Strona Mirosława Dakowskiego
Odwiedza nas 59 go¶ci
S T A R T arrow Społeczeństwo arrow szczepienia przeciw ZDROWIU arrow Znajomi króliczka czyli pani prof. Lidii Brydak cz.II
Thursday 27 February 2020 13:19:16.28.
W Y S Z U K I W A R K A
Znajomi króliczka czyli pani prof. Lidii Brydak cz.II Drukuj Email
Wpisał: dr Jerzy Ja¶kowski   
20.10.2012.

Znajomi króliczka czyli pani prof. Lidii Brydak cz.II

 

 

dr Jerzy Jakowski

cz.II

 

         Jak wiadomo, pani prof. Lidia Brydak natychmiast po ogłoszeniu pandemii wińskiej grypy przez WHO w 2009 roku,  podniosła ceny badań  wirusologicznych o 50 %, do ponad 350 złotych za jedno badanie. Koszt leczenia  grypy zamyka się kwot± ok. 20 złotych.

 

I dalej, cytowany  The Lancet stwierdza:

“Taka ochrona poszczepienna, jest znacznie mniejsza lub nieobecna w pewnych porach roku. Brakuje dowodów ochrony szczepionki  dla dorosłych szczególnie po 65 roku życia

 

         I teraz można zrozumieć dlaczego p. prof. L.Brydak nie podaje danych dotycz±cych ile osób zaszczepionych zachorowało,  oraz dlaczego miesza grypę z podejrzeniem grypy. Te setki rzekomo chorych nagle by zmalały i cały wysiłek napędzania strachu,  diabli by wzięli.

 

         Jeszcze większym zaskoczeniem jest praca, opublikowana także w The Lancet.  Autorzy przebadali 13 095 osób nieszczepionych i okazało się, że na grypę zachorowało tylko 357 osób czyli 2.7%. Bior±c pod uwagę najbardziej pozytywn± pracę chwal±c± szczepionki to okazuje się, że  na każde 100 osób zaszczepionych tak naprawdę zachoruje tylko o ok. 1 osoba mniej. Przy jakich kosztach.

 

Stosowanie szczepionek nie miało wpływu na liczbę osób hospitalizowanych lub liczbę opuszczonych dni roboczych , ale spowodowało przynajmniej jeden przypadek wyst±pienia zespołu Guilliana - Barre [GBS] [ Ciężkie powikłania neurologiczne mog±ce prowadzić do paraliżu na  milion injekcji, czyli na  ok. 300 tysięcy zaszczepionych.

W zwi±zku z tym nasuwa się pytanie, czy  warto ryzykować zdrowie i życiem ludzi w celu uniknięcia jednego przypadku zachorowania na grypę na 100 zaszczepionych?. Szczególnie kiedy wiadomo, że np. w Japonii zanotowano 56 przypadków zgonów.

 

         No,  ale oczywicie ten samozwańczy komitet zapomniał podać jakie straty w wyniku powikłań poniesie społeczeństwo w wyniku szczepień. Podkrelamy, że w szczepionkach przeciwko grypie jest rtęć i  to w dawce wielokrotnie przekraczaj±cej dozwolone normy i w dodatku podawana bezporednio do krwiobiegu.

 


Zawarto¶ć rtęci w szczepionce przeciwko grypie:

 

[w oryg. Wykres. MD]

 

 

         Poza tym, pojawiły się prace wskazuj±ce, że wskaĽnik umieralnoci niemowl±t, będ±cy jednym z parametrów zdrowia społeczeństwa, zdecydowanie się pogarsza wraz ze wzrostem liczby szczepień wykonywanych w danym państwie.  Jak to przyznał CDC ,  kraje które ograniczaj± liczbę szczepień np: Singapur, Szwecja czy Japonia maj± zdecydowanie niższy wskaĽniki umieralnoci niemowl±t,  aniżeli USA.   W USA obecnie dzieci dostaj± aż 26 szczepionek w ci±gu roku. Względna pozycja Stanów Zjednoczonych  w stosunku do krajów o najniższych wskaĽnikach miertelnoci wydaje się pogarszać.

Najciekawsza jest uwaga zawarta w ulotkach informacyjnych szczepień: Nie jest wiadome, czy szczepionki mog± powodować uszkodzenie płodu u kobiety w ci±ży lub wpłyn±ć  na zdolno¶ć rozrodcz±”.

