Strona Mirosława Dakowskiego
Odwiedza nas 35 gości
S T A R T arrow Energetyka arrow Mądra Jola 12 arrow Pierwsza manipulacja Rządu - dla lobby atomowego
Thursday 29 October 2020 06:31:00.30.
migawki
 

30/31.10 Jasna Góra – comiesięczne Czuwanie Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę

Wielce Czcigodny Premierze i Ministrze „Zdrowia” ! Demonstranci pytali : „Premierze, czy istnieje sranie bezobjawowe?” . A po karetkach policji skakał wasz prowok - zdjęcia mogę dostarczyć.

Uchwalili bezczelnie „Bezkarność konowała+” pod szydliwą nazwą „Dobry Samarytanin”. Polacy karnie noszą maseczki nawet na pustej ulicy. Tymczasem liczba stwierdzonych zakażeń rośnie. Okazuje się, że maskowanie nie działa, ale tego rząd nie przyzna za nic w świecie. Dlatego trzeba wskazać „wroga ludu”, który niweczy wysiłek całego narodu.

Co chcą nam powiedzieć celebryci, okraszający informację o złapaniu kowida: "dbajcie o siebie, noście maseczki"? Że sami zaniedbali i nie nosili, czy że ich samych to dbanie i noszenie przed niczym nie uchroniło?

A fekalia Trzaskowskiego systematycznie, po cichu dalej ubogacają Wisłę.

 
W Y S Z U K I W A R K A
Pierwsza manipulacja Rządu - dla lobby atomowego Drukuj Email
Wpisał: Andrzej Marek Hendze   
01.12.2012.

Pierwsza manipulacja Rządu - dla lobby atomowego

 

Andrzej Marek Hendzel  www.hendzel.pl   Koszalin, 29. 11. 2012 rok

 

 

Jeśli ktoś myśli, że lobby atomowe działa krótkoterminowo, to był nieobecny na najważniejszych lekcjach z historii XX wieku. Dla lobbystów atomowych a w szczególności lobbystów energetyki jądrowej terminy idące w dziesięciolecia to terminy średnie. Psucie wszystkiego wokół zaczyna się od psucia prawa. I tak w Polsce zaczęto od psucia podstawowego kodeksu prawnego czyli Kodeksu Karnego.

25 marca 2011 roku dostosowano Kodeks Karny dla przemysłu jądrowego. Powszechnie się

to określa dostosowaniem do przepisów unijnych. Ale niech ktoś odpowie, dlaczego to

prawo Rzeczypospolitej Polskiej ma się dostosować do prawa unijnego, a nie na odwrót?

Czy dotychczasowe nasze przepisy kodeksowe były niewystarczające?

Otóż nie jest ważne, czy były czy nie były wystarczające dla suwerennego państwa, ale czy

były wystarczające, by przeróżne lobby mogły grasować w Rzeczypospolitej. Nazywamy te

lobby różnie, ale przede wszystkim określamy je słowem korporacje. Ponieważ jednak

Polska nie ma ani jednego znaku towarowego związanego z własną krajową korporacją o

znaczeniu światowym, są to zatem zawsze korporacje obce – czyli po prostu obcy. Grecy

określali to dwoma słowami ksénos, od którego pochodzi niechlubne określenie ksenofobia,

oraz słowem bárbaros czyli w znaczeniu nieokrzesany, ignorant od którego jest nasze barbarzyńca.

Polska chlubiła się przez wieki tym, że zawsze była otwarta na obcych w znaczeniu

ksénos, czyli obcych przybyszów przybywających tu w pokoju, zatem ksenofobia nie

jest cechą Polaków. Jednakże Rzeczypospolita była szczególnie wyczulona na barbarię

przybywającą tu wraz z wojną.

Dzisiejsza wojna przybrała oblicze wilka w owczej skórze i udając pokojowe współistnienie,

dokonuje gwałtu na krajach, podbijając je ekonomicznie głównie przy użyciu matactw finansowych.

Takich metod używa także lobby jądrowe. Czyli kraj najechali barbarzyńcy w garniturach

i z teczuszkami, których rolą jest pozbawienie Polaków środków obrotowych, a

dokładniej oszczędności. Mechanizm jest bardzo prosty:

1. Państwo poprzez swoich zdemoralizowanych i zdeprawowanych funkcjonariuszy

decyduje się na bardzo drogie inwestycje w energetykę jądrową.

