Strona Mirosława Dakowskiego
Odwiedza nas 11 go¶ci
S T A R T arrow Społeczeństwo arrow szczepienia przeciw ZDROWIU arrow Meningokoki - Matko uważaj. Poszczepienne powikłania w Afryce
Thursday 27 February 2020 03:00:51.28.
W Y S Z U K I W A R K A
Meningokoki - Matko uważaj. Poszczepienne powikłania w Afryce Drukuj Email
Wpisał: Dr Jerzy Ja¶kowski   
16.02.2013.

Meningokoki - Matko uważaj. Poszczepienne  powikłania w Afryce

 

 

...mała dawka rtęci zabija jednego na sto szczurów. Podobnie działa mała dawka aluminium  - 1: 100 szczurów pada. Ale podanie równoczesne tych małych dawek: rtęci i aluminium powoduje, że padaj± wszystkie szczury.

 

Dr Jerzy Jakowski

                                   

 

         Jak można się przekonać czytaj±c rozmaite pisma skierowane do kobiet i matek, największym problemem zdrowotnym  dzieci s± zakażenia meningokokowe i pneumokokowe. Wszystkie autorytety inaczej, strasz± tylko i wył±cznie zakażeniami pneumokokowymi lub meningokokowymi.  Pisałem już o tym, że ta rzekomo nowa bakteria zwana obecnie pneumokokiem to stara poczciwa z XIX wieku dwoinka zapalenia płuc. Bakteria była zjadliwa przed er± antybiotyków i sulfonamidów, czyli przed 3 pokoleniami. Ale strasz±cy eksperci z Instytutu Zdrowia Narodowego [ jakiego narodu, Polska zawsze była wielonarodowa] specjalnie zmienili nazwę bakterii na lepPole tekstowe: Polak w demokratycznym państwie, może: i¶ć do wybranej pracy, i¶ć do wyborów, być wybranym, samodzielnie zawrzeć zwi±zek małżeński, ale jest za głupi aby decydować o szczepieniach. To robi± za niego starsi i m±drzejsi [St.Michalkiewicz]  iej i bardziej niepokoj±co brzmi±c±.  Taka nazwa bardziej nadaje się do straszenia, jest tajemnicza i międzynarodowa- od razu  także podaj± lekarstwo  - SZCZEPIONKA. http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=1251&Itemid=53

 

         Podobnie wygl±da sprawa z meningokokami. Interes jest tak dochodowy, że wzi±ł się za niego sam Bill Gates. Ten filantrop inaczej,  wydał bardzo duże pieni±dze na przygotowanie specjalnej szczepionki przeciwko meningokokom dla mieszkańców Afryki. Szczepionka miała mieć podobno unikatowe właciwoci, mogła nie być przechowywana w lodówce. Pomimo, że nie przeszła wszystkich badań klinicznych otrzymała wstępn± licencję FDA i  została zastosowana wród biednych murzyńskich plemion Gouru w północnym Czadzie. Dlaczego tam, poniżej postaram się wyjanić.

 

http://vactruth.com/2013/02/12/vaccine-cover-up/

http://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=157421&L=en

http://www.sante-tchad.org/Renforcer-les-ressources-humaines-en-qualite-et-en-quantite_a145.html

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.naszepodroze.net.pl/afryka/img/afryka.jpg&imgrefurl=http://www.naszepodroze.net.pl/afryka/afryka.html&h=1062&w=750&sz=252&tbnid=6JIQq6eh6Cq2sM:&tbnh=90&tbnw=64&prev=/search%3Fq%3Dafryka%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=afryka&usg=__36iVmelHPpEYnY3cuy3dhzmO6Dw=&docid=9RwaG1Jsd5fL_M&sa=X&ei=mrQeUbvSNuaq4AS97YHgDw&ved=0CDkQ9QEwAQ&dur=12

 

 

         Już w paĽdzierniku 2012 roku WHO i B.Gates Fundacja doszli do porozumienia, że szczepionka pod flag± ONZ będzie stosowana w Afryce. Na internetowej stronie Fundacji Gatesa możemy znaleĽć hymny pochwalne na temat tej akcji. Podobno  w okresie 3 miesięcy zaszczepiono ponad 100 milionów ludzi w Afryce.  Jest to praktycznie zupełnie nie możliwe, chociażby, że względu na gęsto¶ć zaludnienia[ 7 osób/km2] i niedostępno¶ć tamtych górskich terenów  zamieszkałych przez Gouro .  Wobec niepełnej licencji otrzymanej na szczepionkę przeciw meningokokom, można cała akcję traktować tylko i wył±cznie jak eksperyment. W przypadku udanego eksperymentu zysk Gatesa ze sprzedaży licencji wyniósłby setki milionów dolarów. Co wobec wyłożonych  w 2001 roku 10 milionów na pokrycie dotychczasowych kosztów,  stanowiłoby kilkudziesięciokrotny zwrot wydatków.

