Strona Mirosława Dakowskiego
Odwiedza nas 85 go¶ci
S T A R T arrow Społeczeństwo arrow szczepienia przeciw ZDROWIU arrow Znajomi króliczka czyli Flu Forum 2012
Thursday 25 February 2021 10:53:43.32.
migawki

Różaniec za Ojczyznę przy grobie błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki

W ¶rodę 24-go, pi±tek 26-go i sobotę 27-go Suche Dni Wielkiego Postu.

Nie podaj± statystyki zgonów na covid osób, które już zaszczepiono i nabrały rzekomej odporno¶ci.

  W styczniu otworzono na tej stronie [czy przeczytano do końca i ze zrozumieniem?] dwa miliony 84 tysi±ce artykułów. Kolejny rekord. Propagujcie więc, proszę, szczeg. w¶ród znajomych przestraszonych i trac±cych nadzieję. Powinna im pomóc. Żeby¶my w lutym wyrównali tę liczbę, a będzie o 10% dni mniej...

  My obecnie zachowujemy się często jak w ariergardzie pobitej armii, a to Awangarda Zwycięstwa, kiedy nast±pi ten przełom - zależy od nas.

                                                                                                     Ja mam zamiar się zaszczepić. Ale tylko przez telefon. Tak, jak mnie lecz±, tak będę się szczepił
 
W Y S Z U K I W A R K A
Znajomi króliczka czyli Flu Forum 2012 Drukuj Email
Wpisał: dr Jerzy Ja¶kowski   
20.10.2012.

Znajomi króliczka czyli “Flu Forum 2012” pani prof. Lidii Brydak

 

Dowodów na ochronę osób dorosłych w wieku 65 lat lub starszych brakuje

 

dr Jerzy Jakowski

cz.I

 

         Jak było do przewidzenia, po błyskawicznym przeforsowaniu ustawy w Sejmie, daj±cej całkowit± bezkarno¶ć  w działaniu sekcie wakcynologicznej tj.

 

1.   Swobodne wprowadzanie na rynek dowolnej szczepionki bez kontroli nawet Ministerstwa Zdrowia.

2.   Zupełna bezkarno¶ć w publikacji - udostępnianiu informacji zarówno o zachorowaniach jak i występowaniu powikłań poszczepiennych i zgonów.

3.   Zniesienie obowi±zku zgłaszania powikłań poszczepiennych przez lekarzy.

4.   Znacz±co większe dofinansowanie bez żadnej kontroli wydatków PIS. PIS będzie sam decydował jak± szczepionkę i kiedy ma sprowadzić i sam będzie oceniał powikPole tekstowe: 100% społeczeństwa w Polsce posiadło umiejętno¶ć czytania i pisania 98% nie wie zupełnie w jakim celu W swojej ponad 40 letniej pracy zawodowej, każdy pytany 	człowiek, twierdził, że ma za mało pieniędzy, ale nie spotkałem  człowieka, który powiedziałby, że ma za mało rozumu. Forma przed tre¶ci± -filozofia azjatycka   łania i zgony bez obowi±zku informowania społeczeństwa.

5.   PIS będzie mógł stosować w dowolnym momencie przymus bezporedni, nawet w przypadku podejrzenia kontaktu z zarazkami.

 

http://www.polishclub.org/2012/07/05/franciszkanski-ruch-ekologiczny-list-otwarty-do-senatu-rp-w-sprawie-nowelizacji-ustawy-o-zapobieganiu-i-zwalczaniu-chorb-zakaznych/

http://www.polishclub.org/2012/07/22/dr-jerzy-jaskowski-uwagi-do-wystapienia-sejmowego-pana-lek-med-marka-posobkiewicza-z-cy-glwnego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-nowelizacji-ustawy-o-chorobach-zakaznych/

http://www.polishclub.org/2012/09/06/dr-jerzy-jaskowski-sezon-na-leszcza-czyli-jak-oskubac-spoleczenstwo-na-szczepionke-czesc-ii/

http://www.polishclub.org/2012/09/20/dr-jerzy-jaskowski-dlaczego-sejmowa-komisja-zdrowia-tak-szybko-zalatwila-sprawe-nowelizacji-ustawy-o-szczepieniach-wywiad-z-doktorem-grzegorzem-boleslawem-piecha-wszystko-wyjasnia-cze/

http://www.polishclub.org/2012/09/25/dr-jerzy-jaskowski-celebryci-w-akcji-sekta-szczepionkarska-gazety-w-czesc-ii/

 

 

         Z t± Ustaw± to wogóle ciekawa sprawa. Mamy w Polsce, podobno niezależny wymiar sprawiedliwoci z różnego rodzaju `Trybunałami, a żaden nie sprawdza z urzędu poprawnoci i zgodnoci ustaw sejmowych z ustaw± zasadnicz±. Dlaczego? Nie czytaj±? Czy wol± nie ryzykować?

