List do kanclerz Merkel ws. pseudo-religii klimatycznej
Wpisał: Mirosław Dakowski   
27.08.2009.

List do kanclerz Merkel ws. pseudo-religii klimatycznej

            http://www.konserwatyzm.pl/publicystyka.php/Artykul/3736/ 

Wiara w zmianę klimatu i w to, że wywołana jest przez człowieka, stała się pseudo-religią.

Rozwój społeczeństw determinowany jest często przez ducha czasu [zeitgeist], którego konsekwencje były czasem szkodliwe dla ludzkości, niekiedy nawet okropne. Nierzadko liderzy polityczni podejmowali fatalne decyzje, po zasięgnięciu opinii doradców niekompetentnych lub zideologizowanych.
Popełniła Pani błąd, który doprowadził do wielu szkód; jest to coś, co nigdy nie powinno się stać, szczególnie gdy weźmie się pod uwagę fakt, że jest Pani fizykiem. Pani przyjęła, że zmiany klimatyczne są powodowane działalnością człowieka.
Istnieje coraz większy zasób dowodów wskazujących na to, że antropogeniczne CO2 nie odgrywa żadnej wymiernej roli.
W międzyczasie, wiara w zmianę klimatu i w to, że wywołana jest przez człowieka, stała się pseudo-religią.
- - - - -
List otwarty naukowców niemieckich do Kanclerz Angeli Merkel ws. klimatu (tłumaczenie na j. polski)  EIKE
Europäisches Institut für Klima und Energie e.V.
Vizepräsident
Dipl. Ing. Michael Limburg
do
Bundeskanzleramt
Frau Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel
Willy-Brandt-Straße 1
10557 Berlin
Groß Glienicke 26.07.09
List otwarty - Zmiana Klimatu
Szanowna Pani Angela Merkel, Kanclerz Niemiec
Studiując historię można się przekonać, że rozwój społeczeństw determinowany jest często przez ducha czasu [zeitgeist], którego konsekwencje były czasem szkodliwe dla ludzkości, niekiedy nawet okropne. Historia wciąż uczy nas, że nierzadko liderzy polityczni podejmowali fatalne decyzje, ponieważ zasięgali opinii doradców niekompetentnych lub zideologizowanych, a w porę tego nie rozpoznali. Ponadto, również ewolucja pokazuje, że naturalny rozwój przebiega na wiele różnych sposobów, jednak większość z nich kończy się w ślepych zaułkach. Żadna epoka nie jest uodporniona na powtarzanie błędów z przeszłości.
Politycy rozpoczynają często swe kariery wykorzystując temat, który pozwala im się wyróżniać. Wcześniej, jako Minister Środowiska, Pani też tak uczyniła, oficjalnie, choćby poprzez nadanie wysokiego priorytetu zmianom klimatycznym. Czyniąc tak popełniła Pani jednak błąd, który od wtedy doprowadził do wielu szkód; jest to coś, co nigdy nie powinno się stać, szczególnie gdy weźmie się pod uwagę fakt, że jest Pani fizykiem. Pani przyjęła, że zmiany klimatyczne są powodowane działalnością człowieka i uczyniła to głównym celem, dla którego należy wdrożyć kosztowne strategie ku ograniczeniu tzw. gazu cieplarnianego CO2. Uczyniła Pani tak bez uprzedniej realnej dyskusji pozwalającej sprawdzić, czy wczesne pomiary temperatury i wiele innych faktów związanych z klimatem dają w ogóle ku temu podstawy.
Prawdziwie kompleksowe badania, których znaczenie jest absolutnie niezbywalne, wykazałyby, nawet przed utworzeniem IPCC, że ludzie nie mieli żadnego wymiernego wpływu na globalne ocieplenie poprzez emisję CO2. Przeciwnie wręcz, wahania temperatury pozostają w normalnych zakresach i wynikają z cykli naturalnych. W rzeczywistości atmosfera od 1998 roku – przez ponad 10 lat - nie ociepliła się, a globalna temperatura od 2003 roku nawet znacznie spadła.
