Strona Mirosawa Dakowskiego
Odwiedza nas 30 goci
S T A R T arrow Inne polityczne arrow szczepienia przeciw ZDROWIU arrow Znajomi krliczka czyli Flu Forum 2012
Tuesday 20 April 2021 00:51:25.32.
migawki
Lumen Christi gloriose resurgentis dissipet tenebras cordis et mentis

Chwalebne wiato Chrystusa zmartwychwstaego rozproszy ciemnoci serca i umysu

Odbierzcie to, co ponadnaturalne, a zostanie to, co nienaturalne. Chesterton.

S ludzie, którzy tak boj si mierci, e rezygnuj z ycia.

 
W Y S Z U K I W A R K A
Znajomi krliczka czyli Flu Forum 2012 Drukuj Email
Wpisa: dr Jerzy Jakowski   
20.10.2012.

Znajomi króliczka czyli “Flu Forum 2012” pani prof. Lidii Brydak

 

Dowodów na ochron osób dorosych w wieku 65 lat lub starszych brakuje

 

dr Jerzy Jakowski

cz.I

 

         Jak byo do przewidzenia, po byskawicznym przeforsowaniu ustawy w Sejmie, dajcej cakowit bezkarno  w dziaaniu sekcie wakcynologicznej tj.

 

1.   Swobodne wprowadzanie na rynek dowolnej szczepionki bez kontroli nawet Ministerstwa Zdrowia.

2.   Zupena bezkarno w publikacji - udostpnianiu informacji zarówno o zachorowaniach jak i wystpowaniu powika poszczepiennych i zgonów.

3.   Zniesienie obowizku zgaszania powika poszczepiennych przez lekarzy.

4.   Znaczco wiksze dofinansowanie bez adnej kontroli wydatków PIS. PIS bdzie sam decydowa jak szczepionk i kiedy ma sprowadzi i sam bdzie ocenia powikPole tekstowe: 100% spoeczestwa w Polsce posiado umiejtno czytania i pisania 98% nie wie zupenie w jakim celu W swojej ponad 40 letniej pracy zawodowej, kady pytany 	czowiek, twierdzi, e ma za mao pienidzy, ale nie spotkaem  czowieka, który powiedziaby, e ma za mao rozumu. Forma przed treci -filozofia azjatycka   ania i zgony bez obowizku informowania spoeczestwa.

5.   PIS bdzie móg stosowa w dowolnym momencie przymus bezporedni, nawet w przypadku podejrzenia kontaktu z zarazkami.

 

http://www.polishclub.org/2012/07/05/franciszkanski-ruch-ekologiczny-list-otwarty-do-senatu-rp-w-sprawie-nowelizacji-ustawy-o-zapobieganiu-i-zwalczaniu-chorb-zakaznych/

http://www.polishclub.org/2012/07/22/dr-jerzy-jaskowski-uwagi-do-wystapienia-sejmowego-pana-lek-med-marka-posobkiewicza-z-cy-glwnego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-nowelizacji-ustawy-o-chorobach-zakaznych/

http://www.polishclub.org/2012/09/06/dr-jerzy-jaskowski-sezon-na-leszcza-czyli-jak-oskubac-spoleczenstwo-na-szczepionke-czesc-ii/

http://www.polishclub.org/2012/09/20/dr-jerzy-jaskowski-dlaczego-sejmowa-komisja-zdrowia-tak-szybko-zalatwila-sprawe-nowelizacji-ustawy-o-szczepieniach-wywiad-z-doktorem-grzegorzem-boleslawem-piecha-wszystko-wyjasnia-cze/

http://www.polishclub.org/2012/09/25/dr-jerzy-jaskowski-celebryci-w-akcji-sekta-szczepionkarska-gazety-w-czesc-ii/

 

 

         Z t Ustaw to wogóle ciekawa sprawa. Mamy w Polsce, podobno niezaleny wymiar sprawiedliwoci z rónego rodzaju `Trybunaami, a aden nie sprawdza z urzdu poprawnoci i zgodnoci ustaw sejmowych z ustaw zasadnicz. Dlaczego? Nie czytaj? Czy wol nie ryzykowa?

