Strona Mirosawa Dakowskiego
Odwiedza nas 164 goci
S T A R T arrow Spoeczestwo arrow zdrwko 13 arrow Grulica . Stary, nowy problem polityczny
Tuesday 19 October 2021 12:53:05.35.
W Y S Z U K I W A R K A
Grulica . Stary, nowy problem polityczny Drukuj Email
Wpisa: dr Jerzy Jakowski   
17.04.2013.

Grulica - uboenie spoeczestwa. Stary, nowy problem polityczny

 

dr Jerzy Jakowski

cz.1

                                                                 To nie wikszo tworzy prawd,

                                                         To prawda powinna stanowi wikszo.

 

 

         Jak zdylimy si przez ostatnie 20 lat Nowej Polski przyzwyczai, politycy wszelkiej maci usiuj ludzi straszy. A to strasz nas dziur ozonow, a to strasz nas globalnym ociepleniem, a to susz na Saharze, a to terroryzmem. Wszelkie te straszne tematy maj jeden podtekst: su tylko i wycznie maskowaniu prawdziwych problemów i uzasadnieniu nakadania nowych podatków.

         Na marginesie podatków. W strasznym redniowieczu obywatel paci podatek zwany dziesicin. Wynika on wprost z Biblii uznawanej za Sowo Boe. Po zrzuceniu Pana Boga z otarzy przez rewolucj zwan francusk 1791r. podatki poszy w gór. Pod rozbiorami podniesiono podatki do 15% - 20%. Niemcy w czasie okupacji naoyli na krnobrnych krnbrnych Polaków a 33% podatek. By to najwyszy podatek w okupowanej Europie. No potem to ju byo zdecydowanie lepiej. Dobrzy inaczej Sowieci, naoyli ponad 50% podatek, a obecnie przekracza on 70 %. Dla porównania w USA, w pierwszych okresach po rewolucji, za czasów G.Washingtona, podatek wynosi 3%. Innymi sowy w okropnym redniowieczu obywatel zgodnie z prawem boskim, pracowa 5 tygodni dla pana i 47 tygodni dla siebie. Obecnie  w dobie rozumu te proporcje zdecydowanie si odwróciy. Obywatel w Polsce pracuje ok. 40 tygodni dla swojego rzdu i ok. 12 tygodni dla siebie. I co tu nazywa wyzyskiem?

http://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek

http://portalwiedzy.onet.pl/52734,,,,podatek,haslo.html

http://www.newtrader.pl/historia-podatkow,146,przedsiebiorczosc.html

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/682429,historia_podatkow_jest_bezwgledna_zbyt_wysokie_koncza_sie_buntem.html

http://podatki.gazetaprawna.pl/wywiady/674612,historia_polskich_podatkow_ten_system_nam_sie_nie_udal.html

 

          Wracajc do tematu. Usuni dziennikarze dokonuj karkoomnych kombinacji mylowych, aby odwróci uwag czytelnika od prawdziwego problemu, a wymusi skupienie si na tym temacie, na którym wg starszych i mdrzejszych powinnimy si skupi. [ St. Michalkiewicz -StM].

 

         Bardzo dobrym tematem do odwracania uwagi zawsze byo straszenie chorobami i oczywicie trzymanie w zanadrzu nowego cudownego lekarstwa majcego tylko jeden istotny mankament: jest ono zdecydowanie , rzdu 5-20 razy drosze. Tak np. jest ze straszeniem wirusem grypy, której leczenie konwencjonalne kosztuje rednio ok. 20 zotych, a leczenie nowymi lekami ok. 200 - 300 zotych - [szczepionki i Tamiflu]. Dodatkowo chory uzyskuje pewno, e te nowe leki absolutnie mu nie pomog, ale odci jedynie jego kiesze o co najmniej 10-20 % miesicznego wynagrodzenia.

http://www.polishclub.org/2013/01/28/dr-jerzy-jaskowski-grypa-lekarze-ostrzegaja-dezinformacje-handlarzy-szczepionek-kilka-uwag-praktycznych-na-zakonczenie/

http://www.polishclub.org/2012/10/31/dr-jerzy-jaskowski-lekarze-ostrzegaja-chcesz-zachorowac-szczep-sie-przeciwko-grypie-nie-chcesz-chorowac-nie-szczep-sie-czesc-iii/

http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=1139&Itemid=53

 

