Niedziela, Warszawa. U Matki Boskiej Łaskawej  Msza Św. za Ojczyznę i Pokutny Marsz Różańcowy.
Wpisał: KRUCJATA RÓŻAŃCOWA ZA OJCZYZNĘ   
07.04.2016.

Niedziela 10.4 Warszawa Sanktuarium Matki Boskiej Łaskawej – Msza Święta za Ojczyznę [o 16-tej] i Pokutny Marsz Różańcowy ok. 17-tej.

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/?p=4435

Przyjrzyjmy się temu, co wydarzyło się ostatnio w Ojczyźnie i co dzieje się w naszym Kraju od długiego czasu. Zobaczmy co się dzieje na Zachodzie oraz za naszą wschodnią granicą. Czy możemy wątpić, że Ojczyźnie naszej jest  wciąż potrzebna modlitwa różańcowa???

Trasa comiesięcznego Pokutnego Marszu Różańcowego w Warszawie: Po drodze z Sanktuarium Matki Boskiej Łaskawej idziemy Krakowskim Przedmieściem, skręcimy w ul. Świętokrzyską by modlić się na Różańcu Świętym pod siedzibą Ministerstwa Finansów, później pod siedzibą TVP na pl. Powstańców Warszawskich 7, gdzie mieszczą się główne studia propagandy i dezinformacji mediów publicznych (od dziesięcioleci siejących nienawiść oraz kłamstwa). Modlić się będziemy o konieczne zmiany w mediach i nawrócenie środowisk dziennikarskich.

Kierujemy się później w stronę placu Trzech Krzyży i na ul. Wiejską. Zakończenie Pokutnego Marszu Różańcowego pod Sejmem (wcześniej podejdziemy pod ambasadę Kanady, gdzie będziemy się modlić o uwolnienie Mary Wagner, aresztowanej w okresie  Bożego Narodzenia i więzionej znów w Kanadzie).