W bazie VAERS znajduj± się dane dotycz±ce 6 urodzeń martwych dzieci oraz 17 spontanicznych poronień  [SAB] spowodowanych szczepieniami.

 

         Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że włanie prasa doniosła o olbrzymich karach jakie musz± płacić producenci szczepionek za łapówkarstwo w krajach Europy ¦rodkowej. I tak Departament Sprawiedliwoci  USA skazał głównego producenta szczepionek GKS na zapłacenie ponad 3.5 miliarda dolarów. W Polsce czytamy, że CBA sprawdza, kto z polskich lekarzy brał,  a przecie wystarczyło poprosić USA o dane z postępowania Departamentu Sprawiedliwoci USA .

Proszę zauważyć, że to tylko jedna firma, a tych firm jest kilka, co najmniej 4 na rynku Polskim. Jakie szerokie pole do zagospodarowania?

http://www.gsk.com.pl/Aktualnosc_media.html?aid=395

http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/629900,usa_glaxosmithkline_zaplaci_rzadowi_za_naduzycia_3_mld_usd.html

http://nowyobywatel.pl/2012/07/07/spoleczna-nieodpowiedzialnosc-biznesu/

http://www.rynekzdrowia.pl/Prawo/Wlochy-sledztwo-ws-korupcyjnych-powiazan-lekarzy-i-firmy-farmaceutycznej,124377,2.html

 

         Wiadomo także, że firma GSK pomimo kar, a może włanie dlatego, doszła do porozumienia z  ¦wiatow± Organizacj± Zdrowia [czyjego] i została oficjalnym koordynatorem produkcji szczepionek na następne epidemie. Bardzo ciekawe jest uzasadnienie WHO. GSK wniosła istotny wkład w zarz±dzanie epidemi± AH1N1 poprzez darowizny szczepionek ,  dodajmy nie sprzedanych na rynku europejskim i przerzuconych ich w ramach pomocy do Afryki.  Problem jest taki, że w Afryce praktycznie grypa nie występuje. Ale skoro maj± być przeterminowane i wyrzucane, to lepiej kogokolwiek zaszczepić otrzymuj±c dodatkow± zapłatę z WHO.

http://portalwiedzy.onet.pl/4868,31980,1569583,1,czasopisma.html

 

         Kolejn± ciekawostk± jest zainteresowanie wielk± iloci± szczepionki przez Pentgon, jak wiadomo instytucję wojskow±. A jeszcze większe zdziwienie budzi fakt zajęcia się szczepionkami instytucji zwanej DARPA.

 

http://www.darpa.mil/

http://en.wikipedia.org/wiki/DARPA

http://pl.wikipedia.org/wiki/Defense_Advanced_Research_Projects_Agency

 

         Jest to praktycznie nieznana w Polsce instytucja, ale maj±ce ogromne znaczenie w nauce i przemyle wiatowym.  DARPA czyli Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych podlegaj±ca Pentagonowi i  pracuje nad nowymi rodzajami broni. Jej osi±gnięciami s± np. Drony. Jeżeli więc DARPA zajmuje się szczepionkami to wygl±da to na nowy rodzaj broni biologicznej. No a wiadomo, że broń trzeba testować przed użyciem.

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Broń_biologiczna

http://www.vismaya-maitreya.pl/teorie_spiskowe_bron_biologiczna_byla_testowana_na_milionach_brytyjczykow.html

http://www.pfm.com.pl/new/str4.php5?id1=61&id2=&id3=&id4=1044

 

http://raynold.prv.pl/pl/001/005/003/

 

PS. z ostatniej chwili : Jak podało włoskie ministerstwo  musiano wycofać szczepionki przeciwko grypie Inflexal V z powodu skażenia.

Podobnie Departament Zdrowia Hong-Kongu zalecił wycofanie wszystkich partii szczepionki przeciwko grypie przeznaczonej na sezon 2012/2013. Dwie partie szczepionek wyprodukowanych w szwajcarskiej fabryce były skażone bakteriami.

Jest to podobna sytuacja do słynnego skażenia szczepionki firmy Baxter.