 

         Z dużym więc zainteresowaniem zapoznałem się z listem otwartym tego nowego tworu zwanego z zagramaniczna FLU  FORUM 2012. Ta niepolska nazwa, jeszcze w Polsce ma chyba podnie¶ć rangę towarzystwa, pomimo istnienia odpowiedniej Ustawy w Języku Polskim.

 

http://izbapiel.org.pl/index.php?id=47&n_id=3846

 

          Już sam skład tego samozwańczego zespołu  daje dużo do mylenia. Na 24 nazwiska wymienione w tym licie otwartym, tylko 4 s± zwi±zane z medycyn±, a pozostałe to  redaktorzy radiowi, redaktorzy gazetowi, rzecznicy prasowi, kierownicy ds. komunikacji, przedstawiciele GUS [aż 3] etc. Czyli nie chodzi o meritum tylko o pijar. Innymi słowy jest to praktyczne zastosowanie starego programu MK-ultra- Pranie Mózgu.

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/MKULTRA

http://en.wikipedia.org/wiki/Project_MKUltra

http://www.mindspring.com/~txporter/sec3.htm

http://idb.nowyekran.pl/post/67097,wspolczesna-medycyna-dr-jerzy-jaskowski-cz-iii

http://gazetawarszawska.com/2012/07/01/dr-jerzy-jaskowski-wspolczesna-medycyna-2/

http://vactruth.com/2012/10/06/chronic-fatigue-syndrome-vaccinations/

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2012/10/03/hype-vs-evidence-of-influenza-deaths.aspx

http://childhealthsafety.files.wordpress.com/2009/02/vaccines-did-not-save-us-e28093-2-centuries-of-official-statistics.pdf

 

         Taki skład zespołu jednoznacznie przekłada się na podział towarzystwa na grupę mówi±c± i słuchaj±c±. Potwierdzaj± to podane prace naukowe na podstawie których opracowano  ten list otwarty  [ strona 2, pierwszy akapit]. I tak na 6 przytoczonych dokumentów znajdujemy 5 prac p.prof. Lidii Brydak i jedn± zagramaniczn±. Czyli p. prof. Lidia Brydak zebrała znajomych, aby podnie rangę swoich prac?

 

         Oczywicie zostało to okrelone jako rekomendacje polskiej grupy ekspertów w sprawie szczepień przeciw grypie z ogromn± prob± do rodowisk medycznych o ich jak najszersze upowszechnienie. Co postaram się , jako jeden z reprezentantów rodowiska medycznego wykonać .

 List powyższy został przesłany do 38 instytucji medycznych i zwi±zanych z medycyn±. Upoważnia mnie to, albowiem żyjemy w regionie cywilizacji łacińskiej, a nie zbiorowych azjatyckich do sprostowania przynajmniej kilku niecisłoci przed dalszym rozpowszechnianiem.

 

[ Cywilizacja łacińska -cech± charakterystyczn± indywidualna odpowiedzialno¶ć.

cywilizacje azjatyckie- zbiorowa, rozmywana odpowiedzialno¶ć.]

 

         Najciekawsze s±, jak zwykle , zał±czone do listu wykresy i tabele. Obserwuje się bowiem dziwn± tendencję w prezentowaniu danych, przez rozmaitego rodzaju grupy ekspertów zwi±zanych z handlem szczepionkami. Najczę¶ciej podaj± oni bardzo w±ski zakres zachorowań, kilka lat, tak jak gdyby wirus grypy i szczepienia pojawiły się dopiero niedawno i była to całkiem nowa jednostka chorobowa. No, może dla biologa jakim jest p. profesor Lidia Brydak, jest to nowa jednostka, ale dla lekarzy znana jest od kilku pokoleń, a dodatkowo  służby medyczne od prawie 3 pokoleń stosuj± w wybranych krajach  szczepionki przeciwko grypie. Po raz pierwszy bowiem oficjalnie użyto szczepionki przeciwko grypie w 1940 roku, oczywicie w wojsku. Zanotowano w tamtym sezonie najwyższ± w ci±gu ostatnich 100 lat  miertelno¶ć  w USA  wynosz±c± ponad 29.047  zgonów. Zwykle testuje się tego rodzaju używki w wojsku, ponieważ o wiele łatwiej ukryć wszelkie powikłania.