http://vactruth.com/2013/01/13/children-paralyzed-by-vaccine/

http://www.seruminstitute.com/content/products/product_menafrivac.htm

 

         Ta tragiczna historia zaczęła się  ok. 11 grudnia 2012 roku chociaż pierwsze doniesienia prasowe pojawiły się dopiero 6 stycznia 2013 roku. Zastosowano bardzo ostr± cenzurę, wprowadzono zakaz kontaktów z dziennikarzami. Dzieci odizolowano od rodziców i pocz±tkowo wywieziono w nieznanym kierunku do Tunezji.

         Wie zamieszkał± przez  Gouru zaczęto pod przymusem szczepić. Szczepiono wszystkich od 1 roku życia do 29 roku życia [ przy redniej długoci życia 47,2 lat to 29 letni osobnik to starzec. Po co szczepi się starców?]. Z 500 zaszczepionych  w pierwszych dniach 106 zachorowało w ci±gu 24 godzin.  Aż 38 dzieci musiano hospitalizować,  a 9 przewieziono bez zgody rodzin to szpitala w odległym Tunisie [ ok. 800 km bezdroży].  Lekarz dyżurny po 8 tygodniach od wypadku poinformował tylko, że dzieci s± nadal sparaliżowane. Większo¶ć dzieci wci±ż nie może wstawać. Niektóre maj± konwulsje tak silne, że trzeba czterech ludzi do trzymania ich w łóżku. Po ust±pieniu konwulsji oczy dzieci s± nadal otwarte i nie reaguj±ce na ruch.

 

         Jak poinformowano mass media pozostałe dzieci mog± być także przetransportowane tym razem  do Libii, gdzie jak wiadomo sytuacja polityczna jest nienajciekawsza.

         Główny kontroler tej akcji,  niejaki dr Diego Buriot, dyrektor biura WHO z Lyonu  [Francja] powiedział, że oni maj± duże dowiadczenie w nadzorze chorób tropikalnych  i zdrowia publicznego i sobie poradz±.

         Niezrozumiałe jest twierdzenie  dr Buriot, że jest to choroba tropikalna poszczepienna. Meningokoki s± bakteri± występuj±c± na całym wiecie. Czyżby było drugie dno w tej szczepionce?

         20 stycznia 2013  międzynarodowa organizacja ECOTERRA zadała pytania odnonie tych szczepień przedstawicielowi WHO w Czadzie dr Saidou Pathe Barry.  WHO nie odpowiedziało.

http://www.ecoterra.net/

 

         Natomiast 22 stycznia 2013 roku odpowiedĽ przyszła z Ministerstwa Zdrowia Publicznego. Jak się okazuje wszyscy urzędnicy odpowiadaj± na tym samym poziomie intelektualnym. Poniższa odpowiedĽ jest podobna do tej jak± w Polsce urzędnicy Ministerstwa Zdorwia podawali do publicznej wiadomoci po katastrofie w Czarnobylu  [konsultanci naukowi inaczej] tj.  prof. Bożykow± - pediatra, czy prof. Jaworowskim - atomista.

 

Objawy obserwowane u chorych s± podobne do tych wielokrotnie opisywanych w literaturze tj.  zbiorowej histerii

                   zbiorowego obsesyjnego zachowania

                   zjawiska masowej psychozy.

Sk±d my to znamy?

 

http://www.guardian.co.uk/global-development/2013/feb/04/aid-vaccines-subsidising-big-pharma-doctors-claim

http://www.groundreport.com/World/Do-to-them-what-they-are-doing-to-you/2951229

 

         Jak widać tego rodzaju głupoty [ale ZBRODNICZE md] powtarzaj± urzędnicy na całym wiecie aby odsun±ć od siebie podejrzenia niedopełnienia obowi±zków w dopuszczeniu do stosowania  szczepionki nie posiadaj±cej pełnej licencji. Wszystkie objawy to w/g nich psychoza w głowach głupich wieniaków.

