Strona Mirosawa Dakowskiego
Odwiedza nas 50 goci
S T A R T arrow Spoeczestwo arrow ZDROWIE 12 (ze szpadlem w tle) arrow O roli propagandy szczepie w oskubywaniu ludzi, a rola rozsdku i Cywilizacji
Sunday 20 September 2020 08:47:20.30.
migawki
 

20.09.20 Biaystok, Pozna, Zamo – comiesiczne Msze wite za Ojczyzn i Pokutne Marsze Róacowe

Przypominamy, e NIE MA obowizku noszenia maseczek ani w przestrzeni publicznej, ani w pomieszczeniach zamknitych (take w kocioach), o ile osoba nienoszca maseczki ma na przykad stany lkowe, przy czym NIE MUSI posiada adnego zawiadczenia w tej sprawie.

===========================

S
zambelan Trzaskowski i jego doradca rzyciowy - Rabiej. A co z pontonowym bypassem??
Nie mog znale informacji, czy „Trzaskowianka” nadal delektuje ryby i ludzi??
 
W Y S Z U K I W A R K A
O roli propagandy szczepie w oskubywaniu ludzi, a rola rozsdku i Cywilizacji Drukuj Email
Wpisa: dr Jerzy Jakowski   
06.09.2012.

O roli propagandy szczepie w oskubywaniu ludzi, a rola rozsdku i Cywilizacji

 

Sezon na leszcza, czyli jak oskuba spoeczestwo na “szczepionk” (1)

 

100% spoeczestwa w Polsce posiado umiejtno czytania i pisania

98% nie wie zupenie w jakim celu.

 

dr Jerzy Jakowski

cz 1

 

Wstp

  Zblia si sezon jesienny, a wic naley si spodziewa wzrostu zachorowa na tzw. zespoy grypowe. Jak wiadomo od co najmniej 50 lat,  zawsze na wiosn i jesie “grypa” daje o sobie zna kichaniem , prychaniem, kaszlem i ogóln niedyspozycj.  Najczciej wystarcza kilka dni pobytu w domu, par kubków grogu i po sprawie by byo, gdyby nie biznes. Otó znaleli si ludzie, którzy widz w tym dobry interes i na bazie uytecznych idiotów szerz strach, aby wymusi okrelone zachowania spoeczestwa. Takim celowo modyfikowanym zachowaniem jest np. przyjmowanie szczepionek,  kupowanie nikomu niepotrzebnych preparatów,  jak twierdz handlowcy, rzekomo przeciwko grypie.  No,  moe  nie zapobiegajcych grypie u wszystkich ludzi dodaj, ale na pewno przynajmniej minimalizujcych objawy choroby. Tylko, jak do tej pory, nikt nie ustali stopniowania tych objawów, wic kademu mona wmówie gdyby nie szczepi si lub nie bra okrelonego preparatu to byoby gorzej.

         Pomimo, e szczepionki na gryp s znane od roku 1940, czyli od ponad 70 lat, do dnia dzisiejszego kilka podstawowych pyta pozostaje bez odpowiedzi.

Wida natomiast wyranie, e wzrost szczepie spowodowany strachem prasowym, w 2009 roku i 2011 spowodoway wzrost zachorowa na gryp.  [ryc 1]  Szczególnie wyranie widoczny jest ponad 500% wzrost zachorowa w 2009 roku w porównaniu z rokiem 2008, spowodowany atmosfer strachu wywoanego przez Narodowy Instytut Zdrowia i przekadajcy si na  wzrost sprzeday szczepionek [wykres za PZH]   http://www.pzh.gov.pl/page/index.php?id=846

 

 

 Ad rem. I tak,  wirusolodzy nie potrafi udzieli odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczce “grypy”: 

Dlaczego zachorowania na “gryp i grypopodobne choroby” maj “epidemi” sezonowoci. Najczciej  zjawiaj si na jesie i wiosn?

Co si dzieje z wirusem pomidzy tymi okresami?

