Strona Mirosawa Dakowskiego
Odwiedza nas 101 goci
S T A R T arrow Inne polityczne arrow szczepienia przeciw ZDROWIU arrow Meningokoki - Matko uwaaj. Poszczepienne powikania w Afryce
Monday 19 April 2021 23:35:40.32.
migawki
Lumen Christi gloriose resurgentis dissipet tenebras cordis et mentis

Chwalebne wiato Chrystusa zmartwychwstaego rozproszy ciemnoci serca i umysu

Odbierzcie to, co ponadnaturalne, a zostanie to, co nienaturalne. Chesterton.

S ludzie, którzy tak boj si mierci, e rezygnuj z ycia.

 
W Y S Z U K I W A R K A
Meningokoki - Matko uwaaj. Poszczepienne powikania w Afryce Drukuj Email
Wpisa: Dr Jerzy Jakowski   
16.02.2013.

Meningokoki - Matko uwaaj. Poszczepienne  powikania w Afryce

 

 

...maa dawka rtci zabija jednego na sto szczurów. Podobnie dziaa maa dawka aluminium  - 1: 100 szczurów pada. Ale podanie równoczesne tych maych dawek: rtci i aluminium powoduje, e padaj wszystkie szczury.

 

Dr Jerzy Jakowski

                                   

 

         Jak mona si przekona czytajc rozmaite pisma skierowane do kobiet i matek, najwikszym problemem zdrowotnym  dzieci s zakaenia meningokokowe i pneumokokowe. Wszystkie autorytety inaczej, strasz tylko i wycznie zakaeniami pneumokokowymi lub meningokokowymi.  Pisaem ju o tym, e ta rzekomo nowa bakteria zwana obecnie pneumokokiem to stara poczciwa z XIX wieku dwoinka zapalenia puc. Bakteria bya zjadliwa przed er antybiotyków i sulfonamidów, czyli przed 3 pokoleniami. Ale straszcy eksperci z Instytutu Zdrowia Narodowego [ jakiego narodu, Polska zawsze bya wielonarodowa] specjalnie zmienili nazw bakterii na lepPole tekstowe: Polak w demokratycznym pastwie, moe: i do wybranej pracy, i do wyborów, by wybranym, samodzielnie zawrze zwizek maeski, ale jest za gupi aby decydowa o szczepieniach. To robi za niego starsi i mdrzejsi [St.Michalkiewicz]  iej i bardziej niepokojco brzmic.  Taka nazwa bardziej nadaje si do straszenia, jest tajemnicza i midzynarodowa- od razu  take podaj lekarstwo  - SZCZEPIONKA. http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=1251&Itemid=53

 

         Podobnie wyglda sprawa z meningokokami. Interes jest tak dochodowy, e wzi si za niego sam Bill Gates. Ten filantrop inaczej,  wyda bardzo due pienidze na przygotowanie specjalnej szczepionki przeciwko meningokokom dla mieszkaców Afryki. Szczepionka miaa mie podobno unikatowe waciwoci, moga nie by przechowywana w lodówce. Pomimo, e nie przesza wszystkich bada klinicznych otrzymaa wstpn licencj FDA i  zostaa zastosowana wród biednych murzyskich plemion Gouru w pónocnym Czadzie. Dlaczego tam, poniej postaram si wyjani.

 

http://vactruth.com/2013/02/12/vaccine-cover-up/

http://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=157421&L=en

http://www.sante-tchad.org/Renforcer-les-ressources-humaines-en-qualite-et-en-quantite_a145.html

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.naszepodroze.net.pl/afryka/img/afryka.jpg&imgrefurl=http://www.naszepodroze.net.pl/afryka/afryka.html&h=1062&w=750&sz=252&tbnid=6JIQq6eh6Cq2sM:&tbnh=90&tbnw=64&prev=/search%3Fq%3Dafryka%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=afryka&usg=__36iVmelHPpEYnY3cuy3dhzmO6Dw=&docid=9RwaG1Jsd5fL_M&sa=X&ei=mrQeUbvSNuaq4AS97YHgDw&ved=0CDkQ9QEwAQ&dur=12

 

 

