Propagatorka ideologii New Age, Chiara Lubich i Focolari
Wpisał: Chiara Lubich,   
04.01.2018.

Propagatorka ideologii New Age, Chiara Lubich i Focolariwzięte z : http://www.piusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/351Niezwykle wpływowa i znana propagatorka ideologii New Age, założycielka ruchu fokolarynów Chiara Lubich, a wraz z nią imam Mohamed, przywódca afroamerykańskich muzułmanów oraz kard. Keeler uczestniczyli w sesji międzyreligijnej „Wspólnoty religijne – razem”. W spotkaniu w Waszyngtonie wzięło udział ponad 3 tys. katolików i muzułmanów. „Niech nasza miłość dalej jednoczy ludzi, jak dzisiaj katolików i muzułmanów” – powiedziała Chiara Lubich, którą w czasie jej pierwszej wizyty w Stanach Zjednoczonych odznaczono honorowym doktoratem Katolickiego Uniwersytetu Ameryki. Chiara Lubich powołując się na Pismo św. i Koran zaakcentowała „wspólne korzenie chrześcijan, żydów i muzułmanów”.

Z okazji sesji Jan Paweł II wystosował specjalny telegram, w którym podkreślił „ważność dialogu międzyreligijnego dla przyszłości ludzkiej rodziny”. „Dialog jest sensem, dzięki któremu ludzie odkrywają kolejne sensy. Dialog łamie utarte pojęcia i sztuczne bariery” – napisał Jan Paweł II.

Założycielka ruchu Focolari jest niewątpliwie osobą bardzo wpływową. Świadczą o tym choćby przyznawane jej nagrody. 5 stycznia br. w Coimbatore (Indie) Chiara Lubich otrzymała „Nagrodę za Obronę Pokoju”. Przyznaje ją ruch „Sarvodaya”, pielęgnujący pamięć i spuściznę Mahatmy Gandhiego. Tuż przed przyjęciem nagrody Chiara Lubich mówiła we wspólnocie „Shanti Ashram” w Coimbatore na temat realizowanej przez ruch Focolari „duchowości jedności” oraz podzieliła się swoimi doświadczeniami w dziedzinie dialogu międzyreligijnego. Wśród 800 osób, które słuchały jej wykładu, było 700 Hindusów. Chiara Lubich została zaproszona do aśramu przez córkę zmarłego przed dwoma laty założyciela, Vinu Arama, który od lat przyjaźnił się z założycielką ruchu Focolare. 10 stycznia Chiara Lubich wygłosiła referat w Kalkucie na forum Konferencji Biskupów Indii, a następnie nawiedziła grób Matki Teresy, z którą łączyły ją przyjacielskie więzi.

Chiara Lubich założyła ruch Focolari w Trydencie w 1943 r. Ruch ten liczy obecnie 110 tys. członków i ponad 5 mln zaangażowanych przyjaciół i sympatyków. Oprócz katolików należą do niego chrześcijanie z ok. 300 wyznań oraz wyznawcy innych religii, w różnym wieku i z różnych grup społecznych. Ruch Focolari, oficjalnie uznany przez modernistyczne władze rzymskie w 1964 r., jest obecny w 190 krajach świata, w tym również w Polsce.

„Szczególne zasługi” ma Chiara Lubich w dialogu międzyreligijnym. W 1977 r. Chiara Lubich otrzymała w Londynie Nagrodę Templetona za zasługi na rzecz dialogu międzyreligijnego. Dziękując za nagrodę, Chiara Lubich mówiła o swoich pierwszych kontaktach z żydami, muzułmanami i buddystami. Jej wystąpienie spotkało się z wielkim zainteresowaniem; to wydarzenie stało się też punktem wyjściowym do zaangażowania ruchu Focolari w dialog międzyreligijny.

Obecnie Focolari utrzymuje kontakty z szintoistami, taoistami, sikhami, hinduistami, zaroastrianami, bahaistami oraz z wyznawcami innych religii.

Wkład Chiary Lubich „na rzecz dialogu międzyreligijnego” uhonorowała Rada Europy, przyznając jej we wrześniu 1999 r. „Nagrodę Praw Człowieka”. Jest ona również laureatką innych nagród międzynarodowych, m.in. Nagrody Pokojowej UNESCO (1996 r.), a także nagród „Kościoła Anglikańskiego” oraz „Patriarchatu Ekumenicznego”. Nadano jej 12 doktoratów honoris causa, m.in. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1996). Jest autorką 33 książek, przetłumaczonych na 21 języków.

=======================

zm. 14 marca 2008. Jej proces beatyfikacyjny rozpoczął się 27 stycznia 2015 roku.

Zmieniony ( 04.01.2018. )