Komentarz bez komentarza:
Wpisał: Komentarz bez komentarza:   
25.04.2018.

Komentarz bez komentarza:

Byli sobie Polak, Niemiec i Żyd.

Żyd mieszkał w kamienicy.

Niemiec zburzył kamienicę i zabił Żyda.

Polak odbudował kamienicę za swoje pieniądze.

Niemiec zapłacił odszkodowanie innemu Żydowi.

Inny Żyd domaga się zwrotu kamienicy od Polaka.

Zmieniony ( 25.04.2018. )