 

http://www.polishclub.org/2012/09/06/dr-jerzy-jaskowski-sezon-na-leszcza-czyli-jak-oskubac-spoleczenstwo-na-szczepionke-czesc-ii/

http://www.polishclub.org/2012/09/20/dr-jerzy-jaskowski-dlaczego-sejmowa-komisja-zdrowia-tak-szybko-zalatwila-sprawe-nowelizacji-ustawy-o-szczepieniach-wywiad-z-doktorem-grzegorzem-boleslawem-piecha-wszystko-wyjasnia-cze/

http://www.polishclub.org/2012/09/25/dr-jerzy-jaskowski-celebryci-w-akcji-sekta-szczepionkarska-gazety-w-czesc-ii/

 

         Takie zaciemnianie sprawy ma jeden jedyny  cel,  pokazanie, że wprowadzana przez firmę szczepionka ma istotne znaczenie w zwalczaniu rzekomego zagrożenia.

Poniższy wykres  [w oryg. md] pokazuje, ostatnia epidemia była w Polsce w 1972/73 roku. I od tej pory żaden rz±d, żaden minister zdrowia epidemii nie ogłosił. Czyli nie zanotowano żadnego istotnego wzrostu, ani ciężkoci przebiegu choroby, ani iloci zachorowań. W przeciwnym bowiem przypadku można by oskarżyć narodowy Instytut Zdrowia o fałszowanie danych statystycznych, a to przecież nie leży w ich interesie. Wypada zaznaczyć , że tamta epidemia wybuchła szczególnie u dzieci i młodzieży w rok po zaprzestaniu suplementacji tranem w szkołach.

Widać więc wyraĽnie na przedstawionym wykresie, spadek zachorowań na grypę w okresie od 1970 do 2010 r..

Występuj±cy od 1976 roku wirus grypy zwany AH1N1, który wydobył się z laboratorium wojskowego USA, stanowi wg PZH aż 80% zakażeń [ Wytyczne do szczepień PZH 2007].

 

         Przedstawione w omawianym licie otwartym wykresy wprowadzaj± dodatkowo w bł±d czytaj±cego,  ponieważ s± sporz±dzone  w niespotykany w nauce sposób. Pomieszano  zachorowania na grypę z podejrzeniem zachorowań na grypę. Jest to niespotykane w nauce fałszowanie wyników.  Już samo podanie zachorowań na grypę”,  przy istnieniu ponad 200 wirusów grypy,  każe w bardzo ostrożny sposób podchodzić do szczepień, ponieważ szczepionka zawiera tylko 2 wirusy. Bior±c pod uwagę czas przygotowywania szczepionki ok 6-9 miesięcy , prawdopodobieństwo trafienia na wirusa będ±cego podstaw± zakażenia na jakim terenie,  jest dużo mniejsze aniżeli trafienie  w toto- lotka. Przypominam, że w toto-lotku trafiamy 6 liczbami na 36 możliwych, a w tym przypadku 2 na 200 możliwych.

         W podobny sposób samozwańczy komitet dezinformuje PT Czytelników danymi dotycz±cymi zachorowań na grypę i podejrzenia zachorowań na grypę, bez podania wieku chorych i chorób współistniej±cych. Jest to szczególnie istotne w sytuacji kiedy The Cochrane Collaboration podaje,  w opracowaniu T.Di Jeffersona i wsp.  2011 numer 8 [ The Cochrane Library ISSN 1464-780X], że względu na nisk± warto¶ć przedstawianych prac  dotycz±cych wpływu szczepionki przeciwko grypie u osób w wieku powyżej 65 lat, nie można wyci±gn±ć żadnych wniosków ani o korzyciach stosowania takich szczepień, ani o bezpieczeństwo tych szczepień.

Przeprowadzona meta-analiza 5.707 artykułów opublikowanych w latach 1967 do 2011 roku wykazała, że tylko 31 kwalifikowało się do dalszej analizy, czyli były wykonane zgodnie z zasadami prac naukowych. To znaczy, że ponad 5676 prac nie było pracami tylko reklamówkami przemysłu farmaceutycznego, a więc nie powinny być wogóle rozpatrywane.

