Strona Mirosława Dakowskiego
Odwiedza nas 30 gości
S T A R T arrow Społeczeństwo arrow fasada a tyły arrow Zakon Iluminatów, organizacja, która postawiła sobie za zadanie budowę Nowego Ładu Świata
Sunday 28 February 2021 07:11:43.32.
migawki

27.02.2021 Kielce – Msza Święta i Pokutny Marsz Różańcowy za Ojczyznę

28.02.2021 Siedlce – Msza Święta i Pokutny Marsz Różańcowy za Ojczyznę

Różaniec za Ojczyznę przy grobie błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki

W środę 24-go, piątek 26-go i sobotę 27-go Suche Dni Wielkiego Postu.

Nie podają statystyki zgonów na covid osób, które już zaszczepiono i nabrały rzekomej odporności.

  W styczniu otworzono na tej stronie [czy przeczytano do końca i ze zrozumieniem?] dwa miliony 84 tysiące artykułów. Kolejny rekord. Propagujcie więc, proszę, szczeg. wśród znajomych przestraszonych i tracących nadzieję. Powinna im pomóc. Żebyśmy w lutym wyrównali tę liczbę, a będzie o 10% dni mniej...

  My obecnie zachowujemy się często jak w ariergardzie pobitej armii, a to Awangarda Zwycięstwa, kiedy nastąpi ten przełom - zależy od nas.

                                                                                                     Ja mam zamiar się zaszczepić. Ale tylko przez telefon. Tak, jak mnie leczą, tak będę się szczepił
 
W Y S Z U K I W A R K A
Zakon Iluminatów, organizacja, która postawiła sobie za zadanie budowę Nowego Ładu Świata Drukuj Email
Wpisał: Mirosław Dakowski   
09.02.2009.

Zakon Iluminatów, organizacja, która postawiła sobie za zadanie budowę „Nowego Ładu Świata”

http://www.propolonia.pl/blog-read.php?bid=95&pid=1320

         Aktualność Zakonu Iluminatów jest obecnie jednym z najbardziej kontrowersyjnych zagadnień. Organizacja ta postawiła sobie za zadanie budowę „Nowego Ładu Świata”, którego pierwsze wzmianki są już zapisane w żydowskim „Talmudzie”. Iluminaci są również postrzegani, jako światowe centrum zarządzania masonerią i innymi tajnymi towarzystwami. Prezentowany tekst będzie krótką charakterystyką iluminatów oraz „Nowego Ładu Świata”.

      Zakon Iluminatów założony został przez  mieszkańca Bawarii żydowskiego pochodzenia Adama Weishaupta 1 maja 1776 roku. Zdaniem księdza J. A. Cervery, nazwa Iluminaci wywodzi się od sekty manichejczyków, którzy twierdzili, że zostali „oświeceni” przez niebo, głosząc przy tym skrajnie anarchistyczne poglądy.  Doktryna tej sekty odrzucała jedność z Bogiem oraz głosiła potrzebę zburzenia wszystkich społeczeństw i państw. Termin iluminaci, czyli „oświeceni”, odnosił się również,  do tajnego stowarzyszenia „Alumbrados”, które działało w Hiszpanii na przełomie średniowiecza przez renesans aż do okresu baroku. Działalność  „Alumbrados” została potępiona edyktem Wielkiej Inkwizycji w 1623 roku. Wcześniejsze organizacje jednak były chaotyczne i łatwe do rozbicia. Ponadto rządzone silną ręką Państwo Chrześcijańskie, wspierane przez Inkwizycję łatwo radziło sobie z wszelkimi tego typu organizacjami. Organizacja założona przez A. Weishaupta cechowała się jednak spójnością, przebiegłością. Zaszczepiła jako pierwsza ideały iluminatów do świata polityki, finansów i intryg. Sam Adam Weishaupt był synem rabina (co było silnie ukrywane), który został ponoć ochrzczony po śmierci ojca. Podstawowe wykształcenie uzyskał w szkole jezuickiej, zaś po ukończeniu bawarskiego uniwersytetu w Ingolstad został profesorem prawa. Mimo początkowej gorliwości i nauce, w słynącej z dyscypliny bawarskiej szkole jezuickiej, A. Weishaupt z niewyjaśnionych okoliczności porzucił katolicyzm (podejrzewam, że nie lubił dyscypliny). Znienawidził on Jezuitów, oraz postawił sobie za cel zniszczenie chrześcijaństwa, ale nie tylko jako religii. Zniszczyć chciał również system prawny, polityczny i ekonomiczny, jaki stworzyło Chrześcijaństwo,  od wczesnych czasów Średniowiecza. Organizacja, którą stworzył Adam Weishaupt, ma za zadanie dokonać właśnie tego, czego pragnął jej twórca. Celem jej jest nie tylko samo zniszczenie cywilizacyjnego dorobku, jaki stworzyło chrześcijaństwo, ale i zastąpienie go „nowym ładem”, jaki pragnął Adam Weishaupt. „Nowy ład światowy”  ma swoje korzenie w cywilizacji żydowskiej, z której wywodził się sam twórca iluminatów. Jego pierwsze wzmianki są w żydowskiej księdze „Talmudu” (o czym wspomniałem), która głosi, że  nowy świat który, nadejdzie będzie stworzony tylko dla ludu wybranego. Zatem słuszne jest stwierdzenie, że „Nowy ład światowy”, jest żydowskim, talmudycznym dziełem, którego realizacji podejmują się iluminaci.

