Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata
Wpisał: Roberto de Mattei   
06.01.2019.

Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata

Roberto de Mattei Zawsze wierni, nr.4 [197] sierpień 2018 [fragment]W swej encyklice Fulgens radiatur z 21 marca 1947 roku, ogłoszonej z okazji tysiąc czterechsetnej rocznicy śmierci św. Benedykta, Pius XII pisał:

„Ktokolwiek rozważa jego sławne życie i bada w świetle prawdy historii ponure i burzliwe czasy, w których przyszło mu żyć, bez wątpienia uświadomi sobie prawdziwość Boskiej obietnicy, którą przekazał Chrystus Apostołom oraz społeczności którą ustanowił: «ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata» (Mt 28, 20).

W żadnym okresie historii obietnica ta nie utraciła swej mocy; potwierdzana jest z upływem kolejnych wieków, gdy przemijają one pod kierownictwem Bożej Opatrzności. Jednak kiedy wrogowie atakują imię chrześcijańskie, kiedy nieszczęsna Łódź Piotrowa wstrząsana jest bardziej gwałtownie i kiedy wszystko wydaje się chwiać bez nadziei na jakąkolwiek ludzką pomoc, wówczas obecny jest Chrystus, Poręczyciel, Pocieszyciel, Źródło nadprzyrodzonej siły i wzbudza nowych obrońców, aby bronili katolicyzmu aby przywrócili mu jego pierwotną żywotność i zapewnili mu obfitszy jeszcze wzrost pod natchnieniem i z pomocą Bożej łaski”.

Dla tych wszystkich, którzy pozostają wierni Tradycji w czasach kryzysu, wzorem jest Najświętsza Maryja Panna, która jako jedyna zachowała wiarę w Wielką Sobotę i która po Wniebowstąpieniu swego Syna nie zachowywała milczenia, dodając swymi słowami otuchy oraz siły rodzącemu się Kościołowi. Jej Serce było i pozostaje zawsze prawdziwym Skarbcem Kościoła.

Ci, którzy są prawdziwie oddani Maryi, o których pisze św. Ludwik Grignon de Montfort, są również prawdziwymi i lojalnymi synami Stolicy Apostolskiej, którzy w czasach powszechnej dezercji hierarchii i zaniku wiary nie będą wahali się walczyć „obosiecznym mieczem Słowa Bożego" (Żyd 4, 12), którym „przeszywać będą na życie lub śmierć wszystkich, do których Najwyższy ich pośle”.

Ich walka z wrogami Boga przybliży tryumf Niepokalanego Serca Maryi, który będzie również tryumfem papiestwa i odnowionego Kościoła.

Zmieniony ( 06.01.2019. )