Dr. Jerzy Ja¶kowski o ukrywanych [też przez NIK] przyczynach różnych chorób [video]
Wpisał: Dr. Jerzy Ja¶kowski   
11.07.2018.

Dr. Jerzy Ja¶kowski o ukrywanych [też przez NIK, nie tylko magistrów profesorów.. ] przyczynach różnych chorób, w tym różni±cych się [między sob±] postaci raka. A „leczone” s± jednakowo, tak, by dochody firm szczepionkarskich maksymalizować.


https://youtu.be/aRXYpe29LwY

pół godziny.

Zmieniony ( 11.07.2018. )