Niewiedza i bezmyślność główną przyczyną zgody na szczepienia.
Wpisał: dr J. Jaśkowski   
31.12.2015.

Niewiedza i bezmyślność główną przyczyną zgody na szczepienia.

 

Niebezpieczna lekcja korupcji.

 

Z cyklu: „Przeczytaj i zapamiętaj N-14”

 

dr J. Jaśkowski

 

 

 

Pamiętaj: Leczenie jest zawsze sprawą indywidualną chorego.

               Ustawy medyczne służą handlarzom i specsłużbom

               w celu lepszego politycznego i ekonomicznego zniewolenia               człowieka.

 

  

...TYLKO TE IDEE ŻYJĄ, KTÓRE WEDŁUG STARSZYCH I MĄDRZEJSZYCH ŻYĆ MAJĄ.

 

Nullius in Verba*

 

 

       Wielokrotnie już udowadniałem, że  po 1990 roku zniknęło, zupełnie bez sprzeciwów kadry naukowej, polskie piśmiennictwo specjalistyczne. Do tzw. „przemian” mieliśmy 2000 tytułów naukowych, w nakładzie 10 000 000 egzemplarzy. Obecnie mamy tylko powielaczowe reklamówki Big Pharmu. Nawet jak czasami pojawiają się w nich polskojęzyczne prace, na przykład z Białegostoku, to są na tak niskim poziomie merytorycznym, że nie są brane pod uwagę przy żadnej analizie piśmiennictwa na dany temat. Prace natomiast, które reklamują szczepienia, nie spełniają minimum warsztatu naukowego. Podam tylko parę przykładów.

       Pani mgr prof. L. Brydak z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego pomimo, jak podaje, ponad 40 lat pracy, nie umie rozdzielić zakażeń wirusowych od bakteryjnych, czego wymaga się od studentów 3 roku medycyny. Na swojej stronie bezmyślnie albo celowo podaje wszelkie zakażenia łącznie. Jak wiadomo wiele lepiej brzmi. Zamiast podać, że z powodu grypy zmarło 18 osób w liczących 320 000 000 ludzi Stanach Zjednoczonych, lepiej podawać wymyślone z sufitu wielkości 40 000 - 100 000 zgonów. Uzasadnia to straszenie ludzi chorobą, która według Oxfordzkiego Podręcznika Medycyny nie wymaga specjalnego leczenia. Ale kto ma czas czytać podręczniki? Przecież seriale Harlekina i mecze sportowe są lepszą formą spędzania czasu.

 

       Poza tym te pseudonaukowe prace publikowane w reklamówkach przemysłu farmaceutycznego nie spełniają nawet minimum rzetelności naukowej. Przykładowo, autorzy tych publikacji nie potrafią zastosować sieci neuronowych do badań statystycznych, tylko nadal posługują się prostymi obliczeniami typu: jeżeli -”a”- to musi być -”b”-  . Sieci neuronowe od co najmniej 15 lat stanowią standard niezbędny do oceny danych statystycznych w medycynie. W publikacjach Big -Pharmu są nieznane.

      

       Nie dziwią zatem tytuły jakie pojawiają się w publikacjach zachodnich:

 

„Niebezpieczna lekcja korupcji, współudział, agendy”.

       „Korupcja, samozadowolenie, współudział, chciwość, Agenda, To jest to, co dominuje dzisiaj w naszym systemie opieki zdrowotnej, a dokładniej to, co przywiodło Amerykę do tego stanu, który obserwujemy. Największa śmiertelność niemowląt wśród najbogatszych krajów przemysłowych”.

 

       „Nauka jest na sprzedaż w dzisiejszej Ameryce, i nigdzie nie jest to bardziej widoczne, aniżeli w przemyśle farmaceutycznym i kalendarzu szczepień”.

 

       „Oficjalnie podaje się, że nauka o szczepieniach jest oparta na dowodach, chociaż brak jakiejkolwiek pracy medycznej, wyników badań długoterminowych skutków wstrzyknięcia 60 szczepionek dziecku”.