Dlaczego, pomimo stosowania szczepie od 70 lat [ czyli od 3 pokole] wirus nadal zachowuje si tak jak gdyby go nie byo pomidzy epidemiami, i atakuje sezonowo?

Dlaczego pomimo szczepienia ponad 100 milionów Amerykanów rocznie , od co najmniej kilkudziesiciu lat, miertelno z powodu “grypy”  w USA jest taka sama przez cay okres?

Dlaczego zachorowania na “gryp” w krajach lecych na podobnej szerokoci geograficznej wystpuj w tym samym czasie? Nie obserwuje si “wdrówki epidemii” z kraju do kraju.

Dlaczego epidemie w ubiegych wiekach mijay tak samo szybko jak obecnie, a szczepionek przecie nie byo”?

Dlaczego w rodzinie, w której wszyscy mieszkaj razem choruje tylko jedna, dwie osoby, a reszta nie?

Dlaczego pomimo eksperymentów polegajcych na celowym zakaaniu zdrowych ludzi , zakaeni nie choruj?

 

Mao tego, badania wykazay, e nawet podawanie bezporednie wirusów osobom zdrowym nie powoduje zachorowania. Take stosowanie lamp ultrafioletowych nie wpywa na zachorowania w szpitalach, a przecie wirus przenosi si “przez powietrze”. A wiadomo, e promieniowanie ultrafioletowe niszczy zarazki.

[National Vaccine Information Center] http://www.nvic.org/

http://en.wikipedia.org/wiki/National_Vaccine_Information_Center

http://nvicadvocacy.org/members/Home.aspx

 

Rola cywilizacji

 

Chcc dobrze zrozumie pewien mechanizm indoktrynacji musimy zapozna si z wiedz  z innej dziedziny.

Jak naucza jeden z najwikszych polskich naukowców XX wieku,  prof. Feliks Koneczny [ 1862 - 1949],  spoeczestwa moemy podzieli, przyjmujc za kryterium np. zespoy praw jakimi si rzdz, na cywilizacje. Innymi sowy pojcie cywilizacja oznacza wyidealizowan materi czyli zespoy praw. Czowiek jako materia  wytwarza ide jak jest prawo. Jeeli to prawo zostanie zaakceptowane przez du grup ludzi, federacje plemion, narody  to takie zespoy nazywamy cywilizacjami. Do tej pory byo ponad 20 cywilizacji. Narody nigdy nie powstay w Azji i Afryce. Obecnie cywilizacji  jest znacznie mniej. Tutaj wspomnimy tylko, e w Europie panoway takie cywilizacje w kolejnoci chronologicznej jak  : grecka, rzymska, aciska. Zaznaczy trzeba, co zostanie wyjanione w dalszej czci, e cywilizacja aciska jest ju cywilizacj szcztkow.

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Feliks_Koneczny

http://biblio.ojczyzna.pl/HTML/AUTORZY-Koneczny.htm

http://pl.wikiquote.org/wiki/Feliks_Koneczny

 

W Azji istniej takie cywilizacje jak turaska, bizantyjska , ydowska. Generalna rónica jest taka, e cywilizacje azjatyckie s cywilizacjami zbiorowymi, a cywilizacja aciska bya “cywilizacj indywidualn” . Kady europejczyk móg sam si modli do Boga, sam wybiera sobie on, sam odpowiada za swoje czyny.

W cywilizacjach azjatyckich wszystko robiono zbiorowo. Uknuto nawet pojcie, e dla dobra spoeczestwa trzeba powici  nie tylko prawa ale nawet ycie jednostki. Ju Tostoj pisa, e tylko masy si licz, Majakowski natomiast stworzy wiersz “jednostka niczym, masy wszystkim” Najjaskrawiej byo to widoczne, w nigdy nie osdzonych mordach bolszewickich, nie tylko w Sowietach ale np. w Meksyku, Kambody, Wietnamie etc.

