W "liberalnym" i zlaicyzowanym społeczeństwie, jakim są Czesi, rośnie liczba nosicieli wirusa HIV.
Wpisał: Pepik   
30.01.2017.

W liberalnym i najbardziej w Europie zlaicyzowanym społeczeństwie, jakim są Czesi, rośnie liczba nosicieli wirusa HIV.

 

Zdecydowana większość miała kontakty homoseksualne

 

2017-1-30 http://www.pch24.pl/czechy--rosnie-liczba-nosicieli-wirusa-hiv--zdecydowana-wiekszosc-miala-kontakty-homoseksualne,49106,i.html

 

 

 

W ubiegłym roku zdiagnozowano w Czechach 286 nowych nosicieli wirusa HIV. Liczba nowo wykrytych zakażeń wzrosła od 2002 roku niemal sześciokrotnie. 75 proc. wykryć nosicielstwa dotyczy osób przyznających się do kontaktów homoseksualnych.

W zapadalności na infekcję HIV przoduje stolica Czech, Praga. Alarmistyczne wieści, płynące od naszych południowych sąsiadów pokazują, że żadna akcja uświadamiająca nie jest w stanie zahamować dynamiki wzrostu odkrytych infekcji wirusem HIV jeżeli nie zmienią się obyczaje i swoboda kontaktów seksualnych. Już jesienią ubiegłego roku czeska telewizja państwowa donosiła, że sytuacja w środowiskach biseksualnych i homoseksualnych zaczyna nosić znamiona epidemii.

 Dane za 2016 rok potwierdzają niebezpieczną tendencję i stały wzrost infekcji wirusem HIV oraz zachorowań na AIDS. Jak podają „Czeskie Noviny“, 286 nowo-zdiagnozowanych z wirusem HIV to o 20 osób więcej niż w 2015 roku. Niebezpieczna tendencja wzrostowa występowania HIV trwa od 2002 roku. Wówczas to w Czechach, wśród obywateli tego państwa i stale przebywających cudzoziemców, zanotowano 50 nowych przypadków zakażenia HIV. Do 2010 roku tendencja ta była stale rosnąca – do aż 180 wykryć w 2010 roku. W 2011 roku nastąpił jednorazowy spadek (153 nowe infekcje), by od 2012 roku znów stale rosnąć, osiągając w 2016 roku poziom 286 wykrytych przypadków. Instytucje odpowiedzialne za monitorowanie i prewencję potwierdzają, że tak duży wzrost wynika głównie z kontaktów homoseksualnych między mężczyznami. Rozpiętość wieku osób z wykrytym wirusem HIV waha się między 15 a 69 rokiem życia wśród mężczyzn oraz między 21 a 58 rokiem życia wśród kobiet. Średnia wieku osób zdiagnozowanych jako nosiciele tego niebezpiecznego wirusa to 36 lat dla mężczyzn i 35 lat dla kobiet.

 Koncentracja nowo-odkrywanych przypadków zakażenia HIV w Pradze wynika m.in. z turystycznego charakteru tego miasta. Na niepokojący wzrost wskaźnika nowych infekcji duży wpływ mają cudzoziemcy, przebywający na stałe w Republice Czeskiej. Według „Czeskich Novin“ jedna trzecia pierwszych wykryć infekcji, jaka miała miejsce w 2016 roku, dotyczy obcokrajowców, przybyłych głównie ze Słowacji (32 przypadki) i Ukrainy (14 przypadków).

 Droga, jaką dochodzi do zakażeń wirusem HIV, to przede wszystkim kontakty seksualne (ponad 92 proc.), z czego trzy czwarte to kontakty homoseksualne. Wśród osób heteroseksualnych zarażenie HIV dotyczyło znacznie mniejszej grupy – 18 proc. nowych przypadków. W 2016 roku 7 osób zaraziło się wirusem wywołującym chorobę AIDS podczas aplikacji narkotyków, a dwoje dzieci zaraziły matki – nosicielki HIV.

 W informacji prezentowanej jesienią ubiegłego roku czeska telewizja państwowa przypominała, że nadal nie ma skutecznego leku na wirusa HIV i staje się on odporny na niektóre leki. W liberalnym i najbardziej w Europie zlaicyzowanym społeczeństwie, jakim są Czesi, zmiana obyczajów jest jak widać fundamentem sprzyjającym rozwojowi infekcji prowadzącej często do zachorowania na AIDS. Narodowe laboratorium w Pradze, monitorujące problem HIV i AIDS w Czechach, na które powołują się „Czeskie Noviny”, podaje, że w 2016 roku na 2906 osób – nosicieli HIV - na AIDS w końcu grudnia 2016 roku chorowało 506 osób.

 JB