         Adam Weishaupt przed powołaniem Zakonu Iluminatów wiele podróżował w poszukiwaniu inspiracji do działań. Poznał tajniki okultyzmu, również mógł poznać tajemnice kabały, zaś na jego późniejsze działania mogli mieć wpływ poznani przez niego żydowscy bankierzy. Jednym z popleczników Weishaupta był żydowski bankier Amschel Rothschild. Z biegiem lat klan Rothschildów i ich prywatne banki staną się podporą finansową Iluminatów. Iluminaci z czasem mieli spełniać funkcję nad – masonerii, czyli organizacji, która przejmie nad nią kontrolę, i stanie się swoistym „elitarnym tajnym stowarzyszeniem, wewnątrz elitarnego tajnego stowarzyszenia”. Cel ten Weishaupt mógł zrealizować dzięki jego wstąpieniu do jednej w bawarskich lóż masońskich. Wewnątrz masonerii stopniowo Weishaupt zaczynał urządzać swój zakon tak, aby Iluminaci mogli być „w masonerii i z masonerii aby poruszać się wśród niej sekretnie”. Dla uskutecznienia swojego zakonu, Adam Weishaupt opracował staranny system donosów, dzięki którym informowano jego o poczynaniach członków Zakonu Iluminatów. Opracowany został przez Weishaupta również system pilnowania osób o niższych stopniach wtajemniczenia, przez osoby o stopniach wyższych. Ponadto każdy z iluminatów na jakiś czas musiał zdawać wyczerpujący raport Weishauptowi ze swoich poczynań. Cechą charakterystyczną iluminatów było też to, że jego członkowie przybierali sobie pseudonimy pochodzące od imion starożytnych filozofów lub bohaterów (cechą wszelkich tajnych stowarzyszeń z kolei, jest kult antycznej naukowości i filozofii starożytnej). Adam Weishaupt nazwał się imieniem „Spartacus”. Nic więc dziwnego, że tak sprawnie działająca organizacja, mogła w szybkim czasie, spoić wszelkie organizacje tajne i masońskie pod swoim przewodnictwem. Zdaniem biskupa F. Dillona, gdyby nie Weishaupt i jego „Zakon Iluminatów”, masoneria straciłaby na sile (i mogłaby upaść), wraz z reakcją silnych państw na rewolucję we Francji, której plany były ułożone właśnie przez „Iluminatów Weishaupta” i Rothschildów.

         Iluminaci posiadają specyficzną dla siebie strukturę organizacyjną. Zakon Iluminatów dziel się na trzy klasy:

 I.            Minerwałów z trzema stopniami: nowicjusza, minerwała i minervalis iluminatis (iluminatis minor)

 II.            Wolnomularzy z trzema stopniami: ucznia, towarzysza i mistrza

III.            Mysteria (tajemnice):

·       małe misterium z dwoma stopniami: szkocki nowicjusz i szkocki rycerz

·       średnie misterium z dwoma stopniami: mały stopień kapłański i stopień rządcy

·       wielkie misterium z dwoma stopniami: wielki stopień kapłański i wielki stopień rządcy

Celem głównym zarówno iluminatów jak i „Talmudu” jest budowa „Nowego ?adu Świata”. Ten „nowy ład”, może zostać osiągnięty dzięki globalizmowi, globalizacji życia oraz powołaniu „Rządu Światowego”. „Nowy ?ad Światowy”, składa się z pięciu głównych podpunktów które charakteryzuje:

     Zniszczenie Monarchii i wszelkich form rządów Autorytarnych.