Jak to udowodni prof. F. Koneczny cywilizacje nigdy nie mog si miesza, wspóistnie. Nie mona by cywilizowanym na dwa lub wicej sposobów. Zawsze trwa walka pomidzy cywilizacjami. Historia nie zna okresu wspóistnienia pokojowego, na danym terenie w tym samym czasie,  rónych cywilizacji.  Zawsze wygrywa cywilizacja prymitywniejsza, bardziej bezwzgldna. Cywilizacje bardziej rozwinite gin.

http://www.youtube.com/watch?v=BBqE0GqKqbw

http://www.piotrjaroszynski.pl/felietony-wywiady/feliks-koneczny-mysliciel-katolicki.html

http://pl.wikipedia.org/wiki/Cywilizacja

 

W jaki sposób cywilizacje nisze wchodz na teren cywilizacji wyszej. Wcale nie musi si to odbywa za pomoc najazdów wojskowych. Wystarczy, e na dany teren wprowadza si instytucje wywodzce si z cywilizacji niszych np. wprowadza si centralny system edukacji.

 

Jak obezwadniono Polsk

 

Z niewiadomych powodów, tzw. polscy historycy wmawiaj spoeczestwu polskiemu od prawie 150 lat, e z powodu rzekomego przeladowania innowierców, na pocztku XVIII wieku, caryca Katarzyna II i król Pruski Fryderyk wmieszali si do polityki wewntrznej Polski. Ale jak wytumaczy, e to wanie w rzekomo zacofanej,  katolickiej Polsce ju w 1773 roku rozwizywa zaczto zakony wanie katolickie zabierajc im majtki. Zrobiono to o cae pokolenie wczeniej anieli np. w ultra katolickiej Austrii czy masoskiej po rewolucji Francji -1789 - 93. Mao tego, majtek tych zakonów przeszed od razu w rce tzw. Komisji Edukacji Narodowej czyli instytucji pastwowej. Komisja bya prowadzona przez masona angielskiego Pierre Samuel du Pont de Nemours poprzednio, [a w dzisiejszym pojciu oficera prowadzcego], sekretarza Stanisawa Augusta Poniatowskiego. A przecie majtek prywatny- klasztorny nie mia prawa by konfiskowany,  poniewa Koció nadal istnia.

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Katarzyna_II_Wielka

http://historia.pgi.pl/katarzyna2.php

http://pl.wikipedia.org/wiki/Komisja_Edukacji_Narodowej

http://portalwiedzy.onet.pl/57155,,,,komisja_edukacji_narodowej,haslo.html

http://www.sciaga.pl/tekst/33384-34-komisja_edukacji_narodowej

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jezuici#Jezuici_w_Polsce

http://www.jezuici.pl/wb/pages/historia/kasata-zakonu.php

 

 

Nikt nie sysza o zabieraniu majtku lutrom czy kalwinom. Jeeli chciano likwidowa zakony z takiego czy innego powodu, to majtek powinien zosta w rkach Kocioa, a nie by zabierany i rozdzielany przez instytucj pastwow. Tym bardziej, e rzekomo prowadzcy t komisj ks. Kotaj niewiele mia wspólnego z religi poniewa wbrew  papieskiej bulli by masonem. A majtek zakonów trafia w zupenie prywatne, rodzinne rce [ Naley przypomnie take negatywn posta biskupa Massalskiego - masona]. 

Kariera pana Du Ponta bya take niezwyka , poniewa  10 lat wczeniej “ustawia” edukacj , przed rewolucj,  we Francji, a po wyjedzie z Polski zajmowa si edukacj w Ameryce u Washingtona, za co jego syn otrzyma, prawo monopolu na sprzeda prochu do armii  toczcej permanentne walki.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pierre_Samuel_du_Pont_de_Nemours

 

