Talmud o własności. Komu świat należy.
Wpisał: Talmud; August Rohling, doktor i profesor   
30.10.2018.

Talmud o własności. Komu świat należy.TAJEMNICE TALMUDA, Zasady żydów względem Boga, wiary i chrześcijan. Str. 31 inn. August Rohling, doktor i profesor, wyd. 3 DOM, 2018

[w oryginale odnośniki do odpowiednich rozdziałów TALMUDA ]Ponieważ Talmud przypisuje żydom tę samą powagę co Boskiemu Majestatowi, dlatego też ogłasza, że cały świat należy tylko żydom, np. kiedy wół żyda przebodzie woła obcego, żyd jest wolny od kary; lecz, kiedy wół obcego przebodzie woła żyda, wtedy obcy jest obowiązany do naprawy szkody, ponieważ pismo powiada: „Powstał Pan Bóg i mierzył ziemię i oddał Izraelitom goja; widząc siedem przykazań dziatek Noego, i że ich nie trzymali, powstał po wtóre i oddał Izraelitom nawet cały majątek gojów”.

Według Talmuda rozumie się przez „dzieci Noego” wszystkie narody ziemi, bo dzieci Abrahama są tylko Izraelici”. Dlatego naucza rabbi Albo wraz innymi rabinami: „że Bóg żydom dał moc nad majątkiem i krwią wszystkich narodów”; Talmud zaś tłumaczy: „Dziecko Noego, chociaż ukradło mniej jak szelążek, jest winne kary śmierci”; zaś: „dzieciom Noego jest zakazana grabież”, lecz zamiast go pouczać o grzechu, jest lepiej po prostu zabić go.

Żydowi zaś jest wolno, wyrządzać nieprawości gojowi, ponieważ pismo mówi: „nie wyrządzaj krzywdy bliźniemu; lecz nigdzie nie stoi napisane, żebyś goja nie krzywdził.

Pozwolone jest okradać goja, bo czytamy w Talmudzie: nie uciskaj robotnika twego brata; co innego z obcymi.

Rabbi Aschi, opowiada Talmud, widział winorośl i rzekł do sługi swego: „przynieś mi winogron, jeżeli należy gojowi, lecz jeżeli należy żydowi, nie ruszaj jej.

Przykazanie „nie kradnij!” powiada rabbi Maimonides nakazuje abyś nie okradał człowieka, to jest: żyda; lecz obcego okradać wolno.

Kiedy cały świat należy żydom, więc żyd okradający goja, nie kradnie, lecz bierze tylko swoje.

Rabbi Pfefferkorn powiada: własność chrześcijan jest według zasad Talmuda, dobro opuszczone, jak piasek morski; znajdujący je żyd, może je sobie przywłaszczyć.

Zmieniony ( 30.10.2018. )