          Grypa przemina i medialni specjalici otworzyli temat grulic. Nazwa jest doskonale znana i wikszo spoeczestwa pamita czasy powojenne, chociaby z opowiada rodzinnych. Tak wic posiew strachu spada na podatny grunt. Podatny, poniewa czym bardziej niewyksztacone jest spoeczestwo tym wikszy mona wywoa u niego strach przed nieznanym. A jak wiemy, gensek E.Gierek,  dosta poyczki z zachodu,  sprzedajc m.in. owiat w Polsce, tj. obniajc poziom nauczania od 1974 roku, poprzez dziaania zwane reformami. Reforma czasów E.Gierka obnia poziom edukacji likwidujc wiele przedmiotów w szkoach lub w istotny sposób zmniejszajc liczb godzin.  Dzisiaj obserwujemy jej efekty. Niestety planowa trzeba na pokolenie do przodu.

 

         Grulica jest powszechnie znan chorob spowodowan prtkiem Kocha, odkrytym w 1882 roku. Jeszcze na pocztku lat 70-tych ubiegego wieku nestor polskich ftyzjatrów, profesor Tadeusz Kielanowski zapewnia na wykadach, e grulica jest ju tylko pozostaoci. Wraz z popraw wyywienia i dostpem do czystej wody, wikszych mieszka, udao si pokona tego strasznego wroga XIX wiecznego spoeczestwa.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Kielanowski

http://www.wiw.pl/wielcy/kwartalnik/KielanowskiTadeusz_07.asp

http://www.kulturaswiecka.pl/node/166

 

         Obecnie obserwujemy sytuacj dziwnego zapatrzenia na zachód. Publikowane prace powouj si zawsze na uczonych np. amerykaskich podobnie jak przed 1990 rokiem powoywano si zawsze na uczonych sowieckich. Niestety jest to postpowanie zgodne z zasad:cudze chwalicie swego nie znacie... Wydaje si wic celowe przypomnienie wkadu Polaków w walk z grulic.

         Samo pojcie suchoty, jak kiedy nazywano grulic, przyszo do Europy, ok. II wieku n.e. od greckiego phthisis, czyli stanu chorobowego poczonego z postpujcym wychudzeniem, i charactwem. Sam zespó chorobowy by znany ju w II wieku przed nasz er, np. Arystoteles uwaa suchoty za chorob zaraliw. Stare wedy opisuj suchoty jako chorob królów, a w wiekach rednich nazywano je bia dum.

Z kronik dowiadujemy si, e pierwszym polskim lekarzem by biskup Jan Radlica herbu korab z Kalisza w XIV wieku, który leczy równoczenie cesarza Karola IV jak i sutana Sulejmana oraz by przybocznym lekarzem chorego na grulic króla wgierskiego Ludwika Andegaweskiego, ojca naszej królowej Jadwigi. róda podaj, e leczenie byo wg ówczesnej opinii bardzo skuteczne. Jan Radlica nacisk kad gównie na leczenie klimatyczne.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Radlica

 

         W 1556 roku zosta wydany, przez lekarza osobistego Zygmunta Augusta, doktora Hieronim Spiczyskiego [Rayca Krakowski]  podrcznik pt.: O Rolinach zwierztach i rodzeniu czowieka w 1554 roku. H.Spiczyskeigo nazywano pierwszym pisarzem o Botanice w jzyku polskim.

Herbarz to iest zió tutecznych postronnych y zamorskich opisanie, co za moc maj, a jako ich uywa, tak ku przestrzeeniu zdrowia ludzkiego iako ku uzdrowieniu rozmaitych chorób

. Jest to pierwsza po polsku wydana encyklopedia rolin. W Zielniku znajdujemy stosunkowo dokadny opis suchot puc.

http://books.google.pl/books?id=Vuc5AAAAMAAJ&pg=PA393&lpg=PA393&dq=dr+Spiczyski&source=bl&ots=Q66d3FC6d3&sig=cf5Rw0IvfgSnX9nnWVqK4ePlvCc&hl=pl&sa=X&ei=-XpsUfvzAu3A7Aaz1YDQCw&redir_esc=y#v=onepage&q=dr%20Spiczyski&f=false

 

 

         Take w nastpnych wiekach znajdujemy pisane róda polskich lekarzy, wydane w jzyku aciskim o grulicy, np. De pulmonis ulcere seu phthisis [O owrzodzeniu puc; czyli suchotach] oraz Exempla phthisis per vestes et contaginum propagatur [ Suchoty szerz si przez styczno i ubranie] autorstwa Jonstona Schmidta.