2. Firmy produkujące urządzenia energetyki jądrowej płacą (pod stołem) za tę usłużność

prowizję przedstawicielom partii rządzących.

3. Inwestorem staje się fikcyjny podmiot państwowy – czyli na przykład spółka Skarbu

Państwa o jakimś mizernym kapitale, w którym zatrudnia się szemrane persony, zapewniające

całkowitą nie przejrzystość finansowania przedsięwzięcia.

4. Ponieważ państwo nie ma środków płatniczych na takie drogie inwestycje, wypuszcza

papiery wartościowe Skarbu Państwa i zaciąga kredyty w bankach państw, z których

pochodzą korporacje, mające budować obiekty energetyki jądrowej.

5. Znacząca większość tych środków ląduje za granicą w kieszeni firm realizujących

energetykę jądrową oraz w bankach tych krajów.

6. Podatnicy przez całe pokolenia spłacają zarówno kapitał podstawowy jak i odsetki,

których wartość przez dziesięciolecia może zwielokrotnić wartość kosztów inwestycji.

7. Na rynku kapitałowym kraju zaczyna brakować środków finansowych, przez co kraj

staje się ekonomicznie słaby i coraz bardziej uzależniając się od czynników z zewnątrz,

staje się lennikiem obcych.

I tak barbarzyńcy opanowują taki kraj.

A kto im przy tym pomaga? Pomagają im usłużni zdrajcy w kraju, którzy za kwoty, jakie

dostaną od firm zewnętrznych, sprzedają własny kraj w ręce barbarzyńców. Mechanizm

tego procederu też jest prosty:

1. Ponieważ bezpośrednio do kapitału publicznego dobrać się nie można, udziela się

koncesji na budowę energetyki jądrowej firmie z zewnątrz.

2. Ta firma doi z kapitału publicznego, płacąc przy tym sprzedajnym usłużnym ich

prowizję.

I tak można rozkradać bezkarnie grosz publiczny na ogromną – dotąd niespotykaną skalę.

Nie trudno policzyć, o jakich kwotach jest mowa, gdyż inwestycje jądrowe to setki miliardów

złotych. Zwyczajowa kilkuprocentowa prowizja od załatwienia takiego przekrętu finansowego

to najmniej pojedyncze miliardy a może dojść i do dziesiątków miliardów złotych.

Obdzielając tymi kwotami wszystkich posłów i senatorów wraz z wysokimi urzędnikami

rządowymi, każdy z nich stanie się tym sposobem multimilionerem. I tą metodą sprzedadzą

kraj w ręce barbarzyńców i to za pieniądze tego kraju.

A jak w Polsce wpuszczono lobby energetyki jądrowej? Bocznym wejściem przez kuchnię,

manipulując najpierw Kodeksem Karnym. Weźmy stare brzmienie Artykułu 184 § 1:

Kto przewozi, gromadzi, składuje, porzuca lub pozostawia bez właściwego zabezpieczenia

materiał jądrowy albo inne źródło promieniowania jonizującego, jeżeli może to

zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować zniszczenie w świecie roślinnym

lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach podlega karze pozbawienia wolności od

3 miesięcy do lat 5.

Obecnie na skutek przeforsowania projektu rządowego 25 marca 2011 roku artykuł ten

brzmi:

Kto wyrabia, przetwarza, transportuje, przywozi z zagranicy, wywozi za granicę, gromadzi,

składuje, przechowuje, posiada, wykorzystuje, posługuje się, usuwa, porzuca

lub pozostawia bez właściwego zabezpieczenia materiał jądrowy albo inne źródło

promieniowania jonizującego, w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić

życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody,

powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym

w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Z stosunkowo prostego przepisu tworzy się przepis kobyła. Ale nie to jest najważniejsze a

to, co przemyca ten przepis. Od razu rzucają się w oczy dwa pierwsze słowa określające

czynności „wyrabia, przetwarza” materiał jądrowy albo inne źródło promieniowania jonizującego.

Komu był potrzebny taki zapis? Kto w Polsce wyrabia i przetwarza materiały jądrowe?

Jest mały ośrodek badawczy w Świerku i jak dotąd działał w oparciu o stare przepisy

i jakoś sobie radził, produkując niewielkie ilości materiałów rozszczepialnych dla celów

naukowych, medycyny i przemysłu. Innych tego typu obiektów nie było. Zatem dla kogo ta

zmiana przepisu w Kodeksie Karnym? Dla firm wyrabiających i przetwarzanych materiały

rozszczepialne dla przemysłu energetyki jądrowej. Dla nikogo innego. A ponieważ w Polsce

takich firm nie było i jak dotąd nie ma, ta poprawka to służalczy ukłon w stosunku do finansujących

tę zmianę kodeksową.

I na koniec pytam się: co tu się wyrabia? PiS 25 marca 2011 roku zagłosował przeciwko

temu projektowi rządowemu zmiany przepisów Kodeksu Karnego, które mają posłużyć

lobby jądrowemu w drenowaniu naszego rynku. Dodam tylko, że ta zmiana przeszła - rzecz

jasna - ustawą, co nie jest niczym dziwnym, gdyż zmiany ustaw przeprowadzane są w taki

sposób, ale ta ustawa dotyczyła prawie wyłącznie przepisów związanych z obiektami jądrowymi.

Jest w istocie pierwszą ustawą projądrową. Natomiast już 13 maja tego samego

roku tak samo jak inni w Sejmie PiS usłużnie głosował za zbójeckimi przepisami dwu ustaw

projądrowych. Co się stało od ostatnich dni marca do pierwszych dni maja, że ta partia

także tak łatwo zmieniła zdanie w sprawie energetyki jądrowej?

Inne partie są konsekwentne w swojej zajadłości w poparciu energetyki jądrowej od samego

początku, jak tylko ten „pomysł” zaświtał w ich głowach czyli w istocie w ich portfelach. Bo

z myślą o tym, by także Polskę skolonizować energetyką jądrową lobby tego przemysłu nosi

się od samego początku istnienia ponownie wolnej Rzeczypospolitej. Tu zawsze łatwo było

przekupić posłów dla realizacji pomysłów obcych władców. Jednego nie wzięli pod uwagę

owi lobbyści – tego, że ktoś zdemaskuje ich wilcze kły i pazury pod skórą owieczki, którą

sami odarli ze skóry, by się potem w nią przyodziać. My w Polsce nigdy nie lubiliśmy barbarzyńców

i to się nie zmieni tyko dlatego, że cwane lobby z zewnątrz użyją sztuczek maskujących

ich prawdziwe intencje i zamiary. Ich prawdziwymi motywami jest chęć pozbawienia

obywateli Rzeczypospolitej środków finansowych – czyli prywatnych oszczędności

każdego z nas. W Polsce nie ma już co ukraść, bo:

1. Majątek narodowy został wyprzedany za psie pieniądze już dawno.

2. Zostały tylko szpitale i lasy państwowe, a na ich „wyprzedaż” nie zgodzili się ludzie.

3. Są zatem tylko środki obrotowe Polaków w ich prywatnych kieszeniach.

Na te kapitały podnosi teraz łapę lobby jądrowe sterowane przez sprytny system finansowy

w krajach barbarzyńskich. Wyrywając te środki, karze się obywateli Polski za ich chęć

walki: Za naszą i Waszą wolność. I tym sposobem próbuje się ponownie zniewolić Polskę.

Co oznacza tytuł tego krótkiego tekstu? Jak to co? To Rząd PO i PSL manipuluje obecnie

obywatelami Polski, by ci zapłacili bogatszym od siebie krajom za ich wytwory przestarzałej

technologii jądrowej. A tym sposobem to Rząd tych dwu ugrupowań sprzedaje Polskę w

obce łapy – w łapy barbarzyńców, których dyktat nakłada tu na ludzi swoją służalczą postawą

wobec zdziczałych lobby i korporacji. Wyłgiwanie się teraz z tego faktu nic nie da –

to koalicja PO i PSL sprowadza na Polskę to nieszczęście. Co obiecali członkom tych partii

ich mocodawcy z lobby jądrowego? O to niech pytają ci, którzy głosowali na te partie i dalej

je popierają w zaślepieniu błyskotkami, jakie się im wciska jak każdemu ciemnemu ludowi

przeznaczonemu na skolonizowanie. Jednakże nie do końca zrozumiałe jest, co motywuje

pozostałe partie do wspólnictwa w tej zbrodni, jaką jest nie tylko sama energetyka jądrowa,

ale przede wszystkim sposób w jaki chce się ją przeprowadzić w Polsce.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Top! Top!

Nasza strona korzysta z plikow cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jesli nie blokujesz tych plikow, to zgadzasz sie na ich uzycie oraz zapisanie w pamieci urzadzenia. Mozesz samodzielnie zarzadzac plikami cookies w ustawieniach przegladarki.