         Ju w padzierniku 2012 roku WHO i B.Gates Fundacja doszli do porozumienia, e szczepionka pod flag ONZ bdzie stosowana w Afryce. Na internetowej stronie Fundacji Gatesa moemy znale hymny pochwalne na temat tej akcji. Podobno  w okresie 3 miesicy zaszczepiono ponad 100 milionów ludzi w Afryce.  Jest to praktycznie zupenie nie moliwe, chociaby, e wzgldu na gsto zaludnienia[ 7 osób/km2] i niedostpno tamtych górskich terenów  zamieszkaych przez Gouro .  Wobec niepenej licencji otrzymanej na szczepionk przeciw meningokokom, mona caa akcj traktowa tylko i wycznie jak eksperyment. W przypadku udanego eksperymentu zysk Gatesa ze sprzeday licencji wyniósby setki milionów dolarów. Co wobec wyoonych  w 2001 roku 10 milionów na pokrycie dotychczasowych kosztów,  stanowioby kilkudziesiciokrotny zwrot wydatków.

http://vactruth.com/2013/01/13/children-paralyzed-by-vaccine/

http://www.seruminstitute.com/content/products/product_menafrivac.htm

 

         Ta tragiczna historia zacza si  ok. 11 grudnia 2012 roku chocia pierwsze doniesienia prasowe pojawiy si dopiero 6 stycznia 2013 roku. Zastosowano bardzo ostr cenzur, wprowadzono zakaz kontaktów z dziennikarzami. Dzieci odizolowano od rodziców i pocztkowo wywieziono w nieznanym kierunku do Tunezji.

         Wie zamieszka przez  Gouru zaczto pod przymusem szczepi. Szczepiono wszystkich od 1 roku ycia do 29 roku ycia [ przy redniej dugoci ycia 47,2 lat to 29 letni osobnik to starzec. Po co szczepi si starców?]. Z 500 zaszczepionych  w pierwszych dniach 106 zachorowao w cigu 24 godzin.  A 38 dzieci musiano hospitalizowa,  a 9 przewieziono bez zgody rodzin to szpitala w odlegym Tunisie [ ok. 800 km bezdroy].  Lekarz dyurny po 8 tygodniach od wypadku poinformowa tylko, e dzieci s nadal sparaliowane. Wikszo dzieci wci nie moe wstawa. Niektóre maj konwulsje tak silne, e trzeba czterech ludzi do trzymania ich w óku. Po ustpieniu konwulsji oczy dzieci s nadal otwarte i nie reagujce na ruch.

 

         Jak poinformowano mass media pozostae dzieci mog by take przetransportowane tym razem  do Libii, gdzie jak wiadomo sytuacja polityczna jest nienajciekawsza.

         Gówny kontroler tej akcji,  niejaki dr Diego Buriot, dyrektor biura WHO z Lyonu  [Francja] powiedzia, e oni maj due dowiadczenie w nadzorze chorób tropikalnych  i zdrowia publicznego i sobie poradz.

         Niezrozumiae jest twierdzenie  dr Buriot, e jest to choroba tropikalna poszczepienna. Meningokoki s bakteri wystpujc na caym wiecie. Czyby byo drugie dno w tej szczepionce?

         20 stycznia 2013  midzynarodowa organizacja ECOTERRA zadaa pytania odnonie tych szczepie przedstawicielowi WHO w Czadzie dr Saidou Pathe Barry.  WHO nie odpowiedziao.

http://www.ecoterra.net/

 

         Natomiast 22 stycznia 2013 roku odpowied przysza z Ministerstwa Zdrowia Publicznego. Jak si okazuje wszyscy urzdnicy odpowiadaj na tym samym poziomie intelektualnym. Ponisza odpowied jest podobna do tej jak w Polsce urzdnicy Ministerstwa Zdorwia podawali do publicznej wiadomoci po katastrofie w Czarnobylu  [konsultanci naukowi inaczej] tj.  prof. Boykow - pediatra, czy prof. Jaworowskim - atomista.

 

Objawy obserwowane u chorych s podobne do tych wielokrotnie opisywanych w literaturze tj.  zbiorowej histerii

                   zbiorowego obsesyjnego zachowania

                   zjawiska masowej psychozy.

Skd my to znamy?

 

http://www.guardian.co.uk/global-development/2013/feb/04/aid-vaccines-subsidising-big-pharma-doctors-claim

http://www.groundreport.com/World/Do-to-them-what-they-are-doing-to-you/2951229

 

         Jak wida tego rodzaju gupoty [ale ZBRODNICZE md] powtarzaj urzdnicy na caym wiecie aby odsun od siebie podejrzenia niedopenienia obowizków w dopuszczeniu do stosowania  szczepionki nie posiadajcej penej licencji. Wszystkie objawy to w/g nich psychoza w gowach gupich wieniaków.

