Czesi na Wołyniu czują się zagrożeni... Wariant repatriacyjny. A Polacy?
Wpisał: Wołyńscy Czesi   
21.03.2014.

 Czesi na Wołyniu czują się zagrożeni...  Wariant repatriacyjny. A Polacy?

 

„Wołyńscy Czesi czują się zagrożeni. Na Ukrainie rośnie bandytyzm i z każdym dniem jest coraz gorzej a milicja nic nie robi. Czeski rząd chce ściągnąć 40 rodzin do Czech.”

Wyjątki (przetłumaczone) z materiału:


„Pan premier (Czech: Bohuslav Sobotka) jest gotowy, zobowiązać Ministra Spraw Wewnętrznych i być może minister spraw zagranicznych, w celu rozwiązania tego problemu i do opracowania konkretnych rozwiązań jak Czechy mogą pomóc naszym rodakom na Ukrainie” – powiedział dziennikarzom Jan Hamacek po spotkaniu z przewodniczącym Towarzystwa Wołynia „Czesi w regionie Żytomierz; Ukraina.”
W Czechach rząd spotyka się z przedstawicielami ugrupować i stowarzyszeń kresowych, aby zasięgnąć informacji – u nas nie.


A ilu Czechów jest na Ukrainie?
Ilu Polaków?
Prezes Towarzystwa Wołynia Czechów poinformował, że około 40 czeskich rodzin z Wołynia zwróciło się oficjalnie o repatriację. Są zgłaszane nowe prośby.
Wg. słów Snidewicz przestępczość na Ukrainie wzrasta: „…My boimy się o swoje życie, swoje rodziny, swoją ziemię…”

Każdego dnia coś się dzieje, nie mamy do kogo się zwrócić. Pojawiają się bandyci którzy mówią: „jesteśmy Samoobroną”. Policja (milicja) jest bezczynna.
Jak można najszybciej Czechy chcą przedstawić wariant repatriacyjny dla rodaków.
Wg. informacji Hamacka na Ukrainie przebywa około 20 tys etnicznych Czechów.

Język angielski:
„…The Czech government cannot ignore the danger that ethnic Czechs are facing in Ukraine’s Volhynia, Czech MP, Radim Fiala, said in a statement.

Crime and banditry is on the rise in western Ukraine, and the local radical groups abiding by the legacy of Stepan Bandera are to blame. Apprehensions of our compatriots who have an experience of clashing with nationalists during the Second World War cannot be ignored,” Fiala said….
Tłum. Polskie:
Czeski rząd nie może ignorować niebezpieczeństwa, zagrożenia etnicznych Czechów na Wołyniu w Ukrainie. – powiedział Radim Fiala w oświadczeniu.

„Zbrodnia i bandytyzm rośnie na zachodniej Ukrainie, a lokalne grupy radykalne które kultywują dziedzictwo Stepana Bandery są winne. Obawy naszych rodaków, którzy mają doświadczenie w zderzeniu z nacjonalistami w czasie II wojny światowej nie mogą być ignorowane…” powiedział Fiala.
Źródło: Czech Republic ready to repatriate ethnic Czech families from Ukraine

Całość materiału na wstępie w oryginale rosyjskim:


Волынские чехи пожаловались на издевательства бандитов из «украинской самообороны»

Правительство Чехии готово решить вопрос о переселении группы волынских чехов с территории Украины, сообщает Чешское информагентство ЧТК со ссылкой на заявлении председателя Палаты депутатов парламента Чехии Яна Гамачека.

«Господин премьер (Чехии Богуслав Соботка) готов поручить министру внутренних дел и, возможно, министру иностранных дел, заняться этим вопросом и подготовить проект конкретного решения, чтобы Чехия могла помочь нашим соотечественникам на Украине», – сказал Гамачек журналистам после встречи с председателем Общества волынских чехов в Житомирской области Украины Эммой Снидевич.

Спикер Палаты депутатов парламента Чехии обсудил в Праге со Снидевич ситуацию с чешским национальным меньшинством на Украине, а также развитие политической и экономической ситуации на Украине. Председатель Общества волынских чехов сообщила, что около 40 семей волынских чехов уже официально обратились к чешским властям с просьбой о репатриации, сообщает РИА Новости.

По словам Снидевич, криминогенная ситуация на Украине за последние недели резко ухудшилась. «Мы боимся за свою жизнь, свои семьи, своих сыновей. Ситуация каждый день ухудшается», – рассказала она.

«Каждый день что-то происходит, нам не к кому обратиться. Появляются бандиты, которые говорят, что «мы из Самообороны», милиция бездействует», – сказала Председатель общества волынских чехов. По словам Гамачека, Чехия должна предложить волынским чехам вариант репатриации как можно быстрее. В настоящее время на территории Украины проживает около 20 тысяч этнических чехов, отмечает ЧТК.”

Źródło:
Волынские чехи пожаловались на издевательства бандитов из «украинской самообороны»

Pierwotne:
„Rząd gotowy do pomocy ukraińskim Czechom” – Government ready to help Ukrainian Czechs
Wołyńscy Czesi…

Inne niezależne informacje na ten temat: Mission to map situation of Czechs in Ukraine
nahnews.com.ua

 

Zmieniony ( 21.03.2014. )