     Zniesienie idei własności, zarówno w sferze prywatnej, jak i publicznej, zastępując je własnością „ludzkości”.

     Zniszczenie patriotyzmu, tradycji i ducha narodowego.

     Zniszczenie życia rodzinnego, instytucji małżeńskiej, wprowadzenie zbiorowego wychowania dzieci i promocji zboczeń.

     Zniszczenie wszelkich form tradycyjnej religijności oraz budowa pan-religii (na bazie wymieszanie wszelkich form religijnych).

Jak widać wszystkie te podpunkty uderzają w Chrześcijański ?ad, który został budowany od wczesnego średniowiecza. Monarchizm i Autorytaryzm, właściwe Chrześcijaństwu, zostają zastąpione przez stworzoną przez masona i encyklopedystę Monteskiusza demokracją nowożytną i republikanizmem. Idea gospodarki opartej na cechy i ziemiaństwo (feudalizm), zakładającej własność prywatną rzeczy osobistej i własność państwową sprawy publicznej zostają zamienione, na depczący  dorobek publiczny liberalny kapitalizm, lub godzący w prywatność osoby – komunizm. Tradycję i Naród, depcze się promocją globalizmu i idei rządu światowego, zaś religijność zostaje zastąpiona przez  fałszywy ekumenizm będące niczym innym jak krokiem ku pan – religii. Twór zwany „judeo–chrześcijaństwo” z kolei, wywodzi od żydowskich iluminatów amerykańskich.  Zboczenia i rozwiązłość są promowane na każdym kroku. Zatem jeśli żyjemy w świecie, który dąży do budowy „Nowego ?adu Świata”, jak mamy się skutecznie bronić? Odpowiedź jest bardzo prosta! Nie popierać wszystkiego, co ten „nowy ład” tworzy, kreuje, lub pomaga na drodze jego realizacji! Unikać idei, które sprzyjają jego budowie, sprzeciwiać się jego twórcom, głośno o nich mówić, a wtedy sukces jest bliski! Tylko pytanie, czy się zechce? Czy w swojej próżnej chęci wygody, i materialistycznej chęci zysku nie będziemy popierali tego, co z tym diabelskim, żydowskim i masońskim (bez-)ładem się wiąże?

         Iluminaci mają niechlubną historię. Ich intrygi są związane z wieloma rewolucjami oraz planem „trzech wojen światowych”, wykreowanych przez wpływowego i satanizującego  żydowskiego iluminata – Alberta Pike’a (w latach 1859 – 1871). Iluminaci stali za powstaniem Stanów Zjednoczonych Ameryki. USA bowiem zostały założone jako „idealnie masońskie państwo”, które przyjęło „idealny” dla masonów ustrój liberalnej republiki demokratycznej, wrogi Autorytarnemu wzorcowi Monarchii Średniowiecznej. Wszelkie dokumenty niepodległościowe USA, są obite zewsząd symboliką masońską i iluminatów. Również waluta amerykańska (Dolar), która za poleceniem żydowskiego masona i iluminata, F. D. Roosevelta, od 1935 roku, ma na odwrocie charakterystyczną dla iluminatów ściętą piramidę z okiem na  jej szczycie. Iluminaci stoją nie tylko za rewolucją amerykańską, ale i również tą z Francji. Stoją również za XIX wiecznymi rewolucjami, powstaniami pogrążającymi „Święte Przymierze” (godzące w iluminatów), rewolucję w Carskiej Rosji (którą w 1815 roku obiecali Rothschildowie carowi za niesubordynację wobec nich). Iluminaci również stoją za „Czarną Ręką”, organizacją której poczynania doprowadziły do wybuchu Pierwszej Wojny Światowej, która pogrążyła trzy Cesarstwa dawnego „Świętego Przymierza” oraz islamskie Cesarstwo Turcji. W Turcji masoneria zaprowadziła porządek podobny do tego, jaki zafundowali jakobini katolickim Francuzom po wielkiej rewolucji rozpoczętej w 1789 roku. Zaplanowana przez Pike’a Druga Wojna Światowa, wybuchłaby bez względu na to, czy A. Hitler doszedłby do władzy w Niemczech czy też nie. Nie NSDAP, to niemiecka partia bolszewików sterowanych przez ZSRR, czy demokratów sterowanych przez aliantów i USA, tak czy inaczej dokonałaby ustanowionych planów wojny. Wojna ta miała być rozpoczęta przez Niemców, i przegrana przez Niemców. Obecna walka z „terroryzmem”, jest niczym innym jak przymiarką do III Wojny Światowej! Ponadto jest wiele innych pomniejszych rewolucji za którymi również stoją  żydowscy talmudyści, bankierzy i Iluminaci Weishaupta!