W ten prosty sposób, centralnie, za pomoc kilku waciwych osób mona  ku kadry. Postpuje si tak do dnia dzisiejszego, m.in. wychwalajc Komisj Edukacji Narodowej jako co bardzo pozytywnego - pierwsze Ministerstwo Owiaty.  Jak gdyby miano si czym chwali. I nawet medal taki wybito. A przecie taki centralny system jest  o wiele gorszy od ubierania wszystkich w przysowiowe mundurki chiskie z okresu Mao. I prosz zauway, tylko w Europie byy wysze uczelnie typu uniwersytetu. Wszystkie uniwersytety  byy zakadane  pod patronatem Kocioa Katolickiego.  Wszyscy  Europejczycy, szczególnie po II Wojnie wiatowej nabijali si z chiskich mundurków jako czego nie do wyobraenia w Europie. Ci sami ludzie przyjmowali zupenie bezkrytycznie natomiast wprowadzanie jednolitego systemu edukacji -baranów. Czyli zgodnie z teoriami azjatyckimi forma musi by przed treci. Wiedzieli o tym bolszewicy i obsadzali Ministerstwo Edukacji i pokrewne, zawsze swoimi ludmi.  Wiadomo bowiem, e “ czym skorupka za modu nasiknie...””. 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Czesaw_Wycech

http://pl.wikipedia.org/wiki/Stanisaw_Skrzeszewski

http://pl.wikipedia.org/wiki/Witold_Jarosiski

http://pl.wikipedia.org/wiki/Feliks_Baranowski

 

Centralne hodowanie baranów

 

Najjaskrawszym przykadem takiego centralnego hodowania baranów jest system testów wprowadzanych do szkó. Zamiast uczenia dzieci i modziey mylenia i kojarzenia rónych faktów, system na ma celu stworzenie stada uytecznych idiotów umiejcych postpowa wg. instrukcji. Kiedy  instrukcja uytkowania miaa jedn kartk papieru, pokazujc która gaka jest wcznikiem, a która wycznikiem. Obecnie instrukcja to gruba broszura. 

Przeprowadzane badania wykazuj, e np. a ok. 70 % modych lekarzy wczajcych si do dyskusji na forach internetowych wypowiada si niezgodnie z tematem forum .

 

Innym przykadem wejcia instytucji cywilizacji azjatyckiej do cywilizacji aciskiej jest instytucja banku centralnego. Do 1694 roku w Europie byy banki prywatne ale indywidualne, czasami korporacyjne. W kadym kraju byo ich po kilka, kilkanacie. Po  zdobyciu Londynu przez korsarza holenderskiego z dynastii orleaskiej jedn z pierwszych decyzji byo powoanie banku centralnego zwanego Bank of England. Wbrew nazwie by to bank cakowicie prywatny, ale majcy swoj rol w zwycistwie Orleaczyka. Jedn  z pierwszy decyzji tego banku byo zlikwidowanie starego, prawie 500 letnie systemu opat “Kijem”, i wprowadzenie pienidza papierowego.  Potem to ju bya tylko kwestia czasu, jak w kolejnych krajach wprowadzano banki centralne.  Byo to zgodne z twierdzeniem pewnego bankiera “dajcie mi tylko prawo emisji  pienidza, a nie troszcz si, kto stanowi jakie  prawa” [- Rothschild]. Szczytem tego azjatyckiego systemu byo powoanie w  23 grudnia 1913 roku FED-u w USA. Wypada jednake przypomnie, e FED ustanowiy stare banki europejskie takie jak :

 

-Rothschild -London and Berlin,

Lazard Bros- Pary,

Israel Shiff- Wochy,

Kuhn-Loeb Germany - Niemcy,

Wartburg-Hamburg, Amsterdam - Niemcy,

Goldman and Sachs NY,

Lehman Bros NY [ ten Bank osadzi Augusta II Sasa na tronie polskim i doprowadzi do rozbiorów],

Polska Rada Polityki Pieninej jest to ma imitacja FED-u. 

