Zamach w Smoleńsku - lot PLF101 - interpretacja danych MAKÂ
Wpisał: Mirosław Dakowski   
10.06.2010.
Zamach w Smoleńsku - lot PLF101 - interpretacja danych MAK 

Tu umieścili bardzo przekonywującą interpretację danych MAK uwzględniającą rolę nadajników NDB.
Interpretacja jest tak przekonywująca, że powinien się tym już zająć prokurator.

 [kotek, JAKI prokurator ?? Ten przygotowany wcześniej?? md]

http://www.odbudowa.com/SMOLENSK