Gender i LGBT zwiększają liczbę zaburzeń seksualnych
Wpisał: Samco-łożnicza organizacja GLAAD   
23.04.2017.

Gender i LGBT zwiększają liczbę zaburzeń seksualnych

 

21 kwietnia 2017

http://rodzinakatolicka.pl/index.php/wiadomoci/6-wiadomosci/59393-gender-i-lgbt-zwikszaj-liczb-zaburze-seksualnychPropagowanie gender i tolerancji wobec LGBT zwiększa liczbę osób z zabu­rzeniami seksualnymi. Jak bardzo szkodliwa jest wdzierająca się do przestrzeni pu­blicznej i szkół ideologia gender, dowodzą najnowsze badania przeprowadzone przez same organizacje sodomitów.

Analiza opublikowana przez stowarzyszenie Gay and Lesbian Alliance Against De­famation (GLAAD) wskazuje, że w Stanach Zjednoczonych wzrosła – w porównaniu z poprzednimi pokoleniami – liczba młodych ludzi identyfikujących się jako osoby LGBT.

Zjawiska takiego nie obserwowano w poprzednich pokoleniach, stąd wniosek, że na upowszechnienie dewiacyjnych zachowań seksualnych wpływa propagowanie homo­seksualnego stylu życia w mediach, w szkole i w przestrzeni publicznej.

Wyniki badania zatytułowanego „Przyspieszenie akceptacji” głosi, że „millenalsi (czyli osoby w wieku 18-34 lat) są znacznie bardziej skłonni do identyfikowania się jako LGBTQ w przeciwieństwie do poprzednich pokoleń. W szczególności są oni dwukrotnie bardziej skłonni (20 proc. w porównaniu z 7 proc.), aby określać się mianem LGBTQ niż pokolenie baby boom-u (osoby mające obecnie 52-71 lat)”. W przypadku nieco młodszego od baby boom-u pokolenia X (ludzie w wieku 35-51 lat) zanotowano już nieco większe prawdopodobieństwo identyfikowania się z homo- czy transseksualizmem (12 proc. w porównaniu z 20 proc. millenalsów).

Badanie wykazało także, że 12 proc. millenalsów określa się mianem osób transsek­sualnych lub nie zgadza się z płcią biologiczną, to znaczy mężczyźni nie akceptują, że są mężczyznami, a kobiety nie akceptują bycia kobietami. Dla porównania – twierdziło tak 6 proc. osób z pokolenia X.

Pomimo faktu, że działacze LGBTQ przekonują o nieszkodliwości teorii gender, sta­tystyki ujawniają, że popieranie tej ideologii w imię „akceptacji”, „tolerancji” czy wprowadzania jej do szkół pod pretekstem zwalczania „uprzedzeń” i „dyskryminacji”, ma drastyczny wpływ na społeczeństwo – zauważa australijska or­ganizacja broniąca małżeństwa Marriage Alliance.

Chociaż aktywiści homoseksualni stanowią niewielką mniejszość, ich głos rezonuje – dzięki mediom, celebrytom i politykom – w całym społeczeństwie. Upowszechniany homoseksualny styl życia sprawia, że więcej dzieci zaczyna identyfikować się z tą ideologią i kwestionować własną płeć biologiczną.

Jak zauważa dziennikarka „Blaze”, Sarah Gonzalez, społeczność LGBTQ jest świa­doma swojego wpływu na kulturę, o czym wspomina w raporcie: „Ponieważ wzrosła akceptacja dla osób LGBTQ, wzrosła także liczba młodych ludzi, którzy identyfikują się jako LGBTQ”.

Samcołożnicza organizacja GLAAD, komentując zachodzące zmiany wskazuje, że dokonuje się „rewolucja tożsamości płciowej”. Zauważono także, że dzięki upo­wszechnieniu ideologii gender, wzrosło „zamieszanie” wśród większej liczby osób, zwłaszcza młodych. GLAAD zapowiedziała, że nie zrezygnuje z promocji ideologii gender, dopóki nie pojawi się pełna akceptacja dla dewiacyjnych zachowań seksual­nych.

Australia, by bronić się przed szerzeniem sodomii, niedawno usunęła z programów szkolnych teorię gender, głownie dzięki sprzeciwowi rodziców.

Ankietę GLAAD przeprowadzono telefonicznie w USA na grupie 2037 osób doro­słych w listopadzie ubiegłego roku.

Źródło: MarriageAlliance.com.au

Za: PoloniaChristiana.pl

Zmieniony ( 23.04.2017. )