Poszczepienna porażka sportowa i de-ewolucja [też IQ]
Wpisał: Prof. Maria Majewska   
20.06.2018.

Poszczepienna porażka sportowa i de-ewolucja


Maria Majewska <nonnocere3@gmail.com> 19 czerwca, 2018


Drodzy Państwo,

Znajdujemy się w newralgicznym momencie  walki o wolność i dobrowolność szczepień w Polsce, którymi cieszą się setki milionów obywateli UE.  Polska jest wyrzutkiem europejskiej demokracji, bo jako jedyna (obok Bułgarii) stosuje faszystowski przymus szczepień dzieci od pierwszych godzin życia.   

Rezultatem tego przymusu jest masywne okaleczenie biologiczne i neurologiczne młodych pokoleń Polaków.  Obecnie  już pond 25% polskich dzieci cierpi na poważne poszczepienne choroby chroniczne i neurologiczne oraz mamy  już ponad 250 000 dzieci autystycznych.   Jest dziś udowodnione ponad wszelką wątpliwość, że autyzm jest chroniczną  encefalopatią poszczepienną.  

W Polsce mamy ok. 6 milionów dzieci, co znaczy, że co najmniej 1 dziecko na 24 jest już autystyczne. I tych dzieci stale gwałtownie przybywa, proporcjonalnie do wzrostu obowiązkowych/ przymusowych szczepień.   
W parze z wykładniczym wzrostem przypadków autyzmu, uszkodzeń neurologicznych oraz upośledzeń umysłowych dramatycznie obniżają się wskaźniki inteligencji młodych pokoleń.  Na wykresie 1 [nie u mnie, niestety... MD] widzimy, że od połowy lat 1970 nastąpiło znacznie przyspieszenie spadków  ilorazu inteligencji (IQ).  O ile w skali światowej  spadek IQ na pokolenie wynosi obecnie  ok. 2,5 punktu, to w  USA czy w UK wynosi on ok 6-7. 

Jak jest w Polsce? 

Tego nikt tego nie mierzy, ale z całą pewnością można założyć, że jest podobnie, na co wskazują doniesienia medialne.

W połowie lat 1970, wraz z wprowadzaniem kolejnych toksycznych szczepień u niemowląt  i małych dzieci,  rozpoczęła się epidemia autyzmu  , która stała się dziś już pandemią.  
Oburzające jest, że kiedy jakieś dziecko zachoruje na łagodną dziś i łatwo uleczalną chorobę zakaźną, korporacyjne media fałszywie trąbią o „epidemii” i zagrożeniu egzystencji całego narodu,  a gdy  setki tysięcy dzieci w kraju chorują na autyzm poszczepienny  i  25%  na poważne poszczepienne choroby chroniczne, nikt w mediach nie zwraca na to uwagi.  Milczą też na ten temat MZ, izby lekarskie , rząd i Sejm, które powinny przecież bić na alarm, że młode pokolenia Polaków ulegają  szybkiej degeneracji.   

Nie trudno się domyślić, jaka będzie przyszłość narodów, które zezwoliły swym skorumpowanym rządom na biologiczne i neurologiczne wyniszczenie szczepionkami.  Już dziś w USA na ogromną skalę brakuje pilotów,  żołnierzy,  lekarzy,  inżynierów, nauczycieli akademickich, a także mechaników,  murarzy, elektryków i przedstawicieli innych „męskich” zawodów.  I będzie coraz gorzej. Obserwujemy szybko postępującą de-ewolucję człowieka napędzaną przez skorumpowaną korporacyjną medycynę. 

Dzisiejsza  porażka polskiej drużyny piłkarskiej z drużyną dużo biedniejszego i liczącego tylko 15 mln ludzi Senegalu jest wymownym przykładem tego zjawiska.  (GDP per capita Polski wynosi 29 251 $, a Senegalu tylko 2568 $).  Mimo, iż polscy piłkarze są doskonale wyszkoleni, zadbani  i motywowani, to przegrali z mniej doświadczoną i biedniejszą drużyną Afrykanów.   Uważam, że główną przyczyną tej porażki jest biologiczne okaleczenie naszych piłkarzy nadmiernymi, toksycznymi (pełnymi rtęci i aluminium)  szczepionkami, które musieli przyjmować od  pierwszych godzin/ tygodni życia.   Metale te poważnie uszkadzają mitochondria, których idealny stan jest warunkiem doskonałego zdrowia fizycznego i atletyzmu. 

Wskutek  poszczepiennych uszkodzeń, nasi piłkarze byli wyraźnie spowolnieni i  nieskoordynowani, więc nic dziwnego że przegrali z pełnymi wigoru Afrykanami, którzy pewnie nie przyjęli żadnej szczepionki, lub wzięli ich bardzo niewiele.  
Winą za tę sportową porażkę nie możemy obarczać naszych piłkarzy ani ich trenera,  tylko skandalicznie skorumpowany  system terroru szczepiennego w naszym kraju, który zamienił większość młodych Polaków  w słabeuszy bądź  kaleki.

Drodzy Rodacy,
Nie możemy obecnie liczyć na pomoc rządu czy Sejmu w ratowaniu naszego narodu przed szczepienną degeneracją  i zagładą.   Jak wiemy ze statystyk, od kilku lat systematycznie skraca się średnia życia Polaków.  Musimy bronić się sami. 

Dlatego apeluję do Wszystkich Państwa. Zbierajmy podpisy pod zaproponowaną przez Stop NOP niezwykle ważną ustawą, która znosi haniebny przymus szczepień w Polsce.  To dla nas jedyny ratunek.   Nie mamy czasu do stracenia. W linkach poniżej  umieszczone są propozycje ustawy i tabela do wydrukowania, na której należy zbierać podpisy. Trzeba je wysłać na wskazany adres w Warszawie. 

Byłoby bardzo dobrze,  gdyby każdemu z nas udało się zebrać co najmniej  10 lub 20 podpisów wśród rodziny i znajomych i warto poprosić ich o zbieranie kolejnych podpisów.  Pozostały niecałe 3 tygodnie na tę bardzo ważną akcję, która może zadecydować o przetrwaniu biologicznym naszego narodu.

http://stopnop.com.pl/ustawa/
http://stopnop.com.pl/wp-content/uploads/2018/04/tabela-do-zbiórki-podpisów-STOP-NOP1.pdf

Zmieniony ( 20.06.2018. )