Strona Mirosawa Dakowskiego
Odwiedza nas 47 goci
S T A R T arrow Inne polityczne arrow szczepienia przeciw ZDROWIU arrow Chcesz zachorowa, zaszczep si, np. na krztusiec
Tuesday 20 April 2021 00:35:41.32.
migawki
Lumen Christi gloriose resurgentis dissipet tenebras cordis et mentis

Chwalebne wiato Chrystusa zmartwychwstaego rozproszy ciemnoci serca i umysu

Odbierzcie to, co ponadnaturalne, a zostanie to, co nienaturalne. Chesterton.

S ludzie, którzy tak boj si mierci, e rezygnuj z ycia.

 
W Y S Z U K I W A R K A
Chcesz zachorowa, zaszczep si, np. na krztusiec Drukuj Email
Wpisa: Dr Jerzy Jakowski   
19.08.2012.

Chcesz zachorowa, zaszczep si, np. na krztusiec

 

Naukowcy przebadali zespó  nagej mierci niemowlt  w 103 przypadkach i stwierdzili : 6,8 % dzieci zmaro w 12 godzin po szczepieniu,  13 % zmaro w cigu 24 godzin po szczepieniu, 26% zmaro w cigu 72 godzin po,  a kolejne 37% w kolejnym tygodniu, reszta zmara w okresie do 3 tygodnia po szczepieniu

 

Dr Jerzy Jakowski

100 % ludzi w Polsce posiado

umiejtno pisania i czytania, 98% z poród nich, nie ma pojcia w jakim celu.[ jj]

 

 

         Od pewnego czasu kry w internecie Owiadczenie na papierze firmowym Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, podpisane przez kierownictwo tego Instytutu pp . prof. prof. Mirosawa Wysockiego, Andrzeja Zieliskiego, Lidi Brydak, oraz p. doc Boen Bucholc.

         Pismo nie posiada daty ani adnych przypisów, które odnosiyby si do sformuowania jego twierdze. Pod tym owiadczeniem brak take jakichkolwiek komentarzy  tak gorliwych zazwyczaj blogerów.  Jest to bardzo dziwna sytuacja i niespotykana w internecie, tym bardziej, e pismo jest pene przeinacze, zwyczajnych dezinformacji i insynuacji. W celu wyjanienia  i wyprowadzenia z bdu czytelników, naganianej i podpieranej  autorytetem pastwowej instytucji dezinformacji, poniej ustosunkuj si do kilku poruszanych w pimie problemów.

 

http://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=Owiadczenie+PZH&ie=UTF-8&oe=UTF-8

http://www.pzh.gov.pl/page/fileadmin/user_upload/newsy/Oswiadczenie.pdf

http://forum.gazeta.pl/forum/w,45447,67452533,107767388,Re_Bezpieczenstwo_szczepionek_oswiadczenie_PZH.html

http://szczepienia.pzh.gov.pl/main.php?p=1&all=1&od=60

 

         Wymienieni autorzy, podaj ex-cathedra, niczym nie poparte twierdzenie, jakoby szczepionki byy najlepiej sprawdzonymi preparatami farmaceutycznymi. Na jakiej podstawie wycigaj taki wniosek, oczywicie nie podaj.

Przypatrzmy si wic faktom.

 

         Od 1960 roku wiadomo, e szczepionka przeciwko polio jest zanieczyszczona, midzy innymi, rakotwórczym wirusem SV -40. Zostaa  ona zakazana do rozpowszechniania w USA, ale do lat 80, jak to potwierdzaj autorzy amerykascy, bya sprzedawana do krajów Europy Wschodniej, czyli take do Polski. Czy Drodzy Czytelnicy syszelicie, aby ten fakt zosta kiedykolwiek w krajach Europu Wschodniej podany do wiadomoci publicznej?

http://pl.wikipedia.org/wiki/SV40

http://www.naturalnews.com/032854_SV40_polio_vaccines.html

http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/Risk/sv40

Albany Law Journal of Science & Technology, tom 13, nr 3, 2003

         Nie znam adnego pisma Pastwowego Zakadu Higieny [ poprzedniczki Narodowego Instytutu Zdrowia] informujcego PT kolegów lekarzy o fakcie skaenia szczepionek (oczywicie nie wspominajc o poinformowaniu rodziców zaszczepionych dzieci). Dlaczego pastwowa instytucja powoana w celu ochrony spoeczestwa przez 50 lat milczy? Kto podpisa decyzj zakupu tych szczepionek? Jakie Ministerstwo Zdrowia wycigno konsekwencje w stosunku do tych /tej osoby?