 

 W tej chwili  ok.130 banków tzw. narodowych jest zalenych od jednego systemu  Rothschilda, w tym take Bank Polski.  Taki przynajmniej wykaz istnieje w internecie. Co ciekawe, te prywatne banki, po nieudanych zabawach z pienidzem i olbrzymich stratach s dofinansowywane przez pastwo. Czyli rzdz banki, a nie parlamenty. Dlaczego bowiem prywatny bank nie moe zbankrutowa?

http://en.wikipedia.org/wiki/Bank_of_England

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_III_Oraski

http://pl.wikipedia.org/wiki/System_Rezerwy_Federalnej_Stanów_Zjednoczonych

http://pl.wikipedia.org/wiki/System_Rezerwy_Federalnej_Stanów_Zjednoczonych

http://bankowaokupacja.blogspot.com/search?updated-min=2012-01-01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2013-01-01T00:00:00%2B01:00&max-results=2

http://prawda2.info/viewtopic.php?t=18652

http://www.forum.michalkiewicz.pl/viewtopic.php?f=11&t=16105

http://www.kontestator.eu/artykuly_z_nexusa/nexus_007_banki_centralne_i_prywatna_kontrola_pieniadza_2.php

http://www.sadistic.pl/tag/rothschildowie

 

Wdzierania si cywilizacji azjatyckich do medycyny

 

Podobnie wyglda sprawa wdzierania si cywilizacji azjatyckich do medycyny nazwanej obecnie sub zdrowia. Dawniej za leczenie by odpowiedzialny dany lekarz. Jeeli nie umia “czego”  leczy to si za to nie bra.  Jak si bra, a byo co nie tak, to traci zaufanie chorych i musia w najlepszym razie szuka szczcia w innym miecie, moliwie dalekim. Od czasu wprowadzenia azjatyckiego systemu centralnego sytuacja ulega zasadniczej zmianie. Teraz nie lekarze lecz, ale urzdnicy wydajc instrukcje. Powstaj rozmaitego rodzaju instytucje,  a to Kasy Chorych, a to Narodowe Fundusze Zdrowia itd. wszystkie maj jedn wspóln cech: przymus prawny pacenia skadek i przymus prawny stosowania przez lekarzy tzw. procedur. Ju zapomniano, e przed wojn w Polsce,  tylko 12 % pracujcych naleao do Kasy Chorych [ system azjatycki jak cay socjalizm]  na któr byo powszechne narzekanie pomimo duej propagandy partyjnej.

http://www.biuletyn.e-gap.pl/index.php?view=artykul&artykul=46

http://nfz.gov.pl/new/index.php

 

Jeszcze janiej ten azjatycki system jest w widoczny  w tzw. akcjach i przymusach sanitarno -epidemiologicznych.  Widzielimy to  w roku 2007,  jak to na podstawie dwu martwych abdzi znalezionych pod Toruniem, wycieko z kasy pastwowej 50 milionów zotych, rzekomo wydanych na walk z ptasi gryp, której nikt nigdy nie widzia.  Jak bezmylnie  starano si wyda te pienidze  wida byo po tych matach nasczonych lizolem lecych na drogach samochodowych tak jak gdyby ptaki chodziy jezdniami. Co oczywicie nie wpyno w aden sposób na  rozwój tej rzekomej epidemii, ale pozwolio  na zlikwidowanie  konkurencji drobiarskiej przed witami Boego Narodzenia.

Jak zauwayli to ludzie troch mylcy, nigdy adna epidemia ptaków nie zostaa zaobserwowana w zimie, chociaby z tego powodu, e wikszo ptaków odlatuje od nas do ciepych krajów przed zim, a nie przy 10 stopniowych mrozach. Z kolei w krajach “ciepych” nigdy nie zaobserwowano epidemii wród dzikich ptaków np w Egipcie. Wystpoway tylko takie epidemii w kurnikach. No ale przecie kady si zgodzi, e zapa przysowiowego wróbla i wstrzykn mu wirusa jest niezwykle trudno. A ABW i podobne suby, nigdy nie szukay samochodu z którego baganika podrzucono te abdzie?