 

         A tymczasem wiadomo, e w szczepionce byo zarówno aluminium jak i rt. Oba metale, majce powinowactwo do centralnego ukadu nerwowego,  powoduj demielinizacj neuronów tj. stan zapalny uszkadzajcy najczciej trwale poczenia nerwowe.

         Przeprowadzone dowiadczenia na szczurach wykazay, e maa dawka rtci zabija jednego na sto szczurów. Podobnie dziaa maa dawka aluminium  - 1: 100 szczurów pada. Ale podanie równoczesne tych maych dawek: rtci i aluminium powoduje, e padaj wszystkie szczury. O tym wiadomo  z publikacji norweskich, które ukazay si w latach 1988- 1991.

 

         To jest jedna strona medalu. Napis nad siedzib CIA gosi: Nic nie jest takie na jakie wyglda. Otó w tych górach znajduj si bardzo due, nieeksploatowane do tej pory zoa uranu. Od 2005 roku notowany jest na rynkach wiatowych deficyt rudy uranowej. Zapotrzebowanie wynosi ok. 65 tys. ton, a produkcja w 2008 roku spada do 38 tys. ton. Jest si wic o co bi. A przecie nie mona otwiera kopalni na terenach zamieszkaych?

 

Naley take przypomnie, e ojciec Billy  Gatesa by prekursorem eugeniki w USA.

http://manager.money.pl/strategie/grupy/pl-soc-polityka/bill-gates-za-eugenika-1052218.html

http://www.infowars.pl/joomla15/pl/artykuy-konspiracje/eugenika/eugenics

http://www.aferyprawa.eu/Artykuly/Bill-Gates-szczepionki-i-depopulacyjny-spisek-kolejny-globalny-przekret-czyli-swiatowa-eugenika

http://chomikuj.pl/kogmari/EUGENIKA+-+oni+to+robi*c4*85/02.Bill+Gates+i+depopulacja+ziemi,2083357804.avi(video)

http://nwoo.org/view.php?cisloclanku=2012020183

 

         A teraz pomyl MATKO, co bdzie, gdy ekspedytor przygotowujcy przesyk ze szczepionkami si pomyli i wyle je do Polski. Przecie ani razu w cigu  ostatnich 60 lat polskie suby nie zauwayy nawet nieprawidowoci w skadzie szczepionek i do dnia dzisiejszego nie publikuj skadu chemicznego szczepionek. Mae laboratorium w Czechach w 2009 roku potrafio wykry nieprawidowoci  w przesyce  firmy Bakster!,  a p. prof. Bucholc z Instytutu Narodowego nic o tym nie wiedziaa, jak to publicznie wyznaa.

 

I to by byo na tyle.

 

Ponisza lista zawiera ilo aluminium w rónych szczepionkach dostpnych  w Stanach Zjednoczonych. W Polsce mog figurowa pod zmienion nazw:

Szczepionka                           Aluminium

 

PedVaxHib                              225 mcg

Prevenar 13                             125 mcg

Prevnar                                    125 mcg

DAPTACEL (DTaP)               330 mcg

Tripedia (DTaP)                      170 mcg

Infanrix (DTaP)                        625 mcg

Recombivax (HepB)                250 mcg

Engerix B (HepB)                    250 mcg

Hep                                         250 mcg

Comvax (hep B, Hib)               225 mcg

Pentacel (DTaP,, Hib, polio)    1500 mcg

Pediarix (DTaP, HepB, polio)  850 mcg

Pediacel (DTaP / IPV / Hib)    330 mcg

TriHIBit (DTaP, Hib)               170 mcg

Neis Vac-C                             500 mcg

Menjugate                               400 mcg

Meningitec                               125 mcg

Gardasil (HPV)                        225 mcg

Cervarix (HPV)                       500 mcg

Revaxis                                    350 mcg

Repevax                                  330 mcg

 

Maksymalny bezpieczny poziom spoycia glinu  jest 5 mcg / kg / dzie (ASPEN, Amerykaskie Towarzystwo ywienia pozajelitowe i dojelitowe).[ próg maksymalny FDA aluminium otrzymane w IV rozwiza ywieniowych jest 25 mcg dziennie. ]Producenci szczepionek , z jakiego powodu, nie s zobowizani do podawania na etykiety tych informacji, a take nie s zobowizane do przestrzegania maksymalnej dawki 25 mcg?!!!

 http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?fr=201.323

Naley pamita, e w niektórych z poród wymienionych szczepionek wystpuje take rt.