 

Twórczyni tej szczepionki, zeznajc przed Kongresem USA, podaa, e spowoduje to w krajach Europy Wschodniej, epidemi nowotworów za 20 - 30 lat. Wszystko wskazuje, e wanie to obserwujemy, przynajmniej w Polsce.

Albany Law Journal of Science & Technology, tom 13, nr 3, 2003

SV40 stands for Simian Virus 40 , Cancer Foundation.

Obecnie, amerykaskie agencje federalne zdrowia musz przyzna nastpujce dwa fakty: (1) Salka szczepionka polio dopuszczona do publicznego uytku w latach 1955 i 1963 bya zanieczyszczona SV40 co  udowodniono, wirus ten powoduj raka u zwierzt.

 

Learn more: http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=/search%3Fq%3DSV-40%26hl%3Dpl%26client%3Dsafari%26rls%3Den%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.naturalnews.com/032854_SV40_polio_vaccines.html&usg=ALkJrhiIw5Bwrm6kEBDtUPURpC3oGKzyLQ#ixzz23r8MaBt1

 

         Na przeomie lat 1973/4 wybucha epidemia polio w województwie poznaskim. Czy syszelicie Drodzy Czytelnicy, aby instytucja pastwowa powoana do ochrony spoeczestwa kiedykolwiek informowaa spoeczestwo o takim fakcie? Chorowali wanie tylko szczepieni. Do dnia dzisiejszego poszkodowani, ani ich rodziny nie otrzymali zadouczynienia od PZH.

 

Zreszt dziaa tu sprytny mechanizm. Decyzj o zakupie takiego czy innego preparatu podejmuje przysowiowy urzdnik- Kowalski, ale skutki negatywne i koszta ponosi spoeczestwo i pojedyczy obywatel. Czy to nie jest wymienite wyjcie, szczególnie kiedy firmy szczepionkarskie na Zachodzie s skazywane na olbrzymie kary za przekupywanie.  Ostatnio np. GSK ukarana zostaa kar w wysokoci 3 miliardów dolarów ale jej si to opacio. Na  jednej szczepionce zarobia ponad 40 miliardów dolarów. I zazwyczaj konstrukcja kupna jest taka, e zakupu dokonuje przedstawiciel - urzdnik rzdowy, a nie obywatel. Czyli uszczupla si fundusz przeznaczony na leczenie konkretnych chorób w trosce, waciwie o co?

 

http://www.pzh.gov.pl/przeglad_epimed/56-4/564_01.pdf

http://www.gramzdrowia.pl/prof-maria-dorothea-majewska/vaccinations/uwaga-na-szczepionke-opv-doustna-p-polio.html

 

          W 1996 roku sprowadzilimy,  oczywicie pod nadzorem Instytutu, zwanego Narodowym i Zdrowia - szczepionk z Korei . W zwizku ze zgonami dzieci szybko j wycofano. Czy kto poniós konsekwencj?  Nie syszaem. Zwracam si do Czytelników z prob o ewentualne  sprostowanie  tej  wiadomoci i podanie innej  informacji.

http://warszawa.naszemiasto.pl/archiwum/1808316,zabojcza-szczepionka-rodzice-drza-o-swoje-dzieci,id,t.html

 

         Gdyby tak byo, jak podaj  wymienieni PT Autorzy, to przecie nie trzeba by byo  w USA wprowadza specjalnego prawa zdejmujcego odpowiedzialno za skutki uboczne z przemysu szczepionkarskiego. Wprowadzono je w maju ubiegego roku.

Vide:  Konferencja w Kalifornii.

http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=4515&Itemid=53

 

Sprawa wykrycia skaenia partii szczepionek.

          Przecie to nie Narodowy Instytut Zdrowia, czy p. doc. A. Bucholc, odpowiedzialna za szczepionki, jak sama podaa w wywiadzie telewizyjnym, wykrya skaenie, ale may urzdnik w Czechach. I to on narobi szumu i uratowa dziesitki ludzi od powika. W Warszawie nic nie wykryto. A czy w ogóle badano te szczepionki? Jest to bardzo wtpliwe. Pani doc. Bucholc w programie telewizyjnym zapraszaa  do siebie w celu podania penej dokumentacji szczepionek. Gdy  telewidzowie zaczli si umawia, to p. Docent zakazaa ich wpuszcza do Instytutu.

