wyrywkowo o działalności anty-k
Wpisał: Mirosław Dakowski   
07.10.2009.

MD

Dość wyrywkowo o działalności anty-k

            W KIK warszawskim, sekcja młodzieżowa, od 1957 (?). Potem przezwana Sekcją Kultury. Od początku działalności w KIK zachowały się donosy agentów (wiedza z teczki z IPN) np. Agata i Alfa (o kontaktach z ks. St. Kluzem , co on mówił o mnie i Świerku). IPN nie ujawnił (na razie?) nazwisk tych agentów. Ale nie dawali mi paszportów (z 5 razy), np. w 1967, ...ze względu „na reakcyjne poglądy” i „rozpracowanie operacyjne „Cezar ” (to Stefan Kisielewski).

            Przemyt literatury religijnej gł. katolickiej, do Zw. Radz. w latach 1965-76. (Biblie, teologia prawosławna i katolicka). Donosy o tym do dyrekcji w Świerku, i „organów” - por. Dziedzic. Mówił mi on o tym w pocz. lat 80-tych. Były donosy o mych kontaktach z opozycją w Moskwie, fizycy W. Turczin, A. Sacharow, J. Orłow, pozatem Szczaranskij, Michaił Ogurcow (ci dwaj ostatni obecnie filary polityki w Izraelu), inni.

            Kontakty i współpraca z Kisielewskim (w latach 60-tych i na początku 80-tych, po jego powrocie w 1982 chyba ze świata). Sprawa obiektowa i figurant „CEZAR” (St. K.)

            Lata 81-89 - duży kolportaż książek w wyd. Krąg (czyli brałem ok. 800 - 1000 egz. - ok. 20% nakładów). Własne Wydawnictwo (z Andrz. Urbańskim) od 1983 -88. Duży kolportaż prasy podziemnej i książek, m.inn. dla IBJ Świerk.

            Udział w „pierścieniu radiowym” wokół Warszawy, chyba w ’84.

            Od 1983 w celu rozbicia opozycji w IBJ (to Świerk i Żerań) podział IBJ na Inst. Problemów Jądr. i Instytyt Atomistyki (czy Energii Atom.) i jakiś na Żeraniu, chyba Inst. Techniki mi Chemii Jądr.? Wyrzucenie 13-tu prof. i doc. w 1982 lub początek 83, wycofane, bo zupełnie nielegalne: Mógł tylko zrobić tylko minister, a ten się chyba nie ośmielił. Byłem więc w „byłym IBJ  - „byłym docentem”. Tak na pismach oficjalnych. Z pensją (ze względów inflacji nam, represjonowanym, nie rosła, a innym –tak) - więc na poziomie 50-25% pensji innych naukowców. Wreszcie – usunięcie z „b. IBJ”. Opis walk z sądami w książce „Rewolucja Kulturalna w IBJ”. Wreszcie w maju 1986 r wymuszono na mnie przejście „za obopólna zgodą” (chyba) do Uniw. Warsz., ale.. nie na stanowisko profesora czy docenta, ale.. „st. specjalisty d/s technicznych” - co bez sensu. Parę rewizji (w 82 i chyba 84), konfiskaty książek i prasy podziemnej (nie oddali, nawet po 89-tym). Konfiskata Fiata-125p z dużym nakładem książek Kręgu – samochód wreszcie oddali.

            W październiku ’80 wydałem w wyd. Posiev (to bardzo anty-komunistyczny Narodno-Trudowoj Sojuz) we Frankfurcie n/Menem pierwszą książkę po rosyjsku „Solidarnost’ ”. Było 3 tys. egz. I wydania, potem 2 razy po 3 tys. II wydania. Poszły do Zw. Radz. i KDL-i. Solidarność Walcząca przerzucała do garnizonów sowieckich koło Legnicy. Za to (m.inn.) na wiosnę ’81 prokuratura aresztowała Kornela Morawieckiego. W TV jako dowody przestępstwa Kornela ... pokazywano moją książeczkę.

            Nie dostałem w r. 2002 z IPN donosów za lata 80-te. „Jeszcze nie było”. Jako pokrzywdzony dostałem, ale tylko te do 80-go roku. Zainicjowałem w Karcie archiwum jawne „teczek” , by każdy mógł sięgać i czytać. Chyba nie kontynuowali. Mam podziękowanie szefa karty za ten pomysł.

            Pracowali dla mnie agent (jak się okazało po 90-tym) Andrzej Drawicz, współpracował agent Boni (TW Znak) . Reszty agentury tylko się domyślamy. Nawet w roku 2009 IPN nie może odtajnić nazwisk agentów w KIK - ani w rządzie.