Barometrem miłości jest wierność
Wpisał: naszdziennik   
30.12.2013.

Barometrem miłości jest wierność

 

29 grudnia 2013  naszdziennik

Małżeństwo buduje się na komplementarności kobiety i mężczyzny – mówił ks. abp Henryk Hoser w parafii św. Ojca Pio na stołecznym Gocławiu. W czasie Mszy św. w święto Świętej Rodziny pary obchodzące jubileusze odnowiły swoje przyrzeczenia małżeńskie.

Ksiądz arcybiskup Hoser, odnosząc się w homilii do coraz bardziej popularnej w dzisiejszej kulturze ideologii gender, podkreślił, że stoi ona w opozycji do zbawczego planu Boga. – To nie człowiek wymyślił rodzinę, ale jest ona rzeczywistością pochodzącą od samego Boga – powiedział hierarcha, którego słowa cytuje KAI.

Przypominając, że Bóg stworzył człowieka do relacji, ksiądz arcybiskup podkreślił, że tą podstawową, nie do zastąpienia relacją jest ta, która łączy mężczyznę i kobietę. – Jest to struktura miłości, w której ma się ujawnić ludzka miłość, która nie ma nic wspólnego z zauroczeniem, ale jest życiem dla drugiego, dla jego najlepiej pojętego dobra – stwierdził.

Barometrem miłości jest wierność, która zasadza się na wierze w drugiego człowieka – zauważył ksiądz arcybiskup. – Rodzice wierzą w swoje dzieci. Liczą, że będą one szły jasną drogą, kształtowaną przez ich wychowanie. Mają także nadzieję, że podobnie jak oni, także ich potomstwo odkryje magię autentycznej miłości – wyjaśnił hierarcha.

Ksiądz arcybiskup Hoser tłumaczył również, że miłość małżeńska jest miłością wyłączną, wzorowaną na przymierzu Boga z ludźmi. – Nie wolno w imię miłości krzywdzić drugiego człowieka, a pierwszą krzywdą jest zdrada, czyli cofnięcie danego przyrzeczenia, do czego zachęca nas współczesna kultura, redukując miłość do kaprysów, emocji i afektów. To, co należy się współmałżonkowi, nie należy się żadnej innej osobie. Stąd mamy przykazanie: Nie cudzołóż! – przypomniał ks. abp Hoser. – Musimy mieć świadomość, że zdrada jest raną, która nigdy się nie goi, ale trwa do śmierci – dodał ks. abp Hoser.

Ordynariusz warszawsko-praski zwrócił również uwagę, że małżeństwo buduje się na komplementarności kobiety i mężczyzny. – Największym błędem, jaki popełniamy, jest myślenie, że współmałżonek powinien być taki sam jak my, czyli mieć identyczne gusta i zachowania, przez co nie chcemy uznać jego różności, a zatem także i wyjątkowości – stwierdził hierarcha, którego słowa cytuje KAI.

Odnosząc się do lansowanych przez współczesną kulturę alternatywnych modeli małżeństwa i rodziny, ks. abp Hoser podkreślił, że ideologia gender stoi w opozycji do zbawczego planu Boga. Uważa bowiem, że już sam podział na mężczyzny i kobiety jest niesprawiedliwością. Tymczasem budowanie małżeństwa jednopłciowego jest największym absurdem. Jest to zaprzeczenie nie tylko naszej świadomości i doświadczenia ludzkości, ale również zdrowego rozsądku – stwierdził.

Na zakończenie Liturgii ks. abp Hoser poświęcił różańce rozdane wszystkim zgromadzonym w świątyni. Każdy otrzymał także obrazek z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego.

MM