 

         W 1755 roku polski lekarz Mizler opisuje swój przypadek wyleczenia suchot. W 1872 roku Teodor Hering powtórzy ,we wasnym laboratorium dowiadczenie Villemina udowadniajc zakano grulicy. Natomiast dr Henryk Hoyer w tym samym roku 1882 roku, po odkryciu przez Kocha prtków, pokaza je uczestnikom posiedzenia Warszawskiego Towarzystwa Naukowego.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Hoyer

http://portalwiedzy.onet.pl/84136,,,,hoyer_henryk_fryderyk_sen,haslo.html

http://www.dawny-inowroclaw.info/slawni-ludzie/145-henryk-fryderyk-hoyer

Pionierem leczenia klimatycznego by prof. Teofil Kaczorowski [1830 - 1889], a dr Stanisaw Markowski ju w 1884 roku zorganizowa Towarzystwo Kolonii Wakacyjnych dla dzieci zagroonych grulic. W Rabce podobne kolonie organizowa dr Jakubowski od 1887 roku.

http://www.city.poznan.pl/mapa_geopoz/data/wizualizacja/index.php?sciezka=../wizualizacja/cmentarze/cmentarz_zasluzonych/3/88/

http://pl.wikipedia.org/wiki/Teofil_Kaczorowski

 

Zakopane jako miejscowo uzdrowiskow dla leczenia grulicy odkry w 1860 roku prof. szkoy Gównej dr Tytus Chaubiski.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Tytus_Chaubiski

http://www.tpn.pl/dziedzictwo/news/169

 

Dopiero jednak w 1902 roku powstao w Zakopanem, staraniem dr Kazimierz Duskiego pierwsze sanatorium wysokogórskie.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Duski

 

Pionierami prowadzenia akcji przeciwgruliczych byli w Polsce bezsprzecznie : dr Alfred Sokoowski - waciwy twórca ftyzjatrii polskiej, twórca pierwszego w Europie klimatycznego sanatorium podgórskiego dla zbiorowego leczenia grulicy puc w Jarze-Sokoowsku [1855r.]. Sokoowski by autorem pierwszego na wiecie obszernego i oryginalnego podrcznika ftyzjatrii pt: Nauka o suchotach pucnych wydanego w 1906 roku. Podrcznik by tumaczony na wiele jzyków m.in. francuski, niemiecki, rosyjski.

Dr  Alfred Sokoowski by take twórc pionierskiego programu uwiadamiania spoeczestwa o istocie i profilaktyce grulicy. Mona z ca odpowiedzialnoci stwierdzi, e dr A.Sokoowski by jednym z pionierów medycyny spoecznej. Wykaza, e grulica jest wynikiem sytuacji ekonomicznej okrelonych grup ludnoci.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Alfred_Sokoowski

http://www.sokolowsko.org/sokoowsko/historia

http://www.pum.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0009/13311/3479_17.pdf

 

Drugim pionierem by dr Henryk Dobrzycki twórca pierwszego na wiecie podmiejskiego sanatorium ludowego w Meni [Warszawa]. Dr Dobrzycki by take muzykologiem i kompozytorem.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Dobrzycki

http://tomaszow-tit.pl/artykul,Nadpilickie_wilegiatury_6,13965.html

 

Wspópracownik dr A.Sokoowskiego dr Bolesaw Dbiski wyda pierwszy na wiecie podrcznik diagnostyki grulicy w 1912 roku pt: Diagnostyka grulicy puc. Wymienieni lekarze jako pierwsi rozpoczli wydawanie czasopisma Grulica puc w 1909 roku.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bolesaw_Dbiski

 

Twórc pojcia tuberkulina by polski mikrobiolog Odo Bujwid [ 30.XI.1857w Wilnie- 25.XII1942 w Krakowie].

http://pl.wikipedia.org/wiki/Odo_Bujwid

http://www.uj.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/odeszli/lista-pamieci?p_p_id=56_INSTANCE_t2TT&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&groupId=10172&articleId=2062291

http://aordycz-krakow.blogspot.com/2012/09/odo-bujwid-pierwszy-polski-bakteriolog.html

http://plaszcz-zabojcy.blogspot.com/2012/12/odcinek-552-odo-bujwid-1942-rok.html

 

Dr Seweryn Sterlinn by natomiast twórc sieci placówek zwalczania grulicy na terenie odzi.