 

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/skazone-szczepionki-i-lobbing-koncernow,114926.html

http://grongor.info/2010/02/02/firma-baxter-wyprodukowala-skazone-szczepionki/

 

         Nastpnego dnia po programie telewizyjnym z udziaem p. doc A.Bucholc  dane odnonie zawartoci rtci w szczepionkach znikny z portalu PZH.

http://www.youtube.com/watch?v=FzV_bscoj_c

 

         Instytut twierdzi, e szczepionki s najlepiej przebadanymi preparatami farmakologicznymi. Skd wymienieni pracownicy Instytutu posiadaj tak wiedz? Niestety, jest to ich sodk tajemnic. Pomimo, e Instytut jest pastwowy, czyli pracuj za nasze - podatników pienidze, i nic  sam nie wytwarza, to na jego stronach internetowych brak skadu poszczególnych szczepionek. Dlaczego? Cae szczcie istniej inne instytucje, które nie utajniaj problemu i moemy  spokojnie  zapozna si z takim skadem.

 

         Teraz rodzi si pytanie; czy wymienieni specjalici, naprawd nie znaj skadu szczepionek? Stwierdzam, po wysuchaniu  obrad  Sejmowej Komisji Zdrowia, e  jest  to moliwe, ale by moe zachowuj t informacj  w swoich szufladach, no bo przecie  wiecie, rozumiecie........[wpisa waciwe argumenty].

http://www.polishclub.org/2012/07/05/franciszkanski-ruch-ekologiczny-list-otwarty-do-senatu-rp-w-sprawie-nowelizacji-ustawy-o-zapobieganiu-i-zwalczaniu-chorb-zakaznych/

http://www.polishclub.org/2012/07/22/dr-jerzy-jaskowski-uwagi-do-wystapienia-sejmowego-pana-lek-med-marka-posobkiewicza-z-cy-glwnego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-nowelizacji-ustawy-o-chorobach-zakaznych/

 

         Ta sprawa jest bardziej interesujca. Od ustawy sejmowej z 1964 roku PZH jest zobowizany do rejestracji wszelkich powika po  tzw. profilaktycznym stosowaniu szczepionek. Jak PT Czytelnicy moecie si sami zorientowa ta ustawa od 55 lat jest martwa. I co ciekawe, adna instytucja powoana do przestrzegania prawa, nie usiuje wymusi na  biorcych spoeczne pienidze pracownikach instytucji pastwowej realizacji tej ustawy. Mao tego,  przed ok. miesicem  w/w pracownicy jakim tam sposobem zaatwili sobie w Sejmie, e ju nie trzeba zgasza powika.

 

Prosz przeprowadzi samemu prosty test: zada lekarzowi pytanie : Jak wyglda druk zgaszania powika? Oraz czy widzia taki druk, kiedykolwiek, np. na studiach?

         Wypada take podkreli, e lekarze z maych miasteczek, po zgoszeniu powika mieli kontrole z  Sanepidu z wnioskami:

         Oj doktorku, doktorku, tyle macie powika, chyba jest tutaj za brudno i trzeba zamkn gabinet.

 

Zostawiam to bez komentarza.

http://www.polishclub.org/2012/06/26/dr-jerzy-jaskowski-wsplczesna-medycyna-cz-iii/

 

 

         A przecie to takie proste, wystarczy opracowa ankiet i kady lekarz, anonimowo, i elektronicznie mógby podawa powikanie, z opisem dokadnym zdarzenia i nawet po roku sprawdzi, czy jego ankieta znajduje si w wykazie.

Wg obecnej, znowelizowanej ustawy, nawet po opaceniu kosztów [dlaczego instytucja pastwowa ma pobiera opaty ?] PZH moe odmówi przekazania danych epidemiologicznych!

         Tak wic podane przykady wiadcz jednoznacznie, e wymienieni pracownicy Instytutu wprowadzili co najmniej w bd spoeczestwo,  podajc nieprawdziwe informacje odnonie bezpieczestwa szczepionek.

 

Po pierwsze: nie realizuj uchwa sejmowych, nie posiadaj wic danych o powikaniach.