 

http://torun.gazeta.pl/torun/8,35576,3198641.html

http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Ptasia_grypa_w_Toruniu_2.jpg

http://wyborcza.pl/1,76842,3196471.html

http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090114/TORUN01/889656160

https://kefir2010.wordpress.com/2012/07/27/dr-jerzy-jaskowski-medyczne-i-anty-medyczne-poglady-m-glogoczowskiego/

http://www.frech.com.pl/aktu.html

 

W zwizku z nagle i byskawicznie wprowadzon ustaw  w sierpniu 2012 roku o chorobach zakanych, naley si spodziewa ogoszenia epidemii moe grypy albo innej choroby zakanej. Obecnie nie bardzo wiadomo co  definicja choroby zakanej  konkretnie oznacza, poniewa PT Posowie raczyli wprowadzi wasn indywidualn na skal wiatow, definicj choroby zakanej.

http://www.polishclub.org/2012/07/05/franciszkanski-ruch-ekologiczny-list-otwarty-do-senatu-rp-w-sprawie-nowelizacji-ustawy-o-zapobieganiu-i-zwalczaniu-chorb-zakaznych/

http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=7058&Itemid=53

 

 

Zbliajce si wielkimi krokami zaamanie gospodarcze na pewno przyspieszy dziaania lobby szczepionkarskiego, aby póki co,  mona jeszcze si nachapa. Tak wic z prawdopodobiestwem graniczcym z pewnoci naley si przygotowa na masow reklam i propagand sekty wakcynologicznej. Jako tak si dziwnie skada, e ich celebryci maj zawsze nieograniczone moliwoci wystpowania w mass mediach zarówno pastwowych jak i prywatnych: tv,  radio i prasie. I chocia nigdzie nie podano, z jakiego powodu usuni dziennikarze tytuuj ich ekspertami, to zawsze wiemy suchajc czy ogldajc tv, e  namawia nas do  szczepie   wybitny specjalista.

 

http://korwin-mikke.pl/polska/zobacz/tusk_przygotowuje_partie_na_zalamanie_gospodarcze_w_kraju/61826

http://szczepieniakrztusiec.wordpress.com/wplyw-szczepien-przeciwkrztuscowych-na-umieralnosc-dzieci-w-polsce/

http://wyborcza.pl/1,75476,7464630,Celebryci_plota_o_nauce.html

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,10029847,Eksperci__Polska_ma_skuteczny_system_szczepien.html

http://kefir2010.wordpress.com/tag/szczepionka-dtp/

http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=6804&Itemid=53

http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=6650&Itemid=53

 

Prawda niestety nijak si ma do tych wypowiedzi i  reklam. Po pierwsze nie wiem, czy Pastwo zwrócilicie uwag, e pod reklam kadego leku jest napis: przed uyciem przeczytaj ulotk i skontaktuj si z lekarzem lub.. .. , a przy reklamach szczepionek brak takiej informacji. Czy to ma znaczy, e szczepionka nie jest lekiem?

Od 2009 roku straszy si nas , obecnie robi to take tzw.  Niezalena, wirusem grypy. Wirusów wywoujcych grypopodobne objawy  jest ponad 200,  a w szczepionce najczciej 1-3. Czyli, jeeliby nawet szczepionka dziaaa na cokolwiek pozytywnie,  to prawdopodobiestwo trafienia jest mniejsze, anieli w przysowiow szóstk w totolotka. Jak oszukiwano spoeczestwa,  co prawda podajc  za WHO,   wiadczy fakt wymylenia wirusa H1N1 w 2009 roku. Take nasi “rodzimi” specjalici powiadczali fakt odkrycia wirusa H1N1  dopiero w 2009 roku. A studentów medycyny uczono, e wirus ten po raz pierwszy zosta “odkryty” w 1976 roku w bazie wojskowej USA  w Forcie Dix w N.Jersey. Czyli z duym prawdopodobiestwem mona przypuszcza, e wyciek z laboratorium. 

