"Zasoby naturalne, górnictwo i polityka energetyczna Polski po 1989 roku"
Wpisał: Centrum Edukacyjne Sudety   
18.09.2019.

Program Konferencji:

"Zasoby naturalne, górnictwo i polityka energetyczna Polski po 1989 roku"

Sobota, 21 września 2019r,

Wałbrzych


Sala Konferencyjna przy Parafii MBR w Wałbrzychu ul. Św. Jerzego 1 (Biały Kamień)

 

Organizatorzy: Centrum Edukacyjne Sudety – , Centrum Edukacyjne Powiśle – Warszawa


Godz.: 11:00Rozpoczęcie Konferencji, powitanie uczestników przez Organizatorów

 

Godz.:11:30CZĘŚĆ PIERWSZA WYKŁADOWA – prowadzi redaktor Rafał Mossakowski ( Centrum Edukacyjne Powiśle)

 

Wystąpienia.:


  • prof. zw. dr hab. Mirosław Dakowski, specjalność w fizyce jądrowej: Fizyka rozszczepienia. Książki popularne o energetyce i zdrowej patriotycznej polityce.

TEMATYKA : Energetyka jądrowa – niedoszłe energetyczne El Dorado


  • prof. dr hab. inż. Ryszard Kozłowski, specjalista w dziedzinie metalurgii i inżynierii materiałowej, nauczyciel akademicki ( Politechnika Śląska w Gliwicach, Politechnika Krakowska), członek PAN, autor licznych publikacji naukowych w dziedziny geotermii i materiałoznawstwa.

TEMATYKA : Zasoby naturalne, w tym energetyczne – szansą rozwoju Polski


  • Krzysztof Tytko - mgr inż. górnik, specjalność – projektowanie i budowa kopalń, Wiceprezes Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich Zasobów Naturalnych;


TEMATYKA : Kto skorzysta na przewagach konkurencyjnych Polski

  • Wojciech DobrzyńskiPrzewodniczący Rady Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych, specjalista z dziedziny Nowej Ekonomii (zmiana architektury finansowej, dywidenda społeczna), pełnił m.in. stanowisko Głównego Specjalisty w Departamencie Planowania Strategicznego BOT Górnictwo i Energetyka SA

TEMATYKA : Sposoby finansowania i eksploatacji polskich złóż naturalnych w oparciu o polskie aktywa finansowe


  • Piotr Jankowski, ekspert Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych, specjalista w tematyce ustroju monetarnego i ekonomii społecznej. Zajmuję się popularyzacją idei banków komunalnych i walut lokalnych jako skutecznego antidotum na zadłużenie kraju i jego mieszkańców;

TEMATYKA : Zakotwiczenie polskiego złotego w złożach naturalnych, dywidenda narodowa


  • Hubert Czerniak, lekarz medycyny, specjalista chorób wewnętrznych, członek Towarzystwa Lekarzy Medycyny Zintegrowanej.

TEMATYKA PRELEKCJI: Wpływ eksploatacji źródeł energii na zdrowie

 

  • oraz Specjaliści z dziedziny górnictwa i przemysłu wydobywczego z terenu Aglomeracji Wałbrzyskiej


Godz.: 15:00PRZERWA OBIADOWA


Godz.: 15:45CZĘŚĆ DRUGA – DYSKUSJA PANELOWA z udziałem prelegentów –

prowadzenie Wojciech Dobrzyński (NISS)


Godz.: 18:00Podsumowanie, zakończenie Konferencji – OrganizatorzyZAPRASZAMY SERDECZNIE! WSTĘP WOLNY!Zmieniony ( 18.09.2019. )