 

       „Brak jakichkolwiek wyników badań przeprowadzonych zgodnie z zasadami naukowymi, porównujących stan dzieci szczepionych i nieszczepionych po latach”.

 

       Na tym tle wyjątkowo negatywnie wyróżniają się wakcynolodzy polscy. Taki p. prof. Radziszewski, wbrew ewidentnym faktom, potwierdza wielokrotnie w swoich wystąpieniach nieprawdę w rodzaju: „Szczepionki są najlepiej przebadanymi preparatami”. A PRAWDA ZNAJDUJE SIĘ W TYTUŁACH PRAC ZACHODNICH POWYŻEJ

 

       P. prof. Bucholc nawet nie widziała, że na jej stronie internetowej podane są informacje odnośnie zawartości rtęci w szczepionkach sprzedawanych w Polsce. Natychmiast po tej publicznej kompromitacji telewizyjnej zniknęły wszelkie informacje o składzie szczepionek ze stron PZH.

       Przypomnę może, jak się szczepionkowcy dowartościowują i usiłują zrobić z handlu szczepionkami naukę. Pojęcie Waca oznacza krowę, a pojęcie logos naukę. W dowolnym tłumaczeniu oznacza to naukę o krowie, lub krowią naukę, krowologię.  Nic dodać nic ująć.

 

       Już nawet z tych specjalistów od powielania marketingu szczepionek śmieją się ludzie, na forach raczej niemedycznych. Taki artykuł umieszczony na www.mp.po/artykuly/?aid=46958 został oceniony bardzo rzeczowo na stronie Kefirek [15 grudzień 2012]. Wynik jest druzgocący dla Medycyny Praktycznej, wręcz ośmiesza jej redakcję za dopuszczenie do publikacji tego czegoś, jako pracy naukowej.

       To, że ruszyła ofensywa szczepionkowców, jest więcej jak pewne. Przecież zaraz po wyborach p. Prezydent już w pierwszych dniach urzędowania podpisał ustawę o zwiększeniu przymusu szczepień dzieci. Innymi słowy, zezwolił na zwiększenie wywozu pieniędzy z kasy Ubezpieczalni. I zwiększenie liczby powikłań, a więc chorych dzieci w Polsce.

 

       Na odbytym w Poznaniu sympozjum wakcynologów Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz typu hiperłącze. z 28.10.2015 w artykule kolejnej Małgorzatki, p.Soleckiej, jego uczestnicy wręcz żądali zwiększenia nakładów publicznych na obowiązek szczepień i jak to twierdzili, na „edukację społeczeństwa”. Proszę zobaczyć tę obłudę, prywatne firmy chcą zwiększyć zyski z przymusu szczepień i dodatkowo sami mamy płacić za reklamę tych szczepionek. Innymi słowy, chcą nas oskubać podwójnie.

http://www.polishclub.org/2014/02/09/dr-jerzy-jaskowski-kolejne-straszenie-spoleczenstwa-chorobami-dzieciecymi/

http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=11863&Itemid=119

https://gloria.tv/media/K6G96UARoak

 

       Ciekawa była wypowiedź p. mec. R. Tymińskiego, który z jednej strony stwierdzał, że Konstytucja gwarantuje obywatelom wolność, ale jest ona ograniczona z jednej strony obowiązkiem poszanowania prawa, ale także wolnością innych osób. W jaki sposób wywodzi stąd przymus szczepień, jest już zagadką pozamerytoryczną, albowiem w jaki sposób dziecko zdrowe, nie chorujące, ma zagrażać innym, to musi ustalić już prawnik, ponieważ przekracza to dotychczasową wiedzę medyczną.

       Ale z prawem to różnie bywa. Mamy przykłady z okresu Sowietów, tzw. schizofrenię bezobjawową, którą tylko odpowiedniej maści eksperci rządowi wykrywali, ponieważ, jak sama nazwa mówi, była bezobjawowa. W Sowietach za czasów  świetlanego panowania Gorbaczowa, prawie 2 miliony ludzi przebywało w psychuszkach. P. Gorbaczow na zasłużonej emeryturze mieszka w bazie Marynarki Wojennej w Kalifornii, pod ochroną USNavy. Co kraj, to obyczaj.