Do lekarzy majcych duy wkad w diagnostyk i leczenie grulicy moemy zaliczy:

Dr Leona Karwackiego [ 1872-1942] bakteriologa i epidemiologa, pioniera teorii rónopostaciowoci rozwoju zarazka grulicy.

http://mazowsze.hist.pl/files/Rocznik_Towarzystwa_Naukowego_Warszawskiego/Rocznik_Towarzystwa_Naukowego_Warszawskiego-r1938-1945-t31_-_38/Rocznik_Towarzystwa_Naukowego_Warszawskiego-r1938-1945-t31_-_38-s193-194/Rocznik_Towarzystwa_Naukowego_Warszawskiego-r1938-1945-t31_-_38-s193-194.pdf

 

Dr Ksawerego Lewkowicza [1869 - ] pediatr.

Lekarzem polskiego pochodzenia, piszcym si po francusku, by dr Jan Danysz mikrobiolog czonek Instytutu Pasteura.

Janusz Zeyland [ 1897 -1944] profesor Uniwersytetu Poznaskiego, autor podrcznika pt: Grulica puc u dzieci wydanego w 1937r. Zgin zamordowany przez Niemców w czasie leczenia chorych, w zorganizowanej przez siebie placówce, oddziale gruliczym dla modziey, Szpitala Wolskiego w czasie Powstania Warszawskiego.[ Rze Woli]

http://pl.wikipedia.org/wiki/Janusz_Zeyland

http://www.1944.pl/historia/powstancze-biogramy/Janusz_Zeyland

http://translate.google.com/translate?hl=pl&sl=en&u=http://pums.ump.edu.pl/janusz-zeyland/&prev=/search%3Fq%3DJanusz%2BZeyland%26hl%3Dpl%26client%3Dsafari%26rls%3Den&sa=X&ei=725sUaWEI8Oz4ASAxYCgDQ&ved=0CEEQ7gEwAw

 

PS. Od dawna Starsi i mdrzejsi [StM] wiedz, e aby rzdzi du grup ludzi, plemieniem, narodem wystarczy sobie zapewni dwa resorty : owiat i religi. Wcale nie resorty siowe. Utrzymanie ich duo kosztuje i zawsze powstaje niebezpieczestwo przewrotu. Owiata dawnej znajdowaa si w rkach indywidualnych. Rodzice mogli do pewnego wieku, wychowywa swoje dzieci. Od czasu rozbiorów okupant przej rol wychowawcy. Std np. permanentne obnianie wieku szkolnego, aby jak najmniej dziecko wynosio z domu. Std systematyczne obnianie poziomu nauki szczególnie przedmiotów cisych. Jak ostatnio podano, po tzw próbnych maturach, co drugie dziecko nie zdao. Nie ma obawy w roku biecym po prostu obniy si po raz kolejny poziom. Wszystko bdzie jak trzeba. Ale to potwierdza powysz tez.

Std take, konieczno ekonomiczna pracy kobiet. Przecie matka nie moe si zajmowa wychowaniem. Nie ma przygotowania specjalistycznego.

O religii doskonale wiadomo. Jest to jedna z grup, które na wszelki wypadek nie podday si lustracji. A jak wiadomo biskupi rozmawiajcy przy okrgym stole byli agentami. Czyli cay okrgy stó to po prostu rozmowy naczelnika -  gen.Cz.Kiszczaka ze swoimi podwadnymi.

Wiem co pisz . Niestety bylem ekspertem. tzw strony solidarnociowej.

jjaskow@wp.pl

Zmieniony ( 18.04.2013. )
 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
Top! Top!

Nasza strona korzysta z plikow cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jesli nie blokujesz tych plikow, to zgadzasz sie na ich uzycie oraz zapisanie w pamieci urzadzenia. Mozesz samodzielnie zarzadzac plikami cookies w ustawieniach przegladarki.