Jak Pastwo pamitacie, szeroko naganiana epidemia wiskiej grypy byskawicznie ogarniaa wiat. W pomimo rzekomego odkrycia w marcu 2009 roku  ju w czerwcu ogarna 74 kraje, a w lipcu 120 krajow.  Poszczególne kraje zakupyway olbrzymie iloci szczepionek, np. Anglia zakupia 132 miliony, Francja 94 miliony, USA a 251 milionów, czyli nawet o 100 % wicej ampuek rzekomej szczepionki anieli posiaday obywateli. Np. p.Sarkozi zakupi dla Francji a 94 miliony ampuek, chocia Francja ma tylko 56 milionów ludzi. Podobnie byo z Angli i Niemcami. Czyli w sprytny sposób zrobiono skok na kas spoeczn, przelewajc z niej miliardy do prywatnych kieszeni. Z niewiadomych powodów Niezalena Gazeta zaczyna atakowa i fabrykowa dane o rzekomym braku rozsdku Polaków nie szczepicych si . Co nagle si zmienio?

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/wiska_grypa

http://www.focus.pl/newsy/zobacz/publikacje/grypa-ah1n1-objawy/

http://www.wsse.bialystok.pl/index.php/grypa-ah1n1

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/8,114910,6541129.html

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,7225859,Europejska_Agencja_ds__Lekow__slowa_Kopacz_to_populizm.html

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,7249730,Piec_razy_wiecej_zachorowan_na_grype__Na_A_H1N1_choruja.html

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,7250139,Kochanowski_do_Kopacz___Walka_z_grypa_albo_prokuratura_.html

 

Presja i reklama celebrytów wakcynologicznych [  w Polsce do najwybitniejszych naleeli m.in  prof. prof. Brydak, Buchols, dr P.Grzesiowski] bya olbrzymia na caym wiecie. Najlepszym dowodem kombinacji pozamerytorycznych s informacje podawane na stronie firmy Baxter zamieszanej w przesyanie skaonego materiau do Czech. http://translate.google.com/translate?hl=pl&prev=/search%3Fq%3DBaxter%26hl%3Dpl%26client%3Dsafari%26rls%3Den%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.baxter.com/press_room/factsheets/vaccines/pandemic_influenza.html 

 

Natychmiast skorzysta z tego nasz Instytut Zdrowia zwany Narodowym i p. prof. Brydak podniosa ceny bada wirusologicznych o 50 %, chocia nawet dziecko wie, e jak si czego wicej robi to cena jednostkowa maleje.

 

Jak zwyke szacowano z wielk przesad, e  tylko w USA umrze z powodu ptasiej grypy a  90 000 ludzi czyli ponad 250  procent wicej anieli w ubiegych latach . Obecnie wszelkie wadze zgadzaj sie z tej najgoniejszej “epidemii” nic nie pozostao z wyjtkiem szumu medialnego i podwaania autorytetu pastwa. By to bowiem najagodniejszy sezon w historii epidemii grypowych, z najmniejsz liczb zgonów i hospitalizacji. CDC twierdzi, e w USA najmniej dzieci umaro w okresie ostatnich lat. Generalnie rednio na zakaenia grypowe umiera rocznie kilkaset tysicy ludzi.

Na wisk gryp zamaro ok 500 na caym wiecie.

http://www.youtube.com/watch?v=wX4aVSlEF6k

http://www.dailymotion.com/video/xaqnew_tvp-info-szczepienia-jerzy-jaykowsk_news

http://www.tunesbaby.com/dm/?x=xas8fl

http://www.youtube.com/watch?v=FzV_bscoj_c

http://prawdaxlxpl.wordpress.com/2012/08/31/uwaga-szczepienia-dr-jerzy-jaskowski-kontra-klamliwa-dr-bucholc/

http://www.polishclub.org/2012/05/20/dr-jerzy-jaskowski-dezinformacje-prasowe-o-szczepieniach/

http://idb.nowyekran.pl/post/67097,wspolczesna-medycyna-dr-jerzy-jaskowski-cz-iii

http://www.monitor-polski.pl/dr-jerzy-jaskowski-mailem-26-lipca-2012-2221/

 

jjaskow@wp.pl

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
Top! Top!

Nasza strona korzysta z plikow cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jesli nie blokujesz tych plikow, to zgadzasz sie na ich uzycie oraz zapisanie w pamieci urzadzenia. Mozesz samodzielnie zarzadzac plikami cookies w ustawieniach przegladarki.