Pomnik w Wyszkowie - Żołnierzom Wyklętym
Wpisał: Mirosław Dakowski   
31.10.2009.

Pomnik w Wyszkowie - goście honorowi z Opola

A. Klusik (2009-10-30)  http://www.ospn.opole.pl/?p=art&id=269 [tam są piękne zdjęcia! MD]

            W czwartek, 29 października w Wyszkowie pod Warszawą, odsłonięto już 12 w Polsce pomnik, poświęcony Żołnierzom Wyklętym. (Ciągle tak się o nich mówi, a przecież zasłużyli na to, by raczej nazywać ich Żołnierzami Niezłomnymi.) Stanął on, na wysokiej nadbużańskiej skarpie w pobliżu mostu drogowego i niedaleko legendarnego „Probostwa w Wyszkowie” uwiecznionego przez Stefana Żeromskiego w słynnej noweli.

http://biblio.ojczyzna.pl/HTML/Zeromski__Na_probostwie_w_Wyszkowie.htm

            Głównym elementem pomnika jest orzeł podrywający się do lotu.

  Na kolumnach są tablice, na których wyryto kilkadziesiąt nazwisk żołnierzy podziemia antykomunistycznego, którzy oddali swe życie w  latach 1946 – 1952, walcząc, z narzuconym, komunistycznym systemem władzy.
            10-ciu z nich Prezydent RP odznaczył pośmiertnie wysokimi orderami, wśród nich Stanisława Kowalczyka, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Stanisław Kowalczyk pseudonim „Baśka”, „Odwet”, „Karol”, „Edek” żołnierz AK, WiN, NZW, ujęty podstępnie i sądzony wraz ze swoim dowódcą J. Kmiołkiem, w pokazowym procesie w szkole w Pułtusku, został skazany na 14 krotną karę śmierci. Synowie jego brata, to znani w Opolu, Jerzy i Ryszard Kowalczykowie. Kontynuując rodzinne tradycje walki o Polskę wolną i sprawiedliwą, w październiku 1971, wysadzili aulę WSP w Opolu  zapobiegając w ten sposób udekorowaniu w niej komunistycznych katów, morderców robotników Wybrzeża w grudniu 1970 roku.
           
Jerzy i Ryszard uczestniczyli w uroczystości odsłonięcia pomnika i pośmiertnego uhonorowania ich stryja w charakterze gości honorowych. W zastępstwie nieobecnego Prezydenta RP minister Paweł Wypych odczytał list od Prezydenta i wręczył odznaczenia.