 

         Zastanawiaj±ce jest również to, że  PT Autorzy/autorka tego listu otwartego, [trudno przyj±ć, aby opracowali go dziennikarze] podaj±c cała masę tabel dotycz±cych sprzedaży szczepionek, hospitalizacji osób  itd. nie umiała podać ile z tych osób w poszczególnym wieku trafiaj±c do szpitala wczeniej zostało zaszczepionych? Przecież od kilku lat wykonuje się łapanki starszych osób, szczególnie w domach opieki i starców, szczepi±c za darmo

 

http://www.rynekzdrowia.pl/Uslugi-medyczne/Radom-seniorzy-w-kolejce-po-bezplatna-szczepionke,124382,8.html

http://www.rynekzdrowia.pl/Prawo/Wlochy-sledztwo-ws-korupcyjnych-powiazan-lekarzy-i-firmy-farmaceutycznej,124377,2.html

 

         Jest to bardzo istotny problem w wietle  opublikowanych badań kanadyjskich. Dr Danuta Skowrońsky z Centrum Kontroli Chorób BC [ jak najbardziej państwowa instytucja] stwierdziła, że ludzie zaszczepieni w  w 2008 roku chorowali  dwa razy czę¶ciej  w następnym roku 2009. Nie dowierzaj±c statystyce, dr D. Skowrońsky przeprowadziła eksperyment na fretkach, zwierzętach będ±cych modelem dowiadczalnym zachorowań człowieka na grypę. Eksperyment ten niestety potwierdził dane statystyczne.

 

         Powtórzono badania w następnych latach.  Potwierdzaj±  one zwi±zek szczepień przeciwko grypie ze wzrostem zachorowań w następnym roku.

Autorzy stwierdzaj± jednoznacznie, że istnieje zasadnicza różnica pomiędzy naturalnie nabyt± odpornoci±,  a rzekomo poszczepienn±.

Ciekawe dlaczego podobnych obserwacji nie mógł przeprowadzić zespół ekspertów ds. grypy w Polsce opłacany przecież przez podatnika?

 

         Jeszcze bardziej na bakier w faktami stoj± zalecenia tego samozwańczego komitetu ekspertów.

I tak komitet zaleca szczepienie dzieci od  6 do 35 miesi±ca życia.

Cochrane databases Syst Rev już w 2006 roku Jan 25 (1) udowodnił po przeanalizowaniu 263.987 dzieci , że stosowanie szczepionki u dzieci poniżej drugiego roku życia była podobna do placebo, czyli żadna.

Po placebo nikt nie obserwował zgonów ani powikłań.

 

 

         Podobnie Komitet pani prof L. Brydak zaleca stosowanie szczepień szczególnie u ludzi starszych.

A co mówi w tym względzie nauka?. Cytowana już Cochrane Databases of Syst Rev. 2010. 7 paż 2009  : Ze względu na nisk± jako¶ć prac dotycz±cych wpływu szczepień przeciwko grypie na osoby w wieku starszym, żadnych wniosków dotycz±cych wpływu szczepień na osoby powyżej 65 roku życia  lub starszych nie można wyci±gn±ć.

 

         W innych pracach piszę się wprost, że warto¶ć szczepień osób po 50 roku życia jest taka sama jak mycie r±k, ale 100 razy tańsza.

 

W The Lancet Infectious Diseases V12 iss1 str.36-44 01.2012  Skuteczno¶ć i efektywno¶ć szczepionek przeciw grypie: przegl±d systematyczny i metaanaliza

Po przeanalizowaniu 5707 artykułów [ tylko 17 było randomizowanych] PT Autorzy doszli do wniosków:

Szczepionki przeciw grypie mog± zapewnić umiarkowan± ochronę przed grup± potwierdzon± wirusologicznie!  tylko!

Dowodów na ochronę osób dorosłych w wieku 65 lat lub starszych brakuje

 dr Jerzy Jakowski  jjaskow@wp.pl  SFMRM

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Top! Top!

Nasza strona korzysta z plikow cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jesli nie blokujesz tych plikow, to zgadzasz sie na ich uzycie oraz zapisanie w pamieci urzadzenia. Mozesz samodzielnie zarzadzac plikami cookies w ustawieniach przegladarki.