r. Przyniosło ono upragnioną wolność nie tylko Polsce, ale i całej Europie Środkowo-Wschodniej. Dziś świat stoi przed nami otworem, każdy z nas może dowolnie kształtować swoją przyszłość. Warto pamiętać, komu tę wolność zawdzięczamy…

…Marzeniem Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej (doc. dr Janusza Kurtki, md) było podarowanie młodzieży polskiej przystępującej do matury popularnego wykładu najnowszej historii Polski, w którym ujęto by szerzej niż w szkolnych podręcznikach zagadnienia szczególnie ważne dla narodowej pamięci. Wybrani przez Niego do realizacji tego zamierzenia historycy przedstawili osiągnięcia i niepowodzenia niepodległego państwa polskiego, odbudowanego w 1918 r. po ponad wiekowej niewoli, zmagania obywateli Rzeczypospolitej z niemieckim nazizmem i sowieckim komunizmem, a później społeczeństwa polskiego z powojennym zniewoleniem komunistycznym…

Książkę można poza tym nabyć w księgarni internetowej Instytutu Pamięci Narodowej, http://www.ipn.poczytaj.pl/ w cenie 21.06zł + przesyłka, lub

w Centrali IPN

·         ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa
pon.–pt. 8.15–16.15
tel. (0-22) 581-88-72

w cenie promocyjnej  8,60zł

a także

·         w Centrum Edukacyjnym IPN
ul. Marszałkowska 21/25, Warszawa
pon.–pt. 11.00–18.00
sob. 9.00–14.00
tel. (0-22) 576-30-06

Od dnia 15 lutego 2011 publikacje będzie można także kupić:

·         w Oddziałach IPN

 NAUCZYCIELE MOGĄ ZAMÓWIĆ BEZPŁATNIE EGZEMPLARZE KSIĄŻKI DLA UCZNIÓW ZDAJĄCYCH MATURĘ Z HISTORII I WOS-U. ZAMÓWIONE EGZEMPLARZE ZOSTANĄ WYSŁANE NA PODANY W FORMULARZU ADRES SZKOŁY.

Kontakt w sprawie bezpłatnych egzemplarzy zamawianych do szkół – Marta Kirszling, tel. (0-22) 431-83-35, marta.kirszling@ipn.gov.pl

Książka jest wydana bardzo starannie, zawiera dużo ilustracji, ma ok. 500 stron i z pewnością będzie zmniejszała poziom amnezji w świadomości narodowej społeczeństwa, będąc źródłem informacji dla młodego pokolenia i porządkując wiedzę starszego.

======================

Łyżka dziegciu   I

Dostałem następujący mail

Dzięki!    Napisano tam fałsz nad fałsze - i to dla młodego pokolenia!!!!!!!!! - a to,
że "strajkami z sierpnia 1980 r., powstaniem „Solidarności” i jej długoletnią
walką zakończoną odzyskaniem niepodległości w 1989 r. Przyniosło ono
upragnioną wolność nie tylko Polsce, ale i całej Europie
Środkowo-Wschodniej. Dziś świat stoi przed nami otworem, każdy z nas może
dowolnie kształtować swoją przyszłość.
Warto pamiętać, komu tę wolność
zawdzięczamy…"
1. Nie odzyskano wolności, a wręcz przeciwnie - jeszcze bardziej perfidna
niewola.
2. Świat stoi otworem - tzn. wynosić się z Polski za chlebem, bo w Polsce
brak perspektyw nawet na przeżycie.
3, Możecie kształtować swą przyszłość na obczyźnie, ale nie w Polsce.
No i to wywołało takie wielkie Pana wzruszenie?
A to ciekawe?

J.B.

==============

[Próbuję wytłumaczyć autorów i IPN.. może tym, że bez takich sloganów by żadnych pieniędzy na książkę nie dostali? Ale.. można tak było pisać w 1990-tym.. Ale Nie- w 2010-tym! Proszę więc uważać. M. Dakowski ]

A teraz łyżka dziegciu (uwagi czytelnika):

Być może wspomniane braki to efekt autocenzury, przyjętej przez IPN, aby książka mogła się ukazać. Można mieć nadzieję, że nowe wydanie zostanie uzupełnione i powstanie dalsza jej część, poświęcona wydarzeniom lat 1990 – 2011.

 Jakkolwiek młodzi autorzy bardzo dobrze poradzili sobie z materią historyczną okresu odzyskiwania niepodległości po I Wojnie Światowej, lat międzywojennych i okupacji, wielu czytelników może odczuwać niedosyt po lekturze rozdziałów, dotyczących historii najnowszej.

Hitleryzm został formalnie zamknięty procesem norymberskim i wyrokami skazującymi. Rozmontowanie „pierwszego w świecie państwa robotników i chłopów” z przyległościami odbywało się już w ramach procesów globalnych, umów między tajnymi służbami i zakończyło wesołym oberkiem, jakby powiedział redaktor Michalkiewicz, tj. uwłaszczeniem w Polsce nomenklatury partyjnej i agenturalnej, powstaniem klanu autorytetów moralnych i Salonu, kontrolującego życie polityczne i gospodarcze. Najpierw należało odpowiednio spreparować i ogłupić społeczeństwo, aby deklaracje i obietnice brało za dobrą monetę. Wmówić mu, że układanie i łączenie puzzli faktów i wyciąganie wniosków (po prostu myślenie), to przejaw akceptacji teorii spiskowej, w którą wierzą jedynie idioci. Wielka w tym zasługa mediów. Książka nie ujawnia mechanizmów destrukcji, które już wówczas, w opisywanym okresie, były wmontowywane w proces transformacji ustrojowej, doprowadzając w efekcie, po latach, do stworzenia atrapy państwa, w którym nic nie funkcjonuje, a obywatele mogą się jedynie spierać, kiedy nastąpi katastrofa.  

Wielką rolę w przywracaniu pamięci narodowej odegrał IPN, zwłaszcza za kadencji doc. dr Janusza Kurtki. Można było uznać, że instytucja ta stanowiła kawałek niepodległego państwa. Pamiętamy ataki na Instytut, po wydaniu książek o „człowieku, który sam (no może z pomocą JPII) obalił komunizm”. Odium na Instytut spadło także za książkę Pawła Zyzaka o tym „obszczymurku”.  Młody historyk, pisząc pracę magisterską, obsługiwał tam jedynie kserograf. Obecnie władze dopinają się do rozwiązania pionu śledczego Instytutu. Można domniemywać, że w zaistniałej sytuacji Instytut w swoich publikacjach omija rafy, próbując robić swoje, nawet za cenę pewnego rozmycia prawdy historycznej. Nastąpił jednak postęp. Autorzy omawianej książki już ośmielają się pisać otwartym tekstem, że Wałęsa został zarejestrowany jako TW Bolek a gen. Jaruzelski był agentem informacji wojskowej, odpowiedzialnym za strzelanie do robotników w 1970 i to on sam ubiegał się w Moskwie o pomoc wojskową.

 Przechodząc do uwag szczegółowych:

 Pominięto fakt stworzonej celowo przez Stalina nadreprezentacji „mniejszości narodowych” w aparacie służb bezpieczeństwa (np. Michnik, Wolińska) i rolę tych mniejszości w likwidacji polskich patriotów.

Czytając o wydarzeniach marcowych i emigracji osób pochodzenia żydowskiego maturzysta nie dowie się z kolei o ich nadreprezentacji w instytucjach elitarnych, takich jak Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wykorzystania Energii Jądrowej, Komitet Nauki i Techniki. Po prawie stuprocentowej emigracji personelu w roku 1968, zostały one po prostu rozwiązane. W zamian powołano inne. Na uwagę zasługuje fakt, że osoby te, przeważnie z wyższym wykształceniem, były przyjmowane na Zachodzie z otwartymi rękami, a po wyrwaniu się z systemu, które same zainstalowały, rozpoczynały nowe życie w cywilizowanych warunkach, o jakich wielu Polaków mogło tylko pomarzyć.

 

W chwili obecnej, przy katastrofalnym zadłużania państwa i życiu na kredyt, na uwagę zasługiwałby fakt, że Gomułka, obsesyjnie oszczędny, miał wypracowaną nadwyżkę dewizową i przy całkowitym, ideologicznym podporządkowaniu się Moskwie, nie chciał jednak pozwolić, aby Polska była użyta w roli interfejsu do zakupu zachodnich technologii i ich transferu do „Kraju Rad”. Gierek podjął się tego zadania i stąd popularne za jego czasów powiedzenie o „zamianie dolarów na ruble, a rubli na buble”.

 Czytając o transformacji ustrojowej młody czytelnik nie dowie się, że ludzie praktycznie znikąd, tacy jak Gieremek (sekretarz partii na Uniwersytecie Warszawskim) czy Mazowiecki, w krótkim czasie, dzięki pełnieniu funkcji doradców robotników, zostali pasowani na autorytety moralne. Stąd podretuszowane notki biograficzne i spuszczenie zasłony milczenia na teksty, które „pierwszy niekomunistyczny premier”, wówczas jako dziennikarz wypisywał w czasach stalinowskich. Nie uwypuklono znaczenia „grubej kreski” i wpływu nie rozliczenia zbrodniarzy komunistycznych oraz  zahamowania procesu lustracji na proces tworzenia nowego, uczciwego państwa.

 

Pominięto dwuznaczną rolę, jaką Jacek Kuroń spełniał w trakcie przesłuchań przez służbę bezpieczeństwa – jak z opozycjonisty przechodził na pozycję partnera do negocjacji.

 

Pominięto fakt „oddelegowania” do „Solidarności” wielu funkcjonariuszy UB, którzy często w środowiskach, w których działali, przejmowali inicjatywę i demonstrując postawy radykalnie antykomunistyczne dostarczali argumentów za wprowadzeniem stanu wojennego.

 Brakuje notek biograficznych i fotografii tak znaczących postaci opozycji jak Anna Walentynowicz, Andrzej Gwiazda, Wojciech Ziębiński.

 Nie ma informacji o aferze FOZZ (utworzenie funduszu w roku 1989), ani o roli, jaką ona odegrała przy budowaniu nomenklaturowych fortun. Wzmianka o śmierci prof. Waleriana Pańki, Prezesa NIK, w przededniu zapowiadanego wystąpienia sejmowego, mogłaby być umieszczona w Kalendarium, jako wydarzenie wielkiej wagi.

 Brak komentarza o destrukcyjnej roli, jaką Balcerowicz odegrał w tworzeniu mechanizmu niszczeniu polskiego przemysłu.

 Można wątpić w trafność Podsumowania:

             Z czasem także władze dostrzegły, że niezbędne są prawdziwe reformy. Ponieważ obawiano się wybuchu społecznego niezadowolenia, do rozmów o przebudowie PRL zaproszono część opozycji. Obrady Okrągłego stołu w 1989 r. zapoczątkowały proces, którego efektem stało się powołanie pierwszego niekomunistycznego premiera. Został nim Tadeusz Mazowiecki. Polska wkroczyła na drogę wiodącą do niepodległości i demokracji.

             Wydarzenia w Polsce zapoczątkowały upadek systemu komunistycznego w całej Europie Środkowo-Wschodniej…

            …Zwycięstwo Wałęsy w drugiej turze wyborów było kolejnym krokiem na drodze do demokracji i pełnej suwerenności Polski.

  Skądinąd, większość społeczeństwa była wówczas przekonana o szczerości zawieranych umów. Owa droga okazała się jednak kręta i pełna zasadzek. Mechanizmy destrukcyjne zadziałały. Trzeba przyznać, że ujawnienie faktów, potwierdzających tą tezę nastąpiło wiele lat później, zwłaszcza za prezesury Janusza Kurtki. Omówienie ich w tej książce wymagałoby skomentowania wydarzeń lat dziewięćdziesiątych i pierwszej dekady nowego wieku, co znacznie poszerzałoby jej zakres i objętość.

Na uwagę zasługuje dobre przyjęcie książki przez większość czytelników, którzy potwierdzają, że mimo stwierdzonych (niewielkich) braków czy przyjęciu przez autorów niewłaściwych proporcji, w stosunku do opisywanych faktów, nie ma w niej informacji fałszywych.

Być może wspomniane braki to efekt autocenzury, przyjętej przez IPN, aby książka mogła się ukazać. Można mieć nadzieję, że nowe wydanie zostanie uzupełnione i powstanie dalsza jej część, poświęcona wydarzeniom lat 1990 – 2011.

Zmieniony ( 15.02.2011. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Top! Top!

Nasza strona korzysta z plikow cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jesli nie blokujesz tych plikow, to zgadzasz sie na ich uzycie oraz zapisanie w pamieci urzadzenia. Mozesz samodzielnie zarzadzac plikami cookies w ustawieniach przegladarki.