 

         Z duym wic zainteresowaniem zapoznaem si z listem otwartym tego nowego tworu zwanego z zagramaniczna FLU  FORUM 2012. Ta niepolska nazwa, jeszcze w Polsce ma chyba podnie rang towarzystwa, pomimo istnienia odpowiedniej Ustawy w Jzyku Polskim.

 

http://izbapiel.org.pl/index.php?id=47&n_id=3846

 

          Ju sam skad tego samozwaczego zespou  daje duo do mylenia. Na 24 nazwiska wymienione w tym licie otwartym, tylko 4 s zwizane z medycyn, a pozostae to  redaktorzy radiowi, redaktorzy gazetowi, rzecznicy prasowi, kierownicy ds. komunikacji, przedstawiciele GUS [a 3] etc. Czyli nie chodzi o meritum tylko o pijar. Innymi sowy jest to praktyczne zastosowanie starego programu MK-ultra- Pranie Mózgu.

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/MKULTRA

http://en.wikipedia.org/wiki/Project_MKUltra

http://www.mindspring.com/~txporter/sec3.htm

http://idb.nowyekran.pl/post/67097,wspolczesna-medycyna-dr-jerzy-jaskowski-cz-iii

http://gazetawarszawska.com/2012/07/01/dr-jerzy-jaskowski-wspolczesna-medycyna-2/

http://vactruth.com/2012/10/06/chronic-fatigue-syndrome-vaccinations/

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2012/10/03/hype-vs-evidence-of-influenza-deaths.aspx

http://childhealthsafety.files.wordpress.com/2009/02/vaccines-did-not-save-us-e28093-2-centuries-of-official-statistics.pdf

 

         Taki skad zespou jednoznacznie przekada si na podzia towarzystwa na grup mówic i suchajc. Potwierdzaj to podane prace naukowe na podstawie których opracowano  ten list otwarty  [ strona 2, pierwszy akapit]. I tak na 6 przytoczonych dokumentów znajdujemy 5 prac p.prof. Lidii Brydak i jedn zagramaniczn. Czyli p. prof. Lidia Brydak zebraa znajomych, aby podnie rang swoich prac?

 

         Oczywicie zostao to okrelone jako rekomendacje polskiej grupy ekspertów w sprawie szczepie przeciw grypie z ogromn prob do rodowisk medycznych o ich jak najszersze upowszechnienie. Co postaram si , jako jeden z reprezentantów rodowiska medycznego wykona .

 List powyszy zosta przesany do 38 instytucji medycznych i zwizanych z medycyn. Upowania mnie to, albowiem yjemy w regionie cywilizacji aciskiej, a nie zbiorowych azjatyckich do sprostowania przynajmniej kilku niecisoci przed dalszym rozpowszechnianiem.

 

[ Cywilizacja aciska -cech charakterystyczn indywidualna odpowiedzialno.

cywilizacje azjatyckie- zbiorowa, rozmywana odpowiedzialno.]

 

         Najciekawsze s, jak zwykle , zaczone do listu wykresy i tabele. Obserwuje si bowiem dziwn tendencj w prezentowaniu danych, przez rozmaitego rodzaju grupy ekspertów zwizanych z handlem szczepionkami. Najczciej podaj oni bardzo wski zakres zachorowa, kilka lat, tak jak gdyby wirus grypy i szczepienia pojawiy si dopiero niedawno i bya to cakiem nowa jednostka chorobowa. No, moe dla biologa jakim jest p. profesor Lidia Brydak, jest to nowa jednostka, ale dla lekarzy znana jest od kilku pokole, a dodatkowo  suby medyczne od prawie 3 pokole stosuj w wybranych krajach  szczepionki przeciwko grypie. Po raz pierwszy bowiem oficjalnie uyto szczepionki przeciwko grypie w 1940 roku, oczywicie w wojsku. Zanotowano w tamtym sezonie najwysz w cigu ostatnich 100 lat  miertelno  w USA  wynoszc ponad 29.047  zgonów. Zwykle testuje si tego rodzaju uywki w wojsku, poniewa o wiele atwiej ukry wszelkie powikania.

