Izrael w Jerozolimie uderza podatkiem w chrześcijan
Wpisał: Izrael   
17.02.2018.

Izrael uderza podatkiem w chrześcija

 

http://alexjones.pl/aj/aj-swiat/item/126289-izrael-uderza-podatkiem-w-chrzescijanPrzedstawiciele wszystkich wspólnot chrześcijańskich w Ziemi Świętej sprzeciwili się decyzji władz Jerozolimy, które nakazały im płacić podatki za nieruchomości niezwiązane bezpośrednio z kultem religijnym, co jest złamaniem dotychczasowych kilkusetletnich zasad panujących w świętych miejscach dla wyznawców Chrystusa.

Zdaniem Kościołów decyzja miejskich rajców podważa więc święty charakter Jerozolimy i poważnie ogranicza możliwość wykonywania swojej misji przez tamtejsze wspólnoty.

Oświadczenie w sprawie nałożenia podatków wydali wczoraj [info z 16.02.18] patriarchowie i zwierzchnicy chrześcijańskich Kościołów, w tym między innymi rzymskokatolicki abp. Pierbattista Pizzaballa, katolicki Kustosz Święty Francesco Patton, patriarchowie Greckiego Kościoła Prawosławnego i Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego; biskupi Koptyjskiego Kościoła Prawosławnego, Syryjskiego Patriarchatu Prawosławnego, Patriarchatu Maronickiego, Patriarchatu Melchickiego Kościoła Greckokatolickiego, Kościoła Episkopalnego w Jerozolimie i na Bliskim Wschodzie, Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego i Katolickiego Patriarchatu Syriackiego.

W dokumencie można przeczytać, że decyzja władz miejskich Jerozolimy o nałożeniu podatków od nieruchomości jest sprzeczna z historycznym charakterem Ziemi Świętej, ponieważ przez kilkaset lat w tej sprawie istniało porozumienie pomiędzy Kościołami i miastem, które zostało formalnie sporządzone podczas mandatu brytyjskiego.

Tym samym rajcowie Jerozolimy nie uwzględnili wielkiego wkładu chrześcijańskich Kościołów w wielomilionowe dofinansowanie budowy szkół, szpitali, czy też domów starców i osób znajdujących się w złej sytuacji ekonomicznej. Z tego powodu sygnatariusze dokumentu wzywają Izrael do poszanowania świętego statusu Starego Miasta w Jerozolimie.

Syjonistyczny samorząd na początku lutego ogłosił, iż będzie egzekwował podatek od nieruchomości, które są wykorzystywane w celach komercyjnych, a nie religijnych, takich jak hotele i rezydencje.

Tym samym Jerozolima nie respektuje porozumienia pomiędzy Watykanem i Izraelem, zakładającego, że Kościoły będą zwolnione z podatków dopóki obie strony nie zawrą nowej umowy na ten temat.

Na podstawie: lpj.org, jpost.com.


Zmieniony ( 17.02.2018. )