Powstaje "katolicki"kościół dla Indian.Z dziurą w dachu na duchy. Apostazja w akcji.Franek w euforii
Wpisał: Franek   
04.11.2019.

Brazylia: Powstanie "katolicki" kościół dla Indian. Z dziurą w dachu na… duchy.

apostazja w akcji… Franek w euforii...

2019-10-25 http://www.bibula.com/?p=110353

W środku amazońskiej puszczy powstanie „katolicki” kościół dla Indian. Ma mieć w sklepieniu dziurę, bo Indianie wierzą, że wchodzą przez nią duchy. Naczynia liturgiczne stworzą sami Indianie zgodnie ze swoją rdzenną tradycją.

Konferencja Episkopatu Brazylii podjęła decyzję o wzniesieniu kościoła dedykowanego Indianom.

Idea pojawiła się na spotkaniu przedstawicieli ludów rdzennych Amazonii z nuncjuszem apostolskim w Brazylli, abp. Giovannim D’Aniello, oraz biskupem Edsonem Taschetto Damianem z diecezji São Gabriel de Cachoeira.

Nowy kościół, przez Indian nazywany katedrą, ma mieć charakter odpowiadający kulturze tubylczego ludu Janomamów. Świątynia zostanie wzniesiona na najwyższej górze Brazylii, Pico da Neblina, w regionie Matarucá.

O sprawie poinformował brazylijski tygodnik „Gazeta pe Povo”. Indianie z ludu Janomamów wierzą, że na wspomnianej górze spoczywają ich przodkowie.

Architekci poinformowali, że kościół pw. Naszej Pani z Lourdes będzie ściśle nawiązywać do rdzennej tradycji Janomamów. Zostanie zbudowany z dostępnego lokalnie drewna i kamienia. Ma przypominać „szabono”, duże domostwa, w których żyją w gronie kilku rodzin wspomnieni Indianie. Architekci chcą „połączyć tradycje Janomamów z chrześcijaństwem”.

Kościół będzie mieć kształt ośmiokąta złożonego z kilku oddzielonych stref. Pierwsza znajdzie się na zewnątrz; obejmie cmentarz oraz plac, na którym będą mogli spotykać się Indianie z całego regionu Matarucá.

Drugą sferę będą stanowić ścieżki i wejścia, którymi Indianie będą wkraczać do wnętrza świątyni. Tu ma znajdować się droga krzyżowa. Wreszcie trzecia sfera będzie przestrzenią sakralną z kolistym ołtarzem ustawionym na samym środku.

W sklepieniu ma znajdować się otwór, bo Janomamowie wierzą, że przez analogiczną dziurę w „szabono” kontaktują się z nimi duchy. Wszystkie naczynia liturgiczne mają pochodzić od samych Indian i zostać wykonane zgodnie z tradycyjnymi prawidłami ich sztuki rzemieślniczej. Architekci zapewniają, że wezmą pod uwagę również tradycyjne metody budowania kultywowane przez Janomamów.

Budowa nowego kościoła zostanie rozpoczęta w 2020 roku. Część kosztów, szacowanych na niespełna 1 mln złotych, ma pokryć Stolica Apostolska.

Źródło: Katholisch.de Pach

---------------

Apostazja w akcji… Franek w euforii… Synkretyzm.

Zmieniony ( 04.11.2019. )