 

Po drugie: nie publikuj ADNYCH  prac na temat powika.

 

         Bardzo ciekawy jest inny fragment  Owiadczenia NIZP str. 2 akapit 2 , take w Polsce odnotowuje si zachorowania na krztusiec. U dzieci niezaszczepionych  w porównaniu z dziemi prawidowo zaszczepionymi  w przedziale wiekowym 3-10 lat  zachorowania na krztusiec s 15 razy wiksze.

         Mamy tutaj  przykad wyjtkowego  cudotwórstwa. Po pierwsze; jak podano wyej, instytucja nie gromadzi  takich danych od 55 lat. Skd wic autorzy posiadaj dane liczbowe?

 Po drugie; jak instytucja zajmujca si handlem szczepionkami moe gromadzi dane o powikaniach po tych szczepionkach?

Po trzecie:  jeeli te dane gdzie  istniej, to dlaczego nie ma ich na stronach internetowych pastwowej instytucji? Czyby wysoko opacana tajemnica handlowa wszystko wyjaniaa?  A musi by wysoko  opacana, poniewa w miesicu kwietniu, jak powszechnie wiadomo, stacje San-epidu prowadz sprzeda rabatow szczepionek o 30 % taniej. Czyli to jest zysk. To tak prawie jakby sd si chwali zyskami z wyroków. Skutki takich dodatkowych profitów  San-epidu ostatnio bada prokuratura w Szczecinie.

         Skoro w Polsce brak danych, to poszukajmy ich na Zachodzie.  Szczepionka przeciwko krztucowi zostaa wprowadzona w 1912 roku. Jej szkodliwe dziaanie na mózg jest bardzo dobrze udokumentowane. W latach  czterdziestych dodano do szczepionki aluminium, niby jako rodek pomocniczy [ do czego?] i poczono z bonnic i tcem, jako DPT.

SZCZEPIONKA TA NIGDY NIE BYA BADANA ZGODNIE Z ZASADAMI NAUKOWYMI OBOWIZUJCYMI W MEDYCYNIE,  to nie spowodowao wprowadzenia zakazu jej sprzeday.

 

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2012/04/17/pertussis-vaccine-for-whooping-cough-effects.aspx

http://www.nvic.org/Myths-and-Facts.aspx

 

          Ju w 1933 roku udowodniono jej zdolno do zabijania dzieci. T. Madsen opublikowa prac o  mierci dwojga dzieci w kilka minut po szczepieniu. Kolejne doniesienie zostao opublikowane w 1947 roku przez Matthew Bardy. Autor ten opisa  uszkodzenie mózgu u dwojga dzieci i ich mier po szczepieniu przeciwko krztucowi. W 1948 r. Beyers i Moll opisali kolejne przypadki mierci w 72 godziny po szczepieniu.

 

         Ju [!!! ] w 40 lat póniej FDA opublikowa dane udowadniajce, e faktycznie szczepionka ta powoduje w co najmniej jednym przypadku na 875 szczepionych dzieci  albo konwulsje, albo epizody szoku i zapaci w 48 godzin po szczepieniu.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=pubmed&uid=11339848&cmd=showdetailview&indexed=google  Autyzm: nowa forma zatrucia rtci

J Toxicol Environ Health A. 2007 Maj 15, 70 (10) :837-51

J Matern Fetal Neonatal Med. 2007 May; 20 (5) :385-90.

. Neuro Endocrinol Lett. 2005 padziernik; 26 (5) :439-46.

 

         Narodowe Studium Encefalopatii Dziecicej przeprowadzio w Wielkiej Brytanii badania, które opublikowano w 1981 roku. Raport ten potwierdzi statystyczny zwizek pomidzy szczepionk przeciwko krztucowi,  a ostrym zapaleniem mózgu prowadzcym do trwaego uszkodzenia.

         Powtórna analiza problemu zwizku krztuca z uszkodzeniem mózgu przeprowadzona w 10 lat póniej potwierdzia istnienie takiego zwizku. W 1994 r. kolejny raport,  tym razem  Instytutu Medycyny Narodowej, potwierdzi wystpowanie powika mózgowych w okresie 7 dni po szczepieniu DPT.

         Zwizek pomidzy zespoem nagej mierci niemowlt, a szczepieniami przedstawia ostatnio dr WILLIAM TORCH  z zespoem, z Uniwersytetu of Newada School of Medicine w Reno.

