EBC: Drukują setki miliardów euro, aby skupować niemieckie długi. W 2018 r. będą robić to samo.
Wpisał: Europejski Bank Centralny   
30.10.2017.

Europejski Bank Centralny (EBC): Drukują setki miliardów euro, aby skupować niemieckie długi.

W 2018 r. będą robić to samo mimo zarzutów o bezprawność [tego procederu]

=================

[BLONDYNKO: Kupiłaś futro z popielic za 56 tys euro. Kolega pożyczył... Co robisz, by dług oddać? Posyłasz synka do drukarki, by je wydrukował?? Za tak uzyskane pieniądze – pójdziesz siedzieć. Ale... Bankier z UE, czy z innej organizacji zbrodniczej – tak ROBI. MD]


http://niewygodne.info.pl/artykul8/04086-Pomimo-zarzutow-EBC-nadal-drukuje-dla-Niemiec.htm


Europejski Bank Centralny (EBC) tylko w tym roku ma wydrukować 780 mld euro, aby skupić za nie długi państw strefy euro (głównie Niemiec, Francji i Włoch).

Bankierzy z Frankfurtu podjęli decyzję, aby kontynuować tę politykę w przyszłym roku (dodruk kolejnych 270 mld euro) i nie zważać na zarzuty, że to niedozwolona pomoc publiczna. Przypomnijmy, że niemiecki Trybunał Konstytucyjny uznał w sierpniu br., iż spłata długów Niemiec drukowanymi przez EBC pieniędzmi narusza zakaz monetarnego finansowania budżetu i prawdopodobnie jest nielegalna. 

 

Przypomnijmy - od marca 2015 roku Europejski Bank Centralny (EBC) prowadzi politykę tzw. luzowania ilościowego. Polega ona na tym, że EBC drukuje co miesiąc dziesiątki miliardów euro (do marca 2017 r. po 80 mld euro; od kwietnia - po 60 mld euro), za które skupuje obligacje skarbowe wyemitowane przez kraj należący do strefy euro. Skutek tej księgowej operacji jest taki, że skupowane papiery dłużne danego państwa przestają generować odsetki. 

Oczywiście największym beneficjentem tej działalności są Niemcy. Szacuje się, że naszym zachodnim sąsiadom wykupiono już w ten sposób ok. 500 mld euro długu.

Sprawa stała się na tyle kontrowersyjna, że kwestią zainteresował się niemiecki Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe. W sierpniu br.
sędziowie z niemieckiego TK stwierdzili, że spłata długów Niemiec drukowanymi przez EBC pieniędzmi narusza zakaz monetarnego finansowania budżetu.

Zgodnie z komunikatem, jaki pojawił się na stronie internetowej niemieckiego TK: "Ważne powody przemawiają za (uznaniem), że decyzje, na których opiera się program skupu obligacji, naruszają zakaz monetarnego finansowania budżetu i wykraczają poza mandat EBC do prowadzenia polityki walutowej, a tym samym ingerują w kompetencje krajów członkowskich".

Mając na uwadze powyższe niemiecki TK skierował do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu (TS UE) wniosek o przeprowadzenie przyspieszonego postępowania zgodnie z art. 105 regulaminu TS UE i rozstrzygniecie czy prowadzona przez Europejski Bank Centralny akcja skupowania papierów dłużnych z rynku jest zgodna z unijnym prawem.

Pomimo kontrowersji oraz dużego prawdopodobieństwa, że TS UE uzna politykę "luzowania ilościowego" za niezgodną z unijnym prawem, bankierzy z EBC podjęli właśnie decyzję o wydłużeniu funkcjonowania tego programu do września 2018 r. Co prawda od stycznia przyszłego roku kwota drukowanych pieniędzy, które mają być przeznaczane na skup obligacji zostanie zmniejszona o połowę, tj. do 30 mld EUR miesięcznie, to jednak nadal będzie to gigantyczna kwota, o której państwa nie będące w strefie euro mogą tylko pomarzyć.

Jedno jest pewne - gdyby nie ta forma finansowego "dopingu", kraje takie jak Niemcy, Francja czy Włochy musiałyby ponosić znacznie wyższe koszty gospodarczego kryzysu.

Źródło: EBC będzie nadal solidnie drukował (Stooq.pl)
Źródło: Niemiecki TK zgłasza zastrzeżenia do skupu obligacji przez EBC (ObserwatorFinansowy.pl)


Zmieniony ( 30.10.2017. )