Arcybiskup Vigano: Kościół Santa Maria i Bazylika Świętego Piotra muszą zostać rekonsekrowane
Wpisał: arcybiskup Carlo Maria Vigano   
08.11.2019.

Arcybiskup Vigano: 

dramatycznie przestrzega przed pogaństwem zagrażającym Kościołowi


http://www.pch24.pl/arcybiskup-vigano-dramatycznie-przestrzega-przed-poganstwem-zagrazajacym-kosciolowi-,71996,i.html#ixzz64fUxEogz


Zgodnie z tradycją Kościoła, świątynia Santa Maria in Traspontina oraz Bazylika Świętego Piotra muszą zostać konsekrowane w związku z przerażającymi bałwochwalczymi profanacjami, które zostały w nich dokonane – powiedział w wywiadzie dla Life Site News arcybiskup Carlo Maria Vigano, dawny nuncjusz apostolski w Stanach Zjednoczonych.

 

- Obrzydliwość bałwochwalczych obrzędów weszła do świątyni Bożej i dała początek nowej formie apostazji, której nasiona, aktywne od dłuższego czasu, wzrastają z nową energią i skutecznością – tak hierarcha wyraził się o zdumiewających wydarzeniach, które miały miejsce w trakcie synodu amazońskiego: hołdom dla pogańskich bóstw w ogrodach watykańskich, a przede wszystkim wniesieniu figur bożków oraz innych elementów pogańskich kultów do rzymskich świątyń.

 Ksiądz arcybiskup wskazał, że „proces wewnętrznej mutacji wiary, obecny w Kościele katolickim od kilku dziesięcioleci, doczekał się wraz z tym Synodem dramatycznego przyspieszenia w stronę ustanowienia nowego wyznania, streszczającego się w nowym rodzaju kultu. W imię inkulturacji pogańskie żywioły atakują Boży kult, aby przekształcić go w kult bałwochwalczy”.

 Hierarcha nie ma wątpliwości, że wierni duchowni i świeccy „nie mogą obojętnie przyglądać się przejawom bałwochwalstwa, którego byliśmy świadkami”. Wzywa wszystkich katolików do modlitwy, zadośćuczynienia i pokuty, postu, małych ofiar, a przede wszystkim cichej, długotrwałej adoracji przed Najświętszym Sakramentem.

Według arcybiskupa Viganò, zasadniczym celem przyjętego na synodzie „paradygmatu amazońskiego” jest transformacja Kościoła, który miałby zostać dostosowany do programu globalistycznego.

 Wiele gorzkich i mocnych słów zawartych w wywiadzie dotyczy osobiście papieża Franciszka. Arcybiskup Vigano wypomina mu między innymi podpisanie „heretyckiej deklaracji” z Abu Zabi (mówiącej jakoby wielość religii była „wolą Bożą”) i nakaz propagowania jej na pontyfikalnych uniwersytetach. Wstrząsająco brzmi również zarzut zdesakralizowania Bazyliki Świętego Piotra poprzez umieszczenie na ołtarzu, przy okazji Mszy zamykającej synod, rośliny związanej ściśle z kultem bóstwa Pachamama.

 - Zgodnie z tradycją Kościoła, świątynia Santa Maria in Traspontina oraz Bazylika Świętego Piotra muszą zostać [remd] konsekrowane w związku z przerażającymi bałwochwalczymi profanacjami, które zostały w nich dokonane – stwierdził arcybiskup Vigano.

Zob.: https://www.pch24.pl/images/min_mid_big/big/71996.jpg?r=1573121169

Źródło: Life Site News RoM

Zmieniony ( 08.11.2019. )