         Naukowcy przebadali zespó  nagej mierci niemowlt  w 103 przypadkach i stwierdzili : 6,5 % dzieci zmaro w 12 godzin po szczepieniu,  13 % zmaro w cigu 24 godzin po szczepieniu, 26% zmaro w cigu 72 godzin po,  a kolejne 37% w kolejnym tygodniu, reszta zmara w okresie do 3 tygodnia po szczepieniu.

http://nvicadvocacy.org/members/Home.aspx

 

         Journal of the American Medical Asociation przedstawi z kolei prac w której udowodniono,  e dzieci z astm umieraj 8 razy czciej po szczepieniu DPT w cigu 3 dni.  Szczyt zgonów tj. 85% notuje si w okresie od 2 do 4 miesica po szczepieniu DPT. No tak, ale wg jednego z autorów tego Owiadczenia prof. A.Zieliskiego -Money.pl, te prace to Bezwartociowe onglowanie niepotwierdzonymi nigdzie danymi [ Andrzej Zwoliski -Money.pl]. Nota bene, ten Pan peni funkcj konsultanta  krajowego ds epidemiologii. Ciekawe,  jak ta sama osoba moe peni rol konsultanta i jednoczenie  bra udzia w zakupach szczepionek?

http://www.nvic.org/Myths-and-Facts.aspx

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16061582\

http://www.naturalnews.com/index-HRarticles.html

 

W lipcu 1986 Amerykaska Izba Kongresu przedstawia dane dotyczce wypaty 16.2 miliona dolarów przez producentów DPT dla 52 dzieci poszkodowanych przez DPT i MMR.

 

         Jak Wielce Szanowni  Czytelnicy moecie si zorientowa podobny Instytut Zdrowia Publicznego w Polsce niczego podobnego nigdy nie opublikowa. A wic jak to jest ? W krajach wytwarzajcych szczepionk DPT s powikania i firmy produkujce te, najlepiej przebadane produkty farmaceutyczne wypacaj olbrzymie odszkodowania rzdu 300 000 dolarów na dziecko, a w Polsce brak powika?

 

http://cid.oxfordjournals.org/content/early/2012/03/13/cid.cis287  

http://cid.oxfordjournals.org/content/54/12/1736.full

N Engl J Med. 2012 15 sierpnia

J Infect Dis. 2012 sie 6.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22807522

 

         Mao tego, przeprowadzona ankieta, szczególnie wród modych lekarzy, wykazaa cakowity brak jakichkolwiek informacji o takich powikaniach. Wszyscy zasaniali si, e ani na wykadach z pediatrii, farmakologii, czy te chorób zakanych nikt ich o moliwoci wystpowania takich powika nie informowa.

      

         Pozostawiam to take bez komentarza. Sami musicie si domyle,  dlaczego tak si dzieje. Nie wymagajcie od lekarzy wiedzy na temat powika. A skd oni maj j zdoby, jeeli  autorzy podrczników  nic nie wspominaj o powikaniach ?

         Od ok. 20 lat brak polskich czasopism medycznych w których amach mona by wymienia informacje o powikaniach.

 

         Ale to nie wszystko. Ostatnio,  ruszya w Polsce ofensywa straszenia spoeczestwa. Czym ? No, nie zgadniecie,  KOKLUSZEM! Np. Portal Biomedical podaje  cyt:Koklusz jest bardzo zakany i moe okaza si miertelny w niektórych przypadkach, przede wszystkim u dzieci, które nie byy szczepione.

i dalej,

Przynajmniej 26 zgonów i 21 000 zachorowa zanotowano  przez FDA w USA . Dane z USA  potwierdzaj epidemi kokluszu. Notuje si  najwicej zachorowa od 60 lat. Ale dodaj, e 84% chorujcych,  to dzieci prawidowo zaszczepione 4 dawkami. Tak wic epidemia wybucha wród zaszczepionych!!!

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2012/04/17/pertussis-vaccine-for-whooping-cough-effects.aspx

 

 Dlaczego polscy eksperci tego nie podaj?