 

http://www.polishclub.org/2012/09/06/dr-jerzy-jaskowski-sezon-na-leszcza-czyli-jak-oskubac-spoleczenstwo-na-szczepionke-czesc-ii/

http://www.polishclub.org/2012/09/20/dr-jerzy-jaskowski-dlaczego-sejmowa-komisja-zdrowia-tak-szybko-zalatwila-sprawe-nowelizacji-ustawy-o-szczepieniach-wywiad-z-doktorem-grzegorzem-boleslawem-piecha-wszystko-wyjasnia-cze/

http://www.polishclub.org/2012/09/25/dr-jerzy-jaskowski-celebryci-w-akcji-sekta-szczepionkarska-gazety-w-czesc-ii/

 

         Takie zaciemnianie sprawy ma jeden jedyny  cel,  pokazanie, e wprowadzana przez firm szczepionka ma istotne znaczenie w zwalczaniu rzekomego zagroenia.

Poniszy wykres  [w oryg. md] pokazuje, ostatnia epidemia bya w Polsce w 1972/73 roku. I od tej pory aden rzd, aden minister zdrowia epidemii nie ogosi. Czyli nie zanotowano adnego istotnego wzrostu, ani cikoci przebiegu choroby, ani iloci zachorowa. W przeciwnym bowiem przypadku mona by oskary narodowy Instytut Zdrowia o faszowanie danych statystycznych, a to przecie nie ley w ich interesie. Wypada zaznaczy , e tamta epidemia wybucha szczególnie u dzieci i modziey w rok po zaprzestaniu suplementacji tranem w szkoach.

Wida wic wyranie na przedstawionym wykresie, spadek zachorowa na gryp w okresie od 1970 do 2010 r..

Wystpujcy od 1976 roku wirus grypy zwany AH1N1, który wydoby si z laboratorium wojskowego USA, stanowi wg PZH a 80% zakae [ Wytyczne do szczepie PZH 2007].

 

         Przedstawione w omawianym licie otwartym wykresy wprowadzaj dodatkowo w bd czytajcego,  poniewa s sporzdzone  w niespotykany w nauce sposób. Pomieszano  zachorowania na gryp z podejrzeniem zachorowa na gryp. Jest to niespotykane w nauce faszowanie wyników.  Ju samo podanie zachorowa na gryp,  przy istnieniu ponad 200 wirusów grypy,  kae w bardzo ostrony sposób podchodzi do szczepie, poniewa szczepionka zawiera tylko 2 wirusy. Biorc pod uwag czas przygotowywania szczepionki ok 6-9 miesicy , prawdopodobiestwo trafienia na wirusa bdcego podstaw zakaenia na jakim terenie,  jest duo mniejsze anieli trafienie  w toto- lotka. Przypominam, e w toto-lotku trafiamy 6 liczbami na 36 moliwych, a w tym przypadku 2 na 200 moliwych.

         W podobny sposób samozwaczy komitet dezinformuje PT Czytelników danymi dotyczcymi zachorowa na gryp i podejrzenia zachorowa na gryp, bez podania wieku chorych i chorób wspóistniejcych. Jest to szczególnie istotne w sytuacji kiedy The Cochrane Collaboration podaje,  w opracowaniu T.Di Jeffersona i wsp.  2011 numer 8 [ The Cochrane Library ISSN 1464-780X], e wzgldu na nisk warto przedstawianych prac  dotyczcych wpywu szczepionki przeciwko grypie u osób w wieku powyej 65 lat, nie mona wycign adnych wniosków ani o korzyciach stosowania takich szczepie, ani o bezpieczestwo tych szczepie.

Przeprowadzona meta-analiza 5.707 artykuów opublikowanych w latach 1967 do 2011 roku wykazaa, e tylko 31 kwalifikowao si do dalszej analizy, czyli byy wykonane zgodnie z zasadami prac naukowych. To znaczy, e ponad 5676 prac nie byo pracami tylko reklamówkami przemysu farmaceutycznego, a wic nie powinny by wogóle rozpatrywane.