 

 Rtęć jest zawarta w następujących szczepionkach:

szczepionka przeciwko tężcowi firmy Sanofil Pasteur zawiera rtęci 25 mcg/0.5ml

szczepionka przeciwko grypie Merck zawiera rtęci 24.5mcg/0.5ml

szczepionka przeciwko grypie GlaxoSmithKline zawiera rtęci 25 mcg/0.5ml

szczepionka przeciwko grypie Novaris zawiera rtęci 25 mcg/0.5 ml

szczepionka p.meningokokom Sanofil Pasteur zawiera rtęci 25 mcg/0.5 ml

 

Oczywicie nasz Narodowy Instytut Zdrowia nic o tym nie wie, w kadym bd razie nie udostpnia takich informacji na swoich stronach internetowych?!

 

PS. 1. Od  maja 2012 roku ginie w internecie caa masa publikacji pojawia si tekst : strona error albo pojawiaj si napisy W twoim kraju zabronione. Error 503 Service Unavailable, No ale oczywicie adnej cenzury nie ma!?

PS. 2.  Jest jeszcze jeden problem z zakresu Zdrowia Publicznego. Dlaczego specjalici z tego zakresu nie informuj kolegów lekarzy, spoeczestwa o nowej chorobie jaka pojawia si ok. 20 lat temu w zwizku z eksperymentami zwizanymi  z walk z rzekomymi  zmianami klimatu. Od  20 lat w pimiennictwie medycznym USA,  a take Rosji istnieje pojcie choroby  MORGELLONS. Choroba ta zwizana jest z rozsypywaniem tzw. trwaych smug na niebie. Jak wiadomo w Polsce rozpoczto rozsypywanie tlenków baru, aluminium, stronty na niebie w 2003 roku. Dlaczego w Ministerstwie Zdrowia, NFZ,   GIS  i wszelkiej maci instytucjach  Zdrowia Publicznego panuje cisza? .

PS. 3. Uwaga dotyczca tranu. W sprzeday znajduj si róne formy tranu. m.in tzw norweski, nie wiem czy nie jest on otrzymywany z dorszy hodowlanych w sztucznych basenach we fiordach i karmionych nie wiadomo czym. Podejrzenie moje wzbudzi  fakt, przyjmowania tranu przez chorych  i zanotowany spadek poziomu witaminy D. Czytelników posiadajcych informacj na temat otrzymywania tego tranu prosz o kontakt. Dziaa tutaj prawdopodobnie taki sam system jak w przypadku zakupu proszku do prania w Niemczech czy Angli i tej samej firmy w Polsce. Te rónice w jakoci towaru dotycz take, kawy, herbaty, kosmetyków itd. itd.

http://www.polishclub.org/2013/01/03/dr-jerzy-jaskowski-lekarze-ostrzegaja-mammografia-a-sprawa-polska-rak-zakonczenie/

http://idb.nowyekran.pl/post/67097,wspolczesna-medycyna-dr-jerzy-jaskowski-cz-iii

http://www.polishclub.org/2012/11/30/dr-jerzy-jaskowski-cukrzyca-a-sprawa-polska-cz-ii/

http://www.naturalnews.com/038034_vaccines_children_health_risks.html

http://www.youtube.com/watch?v=wX4aVSlEF6k

http://www.youtube.com/watch?v=Ul4z-rFpomo

http://www.youtube.com/watch?v=b3Wd2_vCOKU

http://www.youtube.com/watch?v=iZQfU4NmkY0

http://www.youtube.com/watch?v=VpUWhbt-SiU

http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=8374&Itemid=53

Dr Jerzy Jakowski

jjaskow@wp.pl

SFMRM

Rozpowszechnianie wszelkimi sposobami jest zalecane, szczególnie pozostawianie w przychodniach lekarskich.

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
Top! Top!

Nasza strona korzysta z plikow cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jesli nie blokujesz tych plikow, to zgadzasz sie na ich uzycie oraz zapisanie w pamieci urzadzenia. Mozesz samodzielnie zarzadzac plikami cookies w ustawieniach przegladarki.