Pokutny Marsz Różańcowy a "grupa rekonstrukcyjna sanacji"
Wpisał: KRUCJATA RÓŻAŃCOWA ZA OJCZYZNĘ   
05.07.2016.

Trafnie (niestety) zauważył Grzegorz BRAUN, „PiS jest grupą rekonstrukcyjną sanacji”. Na kogo liczą Polacy, jeśli na Marsze Pokutne błagające o ratunek Custos Poloniae, prawdziwą naszą Hetmankę, przychodzi w Warszawie 50-100 Polaków, katolików??

 

10 lipca Warszawa Msza Święta za Ojczyznę i Pokutny Marsz Różańcowy

Czy możemy wątpić, że Ojczyźnie naszej jest  wciąż potrzebna modlitwa różańcowa???

Trasa comiesięcznego Pokutnego Marszu Różańcowego w Warszawie. Po drodze z Sanktuarium Matki Boskiej Łaskawej idziemy przez pl. Zamkowy, później równolegle do Krakowskiego Przedmieścia, do ul. Świętokrzyskiej by modlić się na Różańcu Świętym pod siedzibą Ministerstwa Finansów, później pod siedzibą TVP na pl. Powstańców Warszawskich 7, gdzie mieszczą się główne studia propagandy i dezinformacji mediów publicznych (od dziesięcioleci siejących nienawiść oraz kłamstwa). Modlić się będziemy o konieczne zmiany w mediach i nawrócenie środowisk dziennikarskich. Kierujemy się później w stronę placu Trzech Krzyży i na ul. Wiejską. Zakończenie Pokutnego Marszu Różańcowego będzie pod Sejmem (wcześniej podejdziemy pod ambasadę Kanady, gdzie podziękujemy Panu Bogu i Jego Matce za  uwolnienie Mary Wagner z więzienia Kanadzie).