         Również teorie innego satanizującego żydowskiego filozofa Karla Marksa były propagowane przez iluminatów i Rothschildów. Jednakże swojej pseudo – krytyce kapitalizmu, Karl Marks nigdy nie uraził jej ojców i propagatorów. Nigdy nie uraził żydowskiego ekonomisty Davida Ricardo, ojca liberalizmu. Nigdy też nie uraził Amschela Rothschilda, który propagował liberalizm. Jego krytyka dotyczyła fanatycznej chęci obalenia własności prywatnej! Krytyka była tak samo  fanatyczna, jak w przypadku ojców liberalnego kapitalizmu, którzy dla odmiany, zbesztali wcześniej pojęcie własności publicznej! Mało kto o tym wspomina, ale właśnie propagowany przez Rothschildów lobbing na rzecz prywatyzacji europejskich banków, które były „sprawą publiczną”, przyczynił się do budowy ich potęgi finansowej. Gdyby nie prywatyzacja banków angielskich i bawarskich, klany żydowskich finansistów, nie były by w stanie wykreować takiej potężnej organizacji jak Zakon Iluminatów! Każdy naród, nauczony tym faktem, winien strzec się prywatyzacji banków, pozostawiając je sprawie państwowej. Prywatyzacja banków, w każdym przypadku, kończyła się wykupem ich, przez żydowskie klany takie jak Rothschildowie i Rockefellerowie! Wymownym faktem jest to, że niektóre organizacje w Polsce, walczące o prywatyzację, były po 1989 roku w Polsce, wspierane finansowo przez G. Sorosa! Mam nadzieję, że przytoczony fragment przemówi do rozsądku tym, co fanatycznie, (jak Rothschildowie) popierają prywatyzację! Lekarstwem, które będzie ostoją w walce z „Nowym  Porządkiem Świata”, jest zbudowanie silnego państwa będącego zaprzeczeniem ideałów iluminatów i talmudystów. Potrzebne jest zatem silne, autorytarne państwo, gdzie oddany władca będzie dbał o potęgę i siłę narodu który reprezentuje.

         Duża liczba wiarygodnych źródeł informacji na temat iluminatów wynika z faktu, że jej archiwa i plany przechwyciły władze Bawarii w XVIII wieku. Ważne były również zeznania, jakie złożyli byli członkowie iluminatów przed sądami bawarskimi. Wiadomo również, że w 1784 roku Adam Weishaupt wysłał gońca z depeszą do M. Robespierre’a dotyczącą rozkazu wybuchu rewolucji, ale podczas swej drogi do Paryża ów goniec został zabity przez uderzenie pioruna. Policja Bawarii przechwyciła wszelkie rozkazy i listy zebrane przy zabitym gońcu. Po dokonaniu wielu rewizji w domach iluminatów, w tym i domu samego A. Weishaupta, i przejęciu ich dokumentów, władze zdecydowały się osądzić członków tej organizacji za spisek przeciw Królestwu. Elektor Bawarii Karl Teodor, 22 czerwca 1784 roku, wydał edykt zakazujący działaniu tajnych stowarzyszeń na terenie Bawarii. Podobne edykty mogły mieć miejsce na terenie wielu innych landów Cesarstwa Rzymsko – Niemieckiego. Wiadome jest również, że w 1786 roku iluminaci wydali wyrok śmierci na Króla Francji Ludwika XVI i Króla Szwecji Gustawa III.         

         Prezentowany tekst jest krótką charakterystyką Zakonu Iluminatów. Opis całej organizacji jest zbyt obszerny, jednak kluczowe zagadnienia postarałem się tutaj przybliżyć. Wiele ciekawych źródeł na temat samych iluminatów można znaleźć w książce Henryka Pająka „Bestie końca czasów”, ciekawej książce księdza Juana Antonio Cervery „Pajęczyna Władzy” oraz ważnej książce księdza Michała Poradowskiego „Nowy Światowy ?ad”, które serdecznie polecam. Mam nadzieję, że mój tekst przybliża główne zagadnienia dotyczące „Iluminatów Weishaupta”.

Piotr Marek

Zmieniony ( 20.04.2011. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Top! Top!

Nasza strona korzysta z plikow cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jesli nie blokujesz tych plikow, to zgadzasz sie na ich uzycie oraz zapisanie w pamieci urzadzenia. Mozesz samodzielnie zarzadzac plikami cookies w ustawieniach przegladarki.