 

         Mao tego, okazuje si, e tzw epidemie krztuca wystpuj sezonowo co 4-5 lat, bez wzgldu na stosowane szczepienia i liczb zaszczepionych. Tym samym lansowana od 1929 roku teoria odpornoci stada nie znajduje ADNYCH PODSTAW NAUKOWYCH ANI MEDYCZNYCH, ale dla zysku jest systematycznie naganiana.  Tutaj take swój udzia ma prof. A. Zieliski. W podanym artykule stwierdza, e aby unikn epidemii musi by co najmniej zaszczepionych ponad 90% spoeczestwa, a kilka akapitów poniej podaje z dum, e w Polsce jest zaszczepianych ok 98% dzieci. Czyli znacznie wicej anieli wymagana konieczno. Dlaczego wic atakuje te kilka rodzin nie chccych zaszczepi dzieci? Wg. tego Profesora jest to fakt bez znaczenia. Dlaczego wic obserwujemy tak ofensyw sekty szczepionkarskiej?

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22894554

 

         W 2010  roku pomimo zaszczepienia  81% populacji powyej 3 roku ycia, pen dawk 4 szczepie,  w Kalifornii  wystpiaepidemia. W  Teksasie zaszczepialno wynosia  81.5% i take chorowali gownie zaszczepieni. W Waszyngtonie zaszczepialno wynosia a 84%, i znowu chorowali gównie szczepieni. Te dane jednoznacznie obalaj pojcie odpornoci stada. Czyli znowu dziaania sekty szczepionkarskiej byy na zasadzie:  powtarzaj kad bzdur dostatecznie dugo, a ludziska uwierz.

         Analiza tych faktów stawia kolejne pytanie : dlaczego  kierownictwo Pastwowego  Instytutu do którego obowizków naley informacja PT Lekarzy o stanie sanitarnym Polski nie podaje do publicznej wiadomoci tych danych?  Wyranie by  widoczny brak rzetelnej informacji  w czasie ostatniego posiedzenia zarówno Komisji Senatu jak i  posiedzenia Sejmu!

 

         Odpowiedz sobie Czytelniku sam na powysze pytania. Na wszelki wypadek podam, za portalem Rynek Zdrowia z 06.07.2012 roku, e  CBA wyjania relacje koncernu z lekarzami. Chodzi nie o kogo innego, ale o koncern GSK,  ten sam, który w USA zosta skazany na kar w wysokoci 3 miliardów dolarów.

 

         Jest jeszcze jeden problem. Otó Zdrowie Publiczne to przecie nie tylko problem szczepie.  Jak pamitaj Starsi, do lat siedemdziesitych ubiegego wieku podawano dzieciom w szkoach niedobry tran. No, ale to dziao si w czasach niedobrego komunizmu. Po dokadnym zapoznaniu si z danymi astronomicznymi mona stwierdzi, e w okresie od 1970 roku do dnia dzisiejszego nie nastpia adna  zmiana osi Ziemi w stosunku do Soca. Innymi sowy nie nastpio zwikszone promieniowanie elektromagnetyczne wpywajce na tworzenie w naszych organizmach witaminy D.  Rozumiem, e w tamtych zych czasach PZH ba si interweniowa  w  sprawie powrotu tranu dla dzieci. Jak wiadomo od 22 lat yjemy w Polsce wolnej i niepodlegej. Dlaczego istniejcy pod zmienionym szyldem,  Narodowy Instytut Zdrowia nie zadba o tran dla dzieci i modziey?

 

         Jest to bardzo ciekawy problem medyczny,  poniewa przeprowadzono odpowiednie prace naukowe w USA, a przecie eksperci zdrowia s na bieco z wiedz,  wykazujce celowo podawania witaminy D. Konkretnie: dowiadczenie przeprowadzono w oczywisty i prosty sposób: w jednej szkole szczepiono dzieci przeciwko grypie a w drugiej szkole podawano tran. Byo to w tym samym miecie i warunki ekonomiczne rodzin byy podobne. Okazao si, e dzieci szczepione choroway kilkakrotnie czciej, anieli dzieci otrzymujce tran. Poza tym podawanie tranu byo znacznie tasze anieli koszt zaszczepienia ponad 500 dzieci.