 

       Tak wiec ciągła kampania „edukacyjna” [czytaj dezinformacyjna] powinna być prowadzona, według wakcynologów, ze środków publicznych. I wszystko staje się jasne. Kolejki do lekarzy ulegną wydłużeniu, a koszyk świadczeń zmniejszeniu, a podatek na „zdrowie” wzrośnie. Dlatego właśnie finansowanie szczepień przeszło na NFZ, ponieważ on posiada lepszą kontrolę nad lekarzami pierwszego kontaktu. Jeżeli lekarz nie będzie miał 100% wyszczepialności noworodków, to może mu NFZ nałożyć pod byle pretekstem karę albo w ogóle zerwać kontrakt i przychodnia zostaje na lodzie. Reminiscencje tej ustawy natychmiast odbiją się na rodzicach nieszczepiących dzieci, ponieważ z personelu medycznego zrobiono egzekutorów.

  

       Dlatego warto przytoczyć wartości zawartość jednej z najsilniejszych neurotoksyn, zawartych w szczepionkach, czyli aluminium:

 

• DtaP (błonicy, tężcowi i krztuścowi): 170-625 mikrogramów, w zależności od producenta

• Zapalenie wątroby typu A: 250 mcg

• Wirusowe zapalenie wątroby typu B: 250 mcg

• Hib (na zapalenie opon mózgowych; Marka PedVaxHib tylko): 225 mcg

• HPV: 225 mcg

• Pediarix (połączenie DTaP-zapalenie wątroby typu B, polio): 850 mcg

• Pentacel (DTaP-Hib-polio kombinacja): 330 mcg

• Pneumokoki: 125 mcg (podkreślenie dodane)

 

Pamiętaj: w krajach zachodnich:

„Szczepione są dzieci z rodzin  biednych, niewykształconych z dzielnic lumpenproletariatu, kolorowi.

Nie szczepią się dzieci z rodzin bogatych, wykształconych, białych”.

 

A Ty Czytelniku, do jakiej grupy należysz?

       Według toksykologów, norma dla dziecka to 2mcg na kilogram masy ciała, czyli nie więcej, aniżeli 10 mcg jednorazowo. Odstęp pomiędzy szczepionkami powinien wynosić minimum 6 tygodni, a lepiej by było, aby wynosił 12 tygodni.

  

       Musisz także wiedzieć Szanowny Rodzicu, że powoływanie się wakcynologów na CDC jest typowym wprowadzaniem w błąd. Po pierwsze, CDC jest zarejestrowane w Dun and Bradstreet w stanie Georgia, jako spółka silnie powiązana z przemysłem farmaceutycznym. Jest więc prywatną korporacją i jak wszystkie korporacje, jest nastawiona na zysk. Innymi słowy, jej zalecenia są pod wpływem innych korporacji finansowych.

 

       Po drugie, zalecenia CDC nie opierają się na badaniach naukowych.

       Zalecenia CDC są kolportowane i powielane przez niektóre towarzystwa naukowe, jak AAP, ale ta z kolei otrzymuje wielosetmilionowe dotacje od firm produkujących szczepionki, o czym juz pisałem kilkakrotnie.

 

       Po trzecie, CDC nigdy nie przeprowadzało badań wieloletnich po szczepieniach, a pomimo to ustanawia zasady szczepień z rażącym pominięciem wiedzy z innych dziedzin, chociażby toksykologii.

 

       Podobnie Amerykańska Akademii Pediatrii  -AAP- spełnia rolę marketingową dla firm produkujących szczepionki i inne leki oraz żywność. Przykładowo, nie ostrzega PT Pediatrów o zawartości aluminium w mleku sproszkowanym, ani o szkodliwości fluoru, o czym wiadomo od co najmniej 75 lat.

