Łomża, Krucjata Różańcowa; w związku z przygotowaniami Niemiec i Rosji do wojny.
Wpisał: Łomża, Krucjata Różańcowa   
09.09.2016.

Łomża, Krucjata Różańcowa; w związku z przygotowaniami Niemiec i Rosji do wojny

 

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę prosi:

 

Z Maryją Królową Polski módlmy się 

o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii,

o wypełnienie  Ślubów  Jasnogórskich  Narodu

---------------------------------------------------------------------------------

„Jedyna broń, której Polska używając odniesie zwycięstwo jest różaniec” – August kard. Hlond

======================================================

 

W związku z przygotowaniami Niemiec i Rosji do wojny zapraszamy w piątki na Różaniec św. w kościele p.w. św. Andrzeja Boboli, po Mszy św. o 18-tej.

 

Modląc się na różańcu rozważać będziemy mękę Chrystusa Pana i męczeństwo św. Andrzeja, albowiem obiecał swój patronat nad sprawami, które będziemy tak zawierzać.

 

Mając w pamięci zapewnienia mocarstw w r. 1939 i ich późniejszą wiarołomność, jak i dzisiejsze zapędy do gromienia naszych niezbywalnych i najświętszych powinności, mamy obowiązek i przywilej zawierzać sprawy Narodu i naszych rodzin Matce i Królowej Polski oraz wzywać wstawiennictwa świętych patronów naszej Ojczyzny.

 

W r. 1920 Królowa Polski nas obroniła, a św. Andrzej wspierał, więc i dziś naszym prawem i obowiązkiem jest uciekać się pod Ich obronę!

 

 

Króluj nam Chryste, w Polsce i wszędzie!

 

 

Łomża, 4- września 2016

 

Informacje:

- 609-734-298

- 502-284-699

http://www.krucjata.lomza.pl/

 

DOŁĄCZ: http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/

 

 

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę prosi:

 

Z Maryją Królową Polski módlmy się 

o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii,

o wypełnienie  Ślubów  Jasnogórskich  Narodu

---------------------------------------------------------------------------------

„Jedyna broń, której Polska używając odniesie zwycięstwo jest różaniec” – August kard. Hlond

======================================================

 

W związku z przygotowaniami Niemiec i Rosji do wojny zapraszamy w piątki na Różaniec św. w kościele p.w. św. Andrzeja Boboli, po Mszy św. o 18-tej.

 

Modląc się na różańcu rozważać będziemy mękę Chrystusa Pana i męczeństwo św. Andrzeja, albowiem obiecał swój patronat nad sprawami, które będziemy tak zawierzać.

 

Mając w pamięci zapewnienia mocarstw w r. 1939 i ich późniejszą wiarołomność, jak i dzisiejsze zapędy do gromienia naszych niezbywalnych i najświętszych powinności, mamy obowiązek i przywilej zawierzać sprawy Narodu i naszych rodzin Matce i Królowej Polski oraz wzywać wstawiennictwa świętych patronów naszej Ojczyzny.

 

W r. 1920 Królowa Polski nas obroniła, a św. Andrzej wspierał, więc i dziś naszym prawem i obowiązkiem jest uciekać się pod Ich obronę!

 

 

Króluj nam Chryste, w Polsce i wszędzie!

 

 

Łomża, 4- września 2016

 

Informacje:

- 609-734-298

- 502-284-699

http://www.krucjata.lomza.pl/

 

DOŁĄCZ: http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/