 

         A tymczasem wiadomo, że w szczepionce było zarówno aluminium jak i rtęć. Oba metale, maj±ce powinowactwo do centralnego układu nerwowego,  powoduj± demielinizację neuronów tj. stan zapalny uszkadzaj±cy najczę¶ciej trwale poł±czenia nerwowe.

         Przeprowadzone dowiadczenia na szczurach wykazały, że mała dawka rtęci zabija jednego na sto szczurów. Podobnie działa mała dawka aluminium  - 1: 100 szczurów pada. Ale podanie równoczesne tych małych dawek: rtęci i aluminium powoduje, że padaj± wszystkie szczury. O tym wiadomo  z publikacji norweskich, które ukazały się w latach 1988- 1991.

 

         To jest jedna strona medalu. Napis nad siedzib± CIA głosi: Nic nie jest takie na jakie wygl±da. Otóż w tych górach znajduj± się bardzo duże, nieeksploatowane do tej pory złoża uranu. Od 2005 roku notowany jest na rynkach wiatowych deficyt rudy uranowej. Zapotrzebowanie wynosi ok. 65 tys. ton, a produkcja w 2008 roku spadła do 38 tys. ton. Jest się więc o co bić. A przecież nie można otwierać kopalni na terenach zamieszkałych?

 

Należy także przypomnieć, że ojciec Billy  Gatesa był prekursorem eugeniki w USA.

http://manager.money.pl/strategie/grupy/pl-soc-polityka/bill-gates-za-eugenika-1052218.html

http://www.infowars.pl/joomla15/pl/artykuy-konspiracje/eugenika/eugenics

http://www.aferyprawa.eu/Artykuly/Bill-Gates-szczepionki-i-depopulacyjny-spisek-kolejny-globalny-przekret-czyli-swiatowa-eugenika

http://chomikuj.pl/kogmari/EUGENIKA+-+oni+to+robi*c4*85/02.Bill+Gates+i+depopulacja+ziemi,2083357804.avi(video)

http://nwoo.org/view.php?cisloclanku=2012020183

 

         A teraz pomyl MATKO, co będzie, gdy ekspedytor przygotowuj±cy przesyłkę ze szczepionkami się pomyli i wyle je do Polski. Przecież ani razu w ci±gu  ostatnich 60 lat polskie służby nie zauważyły nawet nieprawidłowoci w składzie szczepionek i do dnia dzisiejszego nie publikuj± składu chemicznego szczepionek. Małe laboratorium w Czechach w 2009 roku potrafiło wykryć nieprawidłowoci  w przesyłce  firmy Bakster!,  a p. prof. Bucholc z Instytutu Narodowego nic o tym nie wiedziała, jak to publicznie wyznała.

 

I to by było na tyle.

 

Poniższa lista zawiera ilo¶ć aluminium w różnych szczepionkach dostępnych  w Stanach Zjednoczonych. W Polsce mog± figurować pod zmienion± nazw±:

Szczepionka                           Aluminium

 

PedVaxHib                              225 mcg

Prevenar 13                             125 mcg

Prevnar                                    125 mcg

DAPTACEL (DTaP)               330 mcg

Tripedia (DTaP)                      170 mcg

Infanrix (DTaP)                        625 mcg

Recombivax (HepB)                250 mcg

Engerix B (HepB)                    250 mcg

Hep                                         250 mcg

Comvax (hep B, Hib)               225 mcg

Pentacel (DTaP,, Hib, polio)    1500 mcg

Pediarix (DTaP, HepB, polio)  850 mcg

Pediacel (DTaP / IPV / Hib)    330 mcg

TriHIBit (DTaP, Hib)               170 mcg

Neis Vac-C                             500 mcg

Menjugate                               400 mcg

Meningitec                               125 mcg

Gardasil (HPV)                        225 mcg

Cervarix (HPV)                       500 mcg

Revaxis                                    350 mcg

Repevax                                  330 mcg

 

Maksymalny bezpieczny poziom spożycia glinu  jest 5 mcg / kg / dzień (ASPEN, Amerykańskie Towarzystwo Żywienia pozajelitowe i dojelitowe).[ próg maksymalny FDA aluminium otrzymane w IV rozwi±zań żywieniowych jest 25 mcg dziennie. ]Producenci szczepionek , z jakiego powodu, nie s± zobowi±zani do podawania na etykiety tych informacji, a także nie s± zobowi±zane do przestrzegania maksymalnej dawki 25 mcg?!!!

 http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?fr=201.323

Należy pamiętać, że w niektórych z poród wymienionych szczepionek występuje także rtęć.