Portugalski Instytut Leków i Produktów Zdrowotnych Infarmed prewencyjne zawiesił w trybie pilnym użycie serii dwóch rodzajów szczepionek dla niemowl±t, wykorzystywanych także w Polsce - donosi polskieradio.pl.

http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/570853,Szczepionki-dla-dzieci-wycofane…

http://www.rynekzdrowia.pl/Uslugi-medyczne/Wlochy-resort-zdrowia-wycofal-partie-szczepionek-przeciwko-grypie,124349,8.html

 

              Poniżej podam kilka szczepionek  rozprowadzanych w Polsce zawieraj±cych, pomimo zapewnień Narodowego Instytutu Zdrowia o niestosowaniu rtęci w szczepionkach będ±cych w obrocie w Polsce rtęć lub aluminiu:

 

1.    Infantrix DTaP  szczepionka  przeciwko błonicy, krztucowi, tężcowi- zawiera aluminiu. producent GSK

2.     Tripacel  dawniej-  deperte zawiera aluminium oraz fenoksyetanol -producent Sanofilpasteur

3.    Td-pur   j/w  zawiera aluminium producent Imed S.A.

4.    Poli-Sabin     “przeciwko” polio zawiera Polisorbat 80 oraz magnez , producent GSK

5.    Imovax polo przeciwko  polio   zawiera fenoksyetylen oraz formaldehyd [zwi±zek stosowany w konserwacji trupów]  producent Sanofil Pasteur

6.    Prevenar 13   szeroko reklamowana szczepionka przeciwko pneumokokom[ czylidawniejszej dwoince zapalenia płuc , chorobie XIX wieku. zawiera Polisorbat 80, Aluminium -producent Pfizer

7.    Neis Vac C      także obecnie w modzie przeciwko meningokok± zawiera aluminium -producent Baxter.

8.    Euvax B         “ przeciwko” WZW B  dla dzieci zawiera aluminium -producent LG Sciences Pland Sp.oo.

9.    Euvax B             przeciwko WZW B dla dorosłych zawiera aluminium -producent LG Life Science Poland Sp.oo

10.Engerix B       przeciwko WZWB dla dorosłych zawiera aluminium  producent GSK

11.Synflorix       “przeciwko” pneumokokom  zawiera luminium producent GSK.

 

 

Tak więc należy przygotować sie na masowe pranie mózgów szczególnie, że wymienione 4 firmy ruszyły do ataku m.inn poprzez sponsorowanie rozmaitych konferencji zwanych dla uzasadnienia naukowymi. Przecież musz± sobie odbić te kary nałożone w USA.

 

PS.1    DO DNIA DZISIEJSZEGO  BRAK JAKIEJKOLWIEK INFORMACJI, NA JAKIEJ PODSTAWIE I KTO PERSONALNIE DECYDUJE O UMIESZCZENIU DANEJ SZCZEPIONKI NA LI¦CIE SZCZEPIEŃ OBOWIˇZKOWYCH!

 

PS.2    Drzewiej, lekarze wymieniali uwagi na tematy medyczne, na stronach branżowych wydawnictw. Od ok. 20 lat brak polskich czasopism medycznych uniemożliwia tak± wymianę. Jedynym sposobem poinformowania społeczeństwa jest internet.

 

PS.3 Od miesi±ca maja 2012 roku, ginie w internecie cała masa publikacji pojawia się tekst : strona error, albo pojawiaj± się napisy W twoim kraju zabronione. No ale oczywicie żadnej cenzury nie ma!

 

http://www.filmweb.pl/film/Sezon+na+leszcza-2000-1446 Wszelkie podobieństwo do filmu p. Bogumila Lindy jest przypadkowe

Nowe spojrzenie na powi±zanie układu odpornociowego i snu. Mercola.com. 04.sierpnia 2012

Epidemiologia grypy; Virologu Journal 2008.5.29

Justyna Socha,epidemia niertafnych analogii.. Nowa Debata ; 14 marca 2012

Antyszczepionkowa panika w internecie;Wirtualna Polska 16.07.2012,

 JJ Cannell, Epidemia Grypy i witamina D ; www.mwdiacalnewstoday; 15.09.2006

Co jest w szczepionkach przeciwko grypie, mog±ce powodować niepłodno¶ć; Mercola com. 18 paĽdziernik 2010,

Blaylock, Niebezpieczeństwa podawania szczepionek kobietom w ci±ży i małym dzieciom, Newsmax Health 12 paĽdziernik 2009,

M.Górnicki, Dlaczego nie szczepię się przeciwko grypie, Gazeta Lekarska  18.06.2011

Zapobieganie zachorowaniom na grypę Zalecenia komitetu Doradczego ds Szczepień Ochronnych, Medycyna Praktyczna05.03.2009

Johnson&Johnson przekupuje lekarzy w Polsce, Grecji i Rumunii; PAP 11.04.2001.

