Sukcesy w UE: Patenty
Wpisał: Lewartow   
05.05.2014.

Patenty w 2011

 

Niemcy                 13 583

USA                     13 338

Japonia                 11 649

Francja                   4 799

Szwajcaria              2 531

Polska                         45

Pozostałe z UE     11 163

Pozostałe                7 536