 

         Zastanawiajce jest równie to, e  PT Autorzy/autorka tego listu otwartego, [trudno przyj, aby opracowali go dziennikarze] podajc caa mas tabel dotyczcych sprzeday szczepionek, hospitalizacji osób  itd. nie umiaa poda ile z tych osób w poszczególnym wieku trafiajc do szpitala wczeniej zostao zaszczepionych? Przecie od kilku lat wykonuje si apanki starszych osób, szczególnie w domach opieki i starców, szczepic za darmo

 

http://www.rynekzdrowia.pl/Uslugi-medyczne/Radom-seniorzy-w-kolejce-po-bezplatna-szczepionke,124382,8.html

http://www.rynekzdrowia.pl/Prawo/Wlochy-sledztwo-ws-korupcyjnych-powiazan-lekarzy-i-firmy-farmaceutycznej,124377,2.html

 

         Jest to bardzo istotny problem w wietle  opublikowanych bada kanadyjskich. Dr Danuta Skowrosky z Centrum Kontroli Chorób BC [ jak najbardziej pastwowa instytucja] stwierdzia, e ludzie zaszczepieni w  w 2008 roku chorowali  dwa razy czciej  w nastpnym roku 2009. Nie dowierzajc statystyce, dr D. Skowrosky przeprowadzia eksperyment na fretkach, zwierztach bdcych modelem dowiadczalnym zachorowa czowieka na gryp. Eksperyment ten niestety potwierdzi dane statystyczne.

 

         Powtórzono badania w nastpnych latach.  Potwierdzaj  one zwizek szczepie przeciwko grypie ze wzrostem zachorowa w nastpnym roku.

Autorzy stwierdzaj jednoznacznie, e istnieje zasadnicza rónica pomidzy naturalnie nabyt odpornoci,  a rzekomo poszczepienn.

Ciekawe dlaczego podobnych obserwacji nie móg przeprowadzi zespó ekspertów ds. grypy w Polsce opacany przecie przez podatnika?

 

         Jeszcze bardziej na bakier w faktami stoj zalecenia tego samozwaczego komitetu ekspertów.

I tak komitet zaleca szczepienie dzieci od  6 do 35 miesica ycia.

Cochrane databases Syst Rev ju w 2006 roku Jan 25 (1) udowodni po przeanalizowaniu 263.987 dzieci , e stosowanie szczepionki u dzieci poniej drugiego roku ycia bya podobna do placebo, czyli adna.

Po placebo nikt nie obserwowa zgonów ani powika.

 

 

         Podobnie Komitet pani prof L. Brydak zaleca stosowanie szczepie szczególnie u ludzi starszych.

A co mówi w tym wzgldzie nauka?. Cytowana ju Cochrane Databases of Syst Rev. 2010. 7 pa 2009  : Ze wzgldu na nisk jako prac dotyczcych wpywu szczepie przeciwko grypie na osoby w wieku starszym, adnych wniosków dotyczcych wpywu szczepie na osoby powyej 65 roku ycia  lub starszych nie mona wycign.

 

         W innych pracach pisz si wprost, e warto szczepie osób po 50 roku ycia jest taka sama jak mycie rk, ale 100 razy tasza.

 

W The Lancet Infectious Diseases V12 iss1 str.36-44 01.2012  Skuteczno i efektywno szczepionek przeciw grypie: przegld systematyczny i metaanaliza

Po przeanalizowaniu 5707 artykuów [ tylko 17 byo randomizowanych] PT Autorzy doszli do wniosków:

Szczepionki przeciw grypie mog zapewni umiarkowan ochron przed grup potwierdzon wirusologicznie!  tylko!

Dowodów na ochron osób dorosych w wieku 65 lat lub starszych brakuje

 dr Jerzy Jakowski  jjaskow@wp.pl  SFMRM

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
Top! Top!

Nasza strona korzysta z plikow cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jesli nie blokujesz tych plikow, to zgadzasz sie na ich uzycie oraz zapisanie w pamieci urzadzenia. Mozesz samodzielnie zarzadzac plikami cookies w ustawieniach przegladarki.