Króluj nam Chryste ! Regna nobis Christe ! Materiały z dwóch kongresów.
Wpisał: xxxx   
11.06.2014.

Króluj nam Chryste ! Regna nobis Christe ! Materiały z dwóch kongresów.


Materiały z II Kongresu dla "Społecznego panowania Chrystusa Króla" z
Warszawy i Częstochowy, oparte na fundamentalnej Prawdzie o Królewskiej
Godności Pana Jezusa zawartej w Piśmie Świętym, Magisterium
Kościoła, Świętej Tradycji katolickiej, Encyklikach papieskich.


Niech to cenne Słowo wypływające z ust Czcigodnych prelegentów
przyniesie owoc. Niech posłuży nam jako Ewangelizacja, niech rozwieje
wszelkie obawy i pobudzi do modlitwy i czynu.


  https://www.youtube.com/channel/UC-1XsQtpqjT7Wf2fHfuliRQ
[1]

=====================

 

Szczęść Boże,

Ukazały się materiały z I Kongresu dla Społecznego panowania
Chrystusa Króla, który odbył się w Krakowie 15 czerwca AD 2013 w
Stowarzyszeniu Fides et Ratio w Krakowie.

http://fides-et-ratio.pl/index.php/2014/06/materialy-z-i-kongresu-dla-spolecznego-panowania-chrystusa-krola/
[1]Króluj nam Chryste!