       Zarówno Amerykańska Akademia Pediatryczna, jak i Akademia Lekarzy Rodzinnych, są typem przedsiębiorstw wymienionych na DUN and BRADSTREET. Tak wiec reklamówki przemysłu farmaceutycznego w wersji polskojęzycznej celowo oszukują polskich lekarzy, podając nieprawdziwe źródła rzekomo wykonanych badań.

       Podkreślić również należy, że kolejne „ciało” doradcze rzekomych ekspertów od szczepień, czyli Komitet Doradczy ds Szczepień Ochronnych, jest to grupa ludzi wybranych i mianowanych przez CDC. Czyli firma sama sobie tworzy ekspertów. Wiarygodność takich ekspertyz jest równa -..........- wpisać właściwe słowo proszę.

       W tym aspekcie dopiero możesz zrozumieć te wszelkie gadające głowy, namawiające Ciebie Szanowny Rodzicu, do szczepień. Takie maskowanie prawdziwego płatnika jest normalną rzeczą w korporacjach. A wiadomo, kto płaci, ten wymaga. Stąd brak ludzi namawiających do szczepień, a nie związanych z przemysłem.

 

 Dr n. med. Jacek Mrukowicz:

W okresie minionych 3 lat otrzymałem:

honoraria od firmy GSK i MSD, producentów szczepionek przeciwko HPV, za wykłady wygłaszane na konferencjach naukowych i szkoleniowych.

Finansowanie udziału w międzynarodowych kongresach i konferencjach naukowych od firmy GSK.

Jestem redaktorem naczelnym czasopisma „Medycyna Praktyczna Pediatria” i suplementów „Szczepienia” wydawanych przez wydawnictwo Medycyna Praktyczna, w których pojawiają się m.in. reklamy szczepionek i produktów wytwarzanych przez firmy GSK i MSD.

Jestem etatowym pracownikiem „Medycyny Praktycznej Szkolenia”, która organizuje konferencje i warsztaty szkoleniowe dla lekarzy i pielęgniarek, w tym m.in. sponsorowane przez firmę GSK.

 

Dr hab. n. med. Leszek Szenborn, prof. nadzw. AM:

Honoraria za wykłady/konsultacje, finansowanie w uczestnictwie w konferencjach i kongresach naukowych (MSD i GSK)

Prowadzenie badań klinicznych (GSK)

 

Prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki:

Uczestniczył w badaniach klinicznych, wykładach sponsorowanych oraz korzystał z pomocy finansowej przy wyjazdach na kongresy naukowe od kilku firm produkujących szczepionki.

Volume 85, Issue 4, July–August 2010, Pages 360–370

 

Prof. dr hab. Anna Skoczyńska: udział w grantach GSK, Novaris, Pfizier. Finansowanie spotkań naukowych Baxter, GSK, Novaris, Pfizier. HONORARIA Z TYTUTŁU WYGŁASZANYCH WYKŁADÓW: Baxter, GSK, Novaris, Pfizier. Udział w Komitetach Doradczych: Baxter, GSK, Nowaris, Pfizier.

http://www.mp.pl/szczepienia/wyklady/show.html?id=116741

 

 www.prevenidisesse.com/15/02/2015_

www.thevaccinereacyion.org./2015/09/mercury-

www.anticoruptionsociety.com/2015/12/11/all-

www.anticoruptionsociety.com/2015/05/26 the-

www.parentsaganinstmandatoryvaccines/net/2-15/02/12/ profits

www.biuletyn.servier.pl/index.php/200511/

https://www.youtube.com/watch?v=b3Wd2_vCOKU

https://www.youtube.com/watch?v=UX7NXLpEe7k

https://www.youtube.com/watch?v=OoFQ90LX9yA

https://www.youtube.com/watch?v=vyZjt72SjnE

http://tagen.tv/vod/2015/12/swiat-jest-inny-odc-19-nie-ma-juz-medycyny/

 

 

W dowolnym tłumaczeniu: nie brać niczego na słowo, na wiarę w nauce. Moim zdaniem, w życiu codziennym także. Szczególnie w dzisiejszych czasach.

 

 Gdańsk 31.XII.2015 r.

Kontakt : jerzy.jaskowski@o2.pl