Ani jeden z wielu niebywale kosztownych modeli klimatycznych tego ochłodzenia nie przewidział. Według IPCC, powinno się stale ocieplać, ale zachodzi coś wręcz przeciwnego.
Co ważniejsze jednak, istnieje coraz większy zasób dowodów wskazujących na to, że antropogeniczne CO2 nie odgrywa żadnej wymiernej roli. W rzeczywistości zdolność CO2 do absorpcji promieniowania jest prawie wyczerpana przy obecnym stężeniu atmosferycznym. Jeżeli CO2 rzeczywiście miałby jakiś wpływ, a wszystkie paliwa kopalne zostałyby spalone, wtedy dodatkowe ocieplenie w długim okresie ograniczałoby się w rzeczywistości do zaledwie kilku dziesiętnych stopnia C.
IPCC musiał mieć świadomość tego faktu, jednak całkowicie zignorował pomiary temperatury za okres 160 lat i zależności od CO2 za okres 150 lat. W rezultacie IPCC stracił swoją wiarygodność naukową. Omówienie głównych punktów tego tematu zawarte jest w załączonym aneksie.
W międzyczasie, wiara w zmianę klimatu i w to, że wywołana jest przez człowieka, stała się pseudo-religią. Jej orędownicy, bezrefleksyjni, stawiają pod pręgierzem niezależnych i opierających się na faktach analityków i ekspertów, pośród których wielu to najlepsi i najzdolniejsi w międzynarodowej społeczności naukowej. Na szczęście możliwe jest znalezienie w Internecie licznych prac naukowych, które szczegółowo wykazują, że nie ma żadnej zmiany klimatu spowodowanej antropogenicznym CO2. Gdyby nie Internet, realistom ws. klimatu trudno byłoby uczynić słyszalnymi swoje stanowisko. Rzadko bowiem publikowane są ich krytyczne opinie.
Niemieckie media zajęły, niestety, wiodącą pozycję w odrzucaniu publikacji zawierających poglądy krytyczne wobec antropogenicznego globalnego ocieplenia. Na przykład, w drugiej Międzynarodowej Konferencji Realistów Klimatu w Nowym Jorku w marcu br. uczestniczyło około 800 czołowych naukowców, niektórzy z nich należą do grona najlepszych światowych klimatologów lub specjalistów w dziedzinach pokrewnych. Podczas, gdy amerykańskie media i jedynie Wiener Zeitung relacjonowały to wydarzenie, tutaj w Niemczech prasa, publiczne radio i telewizja milczały. To w istocie godne pożałowania, jak postępują nasze media – pod wcześniejszymi reżimami mówiono mediom, czego nie należy przekazywać. Dziś jednak wiedzą one to bez wskazówek.
Czy nie sądzi Pani, Pani Kanclerz, że nauka domaga się czegoś więcej, niż tylko potwierdzania hipotez, ale że obejmuje również badania sprawdzające, by przekonać się, czy może teza przeciwna lepiej wyjaśnia rzeczywistość? Gorąco apelujemy do Pani o ponowne rozpatrzenie swojego stanowiska w tej sprawie i o zwołanie bezstronnego panelu w Potsdam Institute for Climate Impact Research (poczdamski instytut badawczy nad oddziaływaniem klimatu), który jest wolny od ideologii i gdzie można otwarcie dyskutować kontrowersyjne argumenty. My, niżej podpisani, bardzo chętnie zaoferujemy pomoc w tym zakresie.
Z wyrazami szacunku,
Prof. Dr.rer.nat. Friedrich-Karl Ewert
EIKE Diplom-Geologe
Universität. - GH - Paderborn, Abt. Höxter (ret.)
Dr. Holger Thuß
EIKE President
European Institute for Climate and Energy
http://www.eike-klima-energie.eu/
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Za: www.eike-klima-energie.eu  (wersja angielska)
Tłum. własne: KG  16.08.2009
Wersja niemiecka listu – z pełną listą podpisów:
http://tiny.pl/hh29w
http://fronda.pl/tatra/blog/
Tłum Krystyna Greń