M.Urashima et all. Badania z randominacj±, suplementacji witaminy D w celu zapobiegania grypie sezonowej w wieku szkolnym American scientis for Nutrition www. centrumin.ac.jp.jakUMIN000001373

Jefferson T.Szczepionka w zapobieganiu grypie u osób starszych The Cochrane Callaboration 2011.8,

Jefferson et all. Cochrane Database Sys,Rev. 2010.07.07 Roma

Connell JJ et all. Epidemiologia grypy a witamina D. Epidemiol.Infect.2006.grudzień,134,1149-40

Immunologia Trop.J.Med.2011;2011,706304 maj05,

Smith S et all. Szczepionki w zapobieganiu grypie u zdrowych dzieci, Cochrane Database Syst.Rev.2008.(2). CD004879

Medical Journal of Ausralia", 18.11.1967 roku)

Medical Journal of Ausralia", 9,02.1952 r

Zarazy,%20które%20dziesi±tkowały%20ludzko¶ć.webarchive

Joseph R. Fitchett MSc DHMSA DPMSA

Imperial College ool Sch Zdrowia Publicznego, Londo n Ospa%20XIX%20Anglia.webarchive

Miller N,7 reasons schools should NOT mandate vaccines NAtural News.com 2011.lipiec 14

 Adams M,

The 1918 Influenza Pandemic, Vaccines and Flu Shots Natural News.com.2009.marzec 03

Tomljenovic L , Shaw CA .;Adiuwanty szczepionkowe aluminiowe: Czy s± bezpieczne?Curr Med Chem. 2011, 18 (17) :2630-7.

; Aluminium ;Medy-%20środowisko-szczepienia/Aluminium%20(chemiczne)%20-%20Choroby%20-%20CTD.html

http://australiansceptics.com/2012/05/20/153/

http://australiansceptics.com/2012/05/16/why-autism-research-goes-nowhere-the-researchers-who-takes-us-down-all-the-blind-alleys/

Wymylanie Medycznej rzeczywistoci http://australiansceptics.com/category/conflict-of-interest/

Szczepienia, http://australiansceptics.com/category/vaccination/

Vaccines and Immunization References and Research Citations Vaccines Have Been Linked to Leukemias and Lymphomas:

31.Bichel, Post-vaccinial Lymphadenitis Developing into Hodgkins Disease, Acta Med Scand, 1976, Vol 199, p523-525.

32.Stewart, AM, et al, Aetiology of Childhood Leukaemia, Lancet, 16 Oct, 1965, 2:789-790. [Listed under Vaccine Adverse Reactions.]

33.Glathe, H et al, Evidence of Tumorigenic Activity of Candidate Cell Substrate in Vaccine Production by the Use of Anti-Lymphocyte Serum, Development Biol Std, 1977, 34:145-148.

34.Bolognesi, DP, Potential Leukemia Virus Subunit Vaccines: Discussion, Can Research, Feb 1976, 36(2 pt 2):655-656.

35.Colon, VF, et al, Vaccinia Necrosum as a Clue to Lymphatic Lymphoma, Geriatrics, Dec 1968, 23:81-82.

36.Park-Dincsoy, H et al, Lymphoid Depletion in a case of Vaccinia Gangrenosa, Laval Med, Jan 1968, 39:24-26.

37.Hugoson, G et al, The Occurrence of Bovine Leukosis Following the Introduction of Babesiosis Vaccination, Bibl Haemat, 1968, 30:157-161.

38.Hartstock, , “”Post-vaccinial Lymphadenitis: Hyperplasia of Lymphoid Tissue That Simulates Malignant Lymphomas, Apr 1968, Cancer, 21(4):632-649.

39.Allerberger, F, An Outbreak of Suppurative Lymphadenitis Connected with BCG Vaccination in Austria- 1990/1991, Am Rev Respir Disorder, Aug 1991, 144(2) 469.

40.Omokoku B, Castells S, Post-DPT inoculation cervical lymphadenitis in children. N Y State J Med 1981 Oct;81(11):1667-1668. Vaccines and Chromosome Changes Leading to Mutations:

dr Jerzy Jakowski jjaskow@wp.pl SFMRM

 

Rozpowszechnianie wszelkimi sposobami jest zalecane.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Top! Top!

Nasza strona korzysta z plikow cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jesli nie blokujesz tych plikow, to zgadzasz sie na ich uzycie oraz zapisanie w pamieci urzadzenia. Mozesz samodzielnie zarzadzac plikami cookies w ustawieniach przegladarki.