 

 Rtęć jest zawarta w następujących szczepionkach:

szczepionka przeciwko tężcowi firmy Sanofil Pasteur zawiera rtęci 25 mcg/0.5ml

szczepionka przeciwko grypie Merck zawiera rtęci 24.5mcg/0.5ml

szczepionka przeciwko grypie GlaxoSmithKline zawiera rtęci 25 mcg/0.5ml

szczepionka przeciwko grypie Novaris zawiera rtęci 25 mcg/0.5 ml

szczepionka p.meningokokom Sanofil Pasteur zawiera rtęci 25 mcg/0.5 ml

 

Oczywicie nasz Narodowy Instytut Zdrowia nic o tym nie wie, w każdym b±dĽ razie nie udostępnia takich informacji na swoich stronach internetowych?!

 

PS. 1. Od  maja 2012 roku ginie w internecie cała masa publikacji pojawia się tekst : strona error albo pojawiaj± się napisy W twoim kraju zabronione. Error 503 Service Unavailable, No ale oczywicie żadnej cenzury nie ma!?

PS. 2.  Jest jeszcze jeden problem z zakresu Zdrowia Publicznego. Dlaczego specjalici z tego zakresu nie informuj± kolegów lekarzy, społeczeństwa o nowej chorobie jaka pojawiła się ok. 20 lat temu w zwi±zku z eksperymentami zwi±zanymi  z walk± z rzekomymi  zmianami klimatu. Od  20 lat w pimiennictwie medycznym USA,  a także Rosji istnieje pojęcie choroby  MORGELLONS. Choroba ta zwi±zana jest z rozsypywaniem tzw. trwałych smug na niebie. Jak wiadomo w Polsce rozpoczęto rozsypywanie tlenków baru, aluminium, stronty na niebie w 2003 roku. Dlaczego w Ministerstwie Zdrowia, NFZ,   GIS  i wszelkiej maci instytucjach  Zdrowia Publicznego panuje cisza? .

PS. 3. Uwaga dotycz±ca tranu. W sprzedaży znajduj± się różne formy tranu. m.in tzw norweski, nie wiem czy nie jest on otrzymywany z dorszy hodowlanych w sztucznych basenach we fiordach i karmionych nie wiadomo czym. Podejrzenie moje wzbudził  fakt, przyjmowania tranu przez chorych  i zanotowany spadek poziomu witaminy D. Czytelników posiadaj±cych informację na temat otrzymywania tego tranu proszę o kontakt. Działa tutaj prawdopodobnie taki sam system jak w przypadku zakupu proszku do prania w Niemczech czy Angli i tej samej firmy w Polsce. Te różnice w jakoci towaru dotycz± także, kawy, herbaty, kosmetyków itd. itd.

http://www.polishclub.org/2013/01/03/dr-jerzy-jaskowski-lekarze-ostrzegaja-mammografia-a-sprawa-polska-rak-zakonczenie/

http://idb.nowyekran.pl/post/67097,wspolczesna-medycyna-dr-jerzy-jaskowski-cz-iii

http://www.polishclub.org/2012/11/30/dr-jerzy-jaskowski-cukrzyca-a-sprawa-polska-cz-ii/

http://www.naturalnews.com/038034_vaccines_children_health_risks.html

http://www.youtube.com/watch?v=wX4aVSlEF6k

http://www.youtube.com/watch?v=Ul4z-rFpomo

http://www.youtube.com/watch?v=b3Wd2_vCOKU

http://www.youtube.com/watch?v=iZQfU4NmkY0

http://www.youtube.com/watch?v=VpUWhbt-SiU

http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=8374&Itemid=53

Dr Jerzy Jakowski

jjaskow@wp.pl

SFMRM

Rozpowszechnianie wszelkimi sposobami jest zalecane, szczególnie pozostawianie w przychodniach lekarskich.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Top! Top!

Nasza strona korzysta z plikow cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jesli nie blokujesz tych plikow, to zgadzasz sie na ich uzycie oraz zapisanie w pamieci urzadzenia. Mozesz samodzielnie zarzadzac plikami cookies w ustawieniach przegladarki.