 

         I kolejny problem bagatelizowany przez ekspertów pastwowych, bezmylne poddawanie dzieci fluoryzacji. Liczne prace na caym wiecie udowadniaj, e podawanie dzieciom fluoru powoduje uszkodzenie centralnego ukadu nerwowego, obnia IQ, sprzyja wystpowaniu cukrzycy u modocianych. Jednoczenie brak jakichkolwiek pozytywnych efektów stosowania fluoru. Wiadomo o tym od 1940 roku, od rozpoczcia synnego programu F w ramach projektu Manhattan. Wiadomo o tym od czasu stosowania fluoru w wodzie w obozach niemieckich i sowieckich agrach. Jedynymi osobami, które o tym oficjalnie nie wiedz s eksperci rzdowi.

         Czy w tej sytuacji nie naleaoby zmieni nazwy Instytutu z Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego na Instytut Szczepie Toksycznych, poniewa jak do tej pory,  syszymy tylko i wycznie o koniecznoci szczepie. Wszelkie dokumenty np. kontroli spoywczych s skrztnie ukrywane pod paszczykiem tajemnicy handlowej. A na jakiej to podstawie Pastwowa Kontrola jest tajemnic?

 

TYLKO PRAWD A PRAC NARÓD YJE I DWIGA SI,,

   A KAMSTWO JAK OPIUM UPAJA , TRUJE I USYPIA

                                               ks.prof. Walerian Kalinka

 

         Istniej dwie przyczyny tego, e ludzie kami:  niektórzy robi to z powodu niewiedzy, niedbalstwa [wstyd si przyzna], inni robi to celowo z pen wiadomoci.

         Jak  podaem powyej,  ju w 1981 roku Brithish National  Study of Encephalopatia Children stwierdzi, e  szczepionka przeciw krztucowi,  czyli DPT,  powoduje ostre zapalenie mózgu i trwae uszkodzenie mózgu. W 1994 roku potwierdzi to Instytut Medycyny w USA.

 

         A w Polsce,  ponad 20 lat póniej, bez adnych bada,  Narodowy Instytut Zdrowia zaprzecza tym faktom. Musicie sobie PT Czytelnicy sami odpowiedzie do której grupy mona zaliczy autorów tego owiadczenia.

         Od ponad 22 lat mamy Polsk woln i niepodleg, a sprawy zdrowia, niestety, zamiast si wyjania, coraz bardziej s zamcane.  Podkrelam :od ok. 20 lat brak czasopism medycznych uniemoliwia prowadzenie wymiany informacji pomidzy lekarzami. Zamiast tego, s oni indoktrynowani przez foldery reklamowe przemysu farmaceutycznego, do czytania których, Ministerstwo Zdrowia  przymusza modych lekarzy punktami edukacyjnymi. Wprowadza indoktrynacj  medycyny. Jedynym sposobem przedstawiania problemów s niektóre blogi.

 

jjaskow@wp.pl

Gdask 12.08.2012r.

 

P.S.  Z ostatniej chwili. Jak podaje  dr Laura Hewitson z Uniwersytetu w Pittsburgu w referacie wygoszonym na Konferencji Midzynarodowej Bada nad Autyzmem IMFAR w Londynie, po podaniu mapom siedmiu standardowych  szczepionek, rekomendowanych dla dzieci w pierwszym roku ycia  przez Amerykask Akademi Pediatrii AAP oraz Centrum Disease Conrol -USA,  u map wystpiy objawy, które s podobne do objawów autyzmu stwierdzanych u dzieci. Nieszczepiona, grupa kontrolna nie wykazywaa takich objawów.

Wyranie wida, e dzieci  traktuje si gorzej jak przysowiowe mapy. I nasi pediatrzy nic o tym nie wiedz! ?

 

 

http://vactruth.com/2012/08/12/vaccinations-killing-kids/

http://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=10825493

http://vactruth.com/2012/06/25/armed-forces-experimental-vaccines/

http://www.naturalnews.com/035624_Russell_Blaylock_interview_vaccines.html

http://www.naturalnews.com/033455_Institute_of_Medicine_vaccines.html

http://www.naturalnews.com/035715_vaccines_history_fraud.html

Cochrane Database Syst Rev 2008 16 kwietnia, (2): CD004879.

http://maciejka.nowyekran.pl/post/71358,profesor-maria-dorota-majewska-o-szczepieniach

 

Oraz 50 dalszych publikacji u autora.

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
Top! Top!

Nasza strona korzysta z plikow cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jesli nie blokujesz tych plikow, to zgadzasz sie na ich uzycie oraz zapisanie w pamieci urzadzenia. Mozesz samodzielnie zarzadzac plikami cookies w ustawieniach przegladarki.