Strona Mirosława Dakowskiego
Odwiedza nas 89 go¶ci
S T A R T arrow Społeczeństwo arrow szczepienia przeciw ZDROWIU arrow Instytut Rockefellera, hiszpanka a nasze zdrowie i życie
Saturday 23 January 2021 18:40:47.31.
migawki
 

24.01.2021 Bielsko Biała – 83 comiesięczny Pokutny Marsz Różańcowy i Msza ¶więta w rycie klasycznym za Ojczyznę

My obecnie zachowujemy się często jak w ariergardzie pobitej armii, a przecież to Awangarda Zwycięstwa, kiedy nast±pi ten przełom - zależy od nas.

To całe aj-waj o szczepieniach celebrytów celowe: By ludziki poczuły zazdro¶ć i zaczęły się pchać do szczepień.

Ja mam zamiar się zaszczepić. Ale tylko przez telefon. Tak, jak mnie lecz±, tak będę się szczepił.

Yes! Yes! Yes! Polska ma pierwsz± kobietę GMO! POLSKA WIELKI PROJEKT rozpoczęty!  

Była "pomroczno¶ć jasna", teraz jest "dobrowolno¶ć obowi±zkowa"

Skuteczno¶ć penicyliny nie została udowodniona w kontrolowanych badaniach klinicznych, lecz w praktycznym jej stosowaniu w leczeniu rannych żołnierzy podczas II wojny ¶wiatowej.

 
W Y S Z U K I W A R K A
Instytut Rockefellera, hiszpanka a nasze zdrowie i życie Drukuj Email
Wpisał: Dr Jerzy Ja¶kowski   
17.01.2013.

Instytut Rockefellera, hiszpanka a nasze zdrowie i życie

 

 

Grypa. Lekarze ostrzegaj± - dezinformacje handlarzy szczepionek

 

Cz.III

Dr Jerzy Jakowski

 

                            Poznacie prawdę, a uczyni was wolnymi w. Jan 8,32

 

Pediatrom i geriatrom do sztambucha:

Przede wszystkim nie szkodzić”

 

 

Nic nie jest takie na jakie wygl±da  CIA

 

 

Prawda jest jak zwykle zupełnie inna. Trochę historii.

 

         O grypie jako problemie zaczyna się mówić dopiero w 1933 roku wród pracowników  Instytutu Rockefellera. W publikacjach sprzed roku 1930 nikt nie wspomina o grypie zwanej póĽniej hiszpank±. Prawd± jest, że w 1918 roku na amerykańskim poligonie wojskowym w stanie Kansas wybuchła nieznana epidemia wród żołnierzy. Dnia 4 marca 1918 roku kucharz Albert Gitchell zgłosił się do lekarza z temperatur± 38.5C. Wkrótce zgłosili się dalsi chorzy; kapral Lee Drake oraz sierżant Adolf Hurby. W ci±gu następnych dwu dni doł±czyło jeszcze 522 chorych. Podczas lata infekcja zaczęła przybierać cięższ± postać. W sierpniu pojawiła się druga fala równoczenie we Francji w porcie Brest oraz w Bostonie. Pandemia tej choroby była także przyczyn± dużej miertelnoci wród jeńców wojennych w wojnie polsko- bolszewickiej. Armia sowiecka była bardzo niedożywiona i żołnierze, po Bitwie Warszawskiej masowo się poddawali i  kierowani byli do obozów internowania.

 

 http://naturalhealthperspective.com/tutorials/healing-in-america.html#1700s--the%20Colonies

http://naturalhealthperspective.com/tutorials/healing-in-america.html#20th%20Century

http://naturalhealthperspective.com/tutorials/healing-in-america.html#Progressive%20Era

http://www.naturalnews.com/019189_human_medical_experimentation_ethics.html

http://gazeta-polska.pl/?p=77750

http://zenobiusz.wordpress.com/2012/12/23/dr-jerzy-jaskowski-cz-iii-niewiedza-jest-grzechem-ks-arcyb-b-pylak/

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Spanish_flu?uselang=pl

 

 

W wikipedii pod adresem http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1918_Flu_pandemic-en.svg?uselang=pl   znajduje się całkowicie fałszywa mapa rozprzestrzeniania się grypy. Typowy Orwell 1984

 

          Na podstawie analiz danych wojskowych można ocenić miertelno¶ć na 5 - 10%  chorych. Nietypowy był przebieg tej choroby ponieważ chorowali głównie młodzi ludzie  w tzw. sile wieku, to jest pomiędzy 20 a 40 rokiem życia. W przebiegu zwykłej grypy jest odwrotnie. Lekarze ze Szwajcarii notowali, że nie stwierdzali poważniejszego przebiegu choroby u osób powyżej 50 roku życia.

         Wykres [...] pokazuje różnice w miertelnoci pomiędzy zwykł± gryp± a tzw. hiszpank±. Na jakiej podstawie więc w 20 lat potem ustalono, że to jest to samo?

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:W_curve.png?uselang=pl

 

         Wiele lat póĽniej uczeni z Uniwersytetu Wiscscon - Madison,  po przeprowadzeniu eksperymentu na małpach doszli do wniosku, że chorych zabijał ich własny układ odpornociowy. Stwierdzili, że atak układu odpornociowego był  tak silny, iż niszczył własne płuca. Jak podałem teoria ta powstała po 70 latach. W latach 20-tych nazywano to gruĽlic± krwotoczn± ponieważ taka panowała w tamtym okresie. Amerykanie przygotowuj±c się aktywnie  do udziału w I Wojnie ¦wiatowej rozpoczęli szkolenie żołnierzy. Szkolenia odbywały się na poligonach, na których gromadzili dziesi±tki tysięcy młodych ludzi z różnych rejonów kontynentu. Ludzie ci posiadali odmienn± florę bakteryjn±.

         Dodatkowym punktem zapalnym były przymusowe szczepienia. Nie było to w owym czasie nic specjalnego. Najbardziej zdyscyplinowany naród jakim s± Niemcy już w 1914 roku prowadził masowe szczepienia rekruta. Wspomina  o tym w swoich pamiętnikach dr Majakowski.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fort_Dix

http://translate.google.com/translate?hl=pl&sl=en&u=http://www.dix.army.mil/&prev=/search%3Fq%3DFort%2BDix%26hl%3Dpl%26client%3Dsafari%26tbo%3Dd%26rls%3Den&sa=X&ei=uvj2UP-kPIPAhAe74oGoAg&ved=0CEAQ7gEwAg

 

         Zaszczepienie tylu tysięcy młodych ludzi, niespecjalnie czyst± szczepionk± spowodowało epidemię. Wiadomo, że po szczepieniu jeszcze przez około 4-6 tygodni wydala się wirusa z kałem, lin±. Epidemia ta w zwi±zku z przewożeniem żołnierzy amerykańskich do Europy spowodowała epidemię na naszym kontynencie. Jest to doskonale udokumentowane zachorowalnoci± w pierwszym rzędzie ludnoci w francuskich portach w których odbywał się wyładunek Amerykanów.

 

          Do lat 30 - tych  ubiegłego wieku, epidemia ta była różnie nazywana, ale pojęcie hiszpanka nie figurowało w pimiennictwie ani naukowym ani prasowym. Po eksperymentach  Shmitha i kolegów w 1936 roku,  kto wpadł na pomysł nazwania tej nienazywanej do tej pory epidemii,  gryp± hiszpańsk± albo po prostu hiszpank±.  Czy to ma znaczyć, że w 20 lat po epidemii odkryto przyczynę? Przecież nie mogli się przyznać, ze sami j± wyhodowali w Kansas. A Hiszpania była bardzo daleko.

 

         Instytut Rockefellera od dłuższego czasu zajmował się wirusami z miernym skutkiem. Odkrycie  przyczyn tak istotnej epidemii zmobilizowało go do przygotowania szczepionki. Już w 1940 roku szczepionka była gotowa. Na całe szczę¶cie dla przemysłu farmaceutycznego  wojsko znowu przygotowywało się do najazdu na Europę i grupowało dziesi±tki tysięcy młodych ludzi w jednym miejscu. Szczepienia rozpoczęto na poligonie w Kansas. Żniwo było obfite, zamordowano w tamtym roku ponad 61 000 ludzi w USA. Było to największe żniwo mierci po szczepieniu z powodu grypy w całym XX wieku w USA. Do dnia dzisiejszego nieznane jest nazwisko tego dzielnego generała, który wydał rozkaż zaszczepienia młodych ludzi niesprawdzon± szczepionk±.

 

         Skutek tak przeraził administrację,  że do 1976 roku była cisza  ze szczepieniami. I znowu w jednostce wojskowej w Forcie  Dix w New Jersey, doszło do lokalnej epidemii. Ok. 200 żołnierzy  zachorowało, a kilku zmarło.  Czy to był przeciek kontrolowany czy przypadkowy nie można obecnie stwierdzić, ale władze zarz±dziły szczepienie  40 milionów ludzi  szczepionk± A H1N1 przeciwko  grypie. Otrzymały na ten cel aż 10 milionow± dotację rz±dow± [obecnie byłoby to ok. 10 miliardów].  Liczne  powikłania tj. ok. 500 przypadków neurologicznych zespołu Gullian - Barre -GBS ,  a także znaczna liczba powikłań płucnych oraz 25 zgonów przerwały akcję.

http://www.virology.ws/2009/03/16/swine-flu-at-fort-dix/

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zespół_Guillaina-Barrégo

http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=7647&Itemid=53

http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=2596&Itemid=53

 

 

 

 

PS. 1.  Jest jeszcze jeden problem z zakresu Zdrowia Publicznego. Dlaczego specjalici z tego zakresu nie informuj± kolegów lekarzy oraz społeczeństwa o nowej chorobie, jaka pojawiła się ok. 20 lat temu w zwi±zku z eksperymentami zwi±zanymi  z walk± z rzekomymi  zmianami klimatu. Od  20 lat w pimiennictwie medycznym USA,  a także Rosji istnieje pojęcie choroby  MORGELLONS. Choroba ta zwi±zana jest z rozsypywaniem tzw. trwałych smug na niebie.  W Polsce rozpoczęto rozsypywanie tlenków baru, aluminium i strontu na niebie w 2003 roku. Dlaczego w Ministerstwie Zdrowia, NFZ,   GIS  i  wród wszelkiej maci specjalistach od Zdrowia Publicznego panuje cisza? .

 

PS. 2. Uwaga dotycz±ca tranu. W sprzedaży znajduj± się różne formy tranu. m.in tzw norweski, nie wiem czy nie jest on otrzymywany z dorszy hodowlanych w sztucznych basenach w fiordach i karmionych nie wiadomo czym. Podejrzenie moje wzbudził  fakt, że pomimo przyjmowania tranu przez chorych  zanotowano spadek poziomu witaminy D.

PS. 3. Dlaczego na stronie internetowej Narodowego Instytutu Zdrowia nie ma składu chemicznego szczepionek? Przecież to jest państwowa instytucja działaj±ca za nasze podatnika pieni±dze?

 

 

http://www.polishclub.org/page/3/?s=jakowski]

http://www.polishclub.org/2012/06/26/dr-jerzy-jaskowski-wsplczesna-medycyna-cz-iii/

http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/

http://www.ecomed.org.uk/wp-content/uploads/2011/09/3-tomljenovic.pdf

http://www.naturalnews.com/flu_vaccines.html

http://www.naturalnews.com/037323_flu_vaccines_junk_science_toxicity.html

http://www.cdc.gov/flu/weekly/weeklyarchives2005-2006/05-06summary.htm

http://het.sagepub.com/content/early/2012/09/12/0960327112455067.abstract?rss=1

http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2009/11/does-the-vaccine-matter/307723/

http://het.sagepub.com/content/31/10/1012.short?rss=1&amp%3bssource=mfr

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22531966

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15687455

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22025857

http://www.polishclub.org/2012/05/20/dr-jerzy-jaskowski-dezinformacje-prasowe-o-szczepieniach/

http://www.naturalnews.com/027239_vaccine_flu_vaccines.html#ixzz2HWjy6SpO

http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=4863&Itemid=53

http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=4515&Itemid=53

 

 

dr Jerzy Jaśkowski

jjaskow@wp.pl

SFMRM

Rozpowszechnianie wszelkimi sposobami jest zalecane, szczególnie pozostawianie w przychodniach lekarskich.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Top! Top!

Nasza strona korzysta z plikow cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jesli nie blokujesz tych plikow, to zgadzasz sie na ich uzycie oraz zapisanie w pamieci urzadzenia. Mozesz samodzielnie zarzadzac plikami cookies w ustawieniach przegladarki.