Strona Mirosława Dakowskiego
Odwiedza nas 58 gości
S T A R T arrow O POLSKĘ arrow Oszustwa wyborcze partyjniackie- przepisy arrow Protest Wyborczy - treść
Tuesday 26 May 2020 00:04:08.29.
W Y S Z U K I W A R K A
Protest Wyborczy - treść Drukuj Email
Wpisał: nowyekran.pl   
20.10.2011.

Protest Wyborczy - treść

 

20.10.2011 http://dziennikarze.nowyekran.pl/post/30694,protest-wyborczy-tresc

 

Oto treść protestu wyborczego, podpisanego przez 790 wyborców, złożonego przez Nowy Ekran w dniu 19.10.2011 do Sądu Najwyższego. Jest długaśny ale była wersja jeszcze dłuższa.

[ja obciąłem Uzasadnienie - zainteresowany (upiardliwy)  może se przeczytać w tekście oryginalnym M D]

 

Warszawa, 19.10.2011

 

 Paweł Pietkun

Pełnomocnik wyborczy

Komitetu Wyborczego Wyborców

Obywatelskich List Wyborczych Nowego Ekranu

oraz    Wyborcy Podpisani niżej

 

Sąd Najwyższy w Warszawie

 

Protest przeciwko ważności wyborów do Sejmu oraz do Senatu przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r.

 

Na podstawie art. 82, art. 83 i art. 241 Kodeksu Wyborczego wnosimy protest przeciwko ważności wyborów do Sejmu oraz do Senatu przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r. zarzucając:

 

1.     przeprowadzenie wyborów na podstawie nie mających cech obowiązującego aktu normatywnego postanowienia o zarządzeniu wyborów do Sejmu i Senatu oraz ustawy Kodeks wyborczy w wyniku złożenia podpisów pod tymi dokumentami przez osobę, która nie złożyła określonej Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przysięgi prezydenckiej,

2.     ograniczenie biernego prawa wyborczego poprzez bezprawną podstępną odmowę przyjęcia zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych wyborców oraz rejestracji list kandydatów do Sejmu i kandydatów do Senatu na podstawie niezgodnego z okolicznościami faktycznymi ustalenia braku wymaganej liczby prawidłowo złożonych podpisów wyborców,

3.     Złamanie przez Państwową Komisję Wyborczą kalendarza, poprzez bezprawne przedłużenie jednemu z komitetów wyborczych (Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelskich List Wyborczych Nowego Ekranu) terminu zgłaszania list wyborczych do Sejmu oraz kandydatów do Senatu.

4.     Uniemożliwienie przez Państwową Komisję Wyborczą zebranie podpisów poparcia dla kandydatów do Senatu Komitetu Wyborczego Wyborców Obywatelskich List Wyborczych Nowego Ekranu poprzez likwidację wzorów dokumentów na stronach internetowych PKW oraz nie opublikowanie (pomimo wezwania) komunikatu w powszechnie dostępnych mediach, że jeden z komitetów wyborczych ma wyjątkowe prawo (w ocenie PKW) do zbierania podpisów do dnia 7.09.2011. Działanie to pozbawiło komitet wyborczy zarejestrowania kilkudziesięciu kandydatów w wyborach do Senatu.

5.     Naruszenie przez Państwową Komisję Wyborczą konstytucyjnej gwarancji równego traktowania wyborców korzystających z biernego prawa wyborczego poprzez wydanie okólnika skierowanego do Okręgowych Komisji Wyborczych zalecającego niedokonywanie weryfikacji podpisów poparcia dla Kandydatów jednego z komitetów Wyborczych.

6.     Brak rozpoznania przez Sąd Najwyższy odwołania jednego z komitetów wyborczych od uchwały Państwowej Komisji Wyborczej złożonego w terminie i w trybie Kodeksu Wyborczego.

7.     Rejestrację list kandydatów i kandydatów na podstawie niezgodnego z okolicznościami faktycznymi przyjęcia wniesienia wymaganej liczby prawidłowo złożonych podpisów wyborców,

8.     podejrzenie sfałszowania oddanych głosów poprzez dopisanie przez nieznane osoby drugiego znaku X na karcie do głosowania skutkującego nieważnością głosu, lub poprzez naruszenie procedur związanych powołaniem/odwołaniem komisji wyborczych, oraz z wydaniem i liczeniem kart wyborczych.

9.     błędne ustalenie wyników wyboru do Sejmu poprzez uchybienie w przetwarzaniu danych i podnosząc, że w związku z zarzutem ad. 2 wnoszący protest podobnie jak i inni wyborcy został pozbawiony prawa wyboru preferowanej osoby.

10. Brak kontroli i nadzoru nad drukiem, przechowywaniem i dystrybucją kart wyborczych.

11. Naruszenie ciszy wyborczej przez TVP1, TVP2 i TVN.

 

Mając na uwadze powyższe nieprawidłowości, rażące naruszenia prawa wyborczego oraz przestępstwa przeciwko wyborom powodujące bezprawne wykluczenie z wyborów kilkuset kandydatów do Sejmu i Senatu RP, uniemożliwiające pokrzywdzonym komitetom wyborczym prowadzenie zgodnej z przepisami kampanii wyborczej, oraz uniemożliwiające znacznej części wyborców (w tym Polonii) głosowania zgodnie z przekonaniami, a więc dotyczące głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów, mające istotny wpływ na wynik wyborów – wnosimy o uznanie niniejszego protestu i unieważnienie wyborów do Sejmu i Senatu RP z dnia 9.10.2011 r.

 

Jednocześnie, na podstawie art. 45.1 Konstytucji RP i art. 6.1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności wnosimy o jawne rozpoznanie sprawy, zwłaszcza, iż Prokurator Generalny RP nie poinformował społeczeństwa o wpłynięciu do niego zawiadomienia o przestępstwach urzędniczych członków Państwowej Komisji Wyborczej, i nie rozstrzygnął sprawy niezwłocznie (w tzw. terminie wyborczym) zgodnie z właściwością rzeczową, na który to obowiązek wskazuje art. 305 par. 1 Kpk, oraz art. 82 par. 1 pkt 1) Kodeksu wyborczego (gdyby taki obowiązek nie istniał przywołany przepis KW byłby martwy).

 

Wynik wyborów został ogłoszony w Dzienniku Ustaw z dnia 12.10.2011 r., w związku z powyższym niniejszy protest został złożony w terminie.

 

Uzasadnienie [opuszczam, odsyłam... MD]

Zmieniony ( 20.10.2011. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Top! Top!

Nasza strona korzysta z plikow cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jesli nie blokujesz tych plikow, to zgadzasz sie na ich uzycie oraz zapisanie w pamieci urzadzenia. Mozesz samodzielnie zarzadzac